نرخ دستگاه های بدنسازی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
JKexer Turbo 772 29,300,000 29300000 ۳۰ دی
چرخ صندلى اس ای جی UT-2610 6,990,000 6990000 ۳۰ دی
JKexer Turbo Fitness LX740 DC 22,160,000 22160000 ۳۰ دی
تردمیل بدون موتور دی کی سیتی DKCity KW20 Treadmill 9,850,000 9850000 ۳۰ دی
DK City BK200 دوچرخه ثابت دی کی سیتی BK200 11,950,000 11950000 ۳۰ دی
DK city SX24-CF تردمیل دی کی سیتی SX24-CF 25,950,000 25950000 ۳۰ دی
تردمیل PROTEUS PST 4500 32,350,000 32350000 ۳۰ دی
دستگاه بدنسازی فلکسی فیت Flexi Fit 3001C 24,160,000 24160000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت - پروتئوس PROTEUS PEC-3220 11,300,000 11300000 ۳۰ دی
توپ پیلاتس آجدار کیپ فیت KEEP FIT 6563 295,000 295000 ۳۰ دی
DK City BK90TBB دوچرخه ثابت دی کی سیتی BK90TBB 13,950,000 13950000 ۳۰ دی
DK city DX20 CE تردمیل دی کی سیتی DX20 CE 53,500,000 53500000 ۳۰ دی
DK city DX30N-CE تردمیل دی کی سیتی DX30N-CE 31,950,000 31950000 ۳۰ دی
تردمیل PROTEUS PST 4800 41,100,000 41100000 ۳۰ دی
DK City EK100 اسکی فضایی دی کی سیتی EK100 15,450,000 15450000 ۳۰ دی
تردمیل BH Fitness LK6000 340,000,000 340000000 ۳۰ دی
توپ پیلاتس ساده کیپ فیت KEEP FIT 6568 345,000 345000 ۳۰ دی
میل دراز نشست 255,000 255000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت فلکسی فیت 3.7 8,030,000 8030000 ۳۰ دی
دستگاه بدن سازی rain sport T-3410D 16,050,000 16050000 ۳۰ دی
تردمیل 1400-MS خانگی ، ورزشی و لاغری ( VENTORA) 25,800,000 25800000 ۳۰ دی
Eastrong ES-8600 Treadmill تردمیل eastrong مدل ES-8600 39,000,000 39000000 ۳۰ دی
تردمیل JKEXER Fitlux375 44,800,000 44800000 ۳۰ دی
تردمیل VT-1400M خانگی ، ورزشی و لاغری(VENTORA) 24,000,000 24000000 ۳۰ دی
تردمیل PROTEUS PST 5100 46,050,000 46050000 ۳۰ دی
Eastrong ES-4500IM Treadmill تردمیل eastrong مدل ES-4500IM 21,750,000 21750000 ۳۰ دی
تردمیل راین Rain Treadmill T-1500f 535,000 535000 ۳۰ دی
توپ پیلاتس ساده کیپ فیت KEEP FIT 6567 290,000 290000 ۳۰ دی
تردميل JKEXER VIGOR 735 23,000,000 23000000 ۳۰ دی
تردميل PROTEUS IMT 8000 109,500,000 109500000 ۳۰ دی
DK city DX18 CE تردمیل دی کی سیتی DX18 CE 51,500,000 51500000 ۳۰ دی
اسکی فضایی دی کی سیتی EK71MA5 14,950,000 14950000 ۳۰ دی
اسکی فضایی جی کی اکسر Nuwave-2135 18,200,000 18200000 ۳۰ دی
Fitlux 555 47,700,000 47700000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت زین دار (بدون پشتی) BH Fitness Duke Magnetic-H925 95,000,000 95000000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت زین دار (بدون پشتی) PROTEUS Trio V4 11,850,000 11850000 ۳۰ دی
DK city KR20 تردمیل دی کی سیتی KR20 11,500,000 11500000 ۳۰ دی
فنرشکم تن زیب 285,000 285000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت دی کی سیتی BK14MA9 7,950,000 7950000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت بی اچ فیتنس TFR BERGO DUAL 49,500,000 49500000 ۳۰ دی
تردمیل BH Fitness iRC01 Dual WG6162 49,500,000 49500000 ۳۰ دی
تردمیل BH Fitness IRC09 Dual- WG6180 79,500,000 79500000 ۳۰ دی
تردمیل JKEXER Focus 860 44,400,000 44400000 ۳۰ دی
توپ پیلاتس آجدار کیپ فیت KEEP FIT 6564 330,000 330000 ۳۰ دی
مینی دوچرخه ثابت 165 mini bike 12,500,000 12500000 ۳۰ دی
Eastrong ES 510B Treadmill تردمیل eastrong مدل ES 510B 15,100,000 15100000 ۳۰ دی
Eastrong ES-4600IM Treadmill تردمیل eastrong مدل ES-4600IM 21,400,000 21400000 ۳۰ دی
Eastrong ES-7200 Treadmill تردمیل eastrong مدل ES-7200 69,500,000 69500000 ۳۰ دی
Eastrong ES-4500I Treadmill تردمیل eastrong مدل ES-4500I 19,900,000 19900000 ۳۰ دی
