نرخ ترازوی آشپزخانه

فر / Ferre

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Persia France PR-4053 Digital Scale‎ ترازوی دیجیتالی آشپزخانه پرشیا فرانس مدل PR-4053 1,100,000 1100000 ۲۶ دی
Persia France PR-4055 Digital Scale‎ ترازوی دیجیتالی پرشیا فرانس مدل PR-4055 660,000 660000 ۲۶ دی

پارس خزر / Pars Khazar

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ترازوي آشپزخانه پارس خزر مدل DS5000P Pars Khzar DS5000P Kitchen Scale 877,500 877500 ۲۶ دی

هاردستون / Hardstone

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ترازوي آشپزخانه هاردستون مدل HS1501 Hardstone HS1501 Kitchen Scale 1,050,000 1050000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه هاردستون مدل HS1502 Hardstone HS1502 Kitchen Scale 1,050,000 1050000 ۲۶ دی

تفال / Tefal

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Tefal Easy Plastic with bowl BC5060 Scale ترازو آشپزخانه تفال Easy Plastic with bowl BC5060 2,154,000 2154000 ۲۶ دی
Tefal BC5002 ترازوي اشپزخانه تفال BC5002 1,500,000 1500000 ۲۶ دی

ساپر / Sapor

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ترازوي آشپزخانه ساپر SSK-170D Sapor SSK-170D Kitchen Scale 765,000 765000 ۲۶ دی
Sapor SSK-160D Kitchen Scale ترازو آشپزخانه ساپر SSK-160D 740,000 740000 ۲۶ دی

ناسا / nasa

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
NASA NS-1152 Digital Kitchen Scale‎ ترازوی آشپزخانه ناسا الکتریک مدل NS-1152 950,000 950000 ۲۶ دی
NASA NS-1153 Digital Kitchen Scale‎ ترازوی آشپزخانه ناسا الکتریک مدل NS-1153 1,090,000 1090000 ۲۶ دی
NASA NS-1150 Digital Kitchen Scale‎ ترازوی دیجیتالی آشپزخانه 1,010,000 1010000 ۲۶ دی
NASA NS-1151 Digital Kitchen Scale‎ ترازوی آشپزخانه ناسا الکتریک مدل NS-1151 1,125,000 1125000 ۲۶ دی

