نرخ سرخ کن

فیلیپس / Philips

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Philips HD9220 fryer سرخ کن فیلیپس HD9220 سری Viva Collection 8,421,500 8421500 ۲۶ دی
Philips HD9240 fryer سرخ کن فیلیپس HD9240 سری Avance Collection 14,105,000 14105000 ۲۶ دی
Philips HD9238 Airfryer سرخ کن فيليپس مدل HD9238 10,348,500 10348500 ۲۶ دی
Philips HD9225 fryer سرخ کن فیلیپس HD9225 سری Viva Collection 7,200,000 7200000 ۲۶ دی
Philips HD6159 Fryer سرخ کن 2.5 لیتری فیلیپس HD6159 3,650,000 3650000 ۲۶ دی
Philips HD9623 airfryer سرخ کن فيليپس مدل HD9623 10,620,000 10620000 ۲۶ دی
Philips HD9230 fryer سرخ کن فيليپس مدل HD9230 10,245,000 10245000 ۲۶ دی
Philips HD9621 fryer سرخ کن فيليپس مدل HD9621 12,615,000 12615000 ۲۶ دی

فلر / Feller

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Feller DF 1500 Airfryer سرخ کن فلر مدل DF 1500 4,991,110 4991110 ۲۶ دی

پارس خزر / Pars Khazar

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Pars Khazar 2012 Fryer سرخ کن پارس خزر مدل 2012 2,910,000 2910000 ۲۶ دی
Pars Khazar FR 2014 Fryer سرخ کن پارس خزر مدل FR 2014 3,515,000 3515000 ۲۶ دی
Pars Khazar ZG10A Fryer مینی سرخ کن 1 لیتری پارس خزر ناگت ZG10A 1,715,000 1715000 ۲۶ دی

مولینکس / Moulinex

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Moulinex AM302 fryer سرخ کن مولینکس AM302 5,130,500 5130500 ۲۶ دی
Moulinex AM302 Fryer سرخ کن مولینکس AM302 5,130,500 5130500 ۲۶ دی
Moulinex AF135D Fryer سرخ کن مولينکس مدل AF135D 3,880,000 3880000 ۲۶ دی
Moulinex AM4800 Fryer سرخ کن مولينکس AM4800 6,140,000 6140000 ۲۶ دی
Moulinex AM480027 Fryer سرخ کن مولینکس مدل AM480027 5,995,000 5995000 ۲۶ دی
Moulinex AM400171 Fryer سرخ کن مولینکس AM400171 4,850,000 4850000 ۲۶ دی
Moulinex AF165 Fryer سرخ کن مولينکس مدل AF165 3,790,000 3790000 ۲۶ دی
Moulinex AF135 fryer سرخ کن 1.5 لیتری مولینکس مدل AF135 2,950,000 2950000 ۲۶ دی

هاردستون / Hardstone

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Hardstone DF7801 Fryer سرخ کن هاردستون مدل DF7801 2,170,000 2170000 ۲۶ دی
Hardstone DF7802 Fryer سرخ کن هاردستون DF7802 2,070,000 2070000 ۲۶ دی

تفال / Tefal

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Tefal AH9500 Fryer سرخ کن تفال مدل AH9500 12,170,000 12170000 ۲۶ دی
TEFAL FZ7060 Fryer سرخ کن تفال مدل FZ7060 7,815,000 7815000 ۲۶ دی
Tefal AH9000 Fryer سرخ کن تفال AH9000 13,160,000 13160000 ۲۶ دی
Tefal FZ7000 Fryer سرخ کن تفال مدل FZ7000 6,390,000 6390000 ۲۶ دی
Tefal GH 806212 Fryer سرخ کن 1.2 کيلوگرمي تفال مدل GH 806212 9,020,000 9020000 ۲۶ دی
Tefal AH 900031 Fryer سرخ کن 1.5 کيلوگرمي تفال مدل AH 900031 8,693,030 8693030 ۲۶ دی
Tefal GH8072 Fryer سرخ کن تفال مدل GH8072 8,790,000 8790000 ۲۶ دی
Tefal GH 800032 Fryer سرخ کن 1.2 کيلوگرمي تفال مدل GH 800032 8,659,200 8659200 ۲۶ دی
Tefal FZ7060 ActiFry سرخ کن اکتی فرای تفال مدل FZ7060 7,815,000 7815000 ۲۶ دی
Tefal FZ7070 Fryer سرخ کن تفال مدل FZ7070 7,900,000 7900000 ۲۶ دی
Tefal FZ7062 Fryer سرخ کن تفال FZ7060 7,505,000 7505000 ۲۶ دی

