نرخ توستر

فیلیپس / Philips

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Philips HD2648 Toaster توستر فیلیپس HD2648 3,806,000 3806000 ۳۰ دی
Philips HD2636 Toaster توستر فیلیپس HD2636 2,655,310 2655310 ۳۰ دی
Philips HD2628 Toaster توستر فیلیپس HD2628 2,695,000 2695000 ۳۰ دی
Philips HD2595 Toaster توستر فیلیپس HD2595 سری Daily Collection 1,747,375 1747375 ۳۰ دی
Philips HD2586 Toaster توستر فیلیپس HD2586 1,795,000 1795000 ۳۰ دی
Philips HD2630 Toaster توستر فیلیپس HD2630 سری Viva Collection 1,949,000 1949000 ۳۰ دی

بوش / Bosch

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Bosch TAT6101 Toaster توستر بوش TAT6101 2,170,000 2170000 ۳۰ دی
Bosch TAT8613 Toaster توستر بوش TAT8613 3,895,000 3895000 ۳۰ دی
Bosch TAT3A017 Tosster توستر بوش مدل TAT3A017 2,010,000 2010000 ۳۰ دی
Bosch TAT6108 Tosster توستر بوش TAT6108 2,750,000 2750000 ۳۰ دی
Bosch TAT6104 Toaster توستر بوش TAT6104 1,985,000 1985000 ۳۰ دی
Bosch TAT3A011 Toaster توستر بوش TAT3A011 1,875,000 1875000 ۳۰ دی
Bosch TAT8611 Toaster توستر بوش TAT8611 3,990,000 3990000 ۳۰ دی
Bosch TAT6004 Toaster توستر بوش TAT6004 2,545,000 2545000 ۳۰ دی
Bosch TAT6901 Toaster توستر بوش TAT6901 2,920,000 2920000 ۳۰ دی
Bosch TAT 6103 Tosster توستر ست صبحانه بوش TAT 6103 2,124,500 2124500 ۳۰ دی
Bosch TAT 6001 Tosster توستر ست صبحانه بوش TAT 6001 2,585,000 2585000 ۳۰ دی

کنوود / Kenwood

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Kenwood TTM312 Toaster توستر کنوود TTM312 2,850,000 2850000 ۳۰ دی

فلر / Feller

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Feller TO 060 S Toaster توستر فلر TO060 1,880,000 1880000 ۳۰ دی
Feller TO 220 Toaster توستر فلر مدل TO 220 1,070,000 1070000 ۳۰ دی
Feller TO 301 W Toaster توستر فلر مدل TO 301 W 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
Feller TO 302 W Toaster توستر فلر TO 302 W 1,585,000 1585000 ۳۰ دی
Feller TO 80 WS/BKS Toaster توستر فلر TO 80 WS/BKS 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
Feller TO 70 WS/BKS Toaster توستر فلر TO 70 WS/BKS 1,030,000 1030000 ۳۰ دی

مولینکس / Moulinex

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Moulinex LT2608 Toaster توستر مولینکس LT2608 2,070,000 2070000 ۳۰ دی
Moulinex TL110070 Toaster توستر مولینکس مدل TL110070 1,945,000 1945000 ۳۰ دی
Moulinex TT110070 Toaster توستر مولینکس TT110070 1,945,000 1945000 ۳۰ دی
Moulinex TL176130 Toaster توستر یک ردیفه مولینکس سابیتو TL176130 2,200,000 2200000 ۳۰ دی
Moulinex TL176530 Toaster توستر مولینکس TL176530 2,255,000 2255000 ۳۰ دی
Moulinex TT110031 Toaster توستر مولینکس TT110031 1,625,000 1625000 ۳۰ دی
Moulinex LT250830‎ Toaster توستر مولینکس ناویو LT250830 1,801,500 1801500 ۳۰ دی
Moulinex TT176115 Toaster توستر مولینکس TT176115 1,619,000 1619000 ۳۰ دی

هاردستون / Hardstone

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Hardstone 2001 Toaster توستر هاردستون مدل 2001 1,310,000 1310000 ۳۰ دی
Hardstone 4001 Toaster توستر هاردستون مدل 4001 2,325,000 2325000 ۳۰ دی