نوبل / Nobel

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
NOBEL 4150-EK ترازوی آشپزخانه دیجیتالی نوبل مدل 4150-EK 680,000 680000 ۲۶ دی
NOBEL 4052-EK ترازوی آشپزخانه دیجیتالی نوبل مدل 4052-EK 655,000 655000 ۲۶ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Kenwood AT850 Electronic Kitchen Scales قطعه ترازو کنوود مدل AT850 1,430,000 1430000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه فلر مدل KS 501 Feller KS 501 Kitchen Scale 478,000 478000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه فلر مدل KSM 509 Feller KSM 509 Kitchen Scale 665,000 665000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه فلر مدل KS 511 Feller KS 511 Kitchen Scale 815,000 815000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه هاي-تک مدل HI-K86A Hi-Tec HI-K86A Kitchen Scale 1,440,000 1440000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه فلر مدل KS 301 Feller KS 301 Kitchen Scale 651,500 651500 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه فلر مدل KS 504 Feller KS 504 Kitchen Scale 676,500 676500 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر کا اس 37 Beurer KS37 Kitchen Scale 2,005,000 2005000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر کا اس 29 Beurer KS29 Kitchen Scale 1,625,000 1625000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر کا اس 59 Beurer KS59 Kitchen Scale 2,050,000 2050000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS25 1,720,000 1720000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه فاکر Fakir MOLLY 950,000 950000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر کا اس 28 Beurer KS28 Kitchen Scale 1,565,000 1565000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر کا اس 27 Beurer KS 27 Kitchen Scale 1,720,000 1720000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر کا اس 25 Beurer KS 25 Kitchen Scale 1,720,000 1720000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS59 2,052,000 2052000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه فلر KS 300 Feller KS 300 Kitchen Scale 500,000 500000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه فلر مدل KSM 510 Feller KSM 510 Kitchen Scale 590,000 590000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه فلر مدل KS 502 Feller KS 502 Kitchen Scale 625,000 625000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه لايف هايت مدل 3172 Leifheit 3172 Kitchen Scale 1,080,000 1080000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS29 1,680,000 1680000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS41 2,027,500 2027500 ۲۶ دی
ترازوی دیجیتال بیورر مدل لندن GS203 1,475,000 1475000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه هاي-تک مدل HI-K72 Hi-Tec HI-K72 Kitchen Scale 1,165,000 1165000 ۲۶ دی
ترازوی خانگی دیجیتالی Eurolux ( یورولوکس ) مدل EU-SC9072CEB 690,000 690000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه با کاسه ی تمام استیل سرجیو مدل SWK-20 600,000 600000 ۲۶ دی
ترازوی حمام اولیز شیشه ای تفال PP5000 1,966,500 1966500 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه والرين مدل EK03C Valerian EK03C Kitchen Scale 1,040,000 1040000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه فاکر Fakir LIBRA 950,000 950000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه فلر KS 506 Feller KS 506 Kitchen Scale 867,500 867500 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر کا اس 31 Beurer KS31 Kitchen Scale 1,732,500 1732500 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS45 2,150,000 2150000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS51 1,750,000 1750000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS31 1,732,500 1732500 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS37 1,962,500 1962500 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS27 1,720,000 1720000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بیورر مدل KS28 1,565,000 1565000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه با کاسه ی تمام استیل سرجیو مدل SWK-50 772,000 772000 ۲۶ دی
ترازوی ۱۵۰ کیلوگرمی حمام با دقت ۱۰۰ گرم سرجیو مدل SWB-95 720,000 720000 ۲۶ دی
ترازو دیجیتال آشپزخانه سرجیو مدل SWK 35 625,000 625000 ۲۶ دی
ترازوی خانگی دیجیتالی Eurolux ( یورولوکس ) مدل EU-SC9013CEB 690,000 690000 ۲۶ دی
ترازوی خانگی دیجیتالی Eurolux ( یورولوکس ) مدل EU-SC9070CEB 690,000 690000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه هاي-تک مدل HI-KS22 Hi-Tec HI-KS22 Kitchen Scale 2,175,000 2175000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه هاي-تک مدل HI-K96 Hi-Tec HI-K96 Kitchen Scale 1,440,000 1440000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه والرين مدل EK11A Valerian EK11A Kitchen Scale 650,000 650000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه هاي-تک مدل HI-K75 Hi-Tec HI-K75 Kitchen Scale 1,195,000 1195000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه هاي-تک مدل HI-K92 Hi-Tec HI-K92 Kitchen Scale 1,585,000 1585000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه هاي-تک مدل HI-K86 Hi-Tec HI-K86 Kitchen Scale 1,585,000 1585000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه فلر Feller مدل KSM510CY 634,000 634000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه والرين مدل SDQ-B Valerian SDQ-B With Bowl Kitchen Scale 820,000 820000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه والرين مدل SDR-P Valerian SDR-P Kitchen Scale 820,000 820000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه والرين مدل EK16W Valerian EK16W With Bowl Kitchen Scale 650,000 650000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه والرين مدل EK18G Valerian EK18G With Bowl Kitchen Scale 900,000 900000 ۲۶ دی
توستر فلر مدل TO 220 BL/MR/Y 945,000 945000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه والرين مدل EK11T Valerian EK11T Kitchen Scale 650,000 650000 ۲۶ دی