دلونگی / DeLonghi

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
DeLonghi EXTRA CHEF FH1394 Fryer سرخ کن دلونگی EXTRA CHEF FH1394 12,500,000 12500000 ۲۶ دی
Delonghi FH1363 Multi Fryer سرخ کن چندکاره دلونگي مدل FH1363 13,620,000 13620000 ۲۶ دی
Delonghi FH1163 Multi Fryer سرخ کن چندکاره دلونگي مدل FH1163 9,525,000 9525000 ۲۶ دی
Delonghi FH1130 Multi Fryer سرخ کن چندکاره دلونگي مدل FH1130 8,155,000 8155000 ۲۶ دی
DeLonghi F28533 Fryer سرخ کن دلونگي مدل F28533 5,345,000 5345000 ۲۶ دی
DeLonghi F 38233 Fryer سرخ کن دلونگي مدل F38233 6,622,500 6622500 ۲۶ دی
Delonghi RotoFry F38436 Fryer سرخ کن دلونگي مدل RotoFry F38436 6,660,000 6660000 ۲۶ دی
DeLonghi F34529CZ Fryer سرخ کن دلونگی F34529CZ 7,835,000 7835000 ۲۶ دی
Delonghi F22310CZ Fryer سرخ کن دلونگي مدل F22310CZ 5,790,000 5790000 ۲۶ دی
Delonghi F13235 Fryer سرخ کن دلونگي مدل F13235 4,358,000 4358000 ۲۶ دی
DeLonghi F34519CZ Fryer سرخ کن دلونگی F34519CZ.1 7,345,000 7345000 ۲۶ دی
DeLonghi F34532CZ Fryer سرخ کن دلونگی F34532CZ 6,670,000 6670000 ۲۶ دی
Dellongi F34532 CZ fryer سرخ کن دلونگی مدل F34532 CZ 6,550,000 6550000 ۲۶ دی
Dellongi F28533 BK fryer سرخ کن دلونگی مدل F28533 BK 5,345,000 5345000 ۲۶ دی

ساپر / Sapor

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Sapor SDF-2018 Fryer سرخ کن ساپر SDF-2018 2,340,000 2340000 ۲۶ دی
Sapor SDF-2520 Fryer سرخ کن ساپر مدل SDF-2520 2,490,000 2490000 ۲۶ دی
Sapor SDF-3530 Fryer سرخ کن ساپر مدل SDF-3530 3,020,000 3020000 ۲۶ دی
Sapor SDF-1513 Fryer سرخ کن ساپر مدل SDF-1513 1,330,000 1330000 ۲۶ دی
Sapor SDF-2818 Fryer سرخ کن ساپر مدل SDF-2818 2,370,000 2370000 ۲۶ دی

گاسونیک / Gosonic

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Gosonic GDF 690 Fryer سرخ کن گوسونیک GDF 690 3,800,000 3800000 ۲۶ دی
Gosonic GDF 622 Fryer سرخ کن گوسونیک GDF 622 2,585,000 2585000 ۲۶ دی
Gosonic GDF-644 Fryer سرخ کن گوسونیک GDF-644 2,300,000 2300000 ۲۶ دی
Gosonic GDF-642 Fryer سرخ کن گوسونیک GDF-642 2,150,000 2150000 ۲۶ دی
Gosonic GDF610 Fryer سرخ کن گوسونیک GDF610 1,300,000 1300000 ۲۶ دی
Gosonic GDF-615 Fryer سرخ کن گوسونیک GDF-615 1,775,000 1775000 ۲۶ دی
Gosonic GDF-612 Fryer سرخ کن گوسونیک GDF-612 1,400,000 1400000 ۲۶ دی
Gosonic GDF618 Fryer سرخ کن گوسونیک GDF 618 2,100,000 2100000 ۲۶ دی

دلمونتی / Delmonti

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Delmonti DL 630 Fryer سرخ کن دلمونتی مدل DL 630 2,060,000 2060000 ۲۶ دی
DeLmonti DL530 Deep Fryer‎ سرخ کن دلمونتی مدل DL530 Deep 2,000,000 2000000 ۲۶ دی
DeLmonti DL240 Air Fryer‎ سرخ کن دلمونتی مدل DL240 3,850,000 3850000 ۲۶ دی
Delmonti DL 600 Fryer سرخ کن دلمونتی DL 600 2,650,000 2650000 ۲۶ دی

