نرخ تجهیزات وایرلس

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
رادیوی نت متال Mikrotik RB921UAGS-5SHPacD-NM NetMetal 5 8,263,750 8263750 ۰۲ بهمن
رادیو CPE فضای خارجی ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه ۵ گیگاهرتز وایز wis-q5300 2,480,000 2480000 ۰۲ بهمن
رادیوی Bridge با آنتن فلت فضای خارجی ۵ گیگاهرتز با آنتن ۲ در ۲ مایمو وایز wis-l5825d 13,200,000 13200000 ۰۲ بهمن
رادیو Bridge با آنتن گرید فضای خارجی ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه ۵ گیگاهرتز وایز wis-g5250 3,750,000 3750000 ۰۲ بهمن
رادیو روتر میکروتیک Mikrotik NetBox 5 4,575,000 4575000 ۰۲ بهمن
رادیو روتر میکروتیک ضد آب با پوشش فلزی Mikrotik Metal 5SHPn 4,740,000 4740000 ۰۲ بهمن
آنتن اومنی ۵ گیگاهرتز ۱۲ دی بی آی فضای خارجی ۲ در ۲ مایمو وایز wis-ano5812 5,000,000 5000000 ۰۲ بهمن
رادیوی Bridge با آنتن فلت فضای خارجی ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه ۵ گیگاهرتز وایز wis-l5819d 10,670,000 10670000 ۰۲ بهمن
رادیو Base Station فضای خارجی ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه ۵ گیگاهرتز وایز wis-l5800n 10,285,000 10285000 ۰۲ بهمن
آنتن سکتور ۵ گیگاهرتز ۲۰ دی بی آی ۹۰ درجه فضای خارجی ۲ در ۲ مایمو وایز wis-ans5820 6,600,000 6600000 ۰۲ بهمن
mikrotik-routerboard Sxt 5HPnD-RBSXT5HPnDr2 Wireless Radio رادیو وایرلس میکروتیک مدل Sxt 5HPnD 2,630,000 2630000 ۰۲ بهمن
Dbii Networks F50-PRO 2,050,000 2050000 ۰۲ بهمن
رادیو میکروون MikroWan MW5002D 15,312,500 15312500 ۰۲ بهمن
رادیو میکروون - MikroWan MW5003D 16,012,500 16012500 ۰۲ بهمن
رادیو وایرلس میکروتیک MikroTik SXTG-5HPnD-SAr2 SXT Sa5 Wireless Radio 4,450,000 4450000 ۰۲ بهمن
(MikroTik RB912UAG-5HPnD-OUT (Base Box 5 3,966,000 3966000 ۰۲ بهمن
گیت وی زایکو Zycoo CooVox-U20-A202 13,019,000 13019000 ۰۲ بهمن
رادیو Bridge با آنتن دیش فضای خارجی ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه ۵ گیگاهرتز وایز wis-d5250 4,000,000 4000000 ۰۲ بهمن
رادیو Base Station فضای خارجی ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه ۵ گیگاهرتز وایز wis-s5300 4,000,000 4000000 ۰۲ بهمن
رادیو Base Station فضای خارجی ۵ گیگاهرتز با آنتن سکتور ۲ در۲ مایمو وایز wis-l5820s 14,500,000 14500000 ۰۲ بهمن
آنتن ۵Ghz وایرلس ۲۴dbi میکروتیک QRT 5 7,692,000 7692000 ۰۲ بهمن
رادیو Base Station فضای خارجی ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه ۵ گیگاهرتز وایز wis-l5818s 12,250,000 12250000 ۰۲ بهمن
MikroTik RB433AH 7,003,000 7003000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش میکروون - Mikrowan Dish Antenna Dual 31.5dBi 10,135,500 10135500 ۰۲ بهمن
رادیو میکرو ون - MikroWan MW5005D 35,000,000 35000000 ۰۲ بهمن
رادیو میکرون - MikroWan MW5006 38,484,500 38484500 ۰۲ بهمن
آنتن یوبیکیوتی یونیفای Ubiquiti UniFi UAP-LR 3,980,000 3980000 ۰۲ بهمن
کارت آنالوگ 8 پورت A800 اپن وکس 3,260,000 3260000 ۰۲ بهمن
رادیو میکروون - MikroWan MW5009 48,612,000 48612000 ۰۲ بهمن
رادیو MW5007D MikroWan میکروون 35,000,000 35000000 ۰۲ بهمن
رادیو میکروون - MikroWan Radio MW5008D 40,818,500 40818500 ۰۲ بهمن
رادیو میکروون - MikroWan radio MW5001D 14,568,750 14568750 ۰۲ بهمن
MikroTik RB850Gx2 6,721,000 6721000 ۰۲ بهمن
MikroTik RB493G 9,741,925 9741925 ۰۲ بهمن
