نرخ تجهیزات باغبانی

اکو / Ecco

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
قيچي باغباني نووا مدل NTS-2310 Nova NTS-2310 Scissors Gardening 199,000 199000 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
سمپاش بهکو مدل BP-CS8F Behco BP-CS8F Sprayer 570,000 570000 ۰۲ بهمن
سمپاش بهکو مدل BP-LK20 Behco BP-LK20 Sprayer 1,050,000 1050000 ۰۲ بهمن
سمپاش بهکو مدل BP-265 Behco BP-265 Sprayer 60,000 60000 ۰۲ بهمن
سمپاش ديمارتينو مدل آسترا Dimartino Astra Sprayer 570,000 570000 ۰۲ بهمن
سمپاش جي تي تي مدل SX-5073-6 GTT SX-5073-6 Sprayer 218,500 218500 ۰۲ بهمن
سمپاش جي تي تي مدل SX-CS8G8L GTT SX-CS8G8L Sprayer 750,500 750500 ۰۲ بهمن
بذر هندوانه بهينه سازان سبز مهرگان مدل Tuna F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Watermelon Tuna F1 Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Miray Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Miray Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Almina Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Almina Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر طالبي گلباران سبز Golbaranesabz Honeydew Seeds 71,250 71250 ۰۲ بهمن
بذر خربزه گلباران سبز Golbaranesabz Melon Seeds 90,250 90250 ۰۲ بهمن
بذر باميه گلباران سبز Golbaranesabz Okra Seeds 78,000 78000 ۰۲ بهمن
گلدان لچوزا مدل Cube Color 14 Lechuza Cube Color 14 Plant Pot 1,200,000 1200000 ۰۲ بهمن
گلدان لچوزا مدل Delta 10 Lechuza Delta 10 Plant Pot 1,700,000 1700000 ۰۲ بهمن
گلدان ديواري گلباران مدل 921 Golbaran 921 Wall Plant Pot 135,000 135000 ۰۲ بهمن
گلدان ديواري گلباران مدل 930 Golbaran 930 Wall Plant Pot 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گلدان شهرآذين مدل 2024 Shahrazin 2024 Plant Pot 270,000 270000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 216 Gol Sang 216 Plant Pot 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 434 Gol Sang 434 Plant Pot 80,000 80000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 312 Gol Sang 312 Plant Pot 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گلدان لچوزا مدل Delta 20 Lechuza Delta 20 Plant Pot 2,850,000 2850000 ۰۲ بهمن
گلدان لچوزا مدل Deltini Lechuza Deltini Plant Pot 1,500,000 1500000 ۰۲ بهمن
کود گوگرد معدني گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane Sabz 2 Kg Koode Mineral Sulfur Fertilizer 114,000 114000 ۰۲ بهمن
پيت ماس گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane Sabz Peat Moss 2 Kg 204,750 204750 ۰۲ بهمن
کود کريستالون ريشه زايي گلباران سبز بسته 200 گرمي GolbaraneSabz Koode Crystalon Rishe Zayi 200g Fertilizer 145,000 145000 ۰۲ بهمن
گلدان گلباران مدل 415 Golbaran 415 Plant Pot 80,000 80000 ۰۲ بهمن
خاک و کود گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbaranesabz Soils And Fertilizers 2Kg 121,875 121875 ۰۲ بهمن
ورميکوليت گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane Sabz Vermiculite Fertilizer 2 Kg 136,500 136500 ۰۲ بهمن
کوکو پلاس گلباران سبز بسته 4 کيلوگرمي Golbarane Sabz Coco PLus Fertilizer 4Kg 242,250 242250 ۰۲ بهمن
سولفور پلاس گلباران سبز بسته 100 گرمي Golbaranesabz Sulfur Plus 100g 121,875 121875 ۰۲ بهمن
سولفور پلاس گلباران سبز بسته 200 گرمي Golbaranesabz Sulfur Plus 200g 190,125 190125 ۰۲ بهمن
خاک تراريوم گلباران سبز بسته 1 کيلوگرمي Golbarane Sabz Trrariums Soil 1Kg 82,875 82875 ۰۲ بهمن
کود گوگرد گرانوله معدني گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane Sabz 2 Kg Koode Mineral Sulfur Granole Fertilizer 142,500 142500 ۰۲ بهمن
خاک رنگي تراريوم گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane Sabz Colored Terrarium Soil 2Kg 142,500 142500 ۰۲ بهمن
بذر گل لاله عباسي گلباران سبز Golbaranesabz Four Oclock Flower Seeds 90,250 90250 ۰۲ بهمن
گلدان لچوزا مدل Maxi Cubi Lechuza Maxi Cubi Plant Pot 2,600,000 2600000 ۰۲ بهمن
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Llica 256 Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Llica 256 Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
گلدان لچوزا مدل Cubico Color 22 Lechuza Cubico Color 22 Plant Pot 3,510,000 3510000 ۰۲ بهمن
بذر سنبل الطيب پاکان بذر Pakan Bazr Valerian Seeds 48,750 48750 ۰۲ بهمن
بذر شويد بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Dill Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 8 سانتي متري شهرآذين بسته 6 عددي Shahrazin 8Cm 6 Pcs Plastic Plant Pot 192,000 192000 ۰۲ بهمن
بذر گل ميخک گلباران سبز Golbaraesabz Dianthus Flower Seeds 105,000 105000 ۰۲ بهمن
بذر گل گاوزبان پاکان بذر Pakan Bazr Vipers bugloss Seeds 40,500 40500 ۰۲ بهمن
بذر بابونه پاکان بذر Pakan Bazr Chamomile Seeds 43,875 43875 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 18.5 سانتي‌متري شهرآذين مدل 4018 Shahrazin 4018 18.5Cm Plastic Plant Pot 70,000 70000 ۰۲ بهمن
Shahrazin 7008 7Cm 12 Pcs Plastic Plant Pot گلدان پلاستیکی 7 سانتی متری شهرآذین بسته 12 عددی مدل 7008 270,000 270000 ۰۲ بهمن
Shahrazin 7012 10.5Cm Plastic Plant Pot گلدان پلاستیکی 10.5 سانتی‌متری شهرآذین مدل 7012 70,000 70000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 19.5 سانتي‌متري شهرآذين مدل 6060 Shahrazin 6060 19.5Cm Plastic Plant Pot 220,000 220000 ۰۲ بهمن
بذر گل ناز آفتابي گلباران سبز Golbaraesabz Rose Moss Flower Seeds 95,000 95000 ۰۲ بهمن
بذر گل شاه پسند گلباران سبز Golbaraesabz Verbena Flower Seeds 92,625 92625 ۰۲ بهمن
بذر گل لادن الوان گلباران سبز Golbaraesabz Nasturtium Flower Seeds 92,625 92625 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 16.5 سانتي‌متري شهرآذين مدل 6050 Shahrazin 6050 16.5Cm Plastic Plant Pot 190,000 190000 ۰۲ بهمن
گلدان آويز پلاستيکي 52 سانتي متري شهرآذين مدل 2014 Shahrazin 2014 52Cm Hanging Plastic Plant Pot 100,000 100000 ۰۲ بهمن
گلدان آويز پلاستيکي 59سانتي متري شهرآذين مدل 2018 Shahrazin 2018 59Cm Hanging Plastic Plant Pot 135,000 135000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 8 سانتي‌متري شهرآذين مدل 3010 Shahrazin 3010 8Cm Plastic Plant Pot 30,000 30000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 10سانتي‌متري شهرآذين مدل 3012 Shahrazin 3012 10Cm Plastic Plant Pot 37,500 37500 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 12 سانتي‌متري شهرآذين مدل 3015 Shahrazin 3015 12Cm Plastic Plant Pot 150,000 150000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 14سانتي‌متري شهرآذين مدل 3017 Shahrazin 3017 14Cm Plastic Plant Pot 130,000 130000 ۰۲ بهمن
بذر گل شب بو گلباران سبز Golbaraesabz Wallflower Flower Seeds 92,625 92625 ۰۲ بهمن
بذر گل کوکب الوان گلباران سبز Golbaraesabz Dahila Flower Seeds 102,375 102375 ۰۲ بهمن
بذر گل تاج خروس الوان گلباران سبز Golbaraesabz Amaranth Flower Seeds 92,625 92625 ۰۲ بهمن
بذر گل آشلانتوس گلباران سبز Golbaraesabz Alternanthra Flower Seeds 90,250 90250 ۰۲ بهمن
بذر گل حنايي گلباران سبز Golbaraesabz Impatiens Flower Seeds 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر گل قرنفل الوان گلباران سبز Golbaraesabz Dianthus Barbatus Flower Seeds 92,625 92625 ۰۲ بهمن
بذر چمن هلندي گلباران سبز Golbaraesabz Dutch Grass Seeds 90,250 90250 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 8.5 سانتي متري شهرآذين بسته 4عددي Shahrazin 8.5Cm 4 Pcs Plastic Plant Pot 150,000 150000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 10 سانتي متري شهرآذين بسته 3عددي Shahrazin10Cm 3 Pcs Plastic Plant Pot 120,000 120000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 5 سانتي متري شهرآذين بسته 12 عددي Shahrazin 5Cm 12 Pcs Plastic Plant Pot 200,000 200000 ۰۲ بهمن
بذر گل مينا گلباران سبز Golbaraesabz Bellis Flower Seeds 80,000 80000 ۰۲ بهمن
بذر بادمجان گلباران سبز Golbaraesabz Eggplant-Seeds 76,000 76000 ۰۲ بهمن
بذر گوجه فرنگي گلباران سبز Golbaraesabz Tomato Seeds 95,000 95000 ۰۲ بهمن
Golbaraesabz Red Scallion بذر پیازچه قرمز گلباران سبز 76,000 76000 ۰۲ بهمن
بذر اسفناج گلباران سبز Golbaraesabz Spinach Seeds 50,000 50000 ۰۲ بهمن
بذر بادرنجبويه گلباران سبز Golbaraesabz Lemon Balm Seeds 95,000 95000 ۰۲ بهمن
بذر کدو گلباران سبز Golbaraesabz Zucchini Seeds 66,500 66500 ۰۲ بهمن
بذر فلفل دلمه‌اي گلباران سبز Golbaraesabz Bell Pepper Seeds 68,250 68250 ۰۲ بهمن
بذر مرزه گلباران سبز Golbaraesabz Savory Seeds 68,250 68250 ۰۲ بهمن
کود گرانوله گلباران سبز بسته 1 کيلوگرمي Golbarane Sabz Granole 1 Kg Fertilizer 90,250 90250 ۰۲ بهمن
کود گوگرد گرانوله معدني گلباران سبز بسته 1 کيلوگرمي Golbarane Sabz 1 Kg Koode Googerde Granole Mineral Fertilizer 90,250 90250 ۰۲ بهمن
خاک کاکتوس گلباران سبز بسته 1 کيلوگرمي Golbarane Sabz 1 Kg Cactus Soil Fertilizer 78,000 78000 ۰۲ بهمن
خاک هلندي گلباران سبز بسته 1 کيلوگرمي Golbarane Sabz 1 Kg Dutch Soil Fertilizer 78,000 78000 ۰۲ بهمن
خاک بنفشه آفريقايي گلباران سبز بسته 1 کيلوگرمي Golbarane Sabz 1 Kg African Violet Soil Fertilizer 82,875 82875 ۰۲ بهمن
پرليت گلباران سبز بسته 500 گرمي Golbarane Sabz 500g Perlite Fertilizer 65,000 65000 ۰۲ بهمن
پيت ماس گلباران سبز بسته 1 کيلوگرمي Golbarane Sabz 1 Kg Peat Moss Fertilizer 121,875 121875 ۰۲ بهمن
کود کريستالون گلدهي گلباران سبز بسته 200 گرمي Golbarane Sabz 200g Koode Crystalon Goldehi Fertilizer 145,000 145000 ۰۲ بهمن
کود گوگرد معدني گلباران سبز بسته 1 کيلوگرمي Golbarane Sabz 1 Kg Koode Mineral Sulfur Fertilizer 78,000 78000 ۰۲ بهمن
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane Sabz 2 Kg Bastare Kesht Fertilizer 118,750 118750 ۰۲ بهمن
ورميکوليت گلباران سبز بسته يک کيلوگرمي Golbarane Sabz 1 Kg Koode Vermiculite Fertilizer 87,750 87750 ۰۲ بهمن
بذر چغندر قرمز بهينه سازان سبز مهرگان مدل Rota Kugel Behineh Sazane sabze Mehregan Beet Rota Kugel Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر مرزه بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Savory Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر اولگا بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Olga Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر کاهو بهينه سازان سبز مهرگان مدل Yedi Kule Behineh Sazane sabze Mehregan Lettuce Yedi Kule Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر لوبيا سبز بهينه سازان سبز مهرگان مدل Eda Behineh Sazane sabze Mehregan Green Beans Eda Seeds 28,500 28500 ۰۲ بهمن
بذر شمبليله بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Fenugreek Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر لوبيا سبز بهينه سازان سبز مهرگان مدل Mina Behineh Sazane sabze Mehregan Green Beans Mina Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر هندوانه بهينه سازان سبز مهرگان مدل Bera Behineh Sazane sabze Mehregan Watermelon Bera Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر هندوانه بهينه سازان سبز مهرگان مدل Crimson Weet Behineh Sazane sabze Mehregan Watermelon Crimson Weet Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر کدو بهينه سازان سبز مهرگان مدل Fayrouz F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Zucchini Fayrouz F1 Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر هندوانه بهينه سازان سبز مهرگان مدل Alyan F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Watermelon Alyan F1 Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر سوپر سويکن بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Super Soykan Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 22 سانتي‌متري شهرآذين مدل 7025 Shahrazin 7025 22Cm Plastic Plant Pot 150,000 150000 ۰۲ بهمن
