نرخ دستگاه حضور و غیاب

مکس / MAX

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Timax TX دستگاه حضور و غیاب تایمکس TX 10,800,000 10800000 ۰۲ بهمن

ردی / Ready

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Virdi AC7000 Attendance Device دستگاه حضور غیاب ویردی مدل ای سی 7000 46,900,000 46900000 ۰۲ بهمن
Virdi AC5000 Attendance Device دستگاه حضور غیاب ویردی مدل ای سی 5000 29,450,000 29450000 ۰۲ بهمن
Virdi SR-100FP Attendance Device دستگاه حضور غیاب ویردی مدل اس آر 100 اف پی 8,800,000 8800000 ۰۲ بهمن
Virdi AC-F100 Attendance Device دستگاه حضور غیاب ویردی مدل ای سی اف 100 20,690,000 20690000 ۰۲ بهمن
Virdi AC4000 Attendance Device دستگاه حضور غیاب ویردی مدل ای سی 4000 25,990,000 25990000 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
PalizAfzar VF600 Attendance Device دستگاه حضور غیاب پالیز افزار مدل وی اف 600 9,990,000 9990000 ۰۲ بهمن
PalizAfzar PF200 Attendance Device دستگاه حضور غیاب پالیز افزار مدل پی اف 200 7,800,000 7800000 ۰۲ بهمن
VINA S200 TIME AND ATTENDANCE TERMINAL دستگاه حضور و غیاب کارتی اس 200 وینا 5,700,000 5700000 ۰۲ بهمن
PalizAfzar AC6000 Attendance Device دستگاه حضور غیاب پالیز افزار مدل ای سی 6000 36,990,000 36990000 ۰۲ بهمن
ZKTeco MB-201 Attendance Device دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام بی 201 10,625,000 10625000 ۰۲ بهمن
ZKTeco EB-920 Attendance Device دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی 920 8,670,000 8670000 ۰۲ بهمن
ZKTeco EB-110 Attendance Device دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی 110 7,000,000 7000000 ۰۲ بهمن
ZKTeco EB-103 Attendance Device دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی 103 5,400,000 5400000 ۰۲ بهمن
VINA V20 TIME AND ATTENDANCE TERMINAL دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی کارتی وی 20 وینا 8,900,000 8900000 ۰۲ بهمن
VINA VF 380 TIME AND ATTENDANCE TERMINAL دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره وی اف 380 وینا 8,920,000 8920000 ۰۲ بهمن
VINA I CLOCK 680 TIME AND ATTENDANCE TERMINAL دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی کارتی آی کلاک 680 وینا 14,600,000 14600000 ۰۲ بهمن
VINA I Face 402 TIME AND ATTENDANCE TERMINAL دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره آی فیس 402 وینا 15,500,000 15500000 ۰۲ بهمن
Virdi AC1000 Attendance Device دستگاه حضور غیاب ویردی مدل ای سی 1000 12,690,000 12690000 ۰۲ بهمن
Virdi AC2100 Attendance Device دستگاه حضور غیاب ویردی مدل ای سی 2100 14,100,000 14100000 ۰۲ بهمن
Virdi AC2500 Attendance Device دستگاه حضور غیاب ویردی مدل ای سی 2500 17,250,000 17250000 ۰۲ بهمن
FaraTechno F400‎ Attendance Device دستگاه حضور غیاب فراتکنو مدل اف 400 7,300,000 7300000 ۰۲ بهمن
ZKTeco EB-141 Attendance Device دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی 141 7,450,000 7450000 ۰۲ بهمن
ZKTeco HB-130BA Attendance Device دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل اچ بی 130 بی ای 9,800,000 9800000 ۰۲ بهمن
FaraTechno VF300 Attendance Device دستگاه حضور غیاب فرا تکنو مدل وی اف 300 8,990,000 8990000 ۰۲ بهمن
ZKTeco MB906 Attendance Device دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام بی 906 13,800,000 13800000 ۰۲ بهمن
ZKTeco EB-102 Attendance Device دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی 102 5,350,000 5350000 ۰۲ بهمن
ZKTeco MP-52 Attendance Device دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام پی 52 8,045,000 8045000 ۰۲ بهمن
ZKTeco MB-202 Attendance Device دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام بی 202 12,100,000 12100000 ۰۲ بهمن
ZKTeco EB-109 Attendance Device دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ایی بی 109 6,350,000 6350000 ۰۲ بهمن
VINA V26 TIME AND ATTENDANCE TERMINAL دستگاه حضور و غیاب اثر انگشتی کارتی وی 26 وینا 9,150,000 9150000 ۰۲ بهمن
ZKTeco MB-906 Time Attendance Terminal دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل MB-906 15,400,000 15400000 ۰۲ بهمن