ناسا / nasa

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Nasa NS 302 Fryer سرخ کن ناسا الکتریک NS 302 2,300,000 2300000 ۲۶ دی
NASA NS-804 Fryer سرخ کن ناسا الکتریک NS-804 3,970,000 3970000 ۲۶ دی
Nasa NS 305 Fryer سرخ کن ناسا الکتریک NS 305 2,605,000 2605000 ۲۶ دی
Nasa NS 801 Fryer سرخ کن ناسا الکتریک NS 801 3,710,000 3710000 ۲۶ دی
Nasa NS 303 Fryer سرخ کن ناسا الکتریک NS 303 1,890,000 1890000 ۲۶ دی
Nasa NS 304 Fryer سرخ کن ناسا الکتریک NS 304 2,000,000 2000000 ۲۶ دی

گاستروبک / Gastroback

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Gastroback 42580 Fryer سرخ کن گاستروبک 42580 10,185,000 10185000 ۲۶ دی

پرشیا / persia

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
PERSIA PR 838 Fryer سرخ کن پرشیا مدل PR 838 2,305,060 2305060 ۲۶ دی
Persia France PR-6060 Air Fryer ‎ سرخ کن پرشیا مدل PR-6060 5,402,250 5402250 ۲۶ دی
Persia France PR-6100 Multi Cooker‎ Fryer سرخ کن همه کاره رژیمی پرشیا فرانس مدل PR-6100 5,457,380 5457380 ۲۶ دی
Persia France PR-828 Mini Deep Fryer‎ سرخ کن پرشیا مدل France PR-828 Mini Deep 2,325,000 2325000 ۲۶ دی
PERSIA PR 888 Fryer سرخ کن پرشیا مدل PR 888 3,010,810 3010810 ۲۶ دی

فوما / Fuma

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Fuma FU-1325 Deep Fryer‎ سرخ کن فوما مدل FU-1325 Deep 5,700,000 5700000 ۲۶ دی
Fuma FU-1800 Deep Fryer‎ سرخ کن فوما مدل FU-1800 Deep 2,210,000 2210000 ۲۶ دی
Fuma FU-789 Deep Fryer‎ سرخ کن فوما مدل FU-789 Deep 1,700,000 1700000 ۲۶ دی
Fuma fu-843 fryer سرخ کن فوما fu-843 1,280,000 1280000 ۲۶ دی
Fuma Detachable FU 911 Fryer سرخ کن فوما مدل Detachable FU 911 1,795,000 1795000 ۲۶ دی

تولیپس / Tulips

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Tulips 444 fryer سرخ کن توليپس مدل 444 3,840,000 3840000 ۲۶ دی

سرجیو / sergio

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Sergio SAF-1620 fryer سرخ کن بدون روغن سرجیو مدل SAF-1620 3,485,000 3485000 ۲۶ دی
Sergio SAF-1640 fryer سرخ کن بدون روغن سرجیو مدل SAF-1640 با قابلیت پخت همزمان دو غذا 3,649,000 3649000 ۲۶ دی
Sergio SDF-555 fryer سرخ کن 2/8 لیتری دارای پنل استیل سرجیو مدل SDF-555 2,260,000 2260000 ۲۶ دی

دسینی / Dessini

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Dessini DS 8047 Fryer سرخ کن دسینی مدل DS 8047 125,000 125000 ۲۶ دی

اپکس / Appex

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Apeex ADF-520 Digital Mini Deep Fryer مینی سرخ کن اپکس مدل آ دی اف 520 2,260,000 2260000 ۲۶ دی

فاکر / Fakir

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Fakir COOKWELL fryer سرخ کن بدونه روغن فاکر COOKWELL 4,500,000 4500000 ۲۶ دی
Fakir CAMILLA fryer سرخ کن فاکر CAMILLA 2,250,000 2250000 ۲۶ دی
Fakir JETFRY fryer سرخ کن فاکر JETFRY 5,150,000 5150000 ۲۶ دی
Fakir CREA fryer سرخ کن دیجیتالی فاکر CREA 3,950,000 3950000 ۲۶ دی

بایترون / Bitron

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Bitron BSK-2600WO fryer سرخ کن بدون روغن بایترون BSK-2600WO 3,440,000 3440000 ۲۶ دی

همیلتون / Hamilton

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Hamilton DH-337 fryer مینی سرخ کن همیلتون مدل DH-337 1,470,000 1470000 ۲۶ دی
Hamilton DH-340 fryer مینی سرخ کن همیلتون مدل DH-340 1,760,000 1760000 ۲۶ دی
Hamilton 515 fryer سرخ کن 2.5 لیتری با تایمر هامیلتون مدل 515 2,539,000 2539000 ۲۶ دی

