نرخ سمپاش

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
سمپاش بهکو مدل BP-CS8F Behco BP-CS8F Sprayer 570,000 570000 ۳۰ دی
سمپاش بهکو مدل BP-LK20 Behco BP-LK20 Sprayer 1,050,000 1050000 ۳۰ دی
سمپاش بهکو مدل BP-265 Behco BP-265 Sprayer 60,000 60000 ۳۰ دی
سمپاش ديمارتينو مدل Miura12 Dimartino Miura12 Sprayer 2,290,000 2290000 ۳۰ دی
سمپاش ديمارتينو مدل آسترا Dimartino Astra Sprayer 570,000 570000 ۳۰ دی
سمپاش جي تي تي مدل SX-5073-6 GTT SX-5073-6 Sprayer 218,500 218500 ۳۰ دی
سمپاش ديمارتينو مدل Gamma10 Dimartino Gamma10 Sprayer 2,175,000 2175000 ۳۰ دی
سمپاش ديمارتينو مدل Gamma5 Dimartino Gamma5 Sprayer 1,390,000 1390000 ۳۰ دی
سمپاش جي تي تي مدل SX-CS8G8L GTT SX-CS8G8L Sprayer 750,500 750500 ۳۰ دی
سمپاش بهکو مدل BP-5078 1L Behco BP-5078 1L Sprayer 130,000 130000 ۳۰ دی
سمپاش بهکو مدل BP-5078 1.5L Behco BP-5078 1.5L Sprayer 140,000 140000 ۳۰ دی
سمپاش بهکو مدل BP-CS8C Behco BP-CS8C Sprayer 510,000 510000 ۳۰ دی
سمپاش بهکو مدل BP-CS11 Behco BP-CS11 Sprayer 510,000 510000 ۳۰ دی
سمپاش اکتیو مدل AC1002LS حجم 2 لیتر Active AC1002LS Sprayer 2 Litre 165,750 165750 ۳۰ دی
سمپاش دستی 2 لیتری واستر VSP02 210,000 210000 ۳۰ دی
سمپاش اکتيو مدل AC1020LS حجم 20 ليتر Active AC1020LS Sprayer 20 Litre 799,500 799500 ۳۰ دی
سمپاش هامبورگ مدل 2102 ظرفيت 2 ليتر Hamburg 2102 Handy Sprayer 224,250 224250 ۳۰ دی
سمپاش اکتيو مدل AC1009LS حجم 9 ليتر Active AC1002LS Sprayer 9 Litre 516,750 516750 ۳۰ دی
سمپاش دستی 7.5 لیتری واستر VSP08 580,000 580000 ۳۰ دی
سمپاش دستی 5 لیتری واسترVSP05 510,000 510000 ۳۰ دی
سمپاش هامبورگ مدل 2120 ظرفیت 20 لیتر Hamburg 2120 Sprayer 20 Liter 910,000 910000 ۳۰ دی
سمپاش نووا مدل NTS 2485 حجم 2 لیتر Nova NTS 2485 Sprayer 2L 259,000 259000 ۳۰ دی
سمپاش تکنوما مدل اکسل 7 ظرفیت 5 لیتر Tecnoma Exel 7 Sprayer 5 Liter 1,320,000 1320000 ۳۰ دی
سمپاش ماتابی مدل Berry 7 حجم 7 لیتر Matabi Berry7 Sprayer 7 Liter 1,360,000 1360000 ۳۰ دی
سمپاش رتا مدل RTS-2002 حجم 2 لیتر Retta RTS-2002 Sprayer 2 Litre 237,500 237500 ۳۰ دی
سمپاش رتا مدل RTS-2003 حجم 3 لیتر Retta RTS-2003 Sprayer 3 Litre 465,500 465500 ۳۰ دی
سمپاش رتا مدل RTS-2001 حجم 1 لیتر Retta RTS-2001 Sprayer 1 Litre 199,500 199500 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0633\u0645\u067e\u0627\u0634":"\u0633\u0645\u067e\u0627\u0634"}