Eastrong ES-4600I Treadmill تردمیل eastrong مدل ES-4600I 21,400,000 21400000 ۳۰ دی
Eastrong ES 510BM Treadmill تردمیل eastrong مدل ES 510BM 16,140,000 16140000 ۳۰ دی
Eastrong ES-800C Treadmill تردمیل eastrong مدل ES-8600 49,800,000 49800000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس Turbo Fitness Treadmill - Turbo-800 800 46,200,000 46200000 ۳۰ دی
تردميل توربو فيتنس 2400 Turbo Fitness Treadmill - Turbo-2400 31,620,000 31620000 ۳۰ دی
تردميل توربو فيتنس Turbo Fitness 100Treadmill - Turbo-100 26,200,000 26200000 ۳۰ دی
تردميل توربو فيتنس 2200 Turbo Fitness Treadmill - Turbo-2200 28,750,000 28750000 ۳۰ دی
تردميل توربو فيتنس 150 Turbo Fitness Treadmill - Turbo-150 25,900,000 25900000 ۳۰ دی
تردميل توربو فيتنس 200 Turbo Fitness Treadmill - Turbo-200 23,000,000 23000000 ۳۰ دی
تردمیل Turbo Fitness 230 34,000,000 34000000 ۳۰ دی
تردمیل M.Power 880 29,320,000 29320000 ۳۰ دی
تردمیل Turbo Fitness 1900 24,500,000 24500000 ۳۰ دی
تردمیل Turbo Fitness 330 35,000,000 35000000 ۳۰ دی
تردميل توربو فيتنس 250 Turbo Fitness Treadmill - Turbo-250 37,300,000 37300000 ۳۰ دی
JKexer Turbo Fitness LX770 AC 63,350,000 63350000 ۳۰ دی
تردمیل M.Power 830 36,220,000 36220000 ۳۰ دی
Fitlux 575 52,400,000 52400000 ۳۰ دی
JKexer Modern 778 25,300,000 25300000 ۳۰ دی
JKexer Turbo 776 35,200,000 35200000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت نشسته (پشتی دار) JKEXER Fitlux 5100 37,000,000 37000000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت زین دار (بدون پشتی) JKEXER FitLUX 5000 29,300,000 29300000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت زین دار (بدون پشتی) JKEXER Acute 3925 28,600,000 28600000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت زین دار (بدون پشتی) JKEXER Acute 3933 29,350,000 29350000 ۳۰ دی
NordicTrack Treadmill T9.1 48,150,000 48150000 ۳۰ دی
NordicTrack treadmill Commercial CT 144,200,000 144200000 ۳۰ دی
PRO-FORM Treadmill QS9.0 47,900,000 47900000 ۳۰ دی
PRO-FORM Treadmill ZLT 1300 52,900,000 52900000 ۳۰ دی
PRO-FORM Treadmill 650 35,000,000 35000000 ۳۰ دی
PRO-FORM Treadmill 1050 40,500,000 40500000 ۳۰ دی
PRO-FORM Treadmill M8I 41,500,000 41500000 ۳۰ دی
NordicTrack Treadmill C80i 37,700,000 37700000 ۳۰ دی
NordicTrack Treadmill T7.2 30,500,000 30500000 ۳۰ دی
NordicTrack Treadmill Incline Trainer X3 178,900,000 178900000 ۳۰ دی
NordicTrack Treadmill T7.0 41,400,000 41400000 ۳۰ دی
الپتیکال Reebok - 29,500,000 29500000 ۳۰ دی
الپتیکال BH Fitness ATLANTIC DUAL WG2525U 39,500,000 39500000 ۳۰ دی
الپتیکال BH Fitness ATHLON DUAL WG2336U 29,500,000 29500000 ۳۰ دی
تردمیل PROTEUS PMT 4000M 18,820,000 18820000 ۳۰ دی
تردمیل Reebok GT60 69,500,000 69500000 ۳۰ دی
JKexer M-Power 830 44,000,000 44000000 ۳۰ دی
تردميل PROTEUS PMT 4000 17,400,000 17400000 ۳۰ دی
تردمیل JKEXER gotech 9968 136,000,000 136000000 ۳۰ دی
تردمیل JKEXER M-Power880 49,000,000 49000000 ۳۰ دی
تردمیل Reebok GT40 49,500,000 49500000 ۳۰ دی
تردمیل Reebok GT50 59,500,000 59500000 ۳۰ دی
نشسته (پشتی دار) BH Fitness TFR ERGO DUAL WH650 49,500,000 49500000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت Reebok - 24,500,000 24500000 ۳۰ دی
دستگاه بدن سازی rain sport T-1480D 25,590,000 25590000 ۳۰ دی
دستگاه بدن سازی BH Fitness TT Pro 168,000,000 168000000 ۳۰ دی
ميز پرس بدن سازي BH Fitness Optima Press 19,500,000 19500000 ۳۰ دی
میل شنا تن زیب 155,000 155000 ۳۰ دی