اینوکس / Inox

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Inox DCO 1200 Fryer هواپز سرخ کن اینوکس مدل DCO 1200 4,150,000 4150000 ۲۶ دی

تامسون / THOMSON

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Thomson TM-AF1800 Air Fryer سرخ کن رژیمی تامسون مدل ای اف 1800 4,525,000 4525000 ۲۶ دی

روتل / Rotel

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ROTEL U17.01 fryer مینی سرخ کن طرح استیل روتل مدل U17.01 1,900,000 1900000 ۲۶ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
BDF2310 Bellanzo Silver-White Fryer سرخ کن بلانزو BDF2310 56,400,000 56400000 ۲۶ دی
BDF2400 Bellanzo Black-Blue Fryer سرخ کن 2 لیتری بلانزو مدل BDF2400 مشکی-نقره ای 2,100,000 2100000 ۲۶ دی
سرخ کن 1.5 لیتری کوئیزین 1,600,000 1600000 ۲۶ دی
سرخ کن سانی مدل SDF-3550 2,440,000 2440000 ۲۶ دی
Bishel- BL-DF-005 fryer سرخ کن بدون روغن بیشل BL-DF-005 3,780,000 3780000 ۲۶ دی
سرخ کن 2.5 لیتری کوئیزین 1,970,000 1970000 ۲۶ دی
سرخ کن 1.8 لیتری کوئیزین 1,700,000 1700000 ۲۶ دی
سرخ کن فکر مدل GALA Fakir GALA Fryer 2,727,500 2727500 ۲۶ دی
سرخ کن فکر مدل JETFRY Fakir JETFRY Fryer 4,945,000 4945000 ۲۶ دی
Sapor SAF-3520 Fryer سرخ کن ساپر SAF-3520 3,230,000 3230000 ۲۶ دی
سرخ کن چندکاره دلونگي مدل FH1394 Delonghi FH1394 Multi Fryer 15,065,000 15065000 ۲۶ دی
سرخ کن گاسونيک Gosonic مدل GDF-628 1,805,500 1805500 ۲۶ دی
سرخ کن گاسونيک Gosonic مدل GDF614 1,275,000 1275000 ۲۶ دی
سرخ کن گاسونيک Gosonic مدل GFD-644 2,012,000 2012000 ۲۶ دی
سرخ کن فيليپس Philips مدل HD6103 2,657,500 2657500 ۲۶ دی
Bishel BL- DF-004 fryer سرخ کن بدون روغن بیشل BL-DF-004 4,645,000 4645000 ۲۶ دی
Bishel BL-DF001 fryer مینی سرخ کن بیشل BL-DF-001 1,880,000 1880000 ۲۶ دی
Tefal Maxifry FF1000 Fryer سرخ کن تفال Maxifry FF1000 4,200,000 4200000 ۲۶ دی
سرخ کن آرزوم AR276 مزایا 3,843,500 3843500 ۲۶ دی
سرخ کن آرزوم FL286 مزایا 2,712,750 2712750 ۲۶ دی
سرخ کن آرزوم AR272 مزایا 2,370,000 2370000 ۲۶ دی
سرخ کن آرزوم FL287 1,630,000 1630000 ۲۶ دی
NASA NS-800 Roaster‎ Fryer سرخ کن - هواپز ناسا الکتریک مدل NS-800 3,990,000 3990000 ۲۶ دی
مینی سرخ کن 1.2 لیتر PR-6060 -- 4,650,000 4650000 ۲۶ دی
سرخ کن رژیمی بدون روغن پرشیا فرانس PR-6060 -- 4,650,000 4650000 ۲۶ دی
سرخ کن مینی فوما FUMA Deep Fryer FU-911 1,350,000 1350000 ۲۶ دی
مینی سرخ کن پرینسس Princess Mini Deep Fryer 1,980,000 1980000 ۲۶ دی
سرخ کن 2.5 لیتری پارس خزر FR-2012 مزایا 2,748,500 2748500 ۲۶ دی
سرخ کن چرخشی چند کاره دلمونتی Deep Fryer Delmonti DL540 3,000,000 3000000 ۲۶ دی
سرخ کن دلمونتی Deep Fryer Delmonti DL600 2,350,000 2350000 ۲۶ دی
سرخ کن دلمونتی Deep Fryer Delmonti DL530 2,000,000 2000000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن دلمونتی Delmonti Deep Fryer DL240 5,300,000 5300000 ۲۶ دی
