نرخ سبد آشپزخانه

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
سبد حصيري مربع آلفا مدل 358 سايز کوچک Alfa 358 Matting Basket 140,000 140000 ۳۰ دی
سبد حصيري آلفا مدل 01050921 Alfa 01050921 Basket 250,000 250000 ۳۰ دی
سبد آشپزخانه آلفا مدل 8024-14 سه سايز Alfa 14-8024 Kitchen Basket 510,000 510000 ۳۰ دی
سبد بافت زيباسازان مدل بهار Zibasazan Bahar Basket Weave 270,000 270000 ۳۰ دی
ست مسافرتي 72 پارچه زيباسازان Zibasazan 72 Pieces Travel Set 450,000 450000 ۳۰ دی
سبد بافت زيباسازان مدل ريحان Zibasazan Reyhan Basket weave 170,000 170000 ۳۰ دی
سبد همه کاره حفره دار زيباسازان سايز 5 Zibasazan Basket Versatile Pitted Size 5 30,000 30000 ۳۰ دی
سبد حصيري مستطيل آلفا مدل 901 سايز کوچک Alfa 901 Matting Basket 170,000 170000 ۳۰ دی
سبد پيک نيک دسته دار کرور مدل Flexi Curver Flexi Picnic Basket With Handles Kitchen Basket 220,000 220000 ۳۰ دی
سبد ميوه زيباسازان مدل باران حفره دار Zibasazan Rain Pitted Fruit Basket 110,000 110000 ۳۰ دی
سبد چندکاره زيباسازان مدل گل سنگ Zibasazan Golesang Multitask Basket 190,000 190000 ۳۰ دی
سبد آپامه Apameh Basket 180,000 180000 ۳۰ دی
سبد مستطيلي آلفا کد 346 Alfa 346 Rectangular Basket 210,000 210000 ۳۰ دی
گيره لباس عروسکي زيباسازان مدل انگري برد بسته 12 عددي Zibasazan Angry Birds Doll Clothes Peg pack Of 12 29,250 29250 ۳۰ دی
سبد آلفا مدل B1502/2 Alfa B1502/2 Basket 1,000,000 1000000 ۳۰ دی
سبد آلفا مدل RQ176 Alfa RQ176 Basket 1,100,000 1100000 ۳۰ دی
سبد جيو استايل مدل Square Gio Style Square Basket 310,000 310000 ۳۰ دی
سبد جيو استايل مدل Round Gio Style Round Basket 310,000 310000 ۳۰ دی
سبد آشپزخانه آلفا مدل 8072DB Alfa 8072DB Kitchen Basket 640,000 640000 ۳۰ دی
سبد آشپرخانه وود مدل 0016 - پنج سايز Wood 0016 Kitchen Basket - 5 Size 2,080,000 2080000 ۳۰ دی
سبد ميوه بامبو فايبر مدل 20494A Bamboo Fibre 20494A Fruit Basket 240,000 240000 ۳۰ دی
سبد ميوه بامبو فايبر مدل 20494B Bamboo Fibre 20494B Fruit Basket 240,000 240000 ۳۰ دی
سبد ميوه والرين مدل 18-28 28-18 Valerian Fruit Basket 450,000 450000 ۳۰ دی
سبد ميوه والرين مدل 26-50 Valerian 50-26 Fruit Basket 245,000 245000 ۳۰ دی
گيره لباس عروسکي زيباسازان مدل قلب بسته دوازده عددي Zibasazan Heart Doll Clothes Peg pack Of 12 49,725 49725 ۳۰ دی
گيره لباس عروسکي زيباسازان مدل گل بسته دوازده عددي Zibasazan Flower Doll Clothes Peg pack Of 12 34,125 34125 ۳۰ دی
سبد حصيري مربع آلفا مدل 357 سايز بزرگ Alfa 357 Matting Basket 180,000 180000 ۳۰ دی
سبد آلفا مدل RQ304 Alfa RQ304 Basket 520,000 520000 ۳۰ دی
سبد در دار آلفا مدل RQ3076 Alfa RQ3076 Basket 260,000 260000 ۳۰ دی
