نرخ تب سنج

بیورر / Beurer

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ترمومتر پیشانی بیورر Beurer FT45 دماسنج دیجیتالی بیورر FT45 1,155,000 1155000 ۰۲ بهمن
ترمومتر دیجیتال بیورر Beurer FT15 دماسنج دیجیتالی بیورر jFT15 542,700 542700 ۰۲ بهمن
ترمومتر دیجیتالی بیورر FT09 دماسنج دیجیتالی بیورر FT09 445,000 445000 ۰۲ بهمن
دماسنج دیجیتالی بیورر Beurer FT65 دماسنج دیجیتالی بیورر FT65 1,845,000 1845000 ۰۲ بهمن
ترمومتر پستانکی بیورر Beurer JFT20 دماسنج پستانکی بیورر JFT20 570,000 570000 ۰۲ بهمن
Beurer FT60 Digital Thermometer ترمومتر پیشانی سه کاره FT60‎‎ بيورر 1,490,000 1490000 ۰۲ بهمن
دماسنج بيورر FT15/1 Beurer FT15/1 Thermometer 542,700 542700 ۰۲ بهمن
ترمومتر پیشانی بیورر Beurer FT90 دماسنج دیجیتالی بیورر FT90 2,110,000 2110000 ۰۲ بهمن

امرن / Omron

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
دماسنج امرن Gentle Temp 520 Omron Gentle Temp 520 Thermometer 1,605,000 1605000 ۰۲ بهمن
دماسنج امرن Eco Temp Smart Omron Eco Temp Smart Thermometer 282,750 282750 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Braun NTF 3000 Thermometer دماسنج دیجیتالی براون مدل NTF 3000 3,470,000 3470000 ۰۲ بهمن
ترمومتر گوش و پیشانی مایکرولایف IFR100 1,700,000 1700000 ۰۲ بهمن
تب‌ سنج فرست يرز مدل Y7078 The First Years Y7078 Thermometer 370,500 370500 ۰۲ بهمن
تب سنج هايتک مدل KFT-03 Hi-Tec KFT-03 Digital Thermometer 229,000 229000 ۰۲ بهمن
تب سنج مدل مدل Termo Medel Termo Digital Thermometer 117,000 117000 ۰۲ بهمن
ترمومتر مایکرولایف MT50 145,000 145000 ۰۲ بهمن
ترمومتر پیشانی مایکرولایف FR100 1,615,000 1615000 ۰۲ بهمن
تب سنج مايکرولايف مدل MT 50 Microlife MT 50 Thermometer 121,875 121875 ۰۲ بهمن
تب سنج بيورر مدل FT78 Beurer FT78 Thermometer 1,950,000 1950000 ۰۲ بهمن
تب سنج ديجيتال مدل مدل No Contact Medel No Contact Digital Thermometer 2,155,000 2155000 ۰۲ بهمن
تب سنج رزمکس مدل TG100 Rossmax TG100 Thermometer 170,000 170000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال نوزاد HA500Qرزمکس ( Rossmax ) 1,560,000 1560000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال 1805 ریشتر (Riester) 2,910,000 2910000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال TH1091 زیکلاس مد ( Zyklusmed ) 2,000,000 2000000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتالی عروسکی (سری منعطف)( Zyklusmed ) 155,000 155000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتالی بزرگسال (منعطف/ساده) ( Zyklusmed ) 110,000 110000 ۰۲ بهمن
تب سنج گوش رزمکس مدل RA600 Rossmax RA600 Ear Thermometer 1,375,000 1375000 ۰۲ بهمن
تب سنج رزمکس مدل HA500 Rossmax HA500 Thermometer 1,630,000 1630000 ۰۲ بهمن
دماسنج ديجيتالي اکيومد مدل TG380 Accumed TG380 Thermometer 234,750 234750 ۰۲ بهمن
دماسنج ديجيتالي اکيومد مدل RB600 Accumed RB600 Digital Thermometer 1,210,000 1210000 ۰۲ بهمن
تب‌ سنج امرن مدل Eco Temp Basic Omron Eco Temp Basic Thermometer 283,500 283500 ۰۲ بهمن
تب سنج پستانکي کوکت مدل KFT-21 Cocet KFT-21 Digital Clinical Thermometer 350,000 350000 ۰۲ بهمن
تب‌ سنج چيکو مدل 6929 Chicco 6929 Thermometer 360,000 360000 ۰۲ بهمن
ترمومتر مایکرولایف MT16F1 180,000 180000 ۰۲ بهمن
ترمومتر گوش مایکرولایف IR120 1,572,500 1572500 ۰۲ بهمن
تب سنج Accumed دیجیتال HB500 1,520,000 1520000 ۰۲ بهمن
تب سنج مايکرولايف مدل FR 100 Microlife FR 100 Thermometer 1,790,000 1790000 ۰۲ بهمن
تب سنج مايکرولايف مدل MT 1751 Microlife MT 1751 Thermometer 250,000 250000 ۰۲ بهمن
