نرخ سطل آشغال

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
سطل زباله زيباسازان مدل تارا Zibasazan Tara Waste Bin 78,000 78000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هايلو مدل T1.4 Hailo T1.4 Waste Bin 550,000 550000 ۰۲ بهمن
سطل زباله اورانوس مدل UPB 110-12 Uranus UPB 110-12 Waste Bin 702,000 702000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالي استيل مات 12 ليتري برابانتيا Brabantia Steel Matt Pedal Waste Bin 12 Litre 2,980,000 2980000 ۰۲ بهمن
سطل کرور مدل Urban حجم 10 ليتري Curver Urban 10 Litre 160,000 160000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالي براسيانا مدل BPB-231 ظرفيت 16 ليتر Brasiana BPB-231 Pedal Waste Bin 16 Litre 1,325,000 1325000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالي براسيانا مدل BPB-141 ظرفيت 5 ليتر Brasiana BPB-141 Pedal Waste Bin 5 Litre 816,000 816000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالي براسيانا مدل BPB-261 ظرفيت 20 ليتر Brasiana BPB-261 Pedal Waste Bin 20 Litre 1,510,000 1510000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالي براسيانا مدل BPB-271 ظرفيت 20 ليتر Brasiana BPB-271 Pedal Waste Bin 20 Litre 1,485,000 1485000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالي براسيانا مدل BPB-181 ظرفيت 12 ليتر Brasiana BPB-181 Pedal Waste Bin 12 Litre 1,110,000 1110000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالي براسيانا مدل BPB-191 ظرفيت 12 ليتر Brasiana BPB-191 Pedal Waste Bin 12 Litre 1,135,000 1135000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هايلو مدل Sienna Swing 4 Hailo Sienna Swing 4 Waste Bin 565,500 565500 ۰۲ بهمن
سطل زباله هايلو مدل Top Design 4 Hailo Top Design 4 Waste Bin 1,175,000 1175000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هايلو مدل Trento Design 4 Hailo Trento Design 4 Waste Bin 920,000 920000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هايلو مدل Trento 4 Hailo Trento 4 Waste Bin 900,000 900000 ۰۲ بهمن
سطل زباله مستر مدل 15 Liter Master 15 Liter Trash Bin 980,000 980000 ۰۲ بهمن
سطل زباله همارا سايز بزرگ Homara Bucket Size Large 87,750 87750 ۰۲ بهمن
سطل زباله همارا سايز کوچک Homara Bucket Size Small 58,500 58500 ۰۲ بهمن
سطل زباله هايلو مدل T1.13 Hailo T1.13 Waste Bin 900,000 900000 ۰۲ بهمن
سطل زباله اداري براسيانا مدل BLB-110 ظرفيت 20 ليتر Brasiana BLB-110 Waste Bin 20 Litre 1,365,000 1365000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالي براسيانا مدل BPB-151 ظرفيت 5 ليتر Brasiana BPB-151 Pedal Waste Bin 5 Litre 490,000 490000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالي براسيانا مدل BPB-221 ظرفيت 16 ليتر Brasiana BPB-221 Pedal Waste Bin 16 Litre 1,300,000 1300000 ۰۲ بهمن
سطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin Jeans حجم 25ليتري Curver Flip Bin lidless Jeans 25 Litre 425,000 425000 ۰۲ بهمن
سطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin Paris حجم 25ليتري Curver Flip Bin lidless Paris 25 Litre 425,000 425000 ۰۲ بهمن
سطل زباله براسينا مدل BLB-120 Brasiana BLB-120 Office Trash 1,375,000 1375000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالي کوچک زيباسازان مدل آدنا Zibasazan Adena Small Pedal Waste Bin 199,875 199875 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالي بزرگ زيباسازان مدل آدنا Zibasazan Adena Large Pedal Waste Bin 575,250 575250 ۰۲ بهمن