دستگاه بدن سازی rain sport B-781 6,100,000 6100000 ۳۰ دی
دستگاه بدن سازی rain sport T- 1200 DX 17,340,000 17340000 ۳۰ دی
دستگاه بدن سازی BH Fitness Nevada Plus 58,000,000 58000000 ۳۰ دی
دستگاه بدن سازی rain sport T- 2600 D 44,370,000 44370000 ۳۰ دی
ويبراتور rain sport MG-1003 12,240,000 12240000 ۳۰ دی
ويبراتور rain sport MG- 1001 10,800,000 10800000 ۳۰ دی
تردمیل فیت لوکس 555 (Fitlux) 49,500,000 49500000 ۳۰ دی
تردمیل فیت لوکس575 (Fitlux) 53,000,000 53000000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت اسپینینگ 3925 jkexer 32,000,000 32000000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت الپتیکال jkexer 2135 20,000,000 20000000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت 5000 فیت لوکس(FITLUX) 36,000,000 36000000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت jkexer 2035 8,900,000 8900000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس مدل F16 Turbo Fitness F16 Treadmill 31,000,000 31000000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس مدل F22 Turbo Fitness F22 Treadmill 34,800,000 34800000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس مدل RUN 30 Turbo Fitness RUN 30 Treadmill 42,400,000 42400000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس مدل TF800 Turbo Fitness 800 Treadmill 69,000,000 69000000 ۳۰ دی
تردمیل جک اکسر مدل Turbo 772 JKexer Turbo 772 Treadmill 31,150,000 31150000 ۳۰ دی
Tomas Group TG4200 Treadmill تردمیل توماس گروپ مدل TG4200 15,200,000 15200000 ۳۰ دی
Tomas Group TG4200M Treadmill تردمیل توماس گروپ مدل TG4200M 17,600,000 17600000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس مدل T9300 Turbo Fitness 9300 Treadmill 104,000,000 104000000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس مدل LX740 Turbo Fitness LX740 Treadmill 48,950,000 48950000 ۳۰ دی
تردمیل جک اکسر مدل Turbo776 JKexer Turbo 776 Treadmill 37,600,000 37600000 ۳۰ دی
تردمیل جک اکسر مدل M.Power 880 JKexer MPower 880 Treadmill 44,300,000 44300000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس مدل TF150 Turbo Fitness 150 Treadmill 27,450,000 27450000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس مدل TF500 Turbo Fitness 500 Treadmill 48,000,000 48000000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس مدل TF 250 Turbo Fitness TF 250 Treadmill 37,300,000 37300000 ۳۰ دی
Tomas Group TG 510A Treadmill تردمیل توماس گروپ مدل TG 510A 14,900,000 14900000 ۳۰ دی
تردمیل BH Fitness IRC04 Dual-WG6172 59,500,000 59500000 ۳۰ دی
تردمیل جک اکسر مدل MPower 830 JKexer MPower 830 Treadmill 44,000,000 44000000 ۳۰ دی
Tomas Group TG 5802I Treadmill تردمیل توماس گروپ مدل TG 5802I 17,400,000 17400000 ۳۰ دی
Tomas Group TG 5802IM Treadmill تردمیل توماس گروپ مدل TG 5802IM 21,900,000 21900000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت اسپینینگ جک اکسر مدل Ultra7125 JKexer Ultra 7125 Spinning Bike Lifecycle Bike 36,970,000 36970000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت اسپینینگ جک اکسر مدل Fitlux 3927 Spinning JKexer Fitlux 3927 Elliptical And Lifecycle Bike 27,430,000 27430000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت جک اکسر مدل Sharp 2155 JKexer Sharp 2155 Magnetic Bike 15,600,000 15600000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت جک اکسر مدل Image 2035 JKexer Image 2035 Magnetic Bike 8,795,000 8795000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت پشتی‌ دار جک اکسر مدل Sharp 2145 JKexer Sharp 2145 Magnetic Bike 18,745,000 18745000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت جک اکسر مدل Image 2070 JKexer Image 2070 Magnetic Bike Elliptical 9,585,000 9585000 ۳۰ دی