دماسنج ديجيتالي اکيومد مدل HB500 Accumed HB500 Digital Thermometer 1,520,000 1520000 ۰۲ بهمن
دماسنج ديجيتال هايتک مدل KFT-05 Hi-Tec KFT-05 Digital Thermometer 239,750 239750 ۰۲ بهمن
دماسنج ديجيتال هايتک مدل KFT-22 Hi-Tec KFT-22 Digital Thermometer 1,167,500 1167500 ۰۲ بهمن
ترمومتر دیجیتالی پیشانی امرن 1,850,000 1850000 ۰۲ بهمن
ترمومتر دیجیتالی انعطاف پذیر امرن 250,000 250000 ۰۲ بهمن
تب سنج رزمکس مدل TG380 Rossmax TG380 Thermometer 230,000 230000 ۰۲ بهمن
تب سنج رزمکس مدل HC700 Rossmax HC700 Thermometer 3,420,000 3420000 ۰۲ بهمن
دماسنج ديجيتالي اکيومد مدل TK120 Accumed TK120 Thermometer 110,000 110000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتالHA500 رزمکس ( Rossmax ) مخصوص بزرگسال 1,710,000 1710000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال گوش رزمکس ( Rossmax ) مدل RA600 1,415,000 1415000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال زیکلاس مد | Zyklusmed مدل TH2061 1,140,000 1140000 ۰۲ بهمن
تب سنج امرن مینی itemp-mini omron 390,000 390000 ۰۲ بهمن
ترمومتر امرن Flex Temp smart 410,000 410000 ۰۲ بهمن
تب سنج امرن ECO TEMP BASIC 130,000 130000 ۰۲ بهمن
ترمومتر مایکرولایف Microlife MT 16F1 150,000 150000 ۰۲ بهمن
تب سنج مايکرولايف مدل NC 100 Microlife NC 100 Thermometer 1,555,000 1555000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال OMRON مدل 520 1,779,500 1779500 ۰۲ بهمن
تب سنج OMRON مدل Eco Temp Smart 283,500 283500 ۰۲ بهمن
تب سنج OMRON مدل I-Temp Mini 414,000 414000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال OMRON مدل I-Temp 633,000 633000 ۰۲ بهمن
تب سنج OMRON مدل Flex Temp Smart 370,000 370000 ۰۲ بهمن
تب سنج MICROLIFE-NC مدل NC 100 1,978,000 1978000 ۰۲ بهمن
تب سنجMICROLIFE مدلMT-1751 299,000 299000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتالی گوش و پیشانی زیکلاس مد 1,870,000 1870000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال منعطف زیکلاس مد 150,000 150000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال ساده (سرثابت) زیکلاس مد 147,500 147500 ۰۲ بهمن
تب سنج امرن مدل MC246 Omron MC246 Thermometer 140,000 140000 ۰۲ بهمن
تب سنج مدیسانا مدل FTN 1,995,000 1995000 ۰۲ بهمن
ترمومتر دیجیتالی ایزی لایف MT-402 Microlife MT-402 90,000 90000 ۰۲ بهمن
دماسنج امرن Flex Temp Smart Omron Flex Temp Smart Thermometer 410,000 410000 ۰۲ بهمن
ترمومتر پیشانی مایکرولایف Microlife NC 100 Microlife NC 100 1,925,000 1925000 ۰۲ بهمن
تب سنج مدیسانا TM750 TM750 1,835,000 1835000 ۰۲ بهمن
ترمومتر مایکرولایف MT200 Microlife MT200 550,000 550000 ۰۲ بهمن
تب سنج پلي گرين مدل KD-1470 Polygreen KD-1470 Digital Thermometer 165,750 165750 ۰۲ بهمن
تب سنج سیتی زن CTA302 260,000 260000 ۰۲ بهمن
تب سنج EmsiG مدل CT95 2,200,000 2200000 ۰۲ بهمن
تب سنج سیتی زن CTA301 250,000 250000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال ریشتر ri-thermo n 1805 Riester ri-thermo n 1805 3,135,000 3135000 ۰۲ بهمن
تب سنج (ترمومتر) بدون تماس Fora IR19 1,730,000 1730000 ۰۲ بهمن
ترمومتر دیجیتالی گوشی بیورر مدل FT58 Beurer FT58 1,680,000 1680000 ۰۲ بهمن
تب سنج سیتی زن CTA303 270,000 270000 ۰۲ بهمن
تب‌ سنج دفرست يرز مدل Y7051 The First Years Y7051 Thermometer 560,000 560000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال امسیگ EmsiG CT30 EmsiG CT30 1,392,500 1392500 ۰۲ بهمن
ترمومتر دیجیتالی تفا 750,000 750000 ۰۲ بهمن
ترمومتر گوش مایکرولایف Microlife IR 120 Microlife IR 120 1,890,000 1890000 ۰۲ بهمن
