نرخ دوچرخه ثابت

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
چرخ صندلى اس ای جی UT-2610 6,990,000 6990000 ۲۷ دی
DK City BK200 دوچرخه ثابت دی کی سیتی BK200 11,950,000 11950000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت - پروتئوس PROTEUS PEC-3220 11,300,000 11300000 ۲۷ دی
DK City BK90TBB دوچرخه ثابت دی کی سیتی BK90TBB 13,950,000 13950000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت فلکسی فیت 3.7 8,030,000 8030000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت زین دار (بدون پشتی) BH Fitness Duke Magnetic-H925 95,000,000 95000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت زین دار (بدون پشتی) PROTEUS Trio V4 11,850,000 11850000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت دی کی سیتی BK14MA9 7,950,000 7950000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت بی اچ فیتنس TFR BERGO DUAL 49,500,000 49500000 ۲۷ دی
مینی دوچرخه ثابت 165 mini bike 12,500,000 12500000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت نشسته (پشتی دار) JKEXER Fitlux 5100 37,000,000 37000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت زین دار (بدون پشتی) JKEXER FitLUX 5000 29,300,000 29300000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت زین دار (بدون پشتی) JKEXER Acute 3925 28,600,000 28600000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت زین دار (بدون پشتی) JKEXER Acute 3933 29,350,000 29350000 ۲۷ دی
نشسته (پشتی دار) BH Fitness TFR ERGO DUAL WH650 49,500,000 49500000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت Reebok - 24,500,000 24500000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت اسپینینگ 3925 jkexer 32,000,000 32000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت الپتیکال jkexer 2135 20,000,000 20000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت 5000 فیت لوکس(FITLUX) 36,000,000 36000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت jkexer 2035 8,900,000 8900000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت اسپینینگ جک اکسر مدل Ultra7125 JKexer Ultra 7125 Spinning Bike Lifecycle Bike 36,970,000 36970000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت اسپینینگ جک اکسر مدل Fitlux 3927 Spinning JKexer Fitlux 3927 Elliptical And Lifecycle Bike 27,430,000 27430000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت جک اکسر مدل Sharp 2155 JKexer Sharp 2155 Magnetic Bike 15,600,000 15600000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت جک اکسر مدل Image 2035 JKexer Image 2035 Magnetic Bike 8,795,000 8795000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت پشتی‌ دار جک اکسر مدل Sharp 2145 JKexer Sharp 2145 Magnetic Bike 18,745,000 18745000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت جک اکسر مدل Image 2070 JKexer Image 2070 Magnetic Bike Elliptical 9,585,000 9585000 ۲۷ دی
پدال مگنتی دوچرخه ای 1,350,000 1350000 ۲۷ دی
دوچرخه اسپینینگ jkexer acute 3955 29,000,000 29000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت فیول مدل SU 135-40 Fuel SU135-40 Magnetic Bike 17,900,000 17900000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت پشتی دار فیول مدل Sr 146-40 Fuel Sr 146-40 Electro Magnetic Bike 20,900,000 20900000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت ان یو اسپرت مدل NS1201 U Nu Sport NS1201U Magnetic Bike 8,500,000 8500000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت پشتی دار ان یو اسپرت مدل NS-4050 RV Nu Sport NS-4050 RV Magnetic Bike 8,900,000 8900000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت فلکسی فیت F-230 12,300,000 12300000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت کیپ فیت KEEP FIT 7758 7,200,000 7200000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت جی کی اکسر Fitlux-5100 37,000,000 37000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت فلکسی فیت F-115 7,950,000 7950000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت پشتی دار ان یو اسپرت مدل Ns1202 Ra Nu Sport Ns1202 Ra Electro Magnetic Bike 16,000,000 16000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت پشتی دار اسپورتاپ مدل R60 Sportop R60 Electro Magnetic Bike 29,000,000 29000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت پاورلند مدل YK BF 8950 Power Land YK BF 8950 Magnetic Bike 10,900,000 10900000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت کیپ فیت KEEP FIT 6518 26,000,000 26000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت فلکسی فیت 9.5 9,950,000 9950000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus JET stream JC500 6,200,000 6200000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت 6508 کیپ فیت 7,200,000 7200000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت 6572 کیپ فیت 5,100,000 5100000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت ان یو اسپرت مدل Ns1202 Ua Nu Sport Ns1202 Ua Electro Magnetic Bike 14,500,000 14500000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت پشتی دار سول مدل R92 Sole R92 Electro Magnetic Bike 58,900,000 58900000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus VANAGE F5 54,800,000 54800000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus JBC-700B 16,900,000 16900000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس مدل 43003 8,000,000 8000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس مدل 12000 6,000,000 6000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت - پروتئوس PROTEUS Trio V-4 12,800,000 12800000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت توربو فیتنس مدل B4100 Turbo Fitness B4100 Lifecycle Bike 36,300,000 36300000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت فلکسی فیت F-410 17,000,000 17000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت توربو فیتنس R5100 44,000,000 44000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus VANAGE R5 53,300,000 53300000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus VANAGE V5 39,500,000 39500000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus JBC-700W 16,900,000 16900000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت اسپورتاپ مدل B600 Sportop B600 Electro Magnetic Bike 9,900,000 9900000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس مدل 51000 8,430,000 8430000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس مدل 98300 15,070,000 15070000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس مدل 89000 9,000,000 9000000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت اسپاین تایتان مدل 0183 17,160,000 17160000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت اسپاین تایتان مدل 5075 21,300,000 21300000 ۲۷ دی
دوچرخه ثابت اسپاین تایتان مدل 002E 15,180,000 15180000 ۲۷ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062f\u0648\u0686\u0631\u062e\u0647-\u062b\u0627\u0628\u062a":"\u062f\u0648\u0686\u0631\u062e\u0647 \u062b\u0627\u0628\u062a"}