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 1 کيلوگرمي Golbarane Sabz 1 Kg Bastare Kesht Fertilizer 73,125 73125 ۰۲ بهمن
کلات آهن 6% گلباران سبز 90 گرمي Golbarane Sabz Iron Chelate 6 Percent 90g 156,750 156750 ۰۲ بهمن
بذر گوجه فرنگي بهينه سازان سبز مهرگان مدل Falcon Behineh Sazane sabze Mehregan Tomato Falcon Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر گوجه فرنگي بهينه سازان سبز مهرگان مدل H-2274 Behineh Sazane sabze Mehregan Tomato H-2274 Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر بادمجان بهينه سازان سبز مهرگان مدل Kemer Behineh Sazane sabze Mehregan Eggplant Kemer Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر گرمک گلباران سبز Golbaranesabz Cantaloupe Seeds 90,250 90250 ۰۲ بهمن
بذر چغندر لبويي گلباران سبز Golbaranesabz Red Beet Seeds 66,500 66500 ۰۲ بهمن
بذر خيار گلباران سبز Golbaranesabz Cucumbers Seeds 99,750 99750 ۰۲ بهمن
بذر شنبليله گلباران سبز Golbaranesabz Fenugreek Seeds 68,250 68250 ۰۲ بهمن
بذر کلم پيچ گلباران سبز Golbaranesabz Cabbage Seeds 24,375 24375 ۰۲ بهمن
بذر پيازچه سفيد گلباران سبز Golbaraesabz White Scallion 80,000 80000 ۰۲ بهمن
گلدان لچوزا مدل Balconera Color 50 Lechuza Balconera Color 50 Plant Pot 2,470,000 2470000 ۰۲ بهمن
بذر پياز گلباران سبز Golbaranesabz Onion Seeds 80,000 80000 ۰۲ بهمن
بذر گل ستاره اي گلباران سبز Golbaranesabz Aster Flower Seeds 90,250 90250 ۰۲ بهمن
بذر گل تاج الملوک گلباران سبز Golbaranesabz Aquilegia Flower Seeds 70,970 70970 ۰۲ بهمن
بذر هويج گلباران سبز Golbaranesabz Carrots Seeds 92,625 92625 ۰۲ بهمن
بذر نخود فرنگي گلباران سبز Golbaranesabz Peas Reyna Seeds 76,000 76000 ۰۲ بهمن
خاک هلندي گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbaranesabz Dutch Soil Fertilizer 2 Kg 117,000 117000 ۰۲ بهمن
خاک کاکتوس گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbaranesabz Cactus Soil Fertilizer 2 Kg 117,000 117000 ۰۲ بهمن
ليکا دانه کوچک گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane Sabz Small Pieces Leca 2 Kg 91,000 91000 ۰۲ بهمن
بذر گل آفتابگردان زينتي گلباران سبز Golbaranesabz Ornamental Sunflowers Flower Seeds 99,750 99750 ۰۲ بهمن
گلدان لچوزا مدل Mini Deltini Lechuza Mini Deltini Plant Pot 880,000 880000 ۰۲ بهمن
پرليت گلباران سبز بسته 1 کيلوگرمي Golbarane Sabz Perlite Fertilizer 1Kg 80,000 80000 ۰۲ بهمن
گلدان لچوزا مدل Puro 20 Lechuza Puro 20 Plant Pot 1,500,000 1500000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 251 Gol Sang 251 Plant Pot 50,000 50000 ۰۲ بهمن
خاک رنگي تراريوم گلباران سبز بسته 1 کيلوگرمي Golbarane Sabz Colored Terrarium Soil 1Kg 109,250 109250 ۰۲ بهمن
کوکو ماس گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane sabz Coco Moss 2 Kg 131,625 131625 ۰۲ بهمن
کوکو ماس گلباران سبز بسته 4 کيلوگرمي Golbarane sabz Coco Moss 4 Kg 224,250 224250 ۰۲ بهمن
خاک ژله اي گلباران سبز بسته 20 گرمي Golbarane Sabz Jelly Soil 20g 87,750 87750 ۰۲ بهمن
خاک ژله اي گلباران سبز بسته 10 گرمي Golbarane Sabz Jelly Soil 10g 29,250 29250 ۰۲ بهمن
خاک تراريوم گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane Sabz Trrariums Soil 2Kg 121,875 121875 ۰۲ بهمن
بستر آماده سبزي و صيفي گلباران سبز بسته 4 کيلوگرمي Golbarane Sabz Bastare Sabzijat 4Kg 199,875 199875 ۰۲ بهمن
ورميکوليت گلباران سبز بسته 4 کيلوگرمي Golbarane Sabz Vermiculite Fertilizer 4 Kg 234,000 234000 ۰۲ بهمن
کود سوپر ورمي گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane Super Verm Fertilizer 2 Kg 128,250 128250 ۰۲ بهمن
کوکو پلاس گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane Sabz Coco PLus Fertilizer 2Kg 146,250 146250 ۰۲ بهمن
گلدان گلباران مدل 1713 Golbaran 1713 Plant Pot 95,000 95000 ۰۲ بهمن
گلدان گلباران مدل 1720 Golbaran 1720 Plant Pot 150,000 150000 ۰۲ بهمن
گلدان گلباران مدل 440 Golbaran 440 Plant Pot 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گلدان گلباران مدل 430 Golbaran 430 Plant Pot 1,150,000 1150000 ۰۲ بهمن
گلدان گلباران مدل 425 Golbaran 425 Plant Pot 180,000 180000 ۰۲ بهمن
گلدان گلباران مدل 435 Golbaran 435 Plant Pot 350,000 350000 ۰۲ بهمن
گلدان گلباران مدل 450 Golbaran 450 Plant Pot 385,000 385000 ۰۲ بهمن
پيت ماس گلباران سبز بسته 4 کيلوگرمي Golbarane Sabz Peat Moss 4 Kg 365,625 365625 ۰۲ بهمن
کود ورمي کمپوست گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane Sabz Koode Vermicompost Fertilizer 2 Kg 99,000 99000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 311 Gol Sang 311 Plant Pot 125,000 125000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 411 Gol Sang 411 Plant Pot 95,000 95000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 314 Gol Sang 314 Plant Pot 215,000 215000 ۰۲ بهمن
گلدان لچوزا مدل Delta 40 Lechuza Delta 40 Plant Pot 10,800,000 10800000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 413 Gol Sang 413 Plant Pot 135,000 135000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 315 Gol Sang 315 Plant Pot 245,000 245000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 212 Gol Sang 212 Plant Pot 85,000 85000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 313 Gol Sang 313 Plant Pot 185,000 185000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 415 Gol Sang 415 Plant Pot 100,000 100000 ۰۲ بهمن
گلدان شهرآذين مدل 2015 Shahrazin 2015 Plant Pot 80,000 80000 ۰۲ بهمن
گلدان لچوزا مدل Classico Color 21 Lechuza Classico Color 21 Plant Pot 1,600,000 1600000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 414 Gol Sang 414 Plant Pot 70,000 70000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني نووا مدل NTS 2311 Nova NTS 2311 Size Gardening Scissors 230,000 230000 ۰۲ بهمن
قيچي آهن‌بر نووا مدل NTT 2305 سايز 9.9 اينچ Nova NTT 2305 Size 9.9Inch Iron On Scissors 370,000 370000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني رونيکس مدل RH-3100 Ronix RH-3100 Size Gardening Scissors 150,000 150000 ۰۲ بهمن
قيچي شمشاد زن رونيکس مدل RH-3110 Ronix RH-3110 Scissors 538,000 538000 ۰۲ بهمن
قيچي چمن زن آکوا کرفت مدل 350050 Aquacraft 350050 Gressklippere Scissors 536,250 536250 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني و شمشادزن برگر مدل 27310 Berger 27310 Gardening Scissors 1,030,000 1030000 ۰۲ بهمن
قيچي شمشاد زن برگر مدل 4520 Berger 4520 Gardening Scissors 2,480,000 2480000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني بهکو مدل BP-11023 Behco BP-11023 Clipper 260,000 260000 ۰۲ بهمن
قيچي شاخه زن نووا مدل NTS 2370 Nova NTS 2370 Telescopic Lopper Scissors 809,250 809250 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی 1700 برگر 879,700 879700 ۰۲ بهمن
قيچي شمشاد زن نووا مدل NTS 2380 Nova NTS 2380 Hedge Scissors 507,000 507000 ۰۲ بهمن
BERGER 1050 قیچی باغبانی 1050 برگر 1,330,000 1330000 ۰۲ بهمن
BERGER 61512 اره باغبانی دسته چوبی 61512 برگر 170,000 170000 ۰۲ بهمن
BERGER 4200 قیچی هرس دسته متوسط 4200 برگر 2,540,000 2540000 ۰۲ بهمن
قيچي لوله بر رونيکس مدل RH-3203 Ronix RH-3203 Pipe Cutter Scissors 348,000 348000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني با تيغه قابل تعويض برگر مدل 1200 Berger 1200 Gardening Scissors 1,870,000 1870000 ۰۲ بهمن
قيچي شاخه زن فورموسا تولز مدل 30096 Formosa Tools 30096 Scissors 458,250 458250 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني فورموسا تولز مدل 24195 Formosa Tools 24195 Scissors 1,530,000 1530000 ۰۲ بهمن
قيچي شاخه زن رونيکس مدل RH-3120 Ronix RH-3120 Scissors 761,500 761500 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني رونيکس مدل RH-3102 Ronix RH-3102 Size Gardening Scissors 435,000 435000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني رونيکس مدل RH-3101 سايز 8.7 اينچ Ronix RH-3101 Size 8.7Inch Gardening Scissors 215,000 215000 ۰۲ بهمن
قيچي ورق بر چپ بر نووا مدل NTT-2306 Nova NTT-2306 Aviation Tin Snip Left 302,000 302000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني برگر مدل 1760 Berger 1760 Gardening Scissors 1,360,000 1360000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني برگر مدل 1744 Berger 1744 Gardening Scissors 1,150,000 1150000 ۰۲ بهمن
چاقوي باغباني برگر مدل 3930 Berger 3930 Gardening Knife 730,000 730000 ۰۲ بهمن
قيچي لوله بر نووا مدل NTP 1004 Nova NTP 1004 Pipe Cutter Scissors 413,250 413250 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني آکوا کرفت مدل 330670 Aquacraft 330670 Scissors 410,000 410000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني مگا تولز مدل 12240 چند کاره Mega Tools 12240 Scissors Multi Function Pruner 361,000 361000 ۰۲ بهمن
قيچي شمشاد زن آکوا کرفت مدل 370180 Aquacraft 370180 Scissors 940,500 940500 ۰۲ بهمن
قيچي شاخه زن آکوا کرفت مدل 360340 Aquacraft 360340 Scissors 1,390,000 1390000 ۰۲ بهمن
BERGER 4520 قیچی شمشادزن با تیغه موج دار 4520 برگر 3,000,000 3000000 ۰۲ بهمن
BERGER 4590 قیچی شمشادزن با تیغه موج دار 4590 برگر 2,250,000 2250000 ۰۲ بهمن
BERGER 1200 قیچی باغبانی با تیغه قابل تعویض 1200 برگر 1,820,000 1820000 ۰۲ بهمن
BERGER 1700 قیچی باغبانی 1700 برگر 1,010,000 1010000 ۰۲ بهمن
BERGER 1744 قیچی باغبانی 1744 برگر 1,300,000 1300000 ۰۲ بهمن
BERGER 1760 قیچی باغبانی 1760 برگر 1,300,000 1300000 ۰۲ بهمن
BERGER 2100 قیچی چمن زن 2100 برگر 1,240,000 1240000 ۰۲ بهمن
BERGER 27310 قیچی پیرایش باغبانی 27310 برگر 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
BERGER 3600 چاقو گلکاری 3600 برگر 680,000 680000 ۰۲ بهمن
BERGER 3750 چاقو جوانه 3750 برگر 1,380,000 1380000 ۰۲ بهمن
BERGER 61812 اره باغبانی با بست فلزی 61812 برگر 300,000 300000 ۰۲ بهمن
BERGER 61912 اره باغبانی دسته فلزی با زبانه و بست 61912 برگر 1,311,000 1311000 ۰۲ بهمن
Berger Classic lopping shear 4195 قیچی هرس دسته کوتاه 4195 برگر 2,900,000 2900000 ۰۲ بهمن
قيچي شاخه زن رونيکس مدل RH-3115 Ronix RH-3115 Lopper Scissors 590,000 590000 ۰۲ بهمن
قيچي شمشادزن برگر مدل 4590 Berger 4590 Gardening Scissors 2,200,000 2200000 ۰۲ بهمن
قيچي ورق بر راست بر نووا NTT-2307 Nova NTT-2307 Aviation Tin Snip Right 400,000 400000 ۰۲ بهمن
چاقو قلمه زني باغباني برگر مدل 3750 Berger 3750 Gardening knife 1,240,000 1240000 ۰۲ بهمن
چاقوي علف کش باغباني برگر مدل 5200 Berger 5200 Gardening Asparagus and Weeding Knife 427,500 427500 ۰۲ بهمن
سري قيچي شاخه زن باغباني برگر مدل 4039 Berger 4039 Gardening Scissors 1,230,000 1230000 ۰۲ بهمن
قيچي لوله بر فاکس سايز 9 اينچ Fox Pipe Cutter Scissors 9 Inch 342,000 342000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني برگر مدل 1700 Berger 1700 Gardening Scissors 890,000 890000 ۰۲ بهمن
چاقوي باغباني بهکو مدل BK-9971 Behco BK-9971 Garden Knife 270,000 270000 ۰۲ بهمن
علف کش باغباني بهکو مدل BH-610D Behco BH-610D Herbicide 102,375 102375 ۰۲ بهمن
قيچي شمشاد زن آکواکرفت مدل 370470 Aquacraft 370470 Hedge Scissors 1,050,000 1050000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني آکوا کرفت مدل 330120 Aquacraft 330120 Gardening Scissors 490,000 490000 ۰۲ بهمن
قيچي هرس آکواکرفت مدل 350031 Aquacraft 350031 Long Handle Grass Shears 2,175,000 2175000 ۰۲ بهمن
مجموعه 3 عددي ابزار باغباني جي تي تي مدل PLB 006L GTT PLB 006L 3PCS Garden Pruning Shear 310,000 310000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني 8 اينچي بهکو مدل BH-PR01 Behco BH-PR01 8 Inch Gardening Scissors 341,250 341250 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني 8 اينچي بهکو مدل BH-PR02 Behco BH-PR02 8 Inch Gardening Scissors 410,000 410000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني 8 اينچي بهکو مدل BH-PR011 Behco BH-PR011 8 Inch Gardening Scissor 370,000 370000 ۰۲ بهمن