پدال مگنتی دوچرخه ای 1,350,000 1350000 ۳۰ دی
دوچرخه اسپینینگ jkexer acute 3955 29,000,000 29000000 ۳۰ دی
چسبونک تن زیب 170,000 170000 ۳۰ دی
کش پیلاتس 2 متری 195,000 195000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت فیول مدل SU 135-40 Fuel SU135-40 Magnetic Bike 17,900,000 17900000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت پشتی دار فیول مدل Sr 146-40 Fuel Sr 146-40 Electro Magnetic Bike 20,900,000 20900000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت ان یو اسپرت مدل NS1201 U Nu Sport NS1201U Magnetic Bike 8,500,000 8500000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت پشتی دار ان یو اسپرت مدل NS-4050 RV Nu Sport NS-4050 RV Magnetic Bike 8,900,000 8900000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس 80 Turbo Fitness Treadmill - Turbo-80 22,000,000 22000000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت فلکسی فیت F-230 12,300,000 12300000 ۳۰ دی
الپتیکال اسپورتاپ مدل E770 Sportop E770 Elliptical 88,800,000 88800000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت کیپ فیت KEEP FIT 7758 7,200,000 7200000 ۳۰ دی
تردمیل C-35 SM فلکسی فیت 28,270,000 28270000 ۳۰ دی
تردمیل استرانگ ES 4200 M 23,000,000 23000000 ۳۰ دی
Power First T640 Treadmill تردمیل پاورفرست مدل T640 9,900,000 9900000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت جی کی اکسر Fitlux-5100 37,000,000 37000000 ۳۰ دی
تردمیل JKEXER مشکی. مدل Fitlux 555 با گارانتی 2 ساله امین سرویس (Jkexer) 50,400,000 50400000 ۳۰ دی
تردمیل استرانگ Eastrong 510A 17,500,000 17500000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت فلکسی فیت F-115 7,950,000 7950000 ۳۰ دی
تردمیل TF 180sm 23,300,000 23300000 ۳۰ دی
تردمیل F-6 فلکسی فیت 22,600,000 22600000 ۳۰ دی
تردمیل تسمه ای داخل آب روبیمکث 22,000,000 22000000 ۳۰ دی
تردمیل 5116 تاپ فرم 16,880,000 16880000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت پشتی دار ان یو اسپرت مدل Ns1202 Ra Nu Sport Ns1202 Ra Electro Magnetic Bike 16,000,000 16000000 ۳۰ دی
الیپتیکال فیول مدل Se 155-40 Fuel Se 155-40 Elliptical And Lifecycle Bike 19,500,000 19500000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت پشتی دار اسپورتاپ مدل R60 Sportop R60 Electro Magnetic Bike 29,000,000 29000000 ۳۰ دی
الپتیکال اسپورتاپ مدل E60 Sportop E60 Elliptical 38,000,000 38000000 ۳۰ دی
تردمیل C-41 SM فلکسی فیت 32,500,000 32500000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت پاورلند مدل YK BF 8950 Power Land YK BF 8950 Magnetic Bike 10,900,000 10900000 ۳۰ دی
میله بارفیکس آیرون جیم Iron Gym 1,150,000 1150000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت کیپ فیت KEEP FIT 6518 26,000,000 26000000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت فلکسی فیت 9.5 9,950,000 9950000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس TF2400 34,500,000 34500000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس TF200 30,500,000 30500000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus JET stream JC500 6,200,000 6200000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس TF1900 26,000,000 26000000 ۳۰ دی
تردمیل تاپ فرم Top Form 5118 18,750,000 18750000 ۳۰ دی
تردمیل پروتئوس PROTEUS PST 4300 33,800,000 33800000 ۳۰ دی