ساک دستي خريد کد 306 306 Handy Shopping Bag 110,000 110000 ۳۰ دی
سبد ميوه کرور مدل NEO سايز بزرگ Curver NEO Fruit Basket Large 210,000 210000 ۳۰ دی
گيره لباس عروسکي زيباسازان مدل پروانه بسته 6 عددي Zibasazan Butterfly Clothespin Pack of 6 60,000 60000 ۳۰ دی
سبد بافت زيباسازان مدل سايه Zibasazan Sayeh Basket Weave 190,000 190000 ۳۰ دی
سبد بافت زيباسازان مدل نسيم Zibasazan Nasim Basket Weave 230,000 230000 ۳۰ دی
سبد بافت زيباسازان مدل سمن Zibasazan Saman Basket Weave 270,000 270000 ۳۰ دی
گيره لباس عروسکي زيباسازان مدل قورباغه بسته 12 تايي Zibasazan Frog Doll Clothes Peg pack Of 12 43,875 43875 ۳۰ دی
سبد بافت زيباسازان مدل مينا Zibasazan Mina Basket weave 500,000 500000 ۳۰ دی
گيره لباس عروسکي زيباسازان مدل گربه بسته 12 تايي Zibasazan Cat Doll Clothes Peg pack Of 12 29,250 29250 ۳۰ دی
سبد مستطيلي دسته چرمي ساها ريز بافت 3 تايي Saha Leather Handle Rectangular Thin Woven Basket Pack Of 3 520,000 520000 ۳۰ دی
سبد ميوه بامبو فايبر مدل 20493 Bamboo Fibre 20493 Fruit Basket 180,000 180000 ۳۰ دی
سبد حصيري ساها مدل WD14202 بسته 3 عددي Saha WD14202 Basket Pack of 3 520,000 520000 ۳۰ دی
سبد مستطيلي آلفا کد 346 BIG Alfa 346 BIG Rectangular Basket 240,000 240000 ۳۰ دی
سبد نانسي Nansi Basket 180,000 180000 ۳۰ دی
پنج آويز يزدگل کد 515 YazdGol 515 Hangers Hook 81,000 81000 ۳۰ دی
سبد ميوه کرور مدل NEO سايز کوچک Curver NEO Fruit Basket S 165,000 165000 ۳۰ دی
سبد ميوه والرين مدل 17-28 28-17 Valerian Fruit Basket 490,000 490000 ۳۰ دی
سبد ميوه والرين مدل 27-50 Valerian 50-27 Fruit Basket 280,000 280000 ۳۰ دی
سبد ميوه والرين مدل 28-50 Valerian 50-28 Fruit Basket 450,000 450000 ۳۰ دی
گيره لباس عروسکي زيباسازان مدل پروانه بسته 12 عددي Zibasazan Butterfly Doll Clothes Peg pack Of 12 48,750 48750 ۳۰ دی
سبد حصيري ساها مدل WD14204 بسته 3 عددي Saha WD14204 Basket Pack of 3 550,000 550000 ۳۰ دی
سبد حصيري ساها مدل WD14201 بسته 3 عددي Saha WD14201 Basket Pack of 3 550,000 550000 ۳۰ دی
ساک دستي خريد کد 308 308 Handy Shopping Bag 110,000 110000 ۳۰ دی
سبد گيره عروسکي زيباسازان Zibasazan Doll Clothes Peg Basket 50,000 50000 ۳۰ دی
سبد کوچک زيباسازان مدل گلدار Zibasazan Small Flowering Basket 75,000 75000 ۳۰ دی
سبد پيک نيک زيباسازان مدل گل سنگ Zibasazan Golesang Picnik Basket 400,000 400000 ۳۰ دی
Laico Vivana Ikea Breadbasket سبد نان لايکو سري ويوانا مدل Ikea 267,500 267500 ۳۰ دی
Laico Vivana Hasiry Breadbasket سبد نان لايکو سري ويوانا مدل Hasiry 220,000 220000 ۳۰ دی