سرخ کن فوما FUMA Deep Fryer FU-843 1,100,000 1100000 ۲۶ دی
سرخ کن فوما FUMA Deep Fryer FU-1800 1,900,000 1900000 ۲۶ دی
سرخ کن همه کاره رژیمی پرشیا فرانس PR-6100 -- 4,950,000 4950000 ۲۶ دی
سرخ کن سون استار SEVEN STAR Deep Fryer 2,500,000 2500000 ۲۶ دی
سرخ کن فوما FUMA Deep Fryer FU-943 2,500,000 2500000 ۲۶ دی
سرخ کن فوما FUMA Deep Fryer FU-1013 1,880,000 1880000 ۲۶ دی
سرخ کن مولینکس مدل AF1651 3,799,000 3799000 ۲۶ دی
سرخ کن Naniwa مدل NHF-35 5,440,000 5440000 ۲۶ دی
سرخ کن Naniwa مدل NDF-20 2,700,000 2700000 ۲۶ دی
سرخ کن Naniwa مدل NDF-15 2,360,000 2360000 ۲۶ دی
سرخ کن تفال - ActiFry FZ7060 7,742,500 7742500 ۲۶ دی
مینی سرخ کن ویداس ۵۷۱۲ ( VIR 5712 ) سرخ کن ویداس مدل VIR 5712 1,410,000 1410000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن تفال - اکتی فرای ای دبیلو 9500 Tefal AW9500 12,290,000 12290000 ۲۶ دی
سرخ کن توکار بوش مدل PKA375V14E Bosch PKA375V14E 31,900,000 31900000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن کپلر ۵۳۵ ( KDF 535 ) 4,070,000 4070000 ۲۶ دی
سرخ کن فیلیپس PHILIPS HD9645 8,990,000 8990000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن دلمونتی مدل DL615 4,370,000 4370000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن مک مدل mac-1600 4,939,000 4939000 ۲۶ دی
سرخ کن دلونگی F38233 DELONGHI F38233 6,650,000 6650000 ۲۶ دی
سرخ کن ویداس VIDAS VIR-5718 VIDAS VIR-5718 2,380,000 2380000 ۲۶ دی
Tefal FR4900 Versalia 7in1 Fryer سرخ کن چند منظوره اف آر 4900 تفال 5,100,000 5100000 ۲۶ دی
سرخ کن DF-535-T همیلتون 1,870,000 1870000 ۲۶ دی
سرخ کن دیجیتال کاخلر KH 531 WB 3,730,000 3730000 ۲۶ دی
سرخ کن بلانزو مدل BDF-2500 2,500,000 2500000 ۲۶ دی
Delonghi FH1100 Multi Fryer سرخ کن چندکاره دلونگي مدل FH1100 8,670,000 8670000 ۲۶ دی
سرخ کن فیلیپس مدل HD 9248 -- 11,750,000 11750000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن تفال - Actifry FZ 7500 Tefal - Actifry FZ 7500 8,195,000 8195000 ۲۶ دی
سرخ کن و پلوپز گوسونیک مدل GRC-695 3,361,000 3361000 ۲۶ دی
سرخ کن 8 کاره عرشیا AF116-1833 Arshia AF116-1833 5,200,000 5200000 ۲۶ دی
سرخ کن دیجیتال ویداس مدل 5730 2,975,000 2975000 ۲۶ دی
سرخ کن اکتی فرای تفال Actifry Family FZ7010 Actifry Family FZ7010 6,700,000 6700000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن فومامدل fu-1354 3,900,000 3900000 ۲۶ دی
سرخ کن لاکور مدل 69134 lacor 69134 Fryer 5,880,000 5880000 ۲۶ دی
سرخ کن تفال Actifry FZ 7510 8,900,000 8900000 ۲۶ دی
سرخ کن دیجیتال کاخلر KH 536 WB 4,400,000 4400000 ۲۶ دی
سرخ کن سرجیو مدل SAF-1620 Sergio SAF-1620 Air Airfryer 3,987,500 3987500 ۲۶ دی
سرخ کن لاکور مدل 69135 Lacor 69135 Fryer 3,880,000 3880000 ۲۶ دی