تفال / Tefal

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Tefal TL3601 Toaster توستر تفال TL3601 2,015,000 2015000 ۳۰ دی
TEFAL TT3650 Toaster توستر تفال مدل TT3650 2,254,500 2254500 ۳۰ دی
TEFAL dolphin 5396 Toaster توستر تفال مدل دلفین 5396 2,195,000 2195000 ۳۰ دی
TEFAL TT356130 Toaster توستر تفال مدل TT356130 1,763,500 1763500 ۳۰ دی
TEFAL TT539646 Toaster توستر تفال مدل TT539646 1,610,000 1610000 ۳۰ دی
Tefal TL365X11 Toaster توستر تقال مدل TL365X11 2,520,000 2520000 ۳۰ دی
Tefal Express LS TL3561 toaster توستر تفال Express LS TL3561 2,690,000 2690000 ۳۰ دی
Tefal TT3571 Express 2S Toaster توستر تفال TT3571 Express 2S 2,145,000 2145000 ۳۰ دی
Tefal TT2200 Invent Toaster توستر تفال TT2200 Invent 2,025,000 2025000 ۳۰ دی
Tefal TT3561 Express 2S Toaster توستر تفال Avanti TT7044 1,763,500 1763500 ۳۰ دی

دلونگی / DeLonghi

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
DeLonghi CTL 680 M Toaster توستر دلونگی CTL680.M 4,010,000 4010000 ۳۰ دی
Delonghi CTL660 Toaster توستر دلونگی CTL660 3,845,000 3845000 ۳۰ دی
Delonghi CTO2003 Toaster توستر دلونگی CTO2003 4,225,000 4225000 ۳۰ دی

ساپر / Sapor

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Sapor ST-298 Toaster توستر ساپر ST-298 1,440,000 1440000 ۳۰ دی

دلمونتی / Delmonti

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Delmonti DL570 Toaster توستر نان دلمونتی Delmonti Bread Toaster DL570 1,595,000 1595000 ۳۰ دی

گاستروبک / Gastroback

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
GASTROBACK 42404 Toaster توستر گاستروبک مدل 42404 5,350,000 5350000 ۳۰ دی
Gastroback 42401 Toaster توستر گاستروبک 42401 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
Gastroback 42408 Toaster توستر کتری برقی گاستروبک 42408 9,001,500 9001500 ۳۰ دی

فوما / Fuma

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Fuma FU 932 Toaster توستر فوما مدل FU 932 1,205,000 1205000 ۳۰ دی
Fuma FU-931 Toaster‎ 1,340,000 1340000 ۳۰ دی

زیمنس / Siemens

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Siemens TT61103 Toaster توستر زیمنس مدل TT61103 3,010,400 3010400 ۳۰ دی
Siemens TT86103 Toaster توستر زیمنس مدل TT86103 3,364,920 3364920 ۳۰ دی

سرجیو / sergio

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Sergio SOT228R Toaster اون توستر 28 ليتري سرجيو SOT228R 3,600,000 3600000 ۳۰ دی

برويل / Breville

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Breville BTA825 2 Slice Toaster توستر برویل مدل بی تی ای 825 8,255,000 8255000 ۳۰ دی
Breville BTA425 2 Slice Toaster توستر برویل مدل بی تی ای 425 4,320,000 4320000 ۳۰ دی
Breville BTA845 Toaster توستر برويل مدل BTA845 11,295,000 11295000 ۳۰ دی
Breville BTA 825 Toaster توستر برویل BTA 825 8,180,000 8180000 ۳۰ دی

فاکر / Fakir

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Fakir AVE Toaster توستر نان فاکر Fakir AVE 1,750,000 1750000 ۳۰ دی
Fakir PRANDE Toaster توستر نان فاکر Fakir PRANDE 2,200,000 2200000 ۳۰ دی