قيچي شاخه زن بهکو مدل BL-020BJRKLG Behco BL-020BJRKLG Lopper Scissors 670,000 670000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی 1600 برگر 330,000 330000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی 1200 برگر 1,805,000 1805000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی 1110 برگر 2,070,000 2070000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی 1050 برگر 1,159,000 1159000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني نامسون مدل AP-2079 Namson AP-2079 Gardening Scissors 273,000 273000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني نامسون مدل AP-2098A Namson AP-2098A Gardening Scissors 312,000 312000 ۰۲ بهمن
قيچي شمشاد زن آکواکرفت مدل 370260 Aquacraft 370260 Hedge Scissors 845,500 845500 ۰۲ بهمن
قيچي لوله بر رونيکس مدل RH-3201 Ronix RH-3201 Pipe Cutter Scissor 227,000 227000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني بهکو مدل BP-126-19 Behco BP-126-19 Clipper 235,000 235000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني بهکو مدل BP-126-22 Behco BP-126-22 Clipper 273,000 273000 ۰۲ بهمن
قيچي چمن زن بهکو مدل BGS-2100 Behco BGS-2100 Grass Shears 310,000 310000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني بهکو مدل BP-110-20 Behco BP-110-20 Clipper 235,000 235000 ۰۲ بهمن
قيچي ميوه چين 6 اينچي بهکو مدل BP-165 Behco BP-165 6 Inch Fruit picker Scissors 126,750 126750 ۰۲ بهمن
قيچي ميوه چين 6 اينچي بهکو مدل BP-1651 Behco BP-1651 6 Inch Fruit picker Scissors 126,750 126750 ۰۲ بهمن
قيچي ميوه چين 7 اينچي بهکو مدل BP-1811H Behco BP-1811H 7 Inch Fruit picker Scissors 180,375 180375 ۰۲ بهمن
قيچي شاخه زن بهکو مدل BL-018KL Behco BL-018KL Lopper Scissors 770,250 770250 ۰۲ بهمن
قيچي شمشاد زن بهکو مدل BL-036WKL Behco BL-036WKL Hedge Scissors 665,000 665000 ۰۲ بهمن
قيچي شاخه زن بهکو مدل BL-020BJKB Behco BL-020BJKB Lopper Scissors 650,000 650000 ۰۲ بهمن
قيچي شاخه زن بهکو مدل BL-020BJRKB Behco BL-020BJRKB Lopper Scissors 630,000 630000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني 9 اينچي بهکو مدل BH-PR05 Behco BH-PR05 9 Inch Gardening Scissors 282,750 282750 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني 8 اينچي بهکو مدل BH-PR06 Behco BH-PR06 8 Inch Gardening Scissors 312,000 312000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني 8 اينچي راکس Rox 8 Inch Pruning Shear 130,000 130000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني نامسون مدل AP-2022 Namson AP-2022 Gardening Scissors 350,000 350000 ۰۲ بهمن
آبپاش دستي ديماترينو مدل M7015 با ظرفيت 5 ليتر Dimartino M7015 Hand Sprinkler Watering Accessories 408,500 408500 ۰۲ بهمن
لنس آب پاش قابل تنظيم ايزي جت EZ Jet Water Cannon Watering Accessories 459,000 459000 ۰۲ بهمن
شلنگ جمع کن جي تي تي مدل W-512 GTT W-512 Hose Hanger Watering Accessories 117,000 117000 ۰۲ بهمن
شير يک طرفه آکوا کرفت مدل 550040 Aquacraft 550040 Waterstop Watering Accessories 87,750 87750 ۰۲ بهمن
شلنگ جمع کن جي تي تي مدل W-516 GTT W-516 Hose Hanger 146,250 146250 ۰۲ بهمن
تبديل سر شير آکواکرفت مدل 550360 Aquacraft 550360 Threaded Tap Connector 95,000 95000 ۰۲ بهمن
سر آبپاش 5 حالته نامسون مدل AS-5066 Namson AS-5066 5-Pattern Sprinkler Water Accessories 190,000 190000 ۰۲ بهمن
آبپاش جي تي تي مدل SX-607-06 حجم 600 ميلي ليتر GTT SX-607-06 Watering Can 600ml 66,500 66500 ۰۲ بهمن
آبپاش جي تي تي مدل SX-605 حجم 3000 ميلي ليتر GTT SX-605 Watering Can 3000ml 199,500 199500 ۰۲ بهمن
فواره آکواکرفت مدل 260230 Aquacraft 260230 Circular Sprinkler 332,500 332500 ۰۲ بهمن
شلنگ جمع کن جي تي تي مدل W-510 GTT W-510 Hose Hanger Watering Accessories 100,000 100000 ۰۲ بهمن
شير تايمر دار آکوا کرفت مدل 290070 Aquacraft 290070 Wate Timer Watering Accessories 750,000 750000 ۰۲ بهمن
لنس آب پاش قابل تنظيم آکوا کرفت مدل 780061 Aquacraft 780061 Adjustable Lance Watering Accessories 690,000 690000 ۰۲ بهمن
تبديل سر شير 1 به 4 آکوا کرفت مدل 550630 Aquacraft 550630 4-Channel Water Watering Accessories 536,250 536250 ۰۲ بهمن
رابط شلنگ به شير آکوا کرفت مدل 550270 Aquacraft 550270 Round Tap Connector Watering Accessories 175,500 175500 ۰۲ بهمن
تبديل سر شير آکوا کرفت مدل 550160 Aquacraft 550160 Threaded Tap Connector Watering Accessories 87,750 87750 ۰۲ بهمن
آبپاش دستي ديماترينو مدل M7016 با ظرفيت 8 ليتر Dimartino M7016 Hand Sprinkler Watering Accessories 589,000 589000 ۰۲ بهمن
فواره‌ي چکشي 1/2 اينچي برنجي بهکو مدل BS-416 Behco BS-416 1/2 Inch Pulsating Sprinkler 351,500 351500 ۰۲ بهمن
لنس برسي آکواکرافت مدل 390134 Aquacraft 390134 Car Brush 902,500 902500 ۰۲ بهمن
رابط شلنگ بهکو مدل BHC-3130 Behco BHC-3130 Hose Repair Connector 48,750 48750 ۰۲ بهمن
فواره‌ي سه شاخ پلاستيکي با پايه‌ي ميخي بهکو مدل BS-PO43 Behco BS-PO43 3 Arm Plastic Pulsating Sprinkler 112,125 112125 ۰۲ بهمن
پايه فواره 1/2 اينچ بهکو مدل BS-P002 Behco BS-P002 1/2 Inch Zinc spike 71,250 71250 ۰۲ بهمن
فواره ‌ي سه شاخ فلزي با پايه‌ي اچ بهکو مدل BS-4070 Behco BS-4070 Brass 3-Arm Sprinkler With Zinc H Base 351,500 351500 ۰۲ بهمن
فواره‌ي هشت اينچي سه شاخ فلزي چرخدار بهکو مدل BS-4080 Behco BS-4080 Brass 3 -Arm Sprinkler 8 Inch Zinc Base With 2 Wheels 356,250 356250 ۰۲ بهمن
فواره‌ي سه شاخ پلاستيکي بهکو مدل BS-4102 Behco BS-4102 3 Arm Plastic Sprinkler With Plastic Base 137,750 137750 ۰۲ بهمن
آب پاش بهکو مدل BTN-1080 Behco BTN-1080 Sprinkler 97,500 97500 ۰۲ بهمن
آب پاش 3 حالته بهکو مدل BTN-5021 Behco BTN-5021 3 Pattern Adjustable Sprinkler 199,500 199500 ۰۲ بهمن
آبپاش 7 حالته بهکو مدل BW-6060 Behco BW-6060 7 Pattern Adjustable Sprinkler 277,875 277875 ۰۲ بهمن
سري آّپاش آکواکرفت مدل 760150 Aquacraft 760150 Spary Gun 1,125,000 1125000 ۰۲ بهمن
تبديل سر شير 1 به 2 آکوا کرفت مدل 550250 Aquacraft 550250 2-Channel Water 142,500 142500 ۰۲ بهمن
فواره‌ي مدور آکوا کرفت مدل 260160 Aquacraft 260160 Circular Sprinkler 332,500 332500 ۰۲ بهمن
سه راهي آکواکرفت مدل 550220 Aquacraft 550220 3-Way Coupling 87,750 87750 ۰۲ بهمن
فواره‌ي گل پايه‌دار بهکو مدل BS-4200 Behco BS-4200 Zinc Tree And Flower Sprinkler With Metal Step Spike 516,750 516750 ۰۲ بهمن
فواره‌ي چکشي تمام دور 1/2 اينچي بهکو مدل BS-PO131 Behco BS-PO131 1/2 Inch Zinc Full-Circle Sprinkler 185,250 185250 ۰۲ بهمن
آبپاش دستي ديماترينو مدل M7014 با ظرفيت 2 ليتر Dimartino M7014 Hand Sprinkler Watering Accessories 285,000 285000 ۰۲ بهمن
رابط شلنگ آکوا کرفت مدل 550080 Aquacraft 550080 Waterstop Watering Accessories 87,750 87750 ۰۲ بهمن
آبپاش دستي فرست وان مدل SX-2056-2 First1 SX-2056-2 Hand Sprinkler Watering Accessories 500ml 70,000 70000 ۰۲ بهمن
آبپاش ضربه اي گردان آکوا کرفت مدل 260040 Aquacraft 260040 Impulse Sprinkler Watering Accessories 210,000 210000 ۰۲ بهمن
سر آبپاش جي تي تي مدل C-12 GTT C-12 Multi-Pattern Spray Gun 275,500 275500 ۰۲ بهمن
آبپاش جي تي تي مدل SX-2064 حجم 1000 ميلي ليتر GTT SX-2064 Hand Sprinkler 300ml 114,000 114000 ۰۲ بهمن
آبپاش دي مارتينو مدل Alpha 500 حجم 500 ميلي ليتر Dimartino Alpha 500 Hand Sprinkler 500ml 185,250 185250 ۰۲ بهمن
آبپاش جي تي تي مدل SX-606-10 GTT SX-606-10 Watering Can 300ml 114,000 114000 ۰۲ بهمن
فواره آکواکرفت مدل 270150 Aquacraft 270150 Turbo-Drive Sprinkler 665,000 665000 ۰۲ بهمن
آبپاش دي مارتينو مدل Beta 1000 حجم 1000 ميلي ليتر Di Martino Beta 1000 Hand Sprinkler 1000ml 209,000 209000 ۰۲ بهمن
تبديل سر شير 1/2 اينچ آکواکرفت مدل 550185 Aquacraft 550185 Threaded Tap Connector 117,000 117000 ۰۲ بهمن
فواره آکواکرفت مدل 280110 Aquacraft 280110 Oscillating Sprinkler 902,500 902500 ۰۲ بهمن
مجموعه 4 عددي لوازم آبياري آکوا کرفت مدل 550390 Aquacraft 550390 Premium Watering Set Pack of 4 570,000 570000 ۰۲ بهمن
تبديل شلنگ آکواکرفت مدل 550027 Aquacraft 550027 Hose Connector 204,750 204750 ۰۲ بهمن
مبدل فلزي 3 پله بهکو مدل BHC-3071 Behco BHC-3071 3 Section Metal Tool Adaptor 48,750 48750 ۰۲ بهمن
آبپاش 7 حالته بهکو مدل BW-322518 Behco BW-322518 7 Pattern Adjustable Sprinkler 253,500 253500 ۰۲ بهمن
آب پاش بهکو مدل BTN-9109 Behco BTN-9109 Sprinkler 48,750 48750 ۰۲ بهمن
آب پاش 3 حالته بهکو مدل BTN-1110 Behco BTN-1110 3 Pattern Adjustable Sprinkler 170,625 170625 ۰۲ بهمن
فواره‌ي 9 حالته‌ي پلاستيکي با پايه‌ي ميخي بهکو مدل BS-4195 Behco BS-4195 9 Pattern Sprinkler with Shower Center 161,500 161500 ۰۲ بهمن
فواره‌ي چکشي پايه‌دار 1/2 اينچي پلاستيکي بهکو مدل BS-PO16 Behco BS-PO16 1/2 Inch Plastic Pulsating Sprinkler 117,000 117000 ۰۲ بهمن
سه راهي کوپلينگي بهکو مدل BHC-3280 Behco BHC-3280 3 Way Coupling 47,500 47500 ۰۲ بهمن
آبپاش 7 حالته بهکو مدل BTN-9105 Behco BTN-9105 7 Pattern Adjustable Sprinkler 175,500 175500 ۰۲ بهمن
کوکو پيت گلباران سبز بسته 4 کيلوگرمي Golbarane Sabz Coco Peat 4 Kg 195,000 195000 ۰۲ بهمن
کود کريستالون گلدهي گلباران سبز بسته 40 گرمي Golbarane Sabz 40g Koode Crystalon Goldehi Fertilizer 30,000 30000 ۰۲ بهمن
Golbaraesabz Red Rubin Basil Seeds بذر ریحان بنفش گلباران سبز 68,250 68250 ۰۲ بهمن
بذر ترب سياه گلباران سبز Golbaranesabz Black Radish Seeds 97,500 97500 ۰۲ بهمن
بذر گل ميمون گلباران سبز Golbaraesabz Antirrhinum Majus Flower Seeds 105,000 105000 ۰۲ بهمن
بذر شاهي گلباران سبز Golbaraesabz Garden cress Seeds 70,000 70000 ۰۲ بهمن
قيچي لوله بر نووا مدل NTP 1001 سايز 7 اينچ Nova NTP 1001 Size 7Inch Pipe Cutter Scissors 253,500 253500 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 438 Gol Sang 438 Plant Pot 520,000 520000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 238 Gol Sang 238 Plant Pot 290,000 290000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 317 Gol Sang 317 Plant Pot 485,000 485000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 316 Gol Sang 316 Plant Pot 315,000 315000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 254 Gol Sang 254 Plant Pot 105,000 105000 ۰۲ بهمن
Gol Sang 253 Plant Pot 85,000 85000 ۰۲ بهمن
Gol Sang 252 Plant Pot 65,000 65000 ۰۲ بهمن
گلدان گل سنگ مدل 416 Gol Sang 416 Plant Pot 140,000 140000 ۰۲ بهمن
بستر آماده کشت گلباران سبز بسته 4 کيلوگرمي Golbarane Sabz 4 Kg Bastare Kesht Fertilizer 194,750 194750 ۰۲ بهمن
خاک کاکتوس گلباران سبز بسته 4 کيلوگرمي Golbaranesabz Cactus Soil Fertilizer 4 Kg 195,000 195000 ۰۲ بهمن
ليکا دانه بزرگ گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane Sabz Big Pieces Leca 2 Kg 90,000 90000 ۰۲ بهمن
کود ورمي کمپوست گلباران سبز بسته 8 کيلوگرمي Golbarane Sabz Vermicompost Fertilizer 8 Kg 307,125 307125 ۰۲ بهمن
آبپاش دستي مونکو مدل 500 ميلي ليتر Mon.Co 500ml Hand Sprinkler Watering Accessories 133,000 133000 ۰۲ بهمن
مجموعه 4 عددي لوازم آبياري آکوا کرفت مدل 770531 Aquacraft 770531 Watering Accessories Set 526,500 526500 ۰۲ بهمن
زير گلداني گل سنگ مدل U116 Gol Sang U116 Plant Pot Saucer 80,000 80000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 13 سانتي‌متري شهرآذين مدل 6040 Shahrazin 6040 13Cm Plastic Plant Pot 245,000 245000 ۰۲ بهمن
کود ورمي پلاس گلباران سبز بسته 2 کيلوگرمي Golbarane Sabz Vermiplus Fertilizers 2Kg 128,250 128250 ۰۲ بهمن
قيچي ميوه چين 7 اينچي بهکو مدل BP-1812H Behco BP-1812H 7 Inch Fruit picker Scissors 185,250 185250 ۰۲ بهمن