سطل زباله کرور مدل Slim Bin حجم 25ليتري Curver Little Box 25 Litre 1,530,000 1530000 ۰۲ بهمن
سطل زباله کرور مدل DecoBin حجم 30 ليتر Curver Deco Bin 30 Litre 1,800,000 1800000 ۰۲ بهمن
سطل کرور مدل Urban حجم 6ليتري Curver Urban 6 Litre 100,000 100000 ۰۲ بهمن
سطل کرور مدل Animals Bin Panda حجم 12 ليتري Curver Animals Bin Panda 12 Litre 320,000 320000 ۰۲ بهمن
سطل زباله مدل FlipBin حجم 13 ليتر Curver Flip Bin 13Litre Bucket 250,000 250000 ۰۲ بهمن
سطل زباله کرور مدل DecoBin حجم 20 ليتر Curver Deco Bin 20 Litre 1,160,000 1160000 ۰۲ بهمن
سطل زباله کرور مدل Touch Bin حجم 40 ليتر Curver Touch Bin 40 Litre 1,555,000 1555000 ۰۲ بهمن
سطل زباله کرور مدل Deco Bin حجم 50 ليتر Curver Deco Bin 50 Litre 1,990,000 1990000 ۰۲ بهمن
سطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin London حجم 25ليتري Curver Flip Bin lidless London 25 Litre 425,000 425000 ۰۲ بهمن
سطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin Leather حجم 25ليتري Curver Flip Bin lidless Leather 25 Litre 425,000 425000 ۰۲ بهمن
سطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin NYC حجم 25ليتر Curver Flip Bin lidless NYC 25 Litre 425,000 425000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالي بزرگ 19 ليتري يزدگل کد 510 YazdGol Big 19L. 510 Trash Bin 360,750 360750 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالي کوچک 5 ليتري يزدگل مدل 511 YazdGol Little 5L. 511 Trash Bin 180,375 180375 ۰۲ بهمن
Umbra 23840 Waste Bin سطل زباله آمبرا کد 23840 594,750 594750 ۰۲ بهمن
Homara New Waste And Brush Set ست سطل و فرچه همارا مدل New 263,750 263750 ۰۲ بهمن
سطل زباله کرور مدل Deco Bin حجم 5 ليتري Curver Deco Bin 5 Litre 720,000 720000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی بیضی لایف بازن (کد 5411) 100,000 100000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی گرد کوچک کاترین بازن (کد 3180) 180,000 180000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی کوچک آدنا زیباسازان 230,000 230000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی بزرگ آدنا زیباسازان 450,000 450000 ۰۲ بهمن
ست سطل و فرچه پاک جام زیباسازان 260,000 260000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی باربارا کاترین بازن (کد 3176) 125,000 125000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی گرد بزرگ کاترین بازن (کد 3179) 275,000 275000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی چهارگوش کوچک کاترین بازن (کد 3120) 195,000 195000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی آدنا بزرگ زیباسازان 450,000 450000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی چهار گوش کوچک بازن (کد 4120) 180,000 180000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی چهار گوش بزرگ بازن(کد 4121) 275,000 275000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی تیتانوم ونیز بازن (کد 4354) 115,000 115000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی باربارا کوچک ونیز بازن(کد 4176) 125,000 125000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی گرد کوچک اتود بازن (کد 7180) 180,000 180000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی چهار گوش کوچک اتود بازن (کد 7120) 195,000 195000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی تیتانیوم اتود بازن (کد 7354) 115,000 115000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی باربارا کوچک اتود بازن (کد 7176) 125,000 125000 ۰۲ بهمن
