نرخ تلسکوپ

سونی / Sony

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
SKDOB MINIMAK90 VIRTUOSO تلسکوپ 90 میلی‌متری ماکستوف با پایه دابسونی موتور ردیاب 15,000,000 15000000 ۳۰ دی

اسکای واچر / Skywatcher

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Skywatcher BKED80OTA Tube تیوب تلسکوپ اسکای واچر BKED80OTA 32,500,000 32500000 ۳۰ دی
SkyWatcher BK1025AZ3 تلسکوپ اسکای واچر مدل BK709AZ3 17,000,000 17000000 ۳۰ دی
Sky Watcher MN190 تلسکوپ 190 میلیمتری ماکستوف-نیوتنی اسکای واچر 84,080,000 84080000 ۳۰ دی
Skywatcher BKP25012EQ6 تلسکوپ اسکای واچر BKP25012EQ6 81,000,000 81000000 ۳۰ دی
Skywatcher BK809AZ3 تلسکوپ اسکای واچر BK809AZ3 12,000,000 12000000 ۳۰ دی
Skywatcher BK909AZ3 تلسکوپ اسکای واچر BK909AZ3 14,000,000 14000000 ۳۰ دی

سلسترون / Celestron

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Celestron AstroMaster 130EQ-MD تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ-MD 23,990,000 23990000 ۳۰ دی
Celestron CPC 800 Telescope تلسکوپ سلسترون مدل CPC 800 177,975,000 177975000 ۳۰ دی
Celestron PowerSeeker 50AZ تلسکوپ سلسترون پاورسیکر 50AZ 4,125,000 4125000 ۳۰ دی
Celestron First Scope 76 تلسکوپ سلسترون First Scope 4,690,000 4690000 ۳۰ دی
Celestron AstroMaster 90EQ تلسکوپ سلسترون استرومستر 90EQ 21,975,000 21975000 ۳۰ دی
Celestron Travel Scope 70mm Telescope تلسکوپ سلسترون مدل Travel Scope 70mm 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
Celesteron LCM-80 Computerized Telescope تلسکوپ سلسترون مدل LCM-80 Computerized 26,000,000 26000000 ۳۰ دی
Celestron PowerSeeker 127EQ تلسکوپ سلسترون پاورسیکر 127EQ 18,975,000 18975000 ۳۰ دی
Celestron AstroMaster 130EQ تلسکوپ سلسترون استرومستر 130EQ 22,890,000 22890000 ۳۰ دی
Celestron Omni XLT 150 تلسکوپ سلسترون Omni XLT 150 56,990,000 56990000 ۳۰ دی
Celestron Astromaster 70AZ تلسکوپ سلسترون استرومستر 70AZ 10,950,000 10950000 ۳۰ دی
Celestron PowerSeeker 80EQ تلسکوپ سلسترون پاورسیکر 80EQ 11,850,000 11850000 ۳۰ دی
Celestron PowerSeeker 60EQ Telescope تلسکوپ سلسترون PowerSeeker 60EQ 9,475,000 9475000 ۳۰ دی
Celestron PowerSeeker 60AZ Telescope تلسکوپ سلسترون مدل PowerSeeker 60AZ 6,500,000 6500000 ۳۰ دی
Celesteron LCM-114 Computerized Telescope تلسکوپ سلسترون مدل LCM-114 Computerized 32,000,000 32000000 ۳۰ دی
Celestron Ambassador 80mm Telescope تلسکوپ سلسترون مدل Ambassador 80mm 54,990,000 54990000 ۳۰ دی
Celestron Omni XLT 120 Telescope تلسکوپ سلسترون مدل Omni XLT 120 52,975,000 52975000 ۳۰ دی

ویکسن / Vixen

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Vixen A70LF mini porta تلسکوپ ویکسن مدل A80MF Porta-II 15,990,000 15990000 ۳۰ دی
Vixen Space Eye 50mm Telescope تلسکوپ ویکسن مدل Space Eye 50mm 4,200,000 4200000 ۳۰ دی
Vixen A80MF Porta-II تلسکوپ ویکسن مدل A80MF Porta-II 15,750,000 15750000 ۳۰ دی
Vixen MC 95/1050 VMC95L Mini Porta تلسکوپ ویکسن مدل MC 95/1050 VMC95L Mini Porta 25,000,000 25000000 ۳۰ دی

سولومارک / SOLOMARK

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Solomark Triplet 70mm Apo FPL53 OTA لوله تلسکوپ سولومارک مدل Triplet 70mm Apo FPL53 OTA 51,600,000 51600000 ۳۰ دی