قيچي چمن زن بهکو مدل BGS-2200 Behco BGS-2200 Grass Shears 380,000 380000 ۰۲ بهمن
قيچي شاخه زن بهکو مدل BL-018KB Behco BL-018KB Lopper Scissors 703,000 703000 ۰۲ بهمن
قيچي شاخه زن بهکو مدل BL-020BJKL Behco BL-020BJKL Lopper Scissors 690,000 690000 ۰۲ بهمن
چاقوي باغباني بهکو مدل BK-9973 Behco BK-9973 Garden Knife 270,000 270000 ۰۲ بهمن
فواره‌ي پروانه‌اي فلزي بهکو مدل BS-PO22 Behco BS-PO22 Metal Pulsating Sprinkler 120,000 120000 ۰۲ بهمن
Shahrazin 2020 Plant Pot Saucer 55,000 55000 ۰۲ بهمن
Shahrazin 2025 Plant Pot Saucer 75,000 75000 ۰۲ بهمن
Shahrazin 2018 Plant Pot Saucer 20,000 20000 ۰۲ بهمن
پرليت دانه ريز گلباران سبز بسته 1 کيلوگرمي Golbarane Sabz Small Perlite Fertilizer 1Kg 73,000 73000 ۰۲ بهمن
ليکاي دانه بزرگ گلباران سبز بسته 500 گرمي Golbarane Sabz 500g Big Pieces Leca Fertilizer 65,875 65875 ۰۲ بهمن
Shahrazin 7018 Plastic Plant Pot گلدان پلاستيکي شهرآذين مدل 7018 80,000 80000 ۰۲ بهمن
Shahrazin 7016 Plastic Plant Pot گلدان پلاستيکي شهرآذين مدل 7016 120,000 120000 ۰۲ بهمن
Shahrazin 7014 Plastic Plant Pot گلدان پلاستيکي شهرآذين مدل 7014 70,000 70000 ۰۲ بهمن
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Sera Demre 8 Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Sera Demre 8 Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر گوجه فرنگي بهينه سازان سبز مهرگان مدل Riogrande Behineh Sazane sabze Mehregan Tomato Riogrande Seeds 40,000 40000 ۰۲ بهمن
بذر جعفري بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Parsley Seeds 40,000 40000 ۰۲ بهمن
بذر خيار چنبر بهينه سازان سبز مهرگان مدل Aykiz Behineh Sazane sabze Mehregan Cucumbers Aykiz Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر لوبيا چيتي بهينه سازان سبز مهرگان مدل F-16 Behineh Sazane sabze Mehregan Wax Bean F-16 Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر گوجه فرنگي بهينه سازان سبز مهرگان مدل Hakim F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Tomato Hakim F1 Seeds 76,000 76000 ۰۲ بهمن
بذر لوبيا سبز پاکان بذر Pakan Bazr Green Bean Seeds 19,500 19500 ۰۲ بهمن
بذر گل آشلانتوس پاکان بذر Pakan Bazr Ashlantus Flower Seeds 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر شاهي پاکان بذر Pakan Bazr Garden cress Seeds 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر لوبياي سبز گلباران سبز Golbaranesabz Green Bean Seeds 70,000 70000 ۰۲ بهمن
بذر شنبليله پاکان بذر Pakan Bazr Fenugreek Seeds 29,250 29250 ۰۲ بهمن
بذر هندوانه پاکان بذر Pakan Bazr Watermelon Seeds 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر گل لادن پاکان بذر Pakan Bazr Nasturtium Flower Seeds 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر فلفل دلمه پاکان بذر Pakan Bazr Bell Pepper Seeds 19,500 19500 ۰۲ بهمن
بذر فلفل سبز پاکان بذر Pakan Bazr Green Pepper Seeds 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر طالبي پاکان بذر Pakan Bazr Honeydew Seeds 14,625 14625 ۰۲ بهمن
بذر تربچه پاکان بذر Pakan Bazr Radish Seeds 19,500 19500 ۰۲ بهمن
بذر بادرنجبويه پاکان بذر Pakan Bazr Dracocephalum Seeds 29,250 29250 ۰۲ بهمن
بذر گل آهار پاکان سبز Pakan Bazr Zinnia Flower Seeds 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر گل داوودي پاکان بذر Pakan Bazr Chrysanthemums Flower Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر گل پريوش پاکان بذر Pakan Bazr Parivash Flower Seeds 28,500 28500 ۰۲ بهمن
بذر اسفناج پاکان بذر Pakan Bazr Spinach Seeds 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر حسن يوسف پاکان بذر Pakan Bazr Hosne yousof Seeds 29,250 29250 ۰۲ بهمن
بذر گل مارگريت پاکان بذر Pakan Bazr Margueritee Flower Seeds 19,500 19500 ۰۲ بهمن
بذر گل کوکب پاکان بذر Pakan Bazr Dahlia Flower Seeds 28,500 28500 ۰۲ بهمن
بذر گل ناز آفتابي پاکان بذر Pakan Bazr Sedum Sun Flower Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر گل آفتابگردان زينتي پاکان بذر Pakan Bazr Ornamental Sunflowers Flower Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر گل ميخک پاکان بذر Pakan Bazr Clove Flower Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر گل ختمي پاکان بذر Pakan Bazr Marshmallow Flower Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر گل تاج خروس پاکان بذر Pakan Bazr Amaranth Flower Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر اسفناج بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Spinach Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر ترب بهينه سازان سبز مهرگان مدل Cherry Belle Behineh Sazane sabze Mehregan Radish Cherry Belle Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Dolphin Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Dolphin Seeds 40,000 40000 ۰۲ بهمن
بذر هويج پاکان بذر Pakan Bazr Carrot Seeds 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر گوجه فرنگي پاکان بذر Pakan Bazr Tomato Seeds 19,500 19500 ۰۲ بهمن
بذر ذرت بهينه سازان سبز مهرگان مدل Hazar F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Corn Hazar F1 Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر ذرت بهينه سازان سبز مهرگان مدل Pusat F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Corn Pusat F1 Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر گل آفتابگردان بهينه سازان سبز مهرگان مدل 08-TR-003 Behineh Sazane sabze Mehregan Sunlower 08-TR-003 Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
يذر گل جعفري پاکان بذر Pakan Bazr Mari-gold Flower Seeds 29,250 29250 ۰۲ بهمن
بذر گل سلوي پاکان بذر Pakan Bazr Salwa Flower Seeds 29,250 29250 ۰۲ بهمن
بذر ريحان سبز پاکان بذر Pakan Bazr Basil Seeds 19,000 19000 ۰۲ بهمن
بذر گل شاهپسند پاکان بذر Pakan Bazr Verbena Flower Seeds 29,250 29250 ۰۲ بهمن
بذر گل رعنا زيبا پاکان بذر Pakan Bazr Gaillardia Flower Seeds 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر گل بنفشه پاکان بذر Pakan Bazr Violets Flower Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر شلغم پاکان بذر Pakan Bazr Turnip Seeds 19,500 19500 ۰۲ بهمن
بذر شاهي بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Cress Seeds 39,000 39000 ۰۲ بهمن
بذر گل مينا چمني پاکان بذر Pakan Bazr Marguerite Flower Seeds 29,250 29250 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني برگر مدل 2100 Berger 2100 Gardening Scissors 980,000 980000 ۰۲ بهمن
قیچی هرس سندانی 4255 برگر 5,290,000 5290000 ۰۲ بهمن
قیچی هرس 4200 برگر 2,213,500 2213500 ۰۲ بهمن
قیچی هرس 4195 برگر 2,527,000 2527000 ۰۲ بهمن
قيچي شمشاد زن نامسون مدل AL-1080 Namson AL-1080 Hedge Scissors 867,750 867750 ۰۲ بهمن
قيچي شمشاد زن نووا مدل NTS 2381 Nova NTS 2381 Hedge Scissors 750,000 750000 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني برگر مدل 1050 Berger 1050 Gardening Scissors 1,150,000 1150000 ۰۲ بهمن
سر شلنگی پلاستیکی 130,000 130000 ۰۲ بهمن
سر شلنگی فلزی 295,000 295000 ۰۲ بهمن
فواره سه شاخه چرخشی پلاستیکی 50,000 50000 ۰۲ بهمن
ماکت دوچرخه کوچک 40,000 40000 ۰۲ بهمن
ماکت نیمکت کوچک 30,000 30000 ۰۲ بهمن
ماکت نردبان کوچک 30,000 30000 ۰۲ بهمن
ماکت چراغ کوچک 20,000 20000 ۰۲ بهمن
صندوقچه چوبی متوسط 250,000 250000 ۰۲ بهمن
سنگ مینی رنگی 35,000 35000 ۰۲ بهمن
سنگ رنگی تزیینی 59,000 59000 ۰۲ بهمن
انار کوچک سفالی 43,000 43000 ۰۲ بهمن
ماکت پل کوچک با نرده 40,000 40000 ۰۲ بهمن
ماکت گاری گل کوچک 40,000 40000 ۰۲ بهمن
ماکت چوبی کلبه کوچک 30,000 30000 ۰۲ بهمن
ماکت تاب کوچک 50,000 50000 ۰۲ بهمن
ساکولنت بریوفیلوم، کالانچو یا اشک تمساح 18 سانتی متری 40,000 40000 ۰۲ بهمن
کاکتوس چاماسرئوس (کاکتوس بادام زمینی) 45,000 45000 ۰۲ بهمن
کاکتوس ناخنی 96,000 96000 ۰۲ بهمن
گل قهر و آشتی 35 سانتی متری 30,000 30000 ۰۲ بهمن
ساکولنت سدوم عروسکی 10 سانتی متری 50,000 50000 ۰۲ بهمن
کاکتوس سانسوریا نوک رنگی سایز بزرگ با گلدان سرامیکی 810,000 810000 ۰۲ بهمن
کاکتوس سانسوریا نوک رنگی سایز بزرگ 750,000 750000 ۰۲ بهمن
کاکتوس مامیلاریا الانگاتا 134,000 134000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی آلوئه ورا 30 سانتی متری 50,000 50000 ۰۲ بهمن
گل اطلسی 26 سانتی متری 50,000 50000 ۰۲ بهمن
گیاه فلفل زینتی گیلاسی 40 سانتی متری 50,000 50000 ۰۲ بهمن
کاکتوس مامیلاریا الونگاتا 11 سانتی متری 50,000 50000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی شویدی 30 سانتی متری 80,000 80000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی زیپلین (موسی در گهواره) 28 سانتی متری 90,000 90000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی آئونیوم بنفش 45سانتی متری 200,000 200000 ۰۲ بهمن
????کاکتوس اپونتیا کَنتِرِی???? 97,000 97000 ۰۲ بهمن
کاکتوس های نمدی 100,000 100000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی کوردیلین در گلدان شیشه ای سایز 2 335,000 335000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی پتوس سبز در گلدان پلاستیکی 5025 279,000 279000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی نماتانسوس درگلدان شیشه ای سایز 4 92,500 92500 ۰۲ بهمن
مجموعه تزیین شده نخل ماداگاسکار 750,000 750000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی پپرومیا 90,000 90000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی کراسولا در گلدان طرح انگشتری کوچک 70,000 70000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی گل گندمی در گلدان سایز 8 30,000 30000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی گل سنگ در گلدان شیشه ای سایز 3 74,500 74500 ۰۲ بهمن
ساکولنت برونزیا اپیکولاتا در گلدان سایز 8 50,000 50000 ۰۲ بهمن
کاکتوس اپونتیا کاغذی در گلدان سایز 6 50,000 50000 ۰۲ بهمن
ساکولنت تیتانوپسیس در گلدان سایز 6 50,000 50000 ۰۲ بهمن
کاکتوس اچینوپسیس 208,000 208000 ۰۲ بهمن
کاکتوسهای جفتی کاکتوسیا (آدنیوم و پیوندی) 250,000 250000 ۰۲ بهمن
کاکتوس سیلندراپونتیا فلوگیدا مامیلاتا 22 سانتی متری 100,000 100000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی پاندانوس 25 سانتی متری 50,000 50000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی عطر چای (شمعدانی عطری) 30 سانتی متری 50,000 50000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی آدنیوم (رز صحرایی) 14 سانتی متری 90,000 90000 ۰۲ بهمن
گل آهار 50,000 50000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی سیکاس رولوتا 60 سانتی متری 790,000 790000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی برگ بیدی ابلق 20 سانتی متری در گلدان آویز 80,000 80000 ۰۲ بهمن
بوته فلفل دلمه ای سبز در گلدان 60,000 60000 ۰۲ بهمن
بن سای جنسینگ 5 ساله در گلدان سفالی طرح شکوفه 690,000 690000 ۰۲ بهمن
گیاه هدرا (پاپیتال) در گلدان سایز 14 90,000 90000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی نخل شامادورا در گلدان سایز 8 150,000 150000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی نخل شامادورا در گلدان سایز 14 400,000 400000 ۰۲ بهمن
گیاه خرفه در گلدان طرح انگشتری کوچک 70,000 70000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی چند ساله دراسینا تنه دار در گلدان سفالی 890,000 890000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی ژینورا در گلدان شیشه ای سایز 3 149,000 149000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی قاشقی بلک در گلدان پلاستیکی 3020 219,000 219000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی قاشقی ابلق در گلدان شیشه ای سایز 3 99,000 99000 ۰۲ بهمن
ساکولنت آئونیوم بنفش در گلدان سایز 6 15,000 15000 ۰۲ بهمن
ساکولنت آئونیوم سبز در گلدان سایز 10 70,000 70000 ۰۲ بهمن
ساکولنت اشوریا لب ماتیکی در گلدان سایز 8 40,000 40000 ۰۲ بهمن
ساکولنت بادومی بنفش در گلدان پلاستیکی 3010 77,000 77000 ۰۲ بهمن
ساکولنت آئونیوم در گلدان شیشه ای سایز 5 65,000 65000 ۰۲ بهمن
مجموعه ساکولنت در فرغون کوچک چوبی 170,000 170000 ۰۲ بهمن
