نرخ دمباریک

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
CetaForm E15-410160 دمباریک پولیش شده 160mm دسته دورنگ ای 15410160 ستافرم 450,000 450000 ۰۲ بهمن
Knipex 2502160 دمباریک نوک تیز 160mm با دسته دورنگ 25.02.160 کنیپکس 1,301,500 1301500 ۰۲ بهمن
Knipex 2506160 دمباريک نوك بلند 160mm فشار قوی 25.06.160 کنیپکس 1,748,000 1748000 ۰۲ بهمن
Knipex 2501160 دمباريک نوك تيز 160mm با دسته ساده 25.01.160 کنیپکس 1,026,000 1026000 ۰۲ بهمن
انبر دم باريک وينکس مدل EH1204 سايز 6 اينچ Winex EH1204 Long Nose Pliers 6 Inch 190,000 190000 ۰۲ بهمن
دم باریک8 اینچ کبرا توسن T5012-200NPZ 195,000 195000 ۰۲ بهمن
دم باریک 6 اینچ کبرا توسن T5012-160NPZ 170,000 170000 ۰۲ بهمن
دم باریک 6 اینچ توسن T5012-160LX 140,000 140000 ۰۲ بهمن
دم باریک 6 اینچ آیرونمکس IRMAX-D6 145,000 145000 ۰۲ بهمن
دم باریک 6 اینچ اکتیو 170,000 170000 ۰۲ بهمن
دمباریک 6 اینچ رونیکس 180,000 180000 ۰۲ بهمن
دم باریک 6 اینچ اینکو 170,000 170000 ۰۲ بهمن
دم باریک الکترونیکی4.5 اینچ نووا NTP-8012 79,800 79800 ۰۲ بهمن
دم باریک 8 اینچ اکتیوAC-6208B 170,000 170000 ۰۲ بهمن
دم باریک۶ اینچ RH-1326 165,000 165000 ۰۲ بهمن
دم باریک ۸ اینچ RH-1328 190,000 190000 ۰۲ بهمن
دم باریک 8 اینچ آیرونمکس IRMAX-D8 135,000 135000 ۰۲ بهمن
دم باریک 8 اینچ توسن T5012-200LX 160,000 160000 ۰۲ بهمن
دمباریک 8 اینچ رونیکس 210,000 210000 ۰۲ بهمن
دم باریک 8 اینچ نووا NTP-8009 153,000 153000 ۰۲ بهمن
دم باریک مینی رونیکس RH-1304 350,000 350000 ۰۲ بهمن
دم باریک خم 6 اینچ اینکو HBNP28160 170,000 170000 ۰۲ بهمن
دم باریک 6 اینچ نووا 153,000 153000 ۰۲ بهمن
دم باریک ۶ اینچ آلمانی صنعتی رونیکس مدل RH-1316 508,000 508000 ۰۲ بهمن
دم باریک 6 آیرون مکس 145,000 145000 ۰۲ بهمن
دم باریک 8 آیرون مکس 135,000 135000 ۰۲ بهمن
دم باریک سرکج فشار قوی 6 تاپ تول مدل... 494,000 494000 ۰۲ بهمن
دم باریک ۸ اینچ آلمانی صنعتی رونیکس مدل RH-1318 548,000 548000 ۰۲ بهمن
دم باریک ۵ اینچ دلتا نوا مدل NTP8015 118,000 118000 ۰۲ بهمن
انبر دم باریک نووا مدل NTP 8012 سایز 4.5 اینچ Nova NTP 8012 Long Long Nose Pliers 4.5 Inch 90,000 90000 ۰۲ بهمن
دم باریک الکترونیکی تاپ تول 244,400 244400 ۰۲ بهمن
دم باریک های ولتاژ 6 تاپ تول 721,500 721500 ۰۲ بهمن
دم باریک های ولتاژ 8 تاپ تول 760,500 760500 ۰۲ بهمن
دم باریک فشار قوی 6 تاپ تول 510,250 510250 ۰۲ بهمن
انبر دم باریک نووا مدل NTP 8122 سایز 4.5 اینچ Nova NTP 8122 Long Nose Pliers 4.5 Inch 95,000 95000 ۰۲ بهمن
انبر دم باریک نووا مدل NTP 9610 سایز 6 اینچ Nova NTP 9610 Long Nose Pliers 6 Inch 199,000 199000 ۰۲ بهمن
دم باریک الکترونیکی ۴.۵ اینچی نوا مدل NTP8012 98,000 98000 ۰۲ بهمن
دم باریک پایه بلند 280,000 280000 ۰۲ بهمن
انبر دم باریک نووا مدل NTP 9611 سایز 8 اینچ Nova NTP 9611 Long Nose Pliers 8 Inch 199,250 199250 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062f\u0645\u0628\u0627\u0631\u06cc\u06a9":"\u062f\u0645\u0628\u0627\u0631\u06cc\u06a9"}