سطل بادبزنی نیترو 2 اتود بازن (کد 7365) 160,000 160000 ۰۲ بهمن
سطل بادبزنی نیترو 1 اتود بازن (کد 7364) 90,000 90000 ۰۲ بهمن
سطل بادبزنی اتود بازن (کد 7184) 50,000 50000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی چهارگوش بزرگ کاترین بازن (کد 3121) 300,000 300000 ۰۲ بهمن
سطل بامشاد کوچک کاترین بازن (کد 3305) 70,000 70000 ۰۲ بهمن
سطل بامشاد بزرگ کاترین بازن (کد 3306) 100,000 100000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی آدنا کوچک زیباسازان 160,000 160000 ۰۲ بهمن
سطل زباله کرور مدل Slim Bin حجم 40ليتري Curver Slim Bin 40 Litre 2,180,000 2180000 ۰۲ بهمن
سطل زباله همارا مدل New Homara New Waste Bin 150,000 150000 ۰۲ بهمن
سطل زباله کرور مدل Deco Bin Coffee حجم 50 ليتر Curver Deco Bin Coffee 50 Litre 1,990,000 1990000 ۰۲ بهمن
سطل چند کاره اروند زیباسازان 120,000 120000 ۰۲ بهمن
سطل تارا زیباسازان 70,000 70000 ۰۲ بهمن
Zibasazan Adena Waste And Brush Set ست سطل و فرچه زيباسازان مدل Adena 292,500 292500 ۰۲ بهمن
23911 Waste Bin سطل زباله کد 23911 1,040,000 1040000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی گرد کوچک ونیز بازن (کد 4180) 180,000 180000 ۰۲ بهمن
سطل زباله شفق مدل Simple 001 Shafagh Simple 001 Waste Bin 516,750 516750 ۰۲ بهمن
ست سطل زباله و برس پی تی سی مدل 505 ظرفیت 5 لیتر PTC 505 Trash Bin and Toilet Brush Set 5 Liter 926,250 926250 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالی پی تی سی مدل 530 ظرفیت 30 لیتر PTC 530 Pedal Waste Bin 30 Liter 1,525,000 1525000 ۰۲ بهمن
ست سطل زباله و برس پی تی سی مدل 503 ظرفیت 3 لیتر PTC 503 Trash Bin and Toilet Brush Set 3 Liter 731,500 731500 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالی پی تی سی مدل 520 ظرفیت 20 لیتر PTC 520 Pedal Waste Bin 20 Liter 1,340,000 1340000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالی پی تی سی مدل 512 ظرفیت 12 لیتر PTC 512 Pedal Waste Bin 12 Liter 1,125,000 1125000 ۰۲ بهمن
Homara Small Size Waste Bin with Door سطل زباله در دار همارا سايز کوچک 166,250 166250 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالی تنتارلی مدل Trellis - گنجایش 16 لیتر Tontarelli Trellis Pedal Trashbin 16 Liters Bucket 1,060,000 1060000 ۰۲ بهمن
سطل زباله اورانوس مدل UPB 110-12 با در استيل Uranus UPB 110-12 Steel Design Waste Bin 1,280,000 1280000 ۰۲ بهمن
سطل زباله شفق مدل NP45 گنجایش 20 لیتری Shafagh NP45 Waste Bin Capacity 20 Litre 722,000 722000 ۰۲ بهمن
سطل لمسی مهروز سایز متوسط Mahrooz Average Touch Trash bin 234,000 234000 ۰۲ بهمن
ست چرمی سطل زباله و جادستمال کاغذی Rose سری 5292 810,000 810000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالی تنتارلی مدل Carolina - گنجایش 50 لیتر Tontarelli Carolina Peddal Trash Bin 50 Liter Bucket 1,735,000 1735000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالی تنتارلی مدل Idea - گنجایش 8 لیتر Tontarelli Idea Pedal Trash Bin 8 liters Bucket 526,500 526500 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالی تنتارلی مدل Idea -گنجایش 18 لیتر Tontarelli Idea Pedal Trash Bin 18 liters Bucket 1,060,000 1060000 ۰۲ بهمن
سطل زباله مدل کابینت آکا الکتریک 1,500,000 1500000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالی تنتارلی مدل Carolina - گنجایش 30 لیتر Tontarelli Carolina Peddal Trash Bin 30 liters Bucket 1,115,000 1115000 ۰۲ بهمن