کاکتوس لب سوخته در گلدان شیشه ای سایز6 38,750 38750 ۰۲ بهمن
کاکتوس اپونتیا کاغذی در گلدان پلاستیکی 3010 70,000 70000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی ساکسی فراژ در گلدان طرح انگشتری متوسط 89,000 89000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی بنجامین ابلق در گلدان پلاستیکی 3017 320,000 320000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی کالانکوآ در گلدان سایز 8 45,000 45000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی کاج مطبق در گلدان سفالی سایز بزرگ 1,210,000 1210000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی پیچک سوئدی در گلدان سایز 8 50,000 50000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی پیچک سوئدی آویز 150,000 150000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی پتوس پایه دار در گلدان سفالی مدل توپی 590,000 590000 ۰۲ بهمن
زیر گلدانی سرامیکی دایره 70,000 70000 ۰۲ بهمن
تراریوم گل شویدی در گلدان استوانه ای 25 270,000 270000 ۰۲ بهمن
کاکتوس کالانچو(اشک تمساح) در گلدان شیشه ای سایز 3 55,000 55000 ۰۲ بهمن
کاکتوس کاجی در گلدان سرامیکی 110,000 110000 ۰۲ بهمن
کاکتوس ژمینو پیوندی در گلدان سایز 8 250,000 250000 ۰۲ بهمن
کاکتوس ژمینو بروچی در گلدان سیاه سایز 12 250,000 250000 ۰۲ بهمن
کاکتوس مرجان گل درشت در گلدان سیاه سایز 10 400,000 400000 ۰۲ بهمن
کاکتوس مرجان در گلدان شیشه ای سایز 6 39,000 39000 ۰۲ بهمن
مجموعه کاکتوس در گلدان سفالی حصیری 600,000 600000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی گندمی در گلدان طرح انگشتری کوچک 60,000 60000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی کروتون برگ پهن در گلدان پلاستیکی 3025 295,000 295000 ۰۲ بهمن
بوته فلفل سبز در گلدان 60,000 60000 ۰۲ بهمن
گیاه رویال در گلدان 3010 شهر آذین 70,000 70000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی سرخس 230,000 230000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی کالانکوآ در گلدان پلاستیکی 3015 200,000 200000 ۰۲ بهمن
کاکتوس کراسولا خرفه ابلق در گلدان سفالی 77,000 77000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی چند ساله و مقاوم یوکا در گلدان سفالی 1,190,000 1190000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی سانسوریا پا بلند در گلدان سایز 18 670,000 670000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی دراسنا کامپکت 220,000 220000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی فیکوس بنجامین بافت در گلدان تاقاری 790,000 790000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی فیلودندرون در گلدان سفالی طرح ترک 360,000 360000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی و خاص بن سای جنسینگ در گلدان سفالی 675,000 675000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی سیکلامن 150,000 150000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی نخل ماداگاسکار 175,000 175000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی لیندا در گلدان مربع سایز بزرگ 3,680,000 3680000 ۰۲ بهمن
گل نی لوئی 127,500 127500 ۰۲ بهمن
کاکتوس سیلندریکا در گلدان پلاستیکی 3010 77,000 77000 ۰۲ بهمن
کاکتوس سرئوس در گلدان شیشه ای سایز 5 39,000 39000 ۰۲ بهمن
کاکتوس اچینو گروزنی تیغ زرد در گلدان سایز 14 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
کاکتوس اچینو س6(گلدان سرامیکی توپی ریز) 80,000 80000 ۰۲ بهمن
مجموعه کاکتوس در گلدان چوبی طرح گاری 275,000 275000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی دیفن باخیا در گلدان شیشه ای سایز 1 400,000 400000 ۰۲ بهمن
مجموعه کاکتوس در گلدان سفالی طرح قارچی 275,000 275000 ۰۲ بهمن
مجموعه کاکتوس در گلدان سرامیکی 275,000 275000 ۰۲ بهمن
کود کامل گیاهان آپارتمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی شفلرا سبز در گلدان تاقاری 790,000 790000 ۰۲ بهمن
مجموعه کاکتوس در باکس تک گل کوچک 225,000 225000 ۰۲ بهمن
مجموعه کاکتوس تیغ دار در گلدان سفالی طرح بن سای 550,000 550000 ۰۲ بهمن
مجموعه کاکتوس در گلدان چوبی طرح دیوار کلبه 275,000 275000 ۰۲ بهمن
ساکولنت گاستریا در گلدان سایز 8 80,000 80000 ۰۲ بهمن
ساکولنت کاجی در گلدان شیشه ای سایز 6 39,000 39000 ۰۲ بهمن
ساکولنت سدوم هاشمی در گلدان شیشه ای سایز 6 39,000 39000 ۰۲ بهمن
اسپری تقویتی گیاهان آپارتمانی 198,000 198000 ۰۲ بهمن
مجموعه کاکتوس در گلدان لیوانی راه راه 120,000 120000 ۰۲ بهمن
مجموعه ساکولنت در گلدان طرح سالاد خوری 250,000 250000 ۰۲ بهمن
مجموعه ساکولنت در گلدان طرح انار 120,000 120000 ۰۲ بهمن
مجموعه بنسای 550,000 550000 ۰۲ بهمن
مجموعه کاکتوس در گلدان سفالی طرح بنسای 690,000 690000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی دراسینا تک شاخه در گلدان سفالی 330,000 330000 ۰۲ بهمن
مجموعه کاکتوس در گلدان چوبی طرح کلبه 275,000 275000 ۰۲ بهمن
مجموعه کاکتوس در گلدان طرح هندوانه 250,000 250000 ۰۲ بهمن
مجموعه کاکتوس در گلدان طرح شکوفه 350,000 350000 ۰۲ بهمن
مجموعه کاکتوس در گلدان سفالی طرح چهارگوش پایه دار 175,000 175000 ۰۲ بهمن
کاج نوئل تزئینی سایز متوسط 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
کاج مطبق تزئین شده برای کریسمس در گلدان سفالی 1,350,000 1350000 ۰۲ بهمن
کاج مطبق تزئین شده برای کریسمس 330,000 330000 ۰۲ بهمن
مجموعه گیاهان آپارتمانی طرح شکوفه کوچک 330,000 330000 ۰۲ بهمن
بوته گل ارکیده 425,000 425000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی پتوس ابلق در گلدان طرح چرخی 329,000 329000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی پامچال در گلدان سایز 10 45,000 45000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی ورنا 120,000 120000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی لیندا در گلدان سیاه سایز 20 250,000 250000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی قاشقی در گلدان طرح فنجان 329,000 329000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی سینگونیوم در گلدان شیشه ای سایز 2 279,000 279000 ۰۲ بهمن
گل ابایی 133,250 133250 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی فیلودندرون اسکاندنس 320,000 320000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی شیپوری 480,000 480000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی شامادورا در گلدان پلاستیکی 3020 500,000 500000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی حسن یوسف در گلدان شیشه ای سایز 3 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی حسن یوسف در گلدان سیاه سایز 18 150,000 150000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی بنفشه آفریقایی 250,000 250000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی زیگو در گلدان سرامیکی 225,000 225000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی سانسوریا پاکوتاه در گلدان شیشه ای سایز 4 79,000 79000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی سانسوریا پاکوتاه در گلدان سرامیکی 250,000 250000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی بنت القنسول 160,000 160000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی برگ انجیری در گلدان پلاستیکی 3010 66,000 66000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی اسپاتی فیلوم 250,000 250000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی آگلونما پاتایا در گلدان پلاستیکی 3025 385,000 385000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی آگلونما در گلدان شیشه ای سایز 1 360,000 360000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی آکوبا در گلدان 3025 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گیاه آپارتمانی آرالیا ژاپنی 200,000 200000 ۰۲ بهمن
کود کاکتوس 45,000 45000 ۰۲ بهمن
شن کش فلزی 10 پایه 150,000 150000 ۰۲ بهمن
شن کش 5 پایه فلزی با دسته پلاستیکی 65,000 65000 ۰۲ بهمن
آبپاش فواره ای سه شاخه گردان با پایه 190,000 190000 ۰۲ بهمن
آبپاش پلاستیکی کوچک رنگی 70,000 70000 ۰۲ بهمن
آبپاش پلاستیکی رنگی کودک 40,000 40000 ۰۲ بهمن
آبپاش پلاستیکی بزرگ 160,000 160000 ۰۲ بهمن
بذر گل مارگریت 30,000 30000 ۰۲ بهمن
گلخانه مدل SOCKER 980,000 980000 ۰۲ بهمن
اره درخت بر بنزینی 1800وات رونیکس4645PRO 5,970,000 5970000 ۰۲ بهمن
Hamburg H2115 5 Arm Sprinkler فواره 5 شاخه هامبورگ مدل H2115 60,000 60000 ۰۲ بهمن
سمپاش اکتیو مدل AC1002LS حجم 2 لیتر Active AC1002LS Sprayer 2 Litre 165,750 165750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل عروس گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Aroos Flower Seeds Pack Of 3 185,250 185250 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل ختمی الوان گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Marshmallow Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل مینا گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Bellis Flower Seeds Pack Of 3 142,500 142500 ۰۲ بهمن
Flourish 20 20 20 Macro Solid Fertilizer 1 kg کود جامد ماکرو 20-20-20 فلوریش بسته 1 کیلوگرمی 135,525 135525 ۰۲ بهمن
کود جامد ماکرو مونوپتاسیم فسفات 34-52 فلوریش بسته 10 کیلوگرمی Flourish PK 52-34 Macro Solid Fertilizer 10 Kg 1,190,000 1190000 ۰۲ بهمن
زیر گلدانی چرخدار مدل VILDAPEL 750,000 750000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای FORMLIG 700,000 700000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای SANNOLIK 380,000 380000 ۰۲ بهمن
گلدان NEJKON 120,000 120000 ۰۲ بهمن
استند گلدان فلزی پلکانی PS 2014 1,540,000 1540000 ۰۲ بهمن
استند گلدان فلزی 3 طبقه PS 2012 2,420,000 2420000 ۰۲ بهمن
استند گلدان سه طبقه با پایه بامبو SATSUMAS 2,530,000 2530000 ۰۲ بهمن
جای گلدان چوبی KALASA H26 990,000 990000 ۰۲ بهمن
جای گلدان بامبو VILDAPEL 430,000 430000 ۰۲ بهمن
جای گلدان فلزی کشیده پایه چوبی BITTERGURKA 710,000 710000 ۰۲ بهمن
استند چوبی ایستاده بلند مدل LANTLIV 2,970,000 2970000 ۰۲ بهمن
جای گلدان دسته چوبی آویز BITTERGURKA 710,000 710000 ۰۲ بهمن
گلدان مدل JORDGUBBE 390,000 390000 ۰۲ بهمن
استند گلدان کشیده دو طبقه با پایه بامبو SATSUMAS 3,530,000 3530000 ۰۲ بهمن
گلدان آویز SOCKER 480,000 480000 ۰۲ بهمن
استند گلدان فلزی سه طبقه SOCKER corner 2,550,000 2550000 ۰۲ بهمن
استند گلدان نرده ای SOCKER 2,800,000 2800000 ۰۲ بهمن
گلدان دو طرفه خورجینی کوچک 295,000 295000 ۰۲ بهمن
گلدان خود آبیار فیتیله ای گلوین 69,000 69000 ۰۲ بهمن
زیر گلدانی پلاستیکی مدل 2055 89,000 89000 ۰۲ بهمن
گلدان فلزی سطلی با قلاب 170,000 170000 ۰۲ بهمن
گلدان فلزی سطلی 170,000 170000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی 5025 79,000 79000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای طرح دار سایز 3(متوسط ) 90,000 90000 ۰۲ بهمن
گلدان چوبی سه چرخه 275,000 275000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی گرد بنجامین گلپونه مدل F-315 150,000 150000 ۰۲ بهمن
گلدان بزرگ آویز SOCKER 980,000 980000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل شکوفه سایز3(بزرگ) 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح نسترن سایز 4(بزرگ) 190,000 190000 ۰۲ بهمن
گلدان مثلثی طرح دلتا گل آوید کد GR-1010 40,000 40000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح گلبرگ سایز 2(بزرگ) 200,000 200000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح لاله سایز 4(بزرگ) 145,000 145000 ۰۲ بهمن
زیر گلدانی پلاستیکی مدل 2046 55,000 55000 ۰۲ بهمن
زیر گلدانی سرامیکی مربعی 70,000 70000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی طرح هندوانه گل منتخب 150,000 150000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی گرد بنجامین گلپونه مدل F-319 520,000 520000 ۰۲ بهمن
گلدان چهار گوش کاملیا گلپونه کد F-119 650,000 650000 ۰۲ بهمن
زیر گلدانی پلاستیکی مدل 2020 17,000 17000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی توپی طرح دو قلب 60,000 60000 ۰۲ بهمن
گلدان خود آبیار اتوماتیک گلوین 125,000 125000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی طرح شکوفه سایز 2 220,000 220000 ۰۲ بهمن
