نرخ زعفران

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
زعفران سحرخيز نيم مثقال 170,000 170000 ۲۷ دی
زعفران سحرخيز يك مثقال 222,000 222000 ۲۷ دی
عصاره اليت 8 تايي ( زعفران ) 47,000 47000 ۲۷ دی
زعفران دسته قائنات یک مثقالی 280,000 280000 ۲۷ دی
زعفران سرگل قائنات یک مثقالی 370,000 370000 ۲۷ دی
زعفران خالص گناباد 295,000 295000 ۲۷ دی
زعفران یک گرمی رشته بریده محصول کشاورز حجی سی 107,000 107000 ۲۷ دی
زعفران نیم مثقالی 186,000 186000 ۲۷ دی
زعفران سرگل اعلا و ارگانیک یک مثقالی 290,000 290000 ۲۷ دی
زعفران سرگل ممتاز وجیسنک ۱مثقال خالص 321,900 321900 ۲۷ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0632\u0639\u0641\u0631\u0627\u0646":"\u0632\u0639\u0641\u0631\u0627\u0646"}