سرخ کن تامسون مدل TM-AF1800 Thomson TM-AF1800 Air Fryer 5,375,000 5375000 ۲۶ دی
سرخ کن پارس خزر مدل Naget ZG10A 1,465,000 1465000 ۲۶ دی
سرخ کن فیلیپس مدل HD9247 -- 12,000,000 12000000 ۲۶ دی
سرخ کن تفال مدل Actifry express AH9518 Tefal Actifry express AH9518 Fryer 12,090,000 12090000 ۲۶ دی
سرخ کن گاسونیکGDF622 Gosonic GDF622 Fryer 2,250,000 2250000 ۲۶ دی
سرخ کن تفال مدل FZ 7510 9,025,000 9025000 ۲۶ دی
سرخ کن چند کاره ویداس مدل VIDAS VIR-5862 VIDAS VIR-5862 4,740,000 4740000 ۲۶ دی
سرخ کن ویداس مدل VIDAS VIR-5714 VIDAS VIR-5714 1,530,000 1530000 ۲۶ دی
سرخ کن DF-515BT همیلتون 2,860,000 2860000 ۲۶ دی
سرخ کن عرشیا DF130-1455 ARSHIA DF130-1455 2,960,000 2960000 ۲۶ دی
MacStyler MC-707 Fryer سرخ کن مک استایلر -707 1,738,000 1738000 ۲۶ دی
GIPSON GS-DF415 fryer ميني سرخ کن 1.8 ليتري گيپسون GS-DF415 2,480,000 2480000 ۲۶ دی
سرخ کن نیوال مدل NWL-5051 Newal NWL-5051 Fryer 1,970,000 1970000 ۲۶ دی
سرخ کن سرجیو مدل SAF-1640 Sergio SAF-1640 Airfryer 4,565,000 4565000 ۲۶ دی
سرخ کن چندکاره لاکور مدل 69129 lacor 69129 Multi Fryer 5,130,000 5130000 ۲۶ دی
سرخ کن سرجیو مدل SDF-545 Sergio SDF-545 Airfryer 2,965,000 2965000 ۲۶ دی
سرخ کن ناسا مدل NS-805 Nasa NS-805 Fryer 3,375,000 3375000 ۲۶ دی
سرخ کن سرجیو مدل SDF-555 Sergio SDF-555 Airfryer 3,495,000 3495000 ۲۶ دی
سرخ کن کلیک آن مدل CK-2264 Clikon CK-2264 Fryer 5,200,000 5200000 ۲۶ دی
سرح کن فلر DF 180 2,060,100 2060100 ۲۶ دی
سرخ کن کلیک آن مدل CK-2276 Clikon CK-2276 Fryer 2,430,000 2430000 ۲۶ دی
سرخ کن مولینکس AF123 3,390,000 3390000 ۲۶ دی
سرخ کن دلونگیDELONGHI YOUNG FH1130 DELONGHI YOUNG FH1130 9,800,000 9800000 ۲۶ دی
سرخ کن 1 کیلویی تفال مدل FZ7500 8,195,000 8195000 ۲۶ دی
Arzum AR260 Fryer سرخ کن چرخشی ارزوم AR260 6,650,000 6650000 ۲۶ دی
GIPSON GS-DF 420D fryer سرخ کن رژیمی دیجیتال گیپسون GS-DF 420D 5,150,000 5150000 ۲۶ دی
سرخ کن عرشیا مدل DF786-1633 Arshia DF786-1633 3,250,000 3250000 ۲۶ دی
سرخ کن دلونگی DELONGHI EXTRA FH1363 DELONGHI EXTRA FH1363 14,000,000 14000000 ۲۶ دی
سرخ كن يك قاشق روغن مشكي گيپسون GS-DF400 1500 5,020,000 5020000 ۲۶ دی
سرخ کن لارنزا TH255 3,650,000 3650000 ۲۶ دی
سرخ کن لارنزا TH220 2,100,000 2100000 ۲۶ دی
سرخ کن لارنزا TH210 2,020,000 2020000 ۲۶ دی
سرخ‌ کن کینگ مدل DF21 King DF21 Fryer 1,990,000 1990000 ۲۶ دی
Tefal FZ7510 سرخ کن تفال Tefal FZ7510 9,190,000 9190000 ۲۶ دی
سرخ کن کپلر ۵۱۵ ( KDF 515 ) 1,870,000 1870000 ۲۶ دی
سرخ کن مودکس مدل AF8000 Modex AF8000 Airfryer 4,080,000 4080000 ۲۶ دی
سرخ کن مولینکس AM3021 5,265,000 5265000 ۲۶ دی
سرخ کن تفال AH950020 10,980,000 10980000 ۲۶ دی
سرخ کن نیوال مدل NWL-5052 Newal NWL-5052 Fryer 1,870,000 1870000 ۲۶ دی