گلدان چهار گوش سوپر گلپونه کد F-115 105,000 105000 ۰۲ بهمن
مجموعه آماده کاشت مي اند پلنتا گياه جعفري Me And Planta Parsley Gardening Pack 220,000 220000 ۰۲ بهمن
گلدان چوبی گاری کوچک 99,000 99000 ۰۲ بهمن
Golbaran 5.5 Cm 12 Pcs Plastic Plant Pot گلدان پلاستيکي 5.5 سانتي متري گلباران بسته 12 عددي 100,000 100000 ۰۲ بهمن
گلدان چوبی فرغون کوچک 99,000 99000 ۰۲ بهمن
گلدان چوبی طرح کلبه بدون تراس 70,000 70000 ۰۲ بهمن
مجموعه آماده کاشت مي اند پلنتا گياه کاهو Me And Planta Lettuce Gardening Pack 190,000 190000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی مستطیلی کد 975 گلباران 770,000 770000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی مدل 3020 79,000 79000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی مدل 3017 65,000 65000 ۰۲ بهمن
گلدان نارسیس دوقلوی گل پونه 95,000 95000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای طرح دار سایز 4(متوسط کوچک) 60,000 60000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای رنگی سایز 6(خیلی کوچک) 25,000 25000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی مدل 3012 28,000 28000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی مدل 3010 20,000 20000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی مدل 1027 69,000 69000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی مدل 1023 45,000 45000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی دیواری گلباران 90,000 90000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی دیواری کنجی گلباران 50,000 50000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی 7010 20,000 20000 ۰۲ بهمن
نگه دارنده‌ي گلدان شهرآذين مدل 6040 Shahrazin 6040 Plant Pot Holder 180,000 180000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی توپی کوچک 60,000 60000 ۰۲ بهمن
گلدان دیواری گلپونه 115,000 115000 ۰۲ بهمن
زیر گلدانی سرامیکی مستطیل 70,000 70000 ۰۲ بهمن
زیر گلدانی پلاستیکی مدل 2022 22,000 22000 ۰۲ بهمن
گلدان تخم مرغی کوچک 60,000 60000 ۰۲ بهمن
گل آگاو در گلدان سرامیکی طرح لاله 135,000 135000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی گرد بنجامین گلپونه کد F-312 50,000 50000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی گرد بنجامین گلپونه کد F-311 30,000 30000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی قایقی سبز 70,000 70000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی طرح ارکیده گلپونه کد F-145 110,000 110000 ۰۲ بهمن
زیر گلدانی پلاستیکی مدل 2018 11,000 11000 ۰۲ بهمن
زیر گلدانی پلاستیکی مدل 2036 33,000 33000 ۰۲ بهمن
زیر گلدانی پلاستیکی مدل 2025 25,000 25000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی طرح لوزی چینی 120,000 120000 ۰۲ بهمن
گلدان مثلثی طرح دلتا گل آوید کد GR-1022 90,000 90000 ۰۲ بهمن
گلدان پلی استر طرح کلبه 250,000 250000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی زیرچسبان طرح قارچ 120,000 120000 ۰۲ بهمن
گلدان مثلثی طرح دلتا گل آوید کد GR-1016 60,000 60000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح ستاره ای سایز 2(بزرگ) 219,000 219000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل مکعبی 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح فنجان 290,000 290000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح شیار دار سایز 4(بزرگ) 310,000 310000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح شیار دار سایز 3(بزرگ) 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح شقایق سایز 1(کوچک) 69,000 69000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح سلطنتی 219,000 219000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی طرح سبد و گل در سه سایز 120,000 120000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی طرح بامبو 140,000 140000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی سبدی 120,000 120000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی زیرچسبان طرح گل 120,000 120000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی طرح پرگل در سه سایز 190,000 190000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی طرح شیاردار در سه سایز 60,000 60000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی طرح شکوفه سایز 4(بزرگ) 650,000 650000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح ارکیده سایز 1(کوچک) 79,000 79000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی بن سای گلدار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی D4 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی کنزو 235,000 235000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی پایه دار زیر چسب 170,000 170000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح انار 80,000 80000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی لیوانی راه راه 120,000 120000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح ستاره ای سایز 1(کوچک) 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح مرجان سایز 2(بزرگ) 220,000 220000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح بنسای سایز 1(کوچک) 115,000 115000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح بلژیکی سایز 2(متوسط) 199,000 199000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح شیار دار سایز 2(متوسط کوچک) 130,000 130000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح هلالی سایز 1(کوچک) 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح هلالی سایز 3(بزرگ) 220,000 220000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح لاله سایز 3(متوسط) 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل شکوفه سایز 2(متوسط) 148,500 148500 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل تنه درختی سایز 2(بزرگ) 200,000 200000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل تاقاری سایز 1(کوچک) 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل تک قارچ و کنده 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل تک قارچ 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح پامچال 165,000 165000 ۰۲ بهمن
باکس پلاستیکی مدل 6060 220,000 220000 ۰۲ بهمن
باکس پلاستیکی مدل 6050 شهرآذین 155,000 155000 ۰۲ بهمن
باکس پلاستیکی مدل 6040 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان دوطرفه بزرگ 360,000 360000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی آفتابگردان در سه سایز مختلف 135,000 135000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی طرح شکوفه سایز 1(کوچک) 190,000 190000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 9.5 سانتي متري شهرآذين بسته 6 عددي Shahrazin 9.5Cm 6 Pcs Plastic Plant Pot 300,000 300000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی 7012 30,000 30000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی مدل 1020 29,000 29000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی 5020 55,000 55000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی 5015 35,000 35000 ۰۲ بهمن
گلدان پایه دار طرح گلجام 70,000 70000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای طرح دار سایز 6(خیلی کوچک) 40,000 40000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای طرح دار سایز 5(کوچک) 50,000 50000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای رنگی سایز 5(کوچک) 29,000 29000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای رنگی سایز 4(متوسط کوچک) 39,000 39000 ۰۲ بهمن
گلدان لعابی طرح سالادخوری 70,000 70000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای رنگی سایز 2(نیمه بزرگ) 79,000 79000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی چرخی سایز 4(بزرگ) 320,000 320000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی چرخی سایز 2(متوسط) 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی هشت ضلعی 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی مدل 3015 50,000 50000 ۰۲ بهمن
گلدان چهار گوش کاملیا گلپونه کد F-118 445,000 445000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی مستطیلی 30*10 بیتا 70,000 70000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی مدل 3030 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستیکی مدل 3025 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان چوبی طرح کلبه با حیاط 190,000 190000 ۰۲ بهمن
Gole Sorkh 464 Plant Pot 370,500 370500 ۰۲ بهمن
مجموعه 6 عددي گلدان گلباران سبز مدل 06-07 Golbarane Sabz 07-06 Plant Pot Pack Of 6 PCS 130,000 130000 ۰۲ بهمن
مجموعه 6 عددي گلدان گلباران سبز مدل 12-11 Golbarane Sabz 11-12 Plant Pot Pack Of 6 PCS 219,950 219950 ۰۲ بهمن
گلدان گلباران سبز مدل 12-11 Golbarane Sabz 11-12 Plant Pot 30,000 30000 ۰۲ بهمن
Shahrazin 2012 Plant Pot Saucer 15,000 15000 ۰۲ بهمن
گلدان چوبی کلبه کوچک و بزرگ 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان کوچک پایه دار طرح لاو 130,000 130000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی چرخی سایز 3(متوسط بزرگ) 220,000 220000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای رنگی سایز 1(بزرگ) 99,000 99000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی کلبه و منار کوچک 100,000 100000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای طرح دار سایز 2(متوسط بزرگ) 125,000 125000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای طرح دار سایز 1(بزرگ) 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گلدان مینی سالومه رنگی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
گلدان مثلثی طرح دلتا گل آوید 50,000 50000 ۰۲ بهمن
گلدان شیشه ای رنگی سایز 3(متوسط) 55,000 55000 ۰۲ بهمن
گلدان پلاستيکي 24 سانتي‌متري شهرآذين مدل 3030 Shahrazin 3030 24Cm Plastic Plant Pot 190,000 190000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیک 3تایی 370,000 370000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح هندوانه 150,000 150000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل توپی سایز 1(کوچک) 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح گلبرگ سایز 1(کوچک) 85,000 85000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح کلبه و منار 130,000 130000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح چرخی سایز 1(کوچک) 109,000 109000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل تنه درختی سایز 1(کوچک) 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل تاقاری سایز3(بزرگ) 275,000 275000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل تاقاری سایز 2(متوسط) 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل شکوفه سایز 1(کوچک) 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل سه طبقه 240,000 240000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی مدل دو برج و کنده 160,000 160000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح لاله سایز 2(کوچک) 85,000 85000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح لاله سایز 1(کوچک) 65,000 65000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح لادن سایز 3(بزرگ) 145,000 145000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح لادن سایز 2(متوسط) 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح لادن سایز 1(کوچک) 69,000 69000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح قلعه کوچک 55,000 55000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح قلعه ای 240,000 240000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح هلالی سایز 2(متوسط) 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح نسترن سایز 3(متوسط ) 130,000 130000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح نسترن سایز 2(متوسط کوچک) 120,000 120000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح نسترن سایز 1(کوچک) 89,000 89000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح شیار دار سایز 1(کوچک) 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح شکسته 155,000 155000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح شقایق سایز 3(بزرگ) 110,000 110000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح شقایق سایز 2(متوسط) 99,000 99000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح بلژیکی سایز 1(کوچک) 80,000 80000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح مرجان سایز 1(کوچک) 79,000 79000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح لاله گرد 165,000 165000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح زنبق 200,000 200000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح خیاری 90,000 90000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح بنسای سایز 2(بزرگ) 190,000 190000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی فنجانی 167,000 167000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی طرح گل رز 295,000 295000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح ارکیده سایز 3(بزرگ) 150,000 150000 ۰۲ بهمن