Laico Vivana Toranj Breadbasket سبد نان لايکو سري ويوانا مدل Toranj 220,000 220000 ۳۰ دی
Laico Vivana Veys Breadbasket سبد نان لايکو سري ويوانا مدل Veys 215,000 215000 ۳۰ دی
سبد استوانه زیباسازان کد 51028 176,000 176000 ۳۰ دی
سبد نان و سبزی بیضی سه عددی لیمون کد 152 73,000 73000 ۳۰ دی
سبد میوه کوچک پایه استیل کد 138 150,000 150000 ۳۰ دی
سبد گرد بامبو بزرگ کد 1152 59,000 59000 ۳۰ دی
سبد گرد بامبو کوچک لیمون کد 1154 55,000 55000 ۳۰ دی
سبد چهار گوش بامبو کوچک کد 1150 50,000 50000 ۳۰ دی
سبد گیره عروسکی زیباسازان کد 32041 44,000 44000 ۳۰ دی
سبد بامبو بیضی 3 کد 1380 150,000 150000 ۳۰ دی
سبد چند کاره گل سنگ زیباسازان 210,000 210000 ۳۰ دی
سبد چهار گوش بامبو بزرگ کد 1148 50,000 50000 ۳۰ دی
سبد مهروز مدل 001314 مجموعه دو عددي Mahrooz 0014 Basket Set Pack of 2 250,000 250000 ۳۰ دی
سبد استیل فیکا 1,650,000 1650000 ۳۰ دی
سبد مستطیل بزرگ 40,000 40000 ۳۰ دی
سبد گیتار 50 100,000 100000 ۳۰ دی
سبد نقاله 35 45,000 45000 ۳۰ دی
سبد بیضی 30 35,000 35000 ۳۰ دی
سبد گرد 25 40,000 40000 ۳۰ دی
سبد بامبو 98,000 98000 ۳۰ دی
سبد نان مهروز مدل 0055 Mahrooz 0055 Breadbasket 170,000 170000 ۳۰ دی
سبد استیل یونیک مدل UN-4090 145,000 145000 ۳۰ دی
سبد استیل چند منظوره تک کاپ فیکا 800,000 800000 ۳۰ دی
سبد استیل کنجی فیکا 1,450,000 1450000 ۳۰ دی
Homara Type 1 Picnik Basket سبد پيک نيک همارا طرح 1 250,000 250000 ۳۰ دی
چرخ دستي خريد باريکو مدل A04 Barico A04 Classic Trolley 2,650,000 2650000 ۳۰ دی
سبد دردار مهروز مدل 0013 mahrooz 0013 Lid Basket 165,000 165000 ۳۰ دی
سبد نان کتان رزين تاژ طرح خالدار رنگي Rezin Taj Colorful Dotted Denim Breadbasket 140,000 140000 ۳۰ دی
سبد استیل زباله با گیره درب کابینت 320,000 320000 ۳۰ دی
سبد مهروز مدل 001317 مجموعه 3 عددی Mahrooz 001317 Basket Pack of 3 290,000 290000 ۳۰ دی
سبد سینک یونیک مدل UN-4080 350,000 350000 ۳۰ دی
سبد پلاستیکی یونیک مدل UN-3911 340,000 340000 ۳۰ دی
سبد پلاستیکی یونیک مدل UN-3918 150,000 150000 ۳۰ دی
سبد نان چاپي رزين تاژ طرح آفتابگردان Rezin Taj Sunflower Printed Breadbasket 130,000 130000 ۳۰ دی
سبد نان چاپي رزين تاژ طرح تمشک Rezin Taj Raspberries Printed Breadbasket 130,000 130000 ۳۰ دی
Laico Vivana Sona Breadbasket سبد نان لايکو سري ويوانا مدل Sona 190,000 190000 ۳۰ دی
سبد نان لايکو سري ويوانا مدل Veys Laico Vivana Veys Breadbasket 220,000 220000 ۳۰ دی
سبد سيمي کيکرلند مدل BW02-BK Kikkerland BW02-BK Wire Basket 880,000 880000 ۳۰ دی
سبد سيمي کيکرلند مدل BW01 Kikkerland BW01 Wire Basket 1,000,000 1000000 ۳۰ دی
سبد نان مهروز مدل 006263 مجموعه 2 عددی Mahrooz 006263 Breadbasket Pack Of 2 220,000 220000 ۳۰ دی
