نرخ تشخیص اصالت اسکناس

رمو / Remo

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Remo 528 Money Tester دستگاه تست اسکناس رمو مدل 528 900,000 900000 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ProTech DL-880 Currency detector دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-880 870,000 870000 ۰۲ بهمن
ProTech DL-860 Currency Detector دستگاه تشخیص اسکناس پروتک مدل DL-860 706,750 706750 ۰۲ بهمن
Masterwork Automodules PD-100 Money Detector دستگاه تشخیص اصالت اسکناس مستر ورک مدل PD-100 12,800,000 12800000 ۰۲ بهمن
Masterwork Automdules NC-1200 Money Detector دستگاه تشخیص اصالت اسکناس بیگانه مدل NC-1200 66,300,000 66300000 ۰۲ بهمن
SMB SM150 Currency Detector دستگاه تست اسکناس اس ام بی مدل اس ام 150 480,000 480000 ۰۲ بهمن
Masterwork Automodules NC-7100 Money Sorter دستگاه تفکیک و تشخیص اصالت اسکناس مستر ورک مدل NC-7100 150,000,000 150000000 ۰۲ بهمن
PROTON D-106 Money Tester دستگاه تست اسکناس پروتون مدل دی 106 10,700,000 10700000 ۰۲ بهمن
alborz I HUNTER Money Tester دستگاه تست اسکناس البرز مدل آی هانتر 129,000,000 129000000 ۰۲ بهمن
alborz N-GENE 10 Money Tester دستگاه تست اسکناس البرز مدل ان جینی 10 119,000,000 119000000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062a\u0634\u062e\u06cc\u0635-\u0627\u0635\u0627\u0644\u062a-\u0627\u0633\u06a9\u0646\u0627\u0633":"\u062a\u0634\u062e\u06cc\u0635 \u0627\u0635\u0627\u0644\u062a \u0627\u0633\u06a9\u0646\u0627\u0633"}