گلدان سفالی طرح ارکیده سایز 2(متوسط) 99,000 99000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی مربعی کوچک 40,000 40000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی طرح شکوفه سایز 3 300,000 300000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی طرح پامچال 150,000 150000 ۰۲ بهمن
گلدان سرامیکی طرح لیلیوم در سه سایز 190,000 190000 ۰۲ بهمن
کود بنفشه آفریقایی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
Golbarane Sabz Bastare Kesht Orchid Flower 2 Kg Fertilizer - 121,875 121875 ۰۲ بهمن
Golbarane Sabz Bastare Kesht Benjamin 4 Kg Fertilizer - 205,000 205000 ۰۲ بهمن
خاک تراریوم گیلدا بسته 2 لیتری 66,500 66500 ۰۲ بهمن
کود جامد ماکرو 36-12-12 فلوریش بسته 10 کیلوگرمی Flourish 12-12-36 Macro Solid Fertilizer 10 kg 940,500 940500 ۰۲ بهمن
خاک مخلوط 3 کیلو گرمی 50,000 50000 ۰۲ بهمن
خاک مخلوط 1.5 کیلو گرمی 30,000 30000 ۰۲ بهمن
کود جامد ماکرو 10-52-10 فلوریش بسته 10 کیلوگرمی Flourish 10-52-10 Macro Solid Fertilizer 10 kg 1,180,000 1180000 ۰۲ بهمن
کود جامد ماکرو 20-20-20 فلوریش بسته 10 کیلوگرمی Flourish 20-20-20 Macro Solid Fertilizer 10 kg 975,000 975000 ۰۲ بهمن
Golbarane Sabz Bastare Kesht Syngonium 4 Kg Fertilizer - 90,000 90000 ۰۲ بهمن
Golbarane Sabz Bastare Kesht Shafalra 4 Kg Fertilizer - 205,000 205000 ۰۲ بهمن
Golbarane Sabz Bastare Kesht Yucca 4 Kg Fertilizer - 205,000 205000 ۰۲ بهمن
Golbarane Sabz Bastare Kesht Lilium Flower 4 Kg Fertilizer - 90,000 90000 ۰۲ بهمن
Golbarane Sabz Bastare Kesht Rose Flower 4 Kg Fertilizer - 205,000 205000 ۰۲ بهمن
کوکو پيت گلباران سبز بسته 40 ليتري Golbarane Sabz Coco Peat 40 L Fertilizer 243,750 243750 ۰۲ بهمن
کود جامد ماکرو سولفوپتاس فلوریش بسته 10 کیلوگرمی Flourish Sulfopotash Macro Solid Fertilizer 10 Kg 660,250 660250 ۰۲ بهمن
کود جامد ماکرو 36-12-12 فلوریش بسته 1 کیلوگرمی Flourish 12-12-36 Macro Solid Fertilizer 1 kg 130,650 130650 ۰۲ بهمن
کود افزایش عمر گلهای شاخه ای 45,000 45000 ۰۲ بهمن
کود جامد ماکرو اوره فسفات 44-18 فلوریش بسته 10 کیلوگرمی Flourish NP 18-44 Macro Solid Fertilizer 10Kg 902,500 902500 ۰۲ بهمن
کود آهن و هیومیک اسید 49,000 49000 ۰۲ بهمن
کود آنتریوم 47,500 47500 ۰۲ بهمن
کود 20-20-20 80,000 80000 ۰۲ بهمن
Flourish 20 20 20 Macro Solid Fertilizer For house plants 200 gr کود جامد ماکرو 20-20-20 فلوریش مناسب برای گیاهان خانگی بسته 200 گرمی 96,525 96525 ۰۲ بهمن
کود گرانوله سوپر سولفور گياهي مشکي گلباران سبز بسته 1.5 کيلوگرمي Golbarane Sabz Black Herbal Super Sulfur Granole Fertilizer 1.5 Kg 95,000 95000 ۰۲ بهمن
Golbarane Sabz Bastare Kesht Cordyline 4 Kg Fertilizer - 85,000 85000 ۰۲ بهمن
کود گلدهی ارکیده 45,000 45000 ۰۲ بهمن
کود میوه و سبزیجات 45,000 45000 ۰۲ بهمن
کود رشد ارکیده 45,000 45000 ۰۲ بهمن
کود بن سای 45,000 45000 ۰۲ بهمن
کود بامبو 45,000 45000 ۰۲ بهمن
Golbarane Sabz Bastare Kesht Syngonium 2 Kg Fertilizer - 60,000 60000 ۰۲ بهمن
Golbarane Sabz Bastare Kesht Agave 2 Kg Fertilizer - 60,000 60000 ۰۲ بهمن
Golbarane Sabz Bastare Kesht Benjamin 2 Kg Fertilizer - 130,000 130000 ۰۲ بهمن
بذر گل ختمی 30,000 30000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر ر ریحان سبز گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Basil Seeds Pack Of 3 114,330 114330 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل جعفری گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Marigold Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر کاهو پیچ گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Lettuce Seeds Pack Of 3 307,125 307125 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر پیازچه قرمز گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Red Scallion Seeds Pack Of 3 235,000 235000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل شقایق نعمانی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Anemone Nemorosa Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر تره بومی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Chives Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر مارچوبه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Garden asparagus Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل تاج خروس گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Amaranth Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر بادمجان قلمی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Eggplant Seeds Pack Of 3 166,250 166250 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر نخود فرنگی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Peas Reyna Seeds Pack Of 3 152,000 152000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل میمون گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Antirrhinum Majus Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر مریم گلی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Common Sage Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر لاله عباسی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Four Oclock Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل پریوش گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Catharanthus Roseus Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر چای ترش گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Hibiscus Sabdariffa Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر رازیانه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Foeniculum Vulgare Seeds Pack Of 3 280,000 280000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر طالبی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Honeydew Seeds Pack Of 3 137,750 137750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر پیاز گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Onion Seeds Pack Of 3 152,000 152000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر جعفری گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Parsley Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر خرفه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Common Purslane Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر مرزه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Savory Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر شاهی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Garden Cress Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل آهار گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Zinnia Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل آفتابگردان زینتی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Ornamental Sunflowers Flower Seeds pack of 3 209,000 209000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل شاهپسند گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Verbena Flower Seeds Pack Of 3 214,500 214500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل شب بو گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Wallflower Flower Seeds Pack Of 3 214,500 214500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر کلم پیچ گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Cabbage Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر کدو گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Zucchini Seeds Pack Of 3 137,750 137750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل آشلانتوس گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Alternanthra Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر تربچه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Radish Seeds Pack Of 3 166,250 166250 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر خربزه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Melon Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر خیار گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Cucumbers Seeds Pack Of 3 199,500 199500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گرمک گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Cantaloupe Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
بذر خربزه ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر هویج فرنگی ارگانیک شرکت سبزینه 20,000 20000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر پیازچه سفید گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz White Scallion Seeds Pack Of 3 166,250 166250 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل قرنفل گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Dianthus Barbatus Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گوجه فرنگی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Tomato Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر چمن هلندی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Dutch Grass Seeds Pack Of 3 185,250 185250 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل داوودی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Chrysanthemums Flower Seeds Pack Of 3 214,500 214500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل دکمه ای گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Immortelle Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر فلفل دلمه ای گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Bell Pepper Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر چغندر لبویی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Red Beet Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر لوبیا سبز گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Green Bean Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل رعنا زیبا گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Gaillardia Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر شلغم گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Turnip Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر زردک گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Yellow Carrot Seeds Pack Of 3 152,000 152000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر بادمجان دلمه ای گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Dolma Eggplant Seeds Pack Of 3 166,250 166250 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل مارگریت گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Margueritee Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر ترب سیاه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Black Radish Seeds Pack Of 3 235,000 235000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل ستاره ای گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Aster Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر ریحان بنفش گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Red Rubin Basil Seeds Pack Of 3 141,375 141375 ۰۲ بهمن