سبد در دار مهروز مدل 0014 Mahrooz 0014 Basket With Door 145,000 145000 ۳۰ دی
Laico Vivana Blueberry Breadbasket سبد نان در دار لايکو سري ويوانا مدل Blueberry 220,000 220000 ۳۰ دی
سبد نان چاپي رزين تاژ طرح گلس Rezin Taj Glass Printed Breadbasket 130,000 130000 ۳۰ دی
سبد نان کتان رزين تاژ طرح رابيد آبي Rezin Taj Blue Rabid Denim Breadbasket 140,000 140000 ۳۰ دی
سبد نان کتان رزين تاژ طرح اسپريد آبي Rezin Taj Blue Spread Denim Breadbasket 140,000 140000 ۳۰ دی
سبد نان کتان رزين تاژ طرح رابيد صورتي Rezin Taj Pink Rabid Denim Breadbasket 140,000 140000 ۳۰ دی
سبد نان کتان رزين تاژ طرح اسپريد صورتي Rezin Taj Pink Spread Denim Breadbasket 140,000 140000 ۳۰ دی
سبد در دار مهروز مدل 0055 Mahrooz 0055 Basket 150,000 150000 ۳۰ دی
چرخ دستی خرید موتی کد 001 Moti 001 Shopping Trolley 1,690,000 1690000 ۳۰ دی
سبد میوه حصیری ژینورا مدل CH535 Gynura CH535 Fruit Basket 690,000 690000 ۳۰ دی
سبد پیک نیک هوم کت مدل Ayleen Homeket Ayleen Picnik Basket 303,000 303000 ۳۰ دی
چرخ دستی 90 کیلوگرمی مدل RH-4090 رونیکس 2,378,000 2378000 ۳۰ دی
چرخ دستی 60 کیلوگرمی مدل RH-4060 رونیکس 1,578,000 1578000 ۳۰ دی
سبد تاشو کد 5512 5512 Floding Basket 250,000 250000 ۳۰ دی
سبد میوه یوکا مدل SR20015 Yuka SR20015 Fruits Basket 520,000 520000 ۳۰ دی
سبد میوه یوکا مدل SR20016 Yuka SR20016 Fruits Basket 320,000 320000 ۳۰ دی
ست سبد 3 تکه حصیری ژینورا مدل CH217 Gynura CH217 Basket Set 3 Pieces 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
ست سبد 3 تکه حصیری ژینورا مدل CH218 Gynura CH218 Basket Set 3 Pieces 1,190,000 1190000 ۳۰ دی
سبد وسایل دو عددی پشت صندلی سامر Summer 696,000 696000 ۳۰ دی
سبد نان مهروز مدل 01011 مجموعه دو عددی Mahrooz 01011 Breadbasket Set Pack of 2 312,000 312000 ۳۰ دی
ست دو تکه سبد ژینورا مدل CH455 Gynura CH455 Basket Set 2 Pieces 880,000 880000 ۳۰ دی
سبد خنک نگه دارنده باریکومدل کلاسیک کد BA14-4-2502 Barico Classic BA14-4-2502 Cooler Basket 780,000 780000 ۳۰ دی
سبد فریدا مدل 1822 Ferida 1822 Basket 190,000 190000 ۳۰ دی
سبدنان فریدا مدل 1824 مجموعه دو عددی Ferida 1824 Breadbasket Pack Of 2 350,000 350000 ۳۰ دی
سبد فریدا مدل 1816 مجموعه دو عددی Ferida 1816 Basket Set Pack Of 2 290,000 290000 ۳۰ دی
سبد میوه بزرگ لیمون لیمون کد 1458 182,000 182000 ۳۰ دی
سبد آشپزخانه لوکس کت کد VPR-013 Luxket VPR-013 Kitchen Basket 170,000 170000 ۳۰ دی
سبد پیک نیک لیمون مدل Four Lock Limon Four Lock Picnic Basket 600,000 600000 ۳۰ دی
سبد پیک نیک 85 پارچه لیمون کد 896 Limon 896 Picnic Basket 85 Pcs 950,000 950000 ۳۰ دی
سبد طبقاتی تاتورا زیباسازان Zibasazan Tatoora Basket 152,000 152000 ۳۰ دی