تردمیل فلکسی فیت 1109C 23,500,000 23500000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس TF80 18,700,000 18700000 ۳۰ دی
تردمیل EASTRONG مدل ES - 660C تردمیل استرانگ مدل ES 660C 23,800,000 23800000 ۳۰ دی
تردمیل EASTRONG مدل ES - 510 AM تردمیل استرانگ مدل ES 510AM 17,200,000 17200000 ۳۰ دی
الیپتیکال جک اکسر مدل Nuwave2130A Jkexer Nuwave 2130A Elliptical And Lifecycle Bike 24,600,000 24600000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت 6508 کیپ فیت 7,200,000 7200000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت 6572 کیپ فیت 5,100,000 5100000 ۳۰ دی
تردمیل 5115 تاپ شیپ 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
تردمیل 9917 تاپ فرم 18,125,000 18125000 ۳۰ دی
تردمیل استرانگ ES 5802 I 23,000,000 23000000 ۳۰ دی
تردمیل F-12 SM فلکسی فیت 25,710,000 25710000 ۳۰ دی
تردمیل F-19 SM فلکسی فیت 24,950,000 24950000 ۳۰ دی
تردمیل F-6 SMفلکسی فیت 16,875,000 16875000 ۳۰ دی
تردمیل 9905 تاپ فرم 12,375,000 12375000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت ان یو اسپرت مدل Ns1202 Ua Nu Sport Ns1202 Ua Electro Magnetic Bike 14,500,000 14500000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت پشتی دار سول مدل R92 Sole R92 Electro Magnetic Bike 58,900,000 58900000 ۳۰ دی
تردمیل پروتئوس Proteus PST 4000 19,900,000 19900000 ۳۰ دی
الیپتیکال جک اکسر Nuwave2137 19,400,000 19400000 ۳۰ دی
تردمیل جک اکسر Gotech 9967 121,000,000 121000000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس TF770 63,350,000 63350000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus VANAGE F5 54,800,000 54800000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus JBC-700B 16,900,000 16900000 ۳۰ دی
تردمیل TF 990 S 84,500,000 84500000 ۳۰ دی
تردمیل F-5 فلکسی فیت 18,200,000 18200000 ۳۰ دی
تردمیل سگ مدل Neo-Walk TD-2710 Seg Neo-walk TD-2710 Treadmill 25,000,000 25000000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس مدل 43003 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس مدل 12000 6,000,000 6000000 ۳۰ دی
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF9700 49,500,000 49500000 ۳۰ دی
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF9000 41,200,000 41200000 ۳۰ دی
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF7100 38,900,000 38900000 ۳۰ دی
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF7050 32,200,000 32200000 ۳۰ دی
چرخونک تن زیب 200,000 200000 ۳۰ دی
تردمیل تاپ فرم 9907 TOP FORM 16,875,000 16875000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت - پروتئوس PROTEUS Trio V-4 12,800,000 12800000 ۳۰ دی
اسکی فضایی جی کی اکسر Nvwave-2130A Nvwave-2130A 24,600,000 24600000 ۳۰ دی
اسکی فضایی جی کی اکسر Fitlux-5200 Fitlux-5200 40,700,000 40700000 ۳۰ دی
ایکس مانت تی آر ایکس Xmount TRX 474,500 474500 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس TF150 29,000,000 29000000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس TF100 25,000,000 25000000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس TF2200 30,000,000 30000000 ۳۰ دی
تردمیل فلکسی فیت Flexi Fit F-39SM 31,500,000 31500000 ۳۰ دی
تردمیل تاپ فرم 5191 Top Form 48,750,000 48750000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس TF250 42,000,000 42000000 ۳۰ دی
تردمیل JKEXER مدل Fitlux 575 52,400,000 52400000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت توربو فیتنس مدل B4100 Turbo Fitness B4100 Lifecycle Bike 36,300,000 36300000 ۳۰ دی
تردمیل F-12 S فلکسی فیت 22,810,000 22810000 ۳۰ دی