ZKTeco MB-202 Time Attendance Terminal دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل MB-202 14,670,000 14670000 ۰۲ بهمن
ZKTeco MB-201 Time Attendance Terminal دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل MB-201 11,110,000 11110000 ۰۲ بهمن
ZKTeco EB-103 Time Attendance Terminal دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-103 6,375,000 6375000 ۰۲ بهمن
ZKTeco EB-141 Time Attendance Terminal دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-141 9,595,000 9595000 ۰۲ بهمن
ZKTeco MP-52 Time Attendance Terminal دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل MP-52 10,240,000 10240000 ۰۲ بهمن
ZKTeco HB-130BA Time Attendance Terminal دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل HB-130BA 10,600,000 10600000 ۰۲ بهمن
Suprema Facestation Attendance Device دستگاه حضور و غیاب سوپریما Facestation 15,000,000 15000000 ۰۲ بهمن
دستگاه حضور و غیاب IN-ED-02 11,500,000 11500000 ۰۲ بهمن
دستگاه حضور و غیاب FP-ED-308 7,100,000 7100000 ۰۲ بهمن
دستگاه حضور و غیاب FP-ED-371 14,700,000 14700000 ۰۲ بهمن
دستگاه حضور و غیاب FC-ED-513 10,200,000 10200000 ۰۲ بهمن
دستگاه حضور و غیاب Timax TX2 9,400,000 9400000 ۰۲ بهمن
ZKTeco G3 Time Attendance Terminal دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل جی 3 17,950,000 17950000 ۰۲ بهمن
دستگاه حضور و غیاب FC-ED -561 9,100,000 9100000 ۰۲ بهمن
دستگاه حضور غياب زد کي تي اکو مدل VF380 ZKTeco VF380 Time Attendance Terminal 10,500,000 10500000 ۰۲ بهمن
ZKTeco HB-730 Attendance Device دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل اچ بی 730 15,950,000 15950000 ۰۲ بهمن
دستگاه حضور و غیاب ED FACE 16,500,000 16500000 ۰۲ بهمن
دستگاه حضور و غیاب FP-ED -306 9,900,000 9900000 ۰۲ بهمن
دستگاه حضور و غیاب FP-ED -21 8,100,000 8100000 ۰۲ بهمن
دستگاه حضور و غیاب FP-ED-307 9,900,000 9900000 ۰۲ بهمن
ZKTeco MP-51 Time Attendance Terminal دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل MP-51 10,650,000 10650000 ۰۲ بهمن
FARA TECHNO UF100 Attendance Device دستگاه حضور و غیاب فراتکنو UF100 9,950,000 9950000 ۰۲ بهمن
ZK MB-908 Attendance Device دستگاه حضور و غیاب ZK MB-908 13,650,000 13650000 ۰۲ بهمن
ZKTeco MT 53 Attendance دستگاه حضور و غیاب ZKTeco MT 53 7,990,000 7990000 ۰۲ بهمن
ZKTeco MB 360 Attendance دستگاه حضور و غیاب ZKTeco MB 360 11,350,000 11350000 ۰۲ بهمن
FaraTechno F300‎ Attendance Device دستگاه حضور غیاب فراتکنو مدل اف 300 7,350,000 7350000 ۰۲ بهمن
ZKTeco MP-51 Attendance Device دستگاه حضور غیاب زد کی تکو مدل ام پی 51 9,940,000 9940000 ۰۲ بهمن
Karaban KTA-600 Attendance Device دستگاه حضور غیاب کارابان مدل کی تی ای 600 7,710,000 7710000 ۰۲ بهمن
دستگاه حضور و غیاب MB-ED-300 13,000,000 13000000 ۰۲ بهمن
Paliz Afzar Virdi AC7000 Attendance Device دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Virdi AC7000 49,990,000 49990000 ۰۲ بهمن
Paliz Afzar Virdi AC6000 Attendance Device دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Virdi AC6000 36,000,000 36000000 ۰۲ بهمن
Paliz Afzar Virdi AC5000 Attendance Device دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Virdi AC5000 30,700,000 30700000 ۰۲ بهمن
Paliz Afzar Timax Tx9 Attendance Device دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax Tx9 12,000,000 12000000 ۰۲ بهمن
Paliz Afzar Timax Tx2 Attendance Device دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax Tx2 9,400,000 9400000 ۰۲ بهمن
Paliz Afzar Timax TX Attendance Device دستگاه حضور و غیاب پالیز افزار Timax TX 7,800,000 7800000 ۰۲ بهمن
دستگاه حضور غیاب کارا دو هزار مدل Portable Kara 2000 Portable Time Attendance Terminal 29,310,000 29310000 ۰۲ بهمن
ZKTeco EB-102 Time Attendance Terminal دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-102 6,800,000 6800000 ۰۲ بهمن
ZKTeco EB-110 Time Attendance Terminal دستگاه حضور غیاب زد کی تی اکو مدل EB-110 8,310,000 8310000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647-\u062d\u0636\u0648\u0631-\u0648-\u063a\u06cc\u0627\u0628":"\u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0648 \u063a\u06cc\u0627\u0628"}