کيچن‌ايد / KitchenAid

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
KitchenAid 5KMT2204E Toaster توستر کيچن‌ايد مدل 5KMT2204E 16,175,000 16175000 ۳۰ دی
KitchenAid 5KMT221E Toaster توستر کيچن‌ايد مدل 5KMT221E 7,215,000 7215000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Vestel V-Brunch Serie 2000 Toaster توستر وستل Vestel V-Brunch Serie 2000 Toaster 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
توستر فکر مدل RUBRA Fakir RUBRA Toaster 3,415,000 3415000 ۳۰ دی
توستر مولينکس مدل LT160111 Moulinex LT160111 Toaster 1,720,000 1720000 ۳۰ دی
توستر فلر TO 220 Y-BL-MR 945,000 945000 ۳۰ دی
توستر فیلیپس HD4825 1,725,000 1725000 ۳۰ دی
توستر نان کنوود Kenwood مدل TTM480 2,581,500 2581500 ۳۰ دی
توستر نان کنوود Kenwood مدل TTM 440 1,814,000 1814000 ۳۰ دی
توستر نان مولينکس Moulinex مدل TL110030 1,501,000 1501000 ۳۰ دی
توستر نان کنوود Kenwood مدل TTP210 2,145,000 2145000 ۳۰ دی
توستر نان فيليپس Philips مدل HD 4825 1,725,000 1725000 ۳۰ دی
Bosch TAT61088 Toaster توستر بوش TAT61088 2,230,000 2230000 ۳۰ دی
Bosch TAT3A014 Tosster توستر بوش مدل TAT3A014 1,930,000 1930000 ۳۰ دی
Bosch HKP1101 Tosster توستر بوش HKP1101 8,675,000 8675000 ۳۰ دی
توستر نان پرینسس Princess 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
توستر تفال مدل TT365031 2,069,500 2069500 ۳۰ دی
Fakir NANCY Toaster توستر فاکر Fakir NANCY Toaster 1,700,000 1700000 ۳۰ دی
توستر نان فوما FUMA Toaster Bun warmer FU-932 990,000 990000 ۳۰ دی
توستر فیلیپس سری Daily Collection مدل HD2595 1,649,500 1649500 ۳۰ دی
توستر دلونگی مدل CTL660 R 4,010,000 4010000 ۳۰ دی
توستر مولینکس مدل TL1100 1,501,000 1501000 ۳۰ دی
توستر فلر مدل TO 301 987,000 987000 ۳۰ دی
توستر فلر مدل TO 302 1,506,500 1506500 ۳۰ دی
توستر نان بوش Bosch مدل TAT6103 2,196,000 2196000 ۳۰ دی
Sam T-816 ST 1,290,000 1290000 ۳۰ دی
Sam T-815 W 1,190,000 1190000 ۳۰ دی
توستر نان کاپر Kaper مدل TO 022 SB 1,012,000 1012000 ۳۰ دی
توستر برویل مدل BTA430 5,760,000 5760000 ۳۰ دی
Sam T-814 BK 975,000 975000 ۳۰ دی
توستر دیجیتال استیل گاستروبک مدل 42404 5,771,500 5771500 ۳۰ دی
توستر تفال مدل TT3561 1,628,500 1628500 ۳۰ دی
توستر مدل 2 خانه هاردستون مدل TOS2001 1,435,000 1435000 ۳۰ دی
توستر مدل 4خانه هاردستون مدل TOS4001 2,212,500 2212500 ۳۰ دی
توستر نان فوما FUMA Toaster Bun warmer FU-931 1,480,000 1480000 ۳۰ دی
Hardstone TOS2002S Toaster توستر هاردستون مدل TOS2002S 1,465,000 1465000 ۳۰ دی
توستر فلر مدل TO 80 توستر فلر TO80WS 1,070,000 1070000 ۳۰ دی
توستر بوش مدل TAT6L132 Bosch TAT6L132 1,930,000 1930000 ۳۰ دی
توستر نان گیپسون GS-BT690 S 1,400,000 1400000 ۳۰ دی
توستر نان تکنو Techno TE 77 توستر نان تکنو مدل Te-77 1,137,500 1137500 ۳۰ دی