سطل تاشو کد 5511 5511 Floding Bucket 200,000 200000 ۳۰ دی
سبد آشپزخانه زیباسازان مدل Saghar - سایز 1 Zibasazan Saghar Kitchen Basket - Size 1 330,000 330000 ۳۰ دی
سبد نان رجینال مدل yas-1 Reginal yas-1 Bread Basket 180,000 180000 ۳۰ دی
سبد آشپزخانه تیتیز مدل TP-596 Titiz TP-596 Kitchen Basket 800,000 800000 ۳۰ دی
سبد مهروز مدل 0018 Mahrooz 0018 Basket 120,000 120000 ۳۰ دی
ست 6 تکه سبد ژینورا مدل CH227 Gynura CH227 Basket Set 6 Pieces 990,000 990000 ۳۰ دی
سبد پیک نیک ژینورا مدل CH465 Gynura CH465 Picnic Basket 750,000 750000 ۳۰ دی
سبد در دار مهروز مدل 0019 Mahrooz 0019 Basket With Door 120,000 120000 ۳۰ دی
سبد نان ژینورا مدل CH515 سایز متوسط Gynura CH515 Bread Basket Medium 250,000 250000 ۳۰ دی
سبد خنک نگه دارنده باریکو مدل کلاسیک کد BA14-4-2503 Barico Classic BA14-4-2503 Cooler Basket 780,000 780000 ۳۰ دی
سبد خنک نگه دارنده باریکو مدل پنتولا کد BA14-4-2504 Barico Pentola BA14-4-2504 Cooler Basket 780,000 780000 ۳۰ دی
سبد نان و سبزیجات گرد ساوایام هند مدل TS BB RO 1428 Swayam TS BB RO 1428 Bread Basket 450,000 450000 ۳۰ دی
سبد نان و سبزیجات گرد ساوایام هند مدل TS BB RO 2711 Swayam TS BB RO 2711 Bread Basket 450,000 450000 ۳۰ دی
سبد نان و سبزی 3 عددی بامبو لیمون کد 1392 72,000 72000 ۳۰ دی
سبد میوه کوچک لیمون لیمون کد 1462 160,000 160000 ۳۰ دی
سبد میوه کوچک پایه دار استیل لیمون کد 138 160,000 160000 ۳۰ دی
سبد میوه متوسط پایه دار استیل لیمون کد 268 195,000 195000 ۳۰ دی
سبد میوه بزرگ پایه دار استیل لیمون کد 158 215,000 215000 ۳۰ دی
سبد گرد طرح بامبو کوچک لیمون کد1152 45,000 45000 ۳۰ دی
سبد گیره عروسکی کد32041 زیباسازان 50,000 50000 ۳۰ دی
سبد نان و سبزی پارمیس زیباسازان 55,000 55000 ۳۰ دی
سبد آوا مدل 030 - مجموعه 3 عددی Ava 030 Basket Pack Of 3 150,000 150000 ۳۰ دی
سبد میوه هوم کت کد 3724 Homeket 3724 Fruits Basket 130,000 130000 ۳۰ دی
گیره لباس عروسکی زیباسازان مدل Butterfly Pin Basket Zibasazan Butterfly Pin Basket Kitchen Basket 35,000 35000 ۳۰ دی
سبد نان رجینال مدل Roz Reginal Roz Bread Basket 160,000 160000 ۳۰ دی
سبد فریدا مدل 1823 Ferida 1823 Basket 190,000 190000 ۳۰ دی
سبد نان ساوایام مدل TS BB RO 5203 Swayam TS BB RO 5203 Bread Basket 450,000 450000 ۳۰ دی
سبد نان و سبزیجات گرد ساوایام هند مدل TS BB RO 5904 Swayam TS BB RO 5904 Bread Basket 450,000 450000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0633\u0628\u062f-\u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647":"\u0633\u0628\u062f \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647"}