سرخ کن مودکس مدل FR690 Modex FR690 Fryer 2,270,000 2270000 ۲۶ دی
سرخ کن مودکس مدل FR590 Modex FR590 Fryer 2,540,000 2540000 ۲۶ دی
Dual Basket Deep Fat Fryers سرخ کن دو سبده 30,000,000 30000000 ۲۶ دی
سرخ کن یک لیتر فوما 2,200,000 2200000 ۲۶ دی
سرخ‌کن تفال مدل GH806212 Tefal GH806212 8,400,000 8400000 ۲۶ دی
سرخ کن دلونگی مدل RotoFry F38233 Delonghi- F38233Fryer 6,650,000 6650000 ۲۶ دی
سرخ کن فوما FUMA Deep Fryer FU-789 1,800,000 1800000 ۲۶ دی
GIPSON GS-DF405 fryer سرخ کن 2.5 ليتري گيپسون GS-DF405 2,800,000 2800000 ۲۶ دی
Royalty Line RL AF31 Air Fryer سرخ کن رویالتی لاین مدل RL AF 31 2,250,000 2250000 ۲۶ دی
سرخ کن سان هوس مدل DF-450 Sun House DF-450 Fryer 1,480,000 1480000 ۲۶ دی
سرخ کن تفال مدل FZ7500 Tefal FZ7500 Fryer 8,000,000 8000000 ۲۶ دی
سرخ کن تفال مدل FZ7510 Tefal FZ7510 Fryer 9,190,000 9190000 ۲۶ دی
سرخ کن مک استایلر مدل MC - 1600 MAC Styler MC - 1600 4,150,000 4150000 ۲۶ دی
سرخ کن بومن مدل FFR 1290 CB Bomann FFR 1290 CB Fryer 1,750,000 1750000 ۲۶ دی
سرخ کن با روغن کورس مدل CDF-1673 2,650,000 2650000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن کورس مدل CAF-1603 4,300,000 4300000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن تفال مدل DELIGHT FRY FX 1000 5,510,000 5510000 ۲۶ دی
Ariete سرخ کن 2.5 لیتری مدل 4611 1,990,000 1990000 ۲۶ دی
Laros سرخ کن لاروس مدل LA-DF2000 2,520,000 2520000 ۲۶ دی
سرخ کن مولینکس مدل AM302 و خردکن مولینکس مدل AT718 Moulinex AM302 Fryer And Moulinex AT718 Chopper 5,495,000 5495000 ۲۶ دی
سرخ کن فیلیپس سری Daily Collection مدل HD9216 Philips Daily Collection HD9216 Fryer 6,745,000 6745000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن جی پاس مدلGAR4309 2,200,000 2200000 ۲۶ دی
سرخ کن پرینسس مدل 182611 Princess 182611 Fryer 2,015,000 2015000 ۲۶ دی
سرخ کن تفال مدل AH950020 Tefal AH950020 Fryer 11,265,000 11265000 ۲۶ دی
NASA NS-803 Diet Fryer سرخ کن ناسا الکتریک NS-803 Diet 3,550,000 3550000 ۲۶ دی
Delmonti DL605 Air Fryer 4,697,500 4697500 ۲۶ دی
مینی سرخ کن ویداس مدل 5712 1,320,000 1320000 ۲۶ دی
مینی سرخ کن ویداس مدل 5714 1,530,000 1530000 ۲۶ دی
سرخ کن پارس خزر FR2014 سرخ کن پارس خزر مدل FR-2014 2,669,500 2669500 ۲۶ دی
سرخ کن پارس بهشرق Glory 2,365,000 2365000 ۲۶ دی
سرخ کن سرجیو مدل SDF-1620 3,900,000 3900000 ۲۶ دی
سرخ کن معمولی میدیا مدل MF-CN20A Midea MF-CN20A Fryer 5,397,000 5397000 ۲۶ دی
سرخ کن مونوتک مدل MDF1500S MonoTec MDF1500S Fryer 1,500,000 1500000 ۲۶ دی
سرخ کن دلونگی ۸۸۵ ( Delonghi F 885 V ) 10,990,000 10990000 ۲۶ دی
سرخ کن تفال مدل FZ7100 Tefal FZ7100 Fryer 7,865,000 7865000 ۲۶ دی
سرخ کن کلترونیک مدل FR 3667 Clatronic FR 3667 Airfryer 4,860,000 4860000 ۲۶ دی