MikroTik RB800 17,411,100 17411100 ۰۲ بهمن
MikroTik Groove 52HPn 3,017,500 3017500 ۰۲ بهمن
رادیو میکروون - MikroWan MW6000N 23,720,500 23720500 ۰۲ بهمن
رادیو میکروون MikroWan radio MW5026 26,950,000 26950000 ۰۲ بهمن
رادیو میکروون - nooran MikroWan MW6800N 31,193,500 31193500 ۰۲ بهمن
رادیو میکروون MikroWan Radio MW6025N 29,840,500 29840500 ۰۲ بهمن
رادیو وایرلس میکروتیک MikroTik SXT Lite 5 Wireless Radio 2,501,000 2501000 ۰۲ بهمن
رادیو میکروون - MikroWan radio MW5023 25,375,000 25375000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش میکروون MikroWan Dish Antenna 28dBi 29,850,000 29850000 ۰۲ بهمن
میکروون دیش آنتن - Mikrowan Dish Antenna 31.5dBi 9,536,500 9536500 ۰۲ بهمن
MikroTik SEXTANT G 5HPnD 5,223,000 5223000 ۰۲ بهمن
Dbii Networks F50N-PRO 2,961,000 2961000 ۰۲ بهمن
رادیو میکروون - MikroWan MW5004D 18,943,500 18943500 ۰۲ بهمن
خرید اینترنتی رادیو میکروون - MikroWan MW5000 20,387,500 20387500 ۰۲ بهمن
رادیو میکروون - MikroWan MW5000PRO 21,575,000 21575000 ۰۲ بهمن
MikroTik RB750r2-hEX lite 2,017,500 2017500 ۰۲ بهمن
MikroTik cAP 2n 2,650,000 2650000 ۰۲ بهمن
MikroTik RB1100AHx2 15,398,000 15398000 ۰۲ بهمن
MikroTik RB711-5Hn 36,890,000 36890000 ۰۲ بهمن
MikroTik RB433UAH 5,925,150 5925150 ۰۲ بهمن
MikroTik RB450G 4,324,000 4324000 ۰۲ بهمن
MikroTik RB711UA-2HnD 2,836,890 2836890 ۰۲ بهمن
MikroTik RB411U 2,992,500 2992500 ۰۲ بهمن
MikroTik RB411AH 4,442,550 4442550 ۰۲ بهمن
MikroTik RB2011UiAS-RM 4,950,000 4950000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 26dBi مایمو های گین Hi-Gain HG526MDHP 5,000,000 5000000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 32.5dBi کنبوتنگ Kenbotong TDJ-5758P9Ax2 8,985,000 8985000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 29dBi مایمو های گین Hi-Gain HG529MDHP 7,250,000 7250000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 28.5dBi کنبوتنگ Kenbotong TDJ-5158P6Ax2 6,750,000 6750000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 23dBi مایمو های گین Hi-Gain HG523MDHP 3,200,000 3200000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 30dBi یوبیکیوتی airFiberX Dish-30dBi 9,500,000 9500000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش لینک رادیویی 29dbi تلیمارت Telimart TM55L-DPDISH-29 5,700,000 5700000 ۰۲ بهمن
رادیو Base Station فضای خارجی ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه ۲٫۴ گیگاهرتز وایز wis-l2416s 14,000,000 14000000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش میکروتیک Mikrotik mANT30 PA 7,771,400 7771400 ۰۲ بهمن
آنتن دیش GHz 5 با توان آنتن 34 Dbi یوبیکیوتی Ubiquiti RocketDish5-34dBi 12,250,000 12250000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 24dBi کنبوتنگ Kenbotong TDJ-5158P4 2,950,000 2950000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 29dBi کنبوتنگ Kenbotong TDJ-5800P6 3,990,000 3990000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش لینک رادیویی 32dbi تلیمارت Telimart TM55L-DPDISH-32 12,250,000 12250000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 28.5dBi کنبوتنگ Kenbotong TDJ-5158P6ACx2 5,490,000 5490000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 