نرخ خشکبار

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
خاکشیر 100 گرمی صنایع غذایی کامل 54,000 54000 ۰۲ بهمن
پودر نارگیل 30 گرمی صنایع غذایی کامل 19,000 19000 ۰۲ بهمن
کشمش 400 گرمی صنایع غذایی کامل 69,000 69000 ۰۲ بهمن
زرشک 185 گرمی صنایع غذایی کامل 99,000 99000 ۰۲ بهمن
توت خشک کریستال کوچک 130 گرمی چاپار 105,000 105000 ۰۲ بهمن
پودر نارگیل 200 گرمی صنایع غذایی کامل 60,000 60000 ۰۲ بهمن
آلو خورشتی 425 گرمی صنایع غذایی کامل 140,000 140000 ۰۲ بهمن
توت خشک کریستال بزرگ 450 گرمی چاپار 278,000 278000 ۰۲ بهمن
خاکشیر 450 گرمی صنایع غذایی کامل 170,000 170000 ۰۲ بهمن
تخمه کدو مرمری سلفون 350 گرمی چاپار 148,000 148000 ۰۲ بهمن
توت خشک سلفون 350 گرمی چاپار 250,000 250000 ۰۲ بهمن
کشمش سبز سلفون 450 گرمی چاپار 77,250 77250 ۰۲ بهمن
انجیر خشک سلفون 400 گرمی چاپار 285,000 285000 ۰۲ بهمن
تخمه کدو سلفون 450 گرمی چاپار 176,000 176000 ۰۲ بهمن
آلو خورشتی سلفون 400 گرمی چاپار 184,400 184400 ۰۲ بهمن
زرشک چاپار 360گرمی 135,000 135000 ۰۲ بهمن
کشمش مویز کریستال کوچک 250 گرمی چاپار 76,000 76000 ۰۲ بهمن
کشمش مویز کریستال بزرگ 600 گرمی چاپار 195,000 195000 ۰۲ بهمن
خرما زاهدی کریستال بزرگ 550 گرمی چاپار 71,000 71000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062e\u0634\u06a9\u0628\u0627\u0631":"\u062e\u0634\u06a9\u0628\u0627\u0631"}