توستر نان کپلر ۵۳۲ ( KT 532 ) 1,265,000 1265000 ۳۰ دی
توستر فیلیپس HD2637 2,675,000 2675000 ۳۰ دی
توستر نان بوش مدل BOSCH TAT6103 توستر ست صبحانه بوش TAT 6103 2,319,000 2319000 ۳۰ دی
توستر نان زیمنس مدل TT3A0103GB 1,990,000 1990000 ۳۰ دی
توستر هاردستون مدل TOP9201 Hardstone TOP9201 Toaster 920,000 920000 ۳۰ دی
Bosch TAT6A111 Toaster توستر بوش مدل TAT6A111 2,610,000 2610000 ۳۰ دی
Feller TO 70 توستر فلر مدل TO 70 923,500 923500 ۳۰ دی
توستر نان هاردستون ۹۲۰۱ ( تستر ) Top 9201 920,000 920000 ۳۰ دی
Bosch TAT 6001 Tosster توستر ست صبحانه بوش TAT 6001 2,585,000 2585000 ۳۰ دی
اون توستر گوسونیک مدل GEO-640SBK 3,075,000 3075000 ۳۰ دی
Arzum AR 232 توستر نان آرزوم ۲۳۲ 3,045,000 3045000 ۳۰ دی
توستر نان کویزی نارت مدل CPT-440 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
توستر نان کویزی نارت مدل CPT-420 3,945,000 3945000 ۳۰ دی
توستر نان هانس مدل Ts-35196 3,100,000 3100000 ۳۰ دی
توستر بوگاتی مدل VOLON 7,390,000 7390000 ۳۰ دی
توستر نان کویزی نارت مدل CPT-160 2,800,000 2800000 ۳۰ دی
توستر متئو مدل TO70 Matheo TO70 Toaster 990,000 990000 ۳۰ دی
توستر سرجیو مدل SBT-188 Sergio SBT-188 Toaster 2,000,000 2000000 ۳۰ دی
توستر لاکور مدل 69162 Lacor 69162 Toaster 2,650,000 2650000 ۳۰ دی
Bosch TAT6A004 Toaster توستر بوش مدل TAT6A004 2,945,000 2945000 ۳۰ دی
Delmonti DL570 Toaster توستر دلمونتی مدل DL570 1,407,500 1407500 ۳۰ دی
توستر فلر مدل TO104 Feller TO104 Toaster 1,900,000 1900000 ۳۰ دی
توستر بیشل bishel BL-T-001 bishel BL-T-001 1,560,000 1560000 ۳۰ دی
توستر نان عرشیا مدل TO786-2113 1,650,000 1650000 ۳۰ دی
توستر همیلتونOH-1143 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
توستر لاکور مدل 69164 Lacor 69164 Toaster 3,050,000 3050000 ۳۰ دی
توستر بایترون مدل TO-80P Bitron TO-80P Toaster 1,900,000 1900000 ۳۰ دی
توستر کنوود مدل TTP 220 900 W Kenwood TTP 220 Toaster 900W 2,665,000 2665000 ۳۰ دی
توستر مورفي ريچاردز مدل 4420 Morphy Richards 4420 Toaster 4,215,000 4215000 ۳۰ دی
Philips Viva Collection HD2630 Toaster توستر فیلیپس سری Viva Collection مدل HD2630 1,428,000 1428000 ۳۰ دی
توستر پروفی کوک مدل PC-TA 1082 Profi Cook PC-TA 1082 Toaster 2,550,000 2550000 ۳۰ دی
توستر تکنو مدل Te-76 Techno Te-76 Toaster 985,000 985000 ۳۰ دی
توستر مورفي ريچاردز مدل 44872 Morphy Richards 44872 Toaster 3,875,000 3875000 ۳۰ دی
توستر 35 لیتری عرشیا TO612-2133 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
ست صبحانه سام BF-3313OG 2,850,000 2850000 ۳۰ دی
توستر اکسپرس تفال TEFAL EXPRESS TT3650ETR TEFAL EXPRESS TT3650ETR 2,200,000 2200000 ۳۰ دی
توستر سام SAM T-814 BK SAM T-814 BK 975,000 975000 ۳۰ دی
