نرخ حبوبات

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
لوبیا چیتی 120,000 120000 ۳۰ دی
لوبیا قرمز 95,000 95000 ۳۰ دی
لوبیا چشم بلبلی 100,000 100000 ۳۰ دی
لوبیا عروس 143,000 143000 ۳۰ دی
لوبیا سبز ارگانیک 53,000 53000 ۳۰ دی
لوبیا سفید ارگانیک دارامان 152,000 152000 ۳۰ دی
لوبیا کشاورزی 126,000 126000 ۳۰ دی
لوبیا قرمز ارگانیک دارامان 157,500 157500 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062d\u0628\u0648\u0628\u0627\u062a":"\u062d\u0628\u0648\u0628\u0627\u062a"}