نرخ جیمبی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
TJHC-712 Tycoon - جیمبی0 18,480,000 18480000 ۲۷ دی
TJ-712 C M Tycoon - جیمبی0 13,200,000 13200000 ۲۷ دی
TJS-72 B N Tycoon - جیمبی0 8,640,000 8640000 ۲۷ دی
TJ-72 B RE Tycoon - جیمبی0 10,800,000 10800000 ۲۷ دی
جيمبي نينو مدل 18GY Nino 18GYK Djembe 3,500,000 3500000 ۲۷ دی
جيمبي نينو مدل 18RBK Nino 18RBK Djembe 3,500,000 3500000 ۲۷ دی
جيمبي ماينل مدل DJW3NT Meinl DJW3NT Djembe 22,000,000 22000000 ۲۷ دی
جيمبي ماينل مدل DJW3GAB-M Meinl DJW3GAB-M Djembe 22,000,000 22000000 ۲۷ دی
جيمبي ماينل مدل DJW3AB-M Meinl DJW3AB-M Djembe 19,900,000 19900000 ۲۷ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062c\u06cc\u0645\u0628\u06cc":"\u062c\u06cc\u0645\u0628\u06cc"}