توستر نان HT-2432 همیلتون 1,099,500 1099500 ۳۰ دی
توستر نان عرشیا مدل TO786-2114 1,690,000 1690000 ۳۰ دی
Clatronic TA 3557 Toaster توستر کلترونیک مدل TA 3557 1,470,000 1470000 ۳۰ دی
NasaNS-2038Toaster توستر نان ناسا الکتریک مدل NS-2038 1,550,000 1550000 ۳۰ دی
NasaNS-2037Toaster توستر نان ناسا الکتریک مدل NS-2037 1,630,000 1630000 ۳۰ دی
Bosch TAT6A113 Toaster توستر بوش مدل TAT6A113 2,520,000 2520000 ۳۰ دی
Feller TO 020 S toaster توستر فلر مدل TO 020 S 1,732,010 1732010 ۳۰ دی
Feller TO 010 Toaster توستر فلر مدل TO 010 SD 1,528,180 1528180 ۳۰ دی
Breville BTA 425 Toaster توستر برویل BTA 425 4,600,000 4600000 ۳۰ دی
توستر سام مدل T-816 ST 1,210,000 1210000 ۳۰ دی
توستر هانس مدل HT35196 Hunce HT35196 Toaster 3,090,000 3090000 ۳۰ دی
توستر هاردستون مدل TOS4002 Hardstone TOS4002 Toaster 1,970,000 1970000 ۳۰ دی
توستر نانHT-2431 همیلتون 1,419,000 1419000 ۳۰ دی
توستر همیلتونOH-1126s 3,658,000 3658000 ۳۰ دی
توستر مورفي ريچاردز مدل Accents 24200 Morphy Richards Accents 24200 Toaster 5,250,000 5250000 ۳۰ دی
توستر MC-508 مک استایلر 1,848,000 1848000 ۳۰ دی
KH 1107 S آون توستر کاخلر ۱۱۰۷ ( فر برقی ) KH 1107 S 2,460,000 2460000 ۳۰ دی
KH 1106 B آون توستر کاخلر ۱۱۰۶ ( فر برقی ) KH 1106 B 2,460,000 2460000 ۳۰ دی
توستر پروفی کوک مدل PC TA 1073 Profi Cook PC TA 1073 Toaster 3,200,000 3200000 ۳۰ دی
Persia France PR-630 Bread Toaster توستر نان پرشیا فرانس مدل PR-630 1,929,380 1929380 ۳۰ دی
توستر پروفی کوک مدل PC-TA 1073 Profi Cook PC-TA 1073 Toaster 3,200,000 3200000 ۳۰ دی
توستر مورفي ريچاردز مدل Prism 24810 Morphy Richards Prism 24810 Toaster 9,235,000 9235000 ۳۰ دی
Clatronic TA 3620 Toaster توستر کلترونیک مدل TA 3620 1,650,000 1650000 ۳۰ دی
توستر نان مولینکس LT1601 -- 1,700,000 1700000 ۳۰ دی
توستر کنوود TTP200 -- 1,600,000 1600000 ۳۰ دی
توستر بایترون مدل TO-90S Bitron TO-90S Toaster 2,325,000 2325000 ۳۰ دی
توستر TOS 4002 هارداستون 2,150,000 2150000 ۳۰ دی
توستر نان تفال Tefal مدل TT1101 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
توستر براون BRAUN HT550 BRAUN HT550 1,820,000 1820000 ۳۰ دی
Delmonti DL560 Bread Toaster توستر نان دلمونتی مدل DL560 1,570,000 1570000 ۳۰ دی
Braun HT600 Toaster توستر براون مدل HT600 2,687,500 2687500 ۳۰ دی
DeLonghi CTJ 4003 BK Toaster توستر دلونگی CTJ 4003 BK 4,600,000 4600000 ۳۰ دی
توستر فلر مدل TO102 Feller TO102 Toaster 1,350,000 1350000 ۳۰ دی
توستر هامیلتون مدل HT-2432 Hamilton HT2432 Toaster 1,099,500 1099500 ۳۰ دی
توستر 950 وات آرزوم مدلAR232 2,599,000 2599000 ۳۰ دی
توستر بوش BOSCH TAT6A001 BOSCH TAT6A001 2,770,000 2770000 ۳۰ دی
توستر فیلیپس مدل HD2581 830W Philips HD2581 830W Toaster 2,200,000 2200000 ۳۰ دی