ترازو دیجیتال پارس خزر مدل 5000 670,000 670000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه والرين مدل EK15B Valerian EK15B Kitchen Scale 900,000 900000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه والرين مدل EK16S With Bowl Valerian EK16S With Bowl Kitchen Scale 650,000 650000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه والرين مدل KCB-S Valerian KCB-S With Bowl Kitchen Scale 670,000 670000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه برایتون مدل 4250 790,000 790000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه Imperial -- 290,000 290000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه متئو مدل KS 507 Matheo KS 507 Kitchen Scale 562,000 562000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه متئو مدل KS 500 Matheo KS 500 Kitchen Scale 785,000 785000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه متئو مدل KS 301 Matheo KS 301 Kitchen Scale 600,000 600000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه فلر KS 508 Feller KS 508 Kitchen Scale 769,500 769500 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه کویزی نارت مدل SCA5CE 1,900,000 1900000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه استير مدل SD5000 STIR SD5000 Kitchen Scale 940,000 940000 ۲۶ دی
ترازوی دیجیتالی آشپزخانه دلمونتی مدل DL 1730 1,065,000 1065000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه متئو مدل KS 501 Matheo KS 501 Kitchen Scale 540,000 540000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه متئو مدل KS 502 Matheo KS 502 Kitchen Scale 615,000 615000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه کمری مدل 4252 Camry 4252 Kitchen Scale 1,140,000 1140000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه سان هوس مدل SHEK-760 Sun House SHEK-760 Kitchen Scale 840,000 840000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه همیلتون مدل SH-226 950,000 950000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه متئو مدل KS 508 Matheo KS 508 Kitchen Scale 722,750 722750 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه هايتک مدل HI-KS28 Hi-Tec HI-KS28 Kitchen Scale 2,175,000 2175000 ۲۶ دی
ترازوی دیجیتال آشپزخانه کپلر ۶۵۶۰ ( KS 6560 ) 830,000 830000 ۲۶ دی
ترازوی دیجیتال آشپزخانه فلر ۵۰۰ ( متئو ) KS 500 785,000 785000 ۲۶ دی
ترازو 500 گرمی انگشتر 200,000 200000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه گاستروبک مدل 30102 3,795,000 3795000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه عرشیا KWS145-1797 ARSHIA Kitchen Scale KWS145-1797 1,200,000 1200000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه باريکو مدل Mini Pad Barico Mini Pad Kitchen Scale 1,325,000 1325000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه هاي-تک مدل HI-KS24 Hi-Tec HI-KS24 Kitchen Scale 2,220,000 2220000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه عرشیا 950,000 950000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه استير مدل KS102 Stir KS102 Kitchen Scale 585,000 585000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه سان هاوس مدل SHEK-760-B Sun House SHEK-760-B Kitchen Scale 828,750 828750 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه فلر مدل KS301B Feller Kitchen Scale-KS301B 575,000 575000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه فلر مدل KS504 Feller Kitchen Scale-KS504 690,000 690000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه سان هاوس مدل SHEK-760-G Sun House SHEK-760-G Kitchen Scale 840,000 840000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه سان هوس مدل SHEK-710B Sun House SHEK-710B Kitchen Scale 650,000 650000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه کمری مدل 4052 Camry 4052 Kitchen Scale 980,000 980000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه فلر مدل KS 503 Feller KS 503 Kitchen Scale 690,000 690000 ۲۶ دی
ترازوی دیجیتال آشپزخانه کپلر ۶۵۵۵ ( KS 6555 ) 730,000 730000 ۲۶ دی
ترازوی دیجیتالی آشپزخانه دلمونتی مدل DL 1740 ترازوی آشپزخانه دلمونتی مدل DL 1740 1,040,000 1040000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه ایکیا مدل Ordning Ikea Ordning Kitchen Scale 1,200,000 1200000 ۲۶ دی
ترازو دیجیتال آشپزخانه 215,000 215000 ۲۶ دی
ترازو دیجیتال آشپزخانه مدل SF400 172,000 172000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه متئو مدل KSM 510 Matheo KSM 510 Kitchen Scale 620,000 620000 ۲۶ دی
Sapor SSK-180D Kitchen Scale ترازو اشپزخانه ساپر SSK-180D 633,750 633750 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه فلر BAK100W 890,000 890000 ۲۶ دی
ترازوي آشپزخانه فلر مدل BAK 110 Feller BAK 110 Kitchen Weighing scale 990,000 990000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه وسکو مدل 322204 Wesco 322204 Kitchen Scale 7,705,000 7705000 ۲۶ دی
Matheo MCM 60 750W Coffee Maker 750,000 750000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه پروفی کوک مدل PC-KW 1061 Profi Cook PC-KW 1061 Kitchen Scale 1,240,000 1240000 ۲۶ دی
ترازو دیجیتال آشپزخانه کاسه دار KE-1 320,000 320000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه کمری مدل 4150 Camry 4150 Kitchen Scale 905,750 905750 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه کمری مدل 42500 Camry 4250 Kitchen Scale 1,125,000 1125000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه الکترونیک مدل SF-400 Electronic SF-400 Kitchen Scale 264,500 264500 ۲۶ دی
ترازوی دیجیتال آشپزخانه کرکماز مدل سیلورا کد 554 1,540,000 1540000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه هاردستون مدل HARDSTONE KSP 5001 750,000 750000 ۲۶ دی
Feller Kitchen Scale-KS501 ترازوی آشپزخانه فلر مدل KS501 590,000 590000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه دسینی مدل DS-1 750,000 750000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه همیلتون مدل HS-2 750,000 750000 ۲۶ دی
ترازو دستی سنکور SENCOR SLS 900WH 900,000 900000 ۲۶ دی
Delmonti DL1740 Kitchen Scale 1,150,000 1150000 ۲۶ دی
Hardestone KSP5002 Kitchen Scale ترازوی آشپزخانه هاردستون مدل KSP5002 741,000 741000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه دیجیتال Imperial KE5 240,000 240000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه ام اند ام مدل ZH001 M and M ZH001 Kitchen Scale 70,000 70000 ۲۶ دی
ترازوی دیجیتال آشپزخانه متئو ۵۰۷ ( فلر ) KSM 507 650,000 650000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه همیلتون مدل HS-1 750,000 750000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه سنکور SENCOR SKS 5305 1,300,000 1300000 ۲۶ دی
ترازو آشپزخانه سان هوس مدل SHEK-740 Sun House SHEK-740 Kitchen Scale 790,000 790000 ۲۶ دی
ترازوی آشپزخانه بست هوس کد 01 Best House 01 Kitchen Scale 520,000 520000 ۲۶ دی
ترازوی دیجیتال آشپزخانه سیلورا کرکماز کد554 1,255,000 1255000 ۲۶ دی
ترازوی دیجیتال آشپزخانه کرکماز مدل سنسیا 1,990,000 1990000 ۲۶ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062a\u0631\u0627\u0632\u0648\u06cc-\u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647":"\u062a\u0631\u0627\u0632\u0648\u06cc \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647"}