نرخ ساکشن های پزشکی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ساکشن دو شیشه کوتاه یویوئی 5,580,000 5580000 ۳۰ دی
جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela ) 1,820,000 1820000 ۳۰ دی
جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 1 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela ) 660,000 660000 ۳۰ دی
ساکشن دو شیشه بلند یویوئی 6,972,000 6972000 ۳۰ دی
نگهدارنده جار ساکشن مدلا - صاایران ( Medela - Sairan ) 270,000 270000 ۳۰ دی
فیلتر آنتی باکتریال ساکشن 66,000 66000 ۳۰ دی
جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela ) 780,000 780000 ۳۰ دی
درب جار کوچک ساکشن طرح مدلا ( Medela ) 246,000 246000 ۳۰ دی
درب جار بزرگ ساکشن طرح مدلا ( Medela ) 390,000 390000 ۳۰ دی
جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela ) 2,730,000 2730000 ۳۰ دی
جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela ) 735,000 735000 ۳۰ دی
جار ( باتل ساکشن ) پلی سولفون 2 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela ) 2,210,000 2210000 ۳۰ دی
جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 3 لیتری ساکشن طرح مدلا ( Medela ) 960,000 960000 ۳۰ دی
جار ( باتل ساکشن ) پلی کربنات 200 سی سی ساکشن طرح مدلا ( Medela ) 240,000 240000 ۳۰ دی
ساکشن دو شیشه بلند یوول yuwell 7a-23b 9,375,000 9375000 ۳۰ دی
ساکشن پرتابل رومیزی یوول yuwell 7e-a 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
ساکشن دوشیشه کوتاه یوول YUWELL 7a-23d 7,200,000 7200000 ۳۰ دی
ساکشن دستی یوول yuwell 1,200,000 1200000 ۳۰ دی
ساکشن پرتابل miniaspeed battery evo plus 23,930,000 23930000 ۳۰ دی
ساکشن پرتابل miniaspeed battery evo 20,970,000 20970000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0633\u0627\u06a9\u0634\u0646-\u0647\u0627\u06cc-\u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc":"\u0633\u0627\u06a9\u0634\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc"}