نرخ خشک کن لباس

کن / CAN

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
dryer 8431 خشک کن پروفیلو 8431 14,500,000 14500000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
خشک کن تک فریدولین نیمه اتوماتیک مدل 50 1,910,000 1910000 ۳۰ دی
Bosch wte 8631 xme خشک کن بوش 8 کیلویی مدل 8631 28,840,000 28840000 ۳۰ دی
Bosch WVH 28420 ME خشک کن بوش 7 کیلویی مدل 28420 39,220,000 39220000 ۳۰ دی
Bosch WTE86103 خشک کن لباس بوش WTE86103 33,000,000 33000000 ۳۰ دی
Bosch WTY87782 Dryer - 9 Kg خشک کن بوش مدل WTY87782 با ظرفيت 9 کيلوگرم 51,500,000 51500000 ۳۰ دی
Bosch WTG86480 Dryer - 9 Kg خشک کن بوش مدل WTG86480 با ظرفيت 9 کيلوگرم 37,010,000 37010000 ۳۰ دی
خشک کن WTW87560GB 39,080,000 39080000 ۳۰ دی
خشک کن WTW84362 35,770,000 35770000 ۳۰ دی
خشک کن بوش مدل WTG8640XIR سفید با ظرفیت 8 کیلوگرم 31,395,000 31395000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062e\u0634\u06a9-\u06a9\u0646-\u0644\u0628\u0627\u0633":"\u062e\u0634\u06a9 \u06a9\u0646 \u0644\u0628\u0627\u0633"}