لانگ پرنگ / Lang Perng

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Lang Perng D100/F600 F/6 تلسکوپ لانگ پرنگ مدل D100/F600 104,490,000 104490000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
GSO RC6 Astrograph Tube تلسکوپ 6 اینچی عکاسی ریچی کرتین 30,975,000 30975000 ۳۰ دی
تلسكوپ اسكای واچر ۷۶ میلی‌متری نيوتنی (مقر سمت ارتفاعی AZ1) -- 4,750,000 4750000 ۳۰ دی
GSO RC6 EQ6 Astrograph Telescope تلسکوپ عکاسی 6 اینچی ریچی کرتین با مقر استوایی قابلیت جستجوی خودکار EQ6 91,150,000 91150000 ۳۰ دی
GSO RC6 HEQ5 Astrograph Telescope تلسکوپ عکاسی 6 اینچی ریچی کرتین با مقر استوایی موتوردار HEQ5 71,000,000 71000000 ۳۰ دی
تلسكوپ جی اس‌او استروگراف ۱۰ اينچ نيوتنی (F1000) -- 39,000,000 39000000 ۳۰ دی
تلسكوپ اسکای‌واچر ۱۵۰ میلی‌متری نيوتنی (F750، آکروماتیک) -- 9,700,000 9700000 ۳۰ دی
تلسكوپ اسكای‌واچر ۲۵۰ میلی‌متری نيوتنی (F1200) -- 21,000,000 21000000 ۳۰ دی
تلسکوپ جی.اِس.اُ ۶ اینچ ریچی-‌کرتین -- 21,000,000 21000000 ۳۰ دی
تلسكوپ اسكای‌واچر ۲۰۰ نيوتنی (فوكوسر دو سرعته) -- 23,000,000 23000000 ۳۰ دی
تلسكوپ اسكای واچر ۱۱۴ میلی‌متری نيوتنی (F500، با مقر استوایی EQ1) -- 8,850,000 8850000 ۳۰ دی
تلسکوپ اسکای‌واچر AZ4LJ1 -- 39,000,000 39000000 ۳۰ دی
تلسکوپ ویکسنStar Pal 60 -- 5,500,000 5500000 ۳۰ دی
تلسکوپ اسکای‌واچر MAK90 Virtuoso Mount -- 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
تلسكوپ اسكای‌واچر ۱۹۰ میلی‌متر ماكسوتف-نيوتنی (مقر NEQ6) -- 57,000,000 57000000 ۳۰ دی
تلسکوپ ویکسن Star Pal 50 -- 4,500,000 4500000 ۳۰ دی
تلسکوپ اسكای واچر ۸۰ میلی‌متر (آپوکروماتیک، مقر سمت-ارتفاعی توآی‌لایت) -- 41,320,000 41320000 ۳۰ دی
تلسكوپ اسكاي‌واچر ۹۰ میلی‌متری (آكروماتيك، F900، مقر AZ3) -- 14,000,000 14000000 ۳۰ دی
تلسكوپ اسكای واچر استروگراف ۱۰ اينچ نيوتنی (بدنه فيبر كربن) -- 60,000,000 60000000 ۳۰ دی
Skywatcher BK767AZ1 تلسکوپ اسکای واچر BK767AZ1 4,340,000 4340000 ۳۰ دی
تلسکوپ مدیک مدل F60050 Medic F60050 Telescope 2,445,000 2445000 ۳۰ دی
Skywatcher SKAZDBN P150 تلسکوپ اسکای واچر مدل SKAZDBN P150 26,885,000 26885000 ۳۰ دی
تلسکوپ مدیک مدل F40070M Medic F40070M Telescope 3,400,000 3400000 ۳۰ دی
Skywatcher BKP150750 DualSpeed EQ3 تلسکوپ اسکای واچر BKP150750 DualSpeed EQ3 28,450,000 28450000 ۳۰ دی
Skywatcher SKDOB6 تلسکوپ اسکای واچر مدل SKDOB6 17,525,000 17525000 ۳۰ دی
Skywatcher Dob 14 Telescope تلسکوپ اسکاي واچر مدل Dob 14 113,475,000 113475000 ۳۰ دی
Skywatcher Mini 114 Telescope تلسکوپ اسکاي واچر مدل Mini 114 13,730,000 13730000 ۳۰ دی
Skywatcher BKP130650EQ2 تلسکوپ اسکای واچر BKP130650EQ2 16,390,000 16390000 ۳۰ دی
SkyWatcher MN190 تلسکوپ اسکای واچر MN190 84,030,000 84030000 ۳۰ دی
تلسکوپ چانگ شنگ تویز مدل Celestial Body Accidence Chang Sheng Toys Celestial Body Accidence Telescope 990,000 990000 ۳۰ دی
تلسکوپ سلسترون مدل COSMOS First Scope 76 Celestron COSMOS First Scope 76 Telescope 4,950,000 4950000 ۳۰ دی
تلسکوپ شکستی سلسترون مدل LCM 90 Celestron LCM 90 Refractor Telescope 34,750,000 34750000 ۳۰ دی
GSO 6 F/8 CRF DOBSONIAN WHITE تلسکوپ 6 اینچی دابسونی جی اس او 26,880,000 26880000 ۳۰ دی
تلسکوپ سلسترون مدل Inspire 90AZ Celestron Inspire 90AZ Telescope 16,950,000 16950000 ۳۰ دی
تلسکوپ سلسترون مدل ExploraScope 80AZ Celestron ExploraScope 80AZ Telescope 13,500,000 13500000 ۳۰ دی
Skywatcher BK707AZ2 تلسکوپ اسکای واچر BK707AZ2 5,250,000 5250000 ۳۰ دی
Skywatcher SKDOB8 تلسکوپ اسکای واچر SKDOB8 23,450,000 23450000 ۳۰ دی
Skywatcher SKDOB10 تلسکوپ اسکای واچر مدل SKDOB10 32,950,000 32950000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062a\u0644\u0633\u06a9\u0648\u067e":"\u062a\u0644\u0633\u06a9\u0648\u067e"}