سطل زباله باريکو مدل BA20-2 - گنجايش 20 ليتري Barico BA20-2 Waste Bin - Capacity 20 Litre 3,635,000 3635000 ۰۲ بهمن
سطل لمسی مهروز سایز بزرگ Mahrooz Large Touch Trash bin 282,750 282750 ۰۲ بهمن
سرویس سطل زباله و جادستمال کاغذی Rose چرمی 810,000 810000 ۰۲ بهمن
سطل زباله ایکیا مدل MJOSA ظرفیت 3 لیتر Ikea MJOSA Waste Bin 3 Litre 770,000 770000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالی تنتارلی مدل Carolina - گنجایش 6 لیتر Tontarelli Carolina Pedal Waste Bin 6 Liters Bucket 440,000 440000 ۰۲ بهمن
سطل زباله مدل تاچ آکا الکتریک 390,000 390000 ۰۲ بهمن
ست سطل و دستمال ترمه مربعی 1,250,000 1250000 ۰۲ بهمن
سطل زباله باريکو مدل BA20-2 - گنجايش 35 ليتري Barico BA20-2 Waste Bin - Capacity 35 Litre 3,950,000 3950000 ۰۲ بهمن
سطل زباله شفق مدل MT45 - گنجايش 20 ليتري Shafagh MT45 Waste Bin - Capacity 20 Litre 760,000 760000 ۰۲ بهمن
سطل زباله شفق مدل A40-1 Shafagh A40-1 Waste Bin 604,500 604500 ۰۲ بهمن
سطل زباله اورانوس مدل UPB 110-12 طرح خشدار Uranus UPB 110-12 Wrinkle Design Waste Bin 975,000 975000 ۰۲ بهمن
ست سطل و دستمال نیلوفر سیلور 950,000 950000 ۰۲ بهمن
ست سطل و دستمال نگین دار طرح سول طلایی 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
ست سطل و دستمال نگین دار طرح سول نقره ای 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
سطل زباله بادبزنی همارا 122,500 122500 ۰۲ بهمن
سطل زباله بزرگ طرح حروف انگلیسی 480,000 480000 ۰۲ بهمن
Homara Large Size Waste Bin with Pedal سطل زباله پدالي همارا سايز بزرگ 312,000 312000 ۰۲ بهمن
ست سطل و دستمال ترمه طلا مربعی 1,450,000 1450000 ۰۲ بهمن
ست سطل و دستمال طرح سول 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
سطل زباله باريکو مدل BA20-2 - گنجايش 12 ليتري Barico BA20-2 Waste Bin - Capacity 12 Litre 2,645,000 2645000 ۰۲ بهمن
سطل زباله باريکو مدل BA20-2 - گنجايش 6 ليتري Barico BA20-2 Waste Bin - Capacity 6 Litre 1,140,000 1140000 ۰۲ بهمن
سطل زباله مدل پدال آکا الکتریک 380,000 380000 ۰۲ بهمن
سطل زباله مدل کاپ آکا الکتریک 390,000 390000 ۰۲ بهمن
سطل لمسی مهروز سایز کوچک Mahrooz small Touch Trash bin 162,825 162825 ۰۲ بهمن
سطل زباله اتاق کودک طرح کویین 750,000 750000 ۰۲ بهمن
ست جادستمال و سطل زباله طرح شطرنجی پارچه 580,000 580000 ۰۲ بهمن
سطل زباله اورانوس مدل UPB-110 - گنجايش 12 ليتري Uranus UPB-110 Waste Bin - Capacity 12 Litre 722,000 722000 ۰۲ بهمن
ست سطل زباله و فرچه مهسان مدل Dolphin M-155 USB To microUSB Cable 1.5m 194,500 194500 ۰۲ بهمن
سطل زباله مدل اسلاید آکا الکتریک 390,000 390000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالی تنتارلی مدل Carolina - گنجایش 16 لیتر Tontarelli Carolina Pedal Waste Bin 16 liters Bucket 985,000 985000 ۰۲ بهمن
سطل زباله استیل پدالی ایکیا مدل STRAPATS 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
Homara TB-03 Waste And Brush Set 253,500 253500 ۰۲ بهمن
سطل زباله بزرگ طرح اسکیت 480,000 480000 ۰۲ بهمن
سطل زباله بزرگ طرح موج سوار 480,000 480000 ۰۲ بهمن
سطل زباله بزرگ طرح پاریس 480,000 480000 ۰۲ بهمن
ست سطل زباله چرمی Sweet Home سری 5291 810,000 810000 ۰۲ بهمن
سطل زباله نوبل مدل K02 560,000 560000 ۰۲ بهمن
سطل زباله نوبل مدل K04 650,000 650000 ۰۲ بهمن