32.5dBi کنبوتنگ Kenbotong TDJ-5158P9A 7,995,000 7995000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 35dBi مایمو های گین Hi-Gain HG535MDHP 12,700,000 12700000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 33dBi مایمو های گین Hi-Gain HG533MD 7,650,000 7650000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 28.5dBi کنبوتنگ Kenbotong TDJ-5158P6AC 4,320,000 4320000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 28.5dBi کنبوتنگ Kenbotong TDJ-5158P6A 12,250,000 12250000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 30dBi مایمو های گین Hi-Gain HG530MD 6,000,000 6000000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 28dBi کنبوتنگ Kenbotong TDJ-5158P6 3,990,000 3990000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 24dBi کنبوتنگ Kenbotong TDJ-D5158P4E 3,860,000 3860000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش 27dBi مایمو های گین Hi-Gain HG527MD 4,250,000 4250000 ۰۲ بهمن
رادیو Base Station فضای خارجی ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه ۲٫۴ گیگاهرتز وایز wis-s2300 12,250,000 12250000 ۰۲ بهمن
رادیوی Bridge با آنتن فلت فضای خارجی ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه ۲٫۴ گیگاهرتز وایز wis-l2415d 12,250,000 12250000 ۰۲ بهمن
آنتن بشقابی ۵GHz پارابولیک ۳۰dBi میکروتیک mANT30 PA 6,750,000 6750000 ۰۲ بهمن
رادیو وایرلس یوبیکیوتی airFiber 5X Ubiquiti airFiber 5X 58,000,000 58000000 ۰۲ بهمن
رادیوی وایرلس ۵ گیگاهرتز میکروتیک SXT Lite5 2,608,500 2608500 ۰۲ بهمن
روتربرد وایرلس اوت دور میکروتیک MikroTik GrooveA 52HPn 3,130,250 3130250 ۰۲ بهمن
پایه رادیوهای سری LHG میکروتیک 450,000 450000 ۰۲ بهمن
پایه رادیوهای سری Sextant گلد Sextant Holder 480,000 480000 ۰۲ بهمن
آنتن دیش Mikrowan Dish Antenna Dual 28dBi 5,898,500 5898500 ۰۲ بهمن
رادیو آنتن سکتور 19dBi اینجنیوس SA5219 EnGenius 8,065,000 8065000 ۰۲ بهمن
آنتن های Dual میکروون High Performance با توان 28dBi 24,251,500 24251500 ۰۲ بهمن
رادیو میکروتیک Mikrotik RBLHG-5nD LHG 5 3,198,250 3198250 ۰۲ بهمن
میکروتیک SXT 5 3,822,000 3822000 ۰۲ بهمن
آنتن های میکروون High Performance با توان 28dBi 22,431,500 22431500 ۰۲ بهمن
OmniTIK 5 PoE ac 5,869,500 5869500 ۰۲ بهمن
MikroTik RBSXTG-5HpacD 5,232,500 5232500 ۰۲ بهمن
رادیوی وایرلس 5 گیگاهرتز سری AC میکروتیک SXT HG5 ac 4,550,000 4550000 ۰۲ بهمن
رادیو وایرلس نت متال 5 میکروتیک Mikrotik RB922UAGS-5HPacT-NM NetMetal 5 7,530,250 7530250 ۰۲ بهمن
روتربرد وایرلس اوت دور NetBox میکروتیک 5,187,000 5187000 ۰۲ بهمن
روتربرد میکروتیک SXT 5HPnD 4,504,500 4504500 ۰۲ بهمن
روتربرد میکروتیک SXT G-5HPnD-SAr2 4,413,500 4413500 ۰۲ بهمن
رادیوی وایرلس 5 گیگاهرتز میکروتیک Mikrotik RBSXT5nDr2 SXT Lite5 2,450,000 2450000 ۰۲ بهمن
رادیوی وایرلس 2.4 گیگاهرتز میکروتیک Mikrotik RBSXT2nDr2 SXT Lite2 2,567,500 2567500 ۰۲ بهمن
MikroWan PoE MP-2424G 30,662,750 30662750 ۰۲ بهمن
(MikroWan) مدل PoE MP-2404G 4,823,000 4823000 ۰۲ بهمن
رادیوی وایرلس 5Ghz سری AC میکروتیک Mikrotik RBSXT5HacD2n SXT Lite5 ac 3,150,000 3150000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a-\u0648\u0627\u06cc\u0631\u0644\u0633":"\u062a\u062c\u0647\u06cc\u0632\u0627\u062a \u0648\u0627\u06cc\u0631\u0644\u0633"}