سرخ کن کلترونیک مدل FR 3587 Clatronic FR 3587 Fryer 3,270,000 3270000 ۲۶ دی
سرخ کن مدل AF-444 تولیپس 3,840,000 3840000 ۲۶ دی
سرخ کن بلک اند دکر مدل AF-500 4,850,000 4850000 ۲۶ دی
مینی سرخ کن دیجیتال عرشیا 2,200,000 2200000 ۲۶ دی
سرخ کن و هواپز 8 کاره عرشیا AF116-1777 5,100,000 5100000 ۲۶ دی
سرخ کن مولتی فرای دلونگی مدل FH1130 YOUNG 9,550,000 9550000 ۲۶ دی
سرخ کن ناساالکتریک مدل 302-ns 2,025,000 2025000 ۲۶ دی
سرخ کن بیشل Bishel BL-DF-002 Bishel BL-DF-002 3,300,000 3300000 ۲۶ دی
Philips Airfryer HD9230 سرخ کن بدون روغن فیلیپس 5,720,000 5720000 ۲۶ دی
مینی سرخ کن پارس خزر مدل ناگت 1,584,000 1584000 ۲۶ دی
سرخ کن فکیر Fakir frywell Fakir Frywell Fryer 4,250,000 4250000 ۲۶ دی
سرخ کن لایف اسمایل B70 1,600,000 1600000 ۲۶ دی
سرخ کن معمولی میدیا مدل MF-TN20A 4,425,000 4425000 ۲۶ دی
سرخ کن همیلتون مدل DF-535T Hamilton DF-535T Fryer 1,940,000 1940000 ۲۶ دی
سرخ کن آریته مدل AR-4611 1,870,000 1870000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن تفال ۷۱۰۰ ( Tefal FZ 700 ) 7,700,000 7700000 ۲۶ دی
سرخ کن کلترونیک مدل FR 3195 Clatronic FR 3195 Fryer 4,560,000 4560000 ۲۶ دی
سرخ کن easy fry مدل 4611 آریته 1,990,000 1990000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن بلک اند دکر مدل AF400 5,750,000 5750000 ۲۶ دی
سرخ کن جیپاس مدل GPDDF 5355 2,010,000 2010000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن تفال مدل ACTI-FRY 5,150,000 5150000 ۲۶ دی
سرخ کن RotoFry دلونگی مدل F28533 6,400,000 6400000 ۲۶ دی
دستگاه سرخ کن بدون روغن جیپاس GAF2706 3,700,000 3700000 ۲۶ دی
سرخ کن سنکور مدل SENCOR SFR 5320WH 5,400,000 5400000 ۲۶ دی
سرخ کن سنکور مدل SENCOR SFR 3220WH 4,500,000 4500000 ۲۶ دی
ذرت ساز سنکور sencor 2,300,000 2300000 ۲۶ دی
Nasa NS-807 Diet Fryer سرخ کن رژیمی ناسا الکتریک مدل NS-807 4,100,000 4100000 ۲۶ دی
سرخ کن آرزوم مدل 2000 وات 4,990,000 4990000 ۲۶ دی
سرخ کن آرزوم مدل 1800 وات 2/5 لیتری 2,390,000 2390000 ۲۶ دی
سرخ کن آرزوم مدل 1500 وات 5 لیتری 2,930,750 2930750 ۲۶ دی
انبر سرخ کن تویستی کرکماز کد 567 170,000 170000 ۲۶ دی
سرخ کن نیولایف MFB-14P-810 5,100,000 5100000 ۲۶ دی
سرخ کن 1.5لیتر گرد دلمونتی مدل DL620 2,100,000 2100000 ۲۶ دی
Clatronic FFR2915 Deep Fryer‎ سرخ کن کلترونیک مدل FFR2915 2,195,000 2195000 ۲۶ دی
سرخ کن بدون روغن کورس مدل CAF-1604 5,400,000 5400000 ۲۶ دی
سرخ کن رژیمی گاسونیک مدل GDF-600 3,499,000 3499000 ۲۶ دی
پارس خزر سرخ کن 1100 وات مدل ZG10A -- 1,742,000 1742000 ۲۶ دی
سرخ کن کلترونیک مدل ER 3390 Clatronic ER 3390 Fryer 3,330,000 3330000 ۲۶ دی
سرخ کن کلترونیک مدل FR 3548 Clatronic FR 3548 Fryer 4,575,000 4575000 ۲۶ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0633\u0631\u062e-\u06a9\u0646":"\u0633\u0631\u062e \u06a9\u0646"}