ست سطل زباله و فرچه سارینا کد 7650 Sarina 7650 Waste Bin and Brush Set 920,000 920000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالی آی هوم مدل IH-356 - گنجایش 12 لیتر iHome IH-356 Pedal Waste Bin 12 Litre 1,235,000 1235000 ۰۲ بهمن
ست سطل و جا دستمال کاغذی بنیکو کد 1076 Benico 1076 Waste Bin And Tissue Box Set 2,355,000 2355000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی بزرگ لیمون کد424 310,000 310000 ۰۲ بهمن
سطل زباله استیل مات 11 لیتری برابانتیا Brabantia Matt Steel Waste Bin 11 Litre 1,400,000 1400000 ۰۲ بهمن
ست سطل و جا دستمال کاغذی پلی نایس مدل 001 Polynice 001 Waste Bin And Tissue Box Set 430,000 430000 ۰۲ بهمن
ست سطل و دستمال نیلوفر نقره ای 600,000 600000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هایلو مدل Pure 0504 Hailo Pure 0504 Waste Bin 1,365,000 1365000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هایلو مدل T2.20 0520 Hailo T2.20 0520 Waste Bin 2,940,000 2940000 ۰۲ بهمن
جا دستمال کاغذی آوا مدل Roll Ava Roll Tissue Box 341,250 341250 ۰۲ بهمن
ست سطل و جا دستمال کاغذی آنتیک طرح Golden Antique Golden Bin And Tissue Box set 880,000 880000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی کوچک لیمون کد426 205,000 205000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی کوچک 4 لیتری همارا 185,000 185000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی ملودی Mahrooz 130,000 130000 ۰۲ بهمن
سطل تفکیک زباله ایکیا مدل Sortera Ikea Sortera Waste Sorting Bin 650,000 650000 ۰۲ بهمن
ست بافت سطل و جادستمال زیباسازان 310,000 310000 ۰۲ بهمن
سطل و جا دستمال کارتونی لیمون 1248 340,000 340000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی آدنا بزرگ زیباسازان کد 36037 395,000 395000 ۰۲ بهمن
سطل حفره دار رنگین کمان زیباسازان کد 36049 200,000 200000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی آدنا کوچک زیباسازان کد 36038 210,000 210000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هوم کت مدل Ariana 2796 Homeket Ariana 2796 Waste Bin 110,000 110000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هوم کت مدل Ariana 2802 Homeket Ariana 2802 Waste Bin 220,000 220000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هوم کت مدل Alice 3922 Homeket Alice 3922 Waste Bin 230,000 230000 ۰۲ بهمن
سطل زباله آی هوم مدل IH-355 - گنجایش 6 لیتر iHome IH-355 Waste Bin Capacity 6 Litre 872,625 872625 ۰۲ بهمن
سطل زباله پایون کد 004 Payon 004 Waste Bin 930,000 930000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پایون کد 001 Payon 001 Waste Bin 1,220,000 1220000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پایون کد 002 Payon 002 Waste Bin 770,000 770000 ۰۲ بهمن
ست سطل و دستمال طاووس بزرگ 1,600,000 1600000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هوم اند استایل کد 462295 Home And Style 462295 Waste Bin 663,000 663000 ۰۲ بهمن
ست دو تکه سطل و جای دستمال کاغذی ژینورا مدل CH203 Gynura CH203 Bucket and Kleenex Set 2 Pieces 692,250 692250 ۰۲ بهمن
ست سطل و جای دستمال کاغذی ژینورا مدل CH203 Gynura CH203 Waste Bin And Tissue Box Set 770,250 770250 ۰۲ بهمن
ست سطل زباله و فرچه سنی پلاستیک مدل Solan Sani Plastic Solan Waste Bin And Brush Set 377,625 377625 ۰۲ بهمن
ست سطل زباله و فرچه سنی پلاستیک مدل Proshaat Sani Plastic Proshaat Waste Bin And Brush Set 496,750 496750 ۰۲ بهمن
سطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 0704 Hailo Sienna Swing 0704 Waste Bin 779,000 779000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هایلو مدل T2.13 0513 Hailo T2.13 0513 Waste Bin 1,600,000 1600000 ۰۲ بهمن
جا دستمال کاغذی آوا Ava Tissue Box 321,750 321750 ۰۲ بهمن
سطل استیل 5 لیتری با برس کد 4229 847,000 847000 ۰۲ بهمن
سطل استیل 12 لیتری با برس کد 4220 1,045,000 1045000 ۰۲ بهمن
Brabantia Classic 484261 Waste Bin - Capacity 30 Litre سطل زباله برابانتیا سری کلاسیک کد 484261 - گنجایش 30 لیتری 1,370,000 1370000 ۰۲ بهمن
سطل زباله شفق مدل A40-3 Shafagh A40-3 Waste Bin 409,500 409500 ۰۲ بهمن
سطل زباله شفق مدل A40-2 Shafagh A40-2 Waste Bin 555,750 555750 ۰۲ بهمن
سطل زباله هوم کت مدل Maxx 03 Homeket Maxx 03 Waste Bin 140,000 140000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هوم کت مدل Ariana 2819 Homeket Ariana 2819 Waste Bin 360,000 360000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هوم کت کد 2411 Homeket 2411 Waste Bin 55,000 55000 ۰۲ بهمن
سطل پلاستیکی کوچک قائم 70,000 70000 ۰۲ بهمن
سطل پلاستیکی بزرگ قائم 80,000 80000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پایون کد 003 Payon 003 Waste Bin 760,000 760000 ۰۲ بهمن
ست سطل و دستمال نیلوفر طلایی 650,000 650000 ۰۲ بهمن
سطل زباله اورانوس مدل UPB 110 12 با در استیل Uranus UPB 110 12 Steel Design Waste Bin 655,500 655500 ۰۲ بهمن
ست دو تکه سطل و جای دستمال کاغذی ژینورا مدل CH204 Gynura CH204 Bucket and Kleenex Set 2 Pieces 633,750 633750 ۰۲ بهمن
سطل زباله سنی پلاستیک مدل Solan Sani Plastic Solan Waste Bin 146,250 146250 ۰۲ بهمن
سطل زباله هایلو مدل Design 0704 Hailo Design 0704 Waste Bin 975,000 975000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هایلو مدل Sienna Swing 0704 Hailo Sienna Swing 0704 Waste Bin 820,000 820000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هایلو مدل Top Design 0523 Hailo Top Design 0523 Waste Bin 2,565,000 2565000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هایلو مدل Pure 0517 Hailo Pure 0517 Waste Bin 2,025,000 2025000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هایلو مدل Top Design M 0516 Hailo Top Design M 0516 Waste Bin 1,925,000 1925000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هایلو مدل Waschebehalter 0744 Hailo Waschebehalter 0744 Waste Bin 1,865,000 1865000 ۰۲ بهمن
سطل زباله شفق مدل NH100 Shafagh NH100 Waste Bin 1,430,000 1430000 ۰۲ بهمن
ست سطل و جا دستمال کاغذی مدل Rozbarg Rozbarg Waste Bin And Tissue Box Set 430,000 430000 ۰۲ بهمن
سطل چرمی گالری طهرانی کد 191034 Tehrani 191034 Bucket 560,000 560000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی دلفین مهسان 140,000 140000 ۰۲ بهمن
سطل پدالی4/8لیتری لیمون کد428 210,000 210000 ۰۲ بهمن
سطل 12 لیتری استیل درب رنگی کد 4215 890,000 890000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالی هوم پین مدل T6U-20L ظرفیت 20 لیتری Home Pin T6U-20L Pedal Waste Bin 20 Liter 1,600,000 1600000 ۰۲ بهمن
سطل زباله هایلو مدل Design 0704 Hailo Design 0704 Waste Bin 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
سطل زباله پدالی MGS مدل 18 با گنجایش 20 لیتر 990,000 990000 ۰۲ بهمن
سطل استیل اتوماتیک 6 لیتری مدل LC LC Automatic 6 Liter Waste Bin 2,180,000 2180000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0633\u0637\u0644-\u0622\u0634\u063a\u0627\u0644":"\u0633\u0637\u0644 \u0622\u0634\u063a\u0627\u0644"}