توستر مولینکس مدل LT340 Moulinex LT340811 Toaster 1,970,000 1970000 ۳۰ دی
توستر کوئیزین آرت مدل CPT2000E cuisinart-CPT2000E 4,700,000 4700000 ۳۰ دی
توستر بیم استار المنت مدل Z5-001 Beem Z5-001 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
تستر کنوود مدل TTM440 1,960,000 1960000 ۳۰ دی
توستر بیشل bishel BL-T-002 bishel BL-T-002 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
توستر نان سام مدل SAM BT-816 ST SAM BT-816 ST 1,210,000 1210000 ۳۰ دی
توستر نان سام مدل SAM BT-814 BK SAM BT-814 BK 975,000 975000 ۳۰ دی
توستر بوش مدل TAT6L132 Bosch TAT6L132 Toaster 1,930,000 1930000 ۳۰ دی
توستر بوش TAT6A913 3,307,700 3307700 ۳۰ دی
توستر راسل هابس مدل 20370 Russell Hobbs 20370 Toaster 4,465,000 4465000 ۳۰ دی
توستر کیچن اید مدل 5KMT4116E KitchenAid 5KMT4116E 12,410,000 12410000 ۳۰ دی
توستر کزینارت مدل CPT2000E Cuisinart CPT2000E Toaster 5,365,000 5365000 ۳۰ دی
توستر TAT3A001 2,520,000 2520000 ۳۰ دی
توستر بوش مدل TAT6A114 BoschTAT6A114 2,500,000 2500000 ۳۰ دی
دستگاه نان توستر جیپاس GBT5094 Geepas GBT5094 670,000 670000 ۳۰ دی
توستر تفال مدل TL365ETR Tefal TL365ETR Toaster 3,590,000 3590000 ۳۰ دی
توستربوش 900 وات مدل TAT6901 Bosch TAT6901 2,752,000 2752000 ۳۰ دی
توستر نان آرزوم مدل AR2014 1,645,000 1645000 ۳۰ دی
Sergio SBT-181 Toaster توستر نان سرجیو مدل SBT-181 1,450,000 1450000 ۳۰ دی
Arzum AR280 توستر آرزوم AR280 1,030,000 1030000 ۳۰ دی
توستر بوش BOSCH TAT6313 BOSCH TAT6313 2,350,000 2350000 ۳۰ دی
توستر فیلیپس Philips HD 4815 Philips HD 4815 1,340,000 1340000 ۳۰ دی
توستر نان بلانزو مدل BBT-2720 BELLANZO BBT-2720 Toaster 1,200,000 1200000 ۳۰ دی
توستر موزیکال وین فان Winfun 680,000 680000 ۳۰ دی
توستر مورفی ریچاردز مدل 228000 Morphy Richards 228000 Toaster 17,780,000 17780000 ۳۰ دی
توستر تفال مدل TT357130 Tefal TT357130 1,350,000 1350000 ۳۰ دی
توستر کزینارت مدل CPT160E Cuisinart CPT160E Toaster 3,215,000 3215000 ۳۰ دی
توستر کزینارت مدل CPT440E Cuisinart CPT440E Toaster 5,585,000 5585000 ۳۰ دی
توستر TAT7S25 3,990,000 3990000 ۳۰ دی
توستر TAT6L132 2,200,000 2200000 ۳۰ دی
توستر آریته مدل AR-0122/1 1,400,000 1400000 ۳۰ دی
توستر آریته مدل AR-0124 Ariete-0124 1,270,000 1270000 ۳۰ دی
توستر پروفی کوک مدل PC-TA 1122 Profi Cook PC-TA 1122 Toaster 1,840,000 1840000 ۳۰ دی
توستر نان سنفورد مدل S-1 1,000,000 1000000 ۳۰ دی
Bosch TAT6A003 Toaster توستر بوش مدل TAT6A003 3,519,100 3519100 ۳۰ دی
توستر آریته مدل AR-0127C 890,000 890000 ۳۰ دی
آون توستر 35 لیتر ولکان پارس خزر 3,900,000 3900000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062a\u0648\u0633\u062a\u0631":"\u062a\u0648\u0633\u062a\u0631"}