تردمیل F-6 M فلکسی فیت 22,600,000 22600000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت فلکسی فیت F-410 17,000,000 17000000 ۳۰ دی
تردمیل TF 180s 20,500,000 20500000 ۳۰ دی
تردمیل C-35 S فلکسی فیت 24,960,000 24960000 ۳۰ دی
تردمیل C-9 S فلکسی فیت 21,700,000 21700000 ۳۰ دی
تردمیل استرانگ ES 4500 I 23,500,000 23500000 ۳۰ دی
تردمیل استرانگ ES 5802 IM 25,100,000 25100000 ۳۰ دی
تردمیل F-19 S فلکسی فیت 18,750,000 18750000 ۳۰ دی
تردمیل 5117 تاپ فرم 16,875,000 16875000 ۳۰ دی
تردمیل TF 350SM 25,480,000 25480000 ۳۰ دی
تردمیل رولردار داخل آب روبیمکث 26,000,000 26000000 ۳۰ دی
تردمیل استرانگ ES 4500 IM 23,000,000 23000000 ۳۰ دی
تردمیل 5176 تاپ فرم 23,125,000 23125000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت توربو فیتنس R5100 44,000,000 44000000 ۳۰ دی
الپتیکال توربو فیتنس E6100 52,800,000 52800000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus VANAGE R5 53,300,000 53300000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus VANAGE V5 39,500,000 39500000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت پروتئوس Proteus JBC-700W 16,900,000 16900000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت اسپورتاپ مدل B600 Sportop B600 Electro Magnetic Bike 9,900,000 9900000 ۳۰ دی
تردمیل C-41 S فلکسی فیت 29,900,000 29900000 ۳۰ دی
تردمیل F-5 M فلکسی فیت 20,900,000 20900000 ۳۰ دی
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF5050 31,300,000 31300000 ۳۰ دی
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF5000 25,000,000 25000000 ۳۰ دی
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF7000- N 32,500,000 32500000 ۳۰ دی
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF7000-5N 39,200,000 39200000 ۳۰ دی
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF6700 38,200,000 38200000 ۳۰ دی
روینگ تنتوری مدل Pure Row 8.1 Tunturi Rowing Pure Row8.1 78,500,000 78500000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس مدل 51000 8,430,000 8430000 ۳۰ دی
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF6650 31,400,000 31400000 ۳۰ دی
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF9400 50,700,000 50700000 ۳۰ دی
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF9080 41,000,000 41000000 ۳۰ دی
تردمیل تایتان فیتنس مدل TF9050 48,200,000 48200000 ۳۰ دی
الیپتیکال فیول مدل Se 205-43 Fuel Se 205-43 Elliptical And Lifecycle Bike 29,900,000 29900000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس مدل 98300 15,070,000 15070000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس مدل Motion 60 Turbo Fitness Motion 60 Treadmill 59,500,000 59500000 ۳۰ دی
تردمیل توربو فیتنس Run 40 Turbo Fitness RUN 40 Treadmill 52,000,000 52000000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت تایتان فیتنس مدل 89000 9,000,000 9000000 ۳۰ دی
اسکی فضایی تایتان فیتنس مدل 98301 17,200,000 17200000 ۳۰ دی
الیپتیکال فیول مدل Se 160-43 Fuel Se 160-43 Elliptical And Lifecycle Bike 22,000,000 22000000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت اسپاین تایتان مدل 0183 17,160,000 17160000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت اسپاین تایتان مدل 5075 21,300,000 21300000 ۳۰ دی
دوچرخه ثابت اسپاین تایتان مدل 002E 15,180,000 15180000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647-\u0647\u0627\u06cc-\u0628\u062f\u0646\u0633\u0627\u0632\u06cc":"\u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0628\u062f\u0646\u0633\u0627\u0632\u06cc"}