بذر ذرت 20,000 20000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر اسفناج گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Spinach Seeds Pack Of 3 145,000 145000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر شوید گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Dill Seeds Pack of 3 118,750 118750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر بادرنجبویه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Lemon Balm Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر مرزنجوش گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Origanum Majorana Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل میخک گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Dianthus Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل مینا چمنی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Grass Bellis Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل ناز آفتابي گلباران سبز بسته 3 عددي Golbaranesabz Rose Moss Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل کوکب الوان گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Dahila Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر سنبل الطیب گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Valeriana Officinalis Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل گاو زبان گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Vipers Bugloss Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر اکیناسه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Echinacea Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر کدو تخم کاغذی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Cucurbita Pepo Seeds Pack Of 3 273,000 273000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر فلفل سبز گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Peppers Seeds Pack Of 3 137,750 137750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر آویشن گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Thymes Seeds Pack Of 3 280,000 280000 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر بابونه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz German Chamomile Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر کنگر فرنگی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Artichoke Seeds Pack Of 3 137,750 137750 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر شنبلیله گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Fenugreek Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۰۲ بهمن
بذر گل آفتابگردان 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر گل ابری نقره ای 29,875 29875 ۰۲ بهمن
بذر گل ناز آفتابی گلباران سبز Golbaranesabz Rose Moss Flower Seeds 90,250 90250 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل بنفشه الوان گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Colored Violet Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
بذر گل همیشه بهار گلباران سبز Golbaranesabz English Marigold Flower Seeds 85,500 85500 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر گل همیشه بهار گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz English-Marigold Flower Seeds Pack Of 3 166,250 166250 ۰۲ بهمن
مجموعه بذر هویج گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Carrots Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۰۲ بهمن
بذر فلفل دلمه ای ارگانیک شرکت سبزینه 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر شلغم ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر برگ چغندر ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر تربچه فرانسوی ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر گل شقایق چند رنگ وارداتی corn poppy 50,000 50000 ۰۲ بهمن
بذر گل مریم گلی قرمز scarlet sage 50,000 50000 ۰۲ بهمن
کود آهن ارگانیک شرکت سبزینه 80,000 80000 ۰۲ بهمن
بذر گوجه فرنگی ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر شويد گلباران سبز Golbaraesabz Dill Seeds 70,000 70000 ۰۲ بهمن
بذر خیار چنبر ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر فلفل قلمی ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر گل آفتاب گردان زرد sunflower 50,000 50000 ۰۲ بهمن
بذر گل آفتاب گردان قرمز sunflower 50,000 50000 ۰۲ بهمن
بذر بادنجان دلمه ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر بادنجان قلمی ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر لبو (چغندر) ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر گل استکانی بنفش canterbury bells 50,000 50000 ۰۲ بهمن
بذر ماشک پاکان بذر Pakan bazr Vetches Seeds 47,500 47500 ۰۲ بهمن
بذر هندوانه ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر گل پریوش گلباران سبز Golbaranesabz Catharanthus Roseus Flower Seeds 99,750 99750 ۰۲ بهمن
بذر گل شقایق نعمانی گلباران سبز Golbaranesabz Anemone Nemorosa Flower Seeds 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر کوکب 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر خیار بوته ای 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر لبو 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر گل ناز آفتابی پرپر نارنجی MOSS ROSE 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر گل نیلوفر رونده الوان Morning Glory 29,750 29750 ۰۲ بهمن
بذر گوجه فرنگی 500 گرمی - Tomato 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر گل اطلسی گل درشت الوان Purple Calibrachoa 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر نوئل سبز آبی-picea engelmannii 25,000 25000 ۰۲ بهمن
بذر فلفل زینتی 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر کاکتوس ایرو لنینگوسی 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر اطلسی 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر گل گاو زبان گلباران سبز Golbaranesabz Vipers Bugloss Seeds 87,750 87750 ۰۲ بهمن
بذر گل مینا چمنی گلباران سبز Golbaranesabz Grass Bellis Flower Seeds 95,000 95000 ۰۲ بهمن
بذر گل رعنا زیبا گلباران سبز Golbaranesabz Gaillardia Flower Seeds 90,250 90250 ۰۲ بهمن
بذر منداب پاکان بذر Pakan bazr Arugula Seeds 47,500 47500 ۰۲ بهمن
بذر پیازچه ارگانیک شرکت سبزینه 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر لوبيا چيتي بهينه سازان سبز مهرگان مدل Sembol Behineh Sazane sabze Mehregan Wax Bean Sembol Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر لوبیا سبز ارگانیک شرکت سبزینه 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر ریحان بنفش ارگانیک شرکت سبزینه 15,600 15600 ۰۲ بهمن
بذر ریحان سبز ارگانیک شرکت سبزینه 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر گل جعفری پُر پَر 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر خاکشير پاکان بذر Pakan bazr Descurainia Sophia Seeds 76,000 76000 ۰۲ بهمن
بذر گندم پاکان بذر Pakan bazr Wheat Seeds 38,000 38000 ۰۲ بهمن
بذر گل لاله عباسی هفت رنگ four oclock 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر ماش پاکان بذر Pakan bazr Mung Bean Seeds 47,500 47500 ۰۲ بهمن
بذر گل مینا گلباران سبز Golbaranesabz Bellis Flower Seeds 76,000 76000 ۰۲ بهمن
بذر گل میخک گلباران سبز Golbaranesabz Dianthus Flower Seeds 99,750 99750 ۰۲ بهمن
بذر گل میمون گلباران سبز Golbaranesabz Antirrhinum Majus Flower Seeds 99,750 99750 ۰۲ بهمن
بذر کاکتوس آگاو اسکابرا 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر کاهو 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر گل آمارانتوس 29,875 29875 ۰۲ بهمن
بذر کلم پیچ 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر کرچگ 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر کدو سبز 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر کدو تنبل 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر کاکتوس مخلوط 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر شنبلیله 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر فلفل شیرین 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر تلوکاکتوس 30,000 30000 ۰۲ بهمن
بذر بامیه 20,000 20000 ۰۲ بهمن
بذر بادمجان قلمی 20,000 20000 ۰۲ بهمن
سمپاش دستی 2 لیتری واستر VSP02 210,000 210000 ۰۲ بهمن
سمپاش اکتيو مدل AC1020LS حجم 20 ليتر Active AC1020LS Sprayer 20 Litre 799,500 799500 ۰۲ بهمن
سمپاش هامبورگ مدل 2102 ظرفيت 2 ليتر Hamburg 2102 Handy Sprayer 224,250 224250 ۰۲ بهمن
سمپاش اکتيو مدل AC1009LS حجم 9 ليتر Active AC1002LS Sprayer 9 Litre 516,750 516750 ۰۲ بهمن
تبردست ساز کوچک ساز ابزار as 350,000 350000 ۰۲ بهمن
تبر دست ساز متوسط سازابزار am 400,000 400000 ۰۲ بهمن
تبر باغباني سيلور مدل 1250 Silver 1250 Gardening Axe 1,090,000 1090000 ۰۲ بهمن
تبر باغباني پرانا مدل 1000 Perana 1000 Gardening Axe 660,000 660000 ۰۲ بهمن
تبر باغباني سيلور مدل 800 Silver 800 Gardening Axe 670,000 670000 ۰۲ بهمن
اره درخت بر 1600 وات کرون15162 3,100,000 3100000 ۰۲ بهمن
اره باغبانی مستقیم ۳۰۰mm- RH-3604 Ronix RH-3604 Gardening Saw 288,500 288500 ۰۲ بهمن
اره باغبانی خم 35میلیمتری رونیکسRH-3602 410,000 410000 ۰۲ بهمن
اره باغبانی خم 330 میلی متری اکتیوAC-6033 350,000 350000 ۰۲ بهمن
اره باغبانی خم 330 میلی متری نووآ NTS-2234 402,500 402500 ۰۲ بهمن
اره باغبانی مستقیم اکتیوAC-6025 400,000 400000 ۰۲ بهمن
اره باغبانی تاشو Waistsaw 180,000 180000 ۰۲ بهمن
چاقو قلمه زنی باغبانی 4 اینچ ویجکس 150,000 150000 ۰۲ بهمن
چاقو قلمه زنی باغبانی 7 اینچ نووا 190,000 190000 ۰۲ بهمن
اره درخت بر برقی 2400 وات رونیکسRH-4740 3,840,000 3840000 ۰۲ بهمن
اره باغبانی تاشو190 میلی متری اکتیوAC-6019 300,000 300000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی هامبورگ مدل H3310 Hamburg H3310 Scissors Secateures 350,000 350000 ۰۲ بهمن
قیچی شاخه زن دنده ای ۷۵ سانت نوا مدل NTS2371 615,000 615000 ۰۲ بهمن
قیچی شاخه زن دسته تلسکوپی نوا مدل NTS2370 Nova NTS2370 728,000 728000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی رونیکس مدل EASY CUT - RH-3103 Ronix RH-3103 258,000 258000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی سوپر نوا مدل NTS2311 Nova NTS2311 239,000 239000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی حرفه ای (صنعتی) اینکو HPS0308 450,000 450000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی رونیکس مدل Bypass - RH-3101 Ronix RH-3101 218,000 218000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی مدل رونیکس مدل Hyper cut - RH-3102 Ronix RH-3102 458,000 458000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی SPEEDO رونیکس RH-3100 179,000 179000 ۰۲ بهمن
قيچي ورق بر راست بر اسپرو مدل 3551810SB Spero 355-1810SB Aviation Tin Snips Left Cut 465,500 465500 ۰۲ بهمن
قيچي باغباني فرست وان مدل 705 First 1 705 Secateures 194,750 194750 ۰۲ بهمن
شاخه زن دسته ثابت 70سانت رونیکس RH-3115 498,000 498000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی V-7 واستر v-7 255,000 255000 ۰۲ بهمن
قيچي ورق بر چپ بر رونيکس مدل RH-3903 Ronix RH-3903 Aviation Snip - Left 275,000 275000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی S.T.A 210,000 210000 ۰۲ بهمن
قیچی میوه چینی مدل NTS 2390 نووا 179,000 179000 ۰۲ بهمن
قيچي لوله بر آروا مدل 4201 Arva 4201 Pipe Cutter 342,000 342000 ۰۲ بهمن
قیچی هرس طرح آرس 300,000 300000 ۰۲ بهمن
قیچی میوه چینی 190,000 190000 ۰۲ بهمن
قیچی باغبانی مدل 1050