ترمومتر پیشانی مایکرولایف Microlife FR 100 Microlife FR 100 1,840,000 1840000 ۰۲ بهمن
ترمومتر یخچالی تفا 120,000 120000 ۰۲ بهمن
تب سنج گوشي مدل ET-100B ET-100B Ear Thermometer 1,580,000 1580000 ۰۲ بهمن
دماسنج نوري پلي گرين مدل KI-8280 Polygreen KI-8280 Infrared Thermometer 1,310,000 1310000 ۰۲ بهمن
ترمومتر دیجیتال مدی سانا TM700 TM700 285,000 285000 ۰۲ بهمن
تب سنج مدیسانا مدل FTC Medisana FTC Thermometer 200,000 200000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتالی ریشتر مدل 1805 Riester 1805 3,135,000 3135000 ۰۲ بهمن
تب سنج سیتی زن CT504 1,470,000 1470000 ۰۲ بهمن
تب سنج (ترمومتر) دهانی رزمکس مدل RA-600 1,530,000 1530000 ۰۲ بهمن
تب سنج (ترمومتر) دهانی رزمکس مدل HA-500 1,620,000 1620000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال سر متحرک زیکلاس مد 147,500 147500 ۰۲ بهمن
تب سنج امرن مدل 720 Omron720 Thermometer 2,845,000 2845000 ۰۲ بهمن
دماسنج دیجیتالی آ ا گ مدل FT 4925 AEG FT 4925 Digital Thermometer 1,825,000 1825000 ۰۲ بهمن
Beeper Digital Thermometer تب سنج دیجیتال Beeper 170,000 170000 ۰۲ بهمن
تب سنج غیرتماسی امرن mc 720 2,020,000 2020000 ۰۲ بهمن
تب سنج اینفرارد مدیسانا مدل TM750 Medisana TM750 Infrared Thermometer 1,905,000 1905000 ۰۲ بهمن
دماسنج دیجیتالی آ ا گ مدل FT 4919 AEG FT 4919 Digital Thermometer 1,850,000 1850000 ۰۲ بهمن
تب سنج اینفرارد غیر تماسی مدیسانا مدل TM-65E Medisana TM-65E Infrared Thermometer 2,200,000 2200000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال 152,500 152500 ۰۲ بهمن
تب سنج AD UT-113 430,000 430000 ۰۲ بهمن
تب‌ سنج دیجیتال چیکو مدل 449/3 Chicco 449/3 Thermometer 380,250 380250 ۰۲ بهمن
تب‌ سنج دیجیتال چیکو مدل 449/1 Chicco 449/1 Thermometer 380,250 380250 ۰۲ بهمن
تب‌ سنج دیجیتال چیکو مدل 449/2 Chicco 449/2 Thermometer 341,250 341250 ۰۲ بهمن
تب سنج غیر تماسی امسیگCT50 2,190,000 2190000 ۰۲ بهمن
تب سنج گوشی مادون قرمز لایکا مدل TH2002 Laica TH2002 Ear Thermometer 1,003,750 1003750 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال مدل 8877 8877 Digital Thermometer 1,350,000 1350000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال امیسگ مدل CT 30 EmsiG CT30 Digital Thermometer 1,585,000 1585000 ۰۲ بهمن
تب سنج ریشتر مدل ri-Thermo N Riester ri-Thermo N Thermometer 3,525,000 3525000 ۰۲ بهمن
تب سنج امسیگ مدل CT95 EmsiG CT95 Thermometer 2,090,000 2090000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتالی سیتی زن Citizen CT810 Citizen CT810 1,440,000 1440000 ۰۲ بهمن
تب سنج مدیسانا مدل TM 700 Medisana TM 700 310,000 310000 ۰۲ بهمن
تب سنج AD UT-103 1,980,000 1980000 ۰۲ بهمن
تب سنج اینفرارد مدیسانا مدل FTN Medisana FTN Infrared Thermometer 2,090,000 2090000 ۰۲ بهمن
تب‌ سنج دیجیتال چیکو مدل 449 Chicco 449 Thermometer 380,250 380250 ۰۲ بهمن
ست بهداشتی سامر مدل S4141 بسته 9 عددی Summer 04141 Health Set 12pcs 1,150,000 1150000 ۰۲ بهمن
تب سنج مدادی Chicco 450,000 450000 ۰۲ بهمن
تب سنج چیکو (Chicco) مدل My Touch 3,450,000 3450000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتال وکتو مدل DG VEKTO DG Digital Thermometer 146,250 146250 ۰۲ بهمن
ترمومتر دیجیتالی ایزی لایف MT-101 Microlife MT-101 140,000 140000 ۰۲ بهمن
تب سنج دیجیتالی قرمز چند کاره رنگ صورتی 1,400,000 1400000 ۰۲ بهمن
ترمومتر دیجیتال beurer FT70 beurer FT70 1,890,000 1890000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062a\u0628-\u0633\u0646\u062c":"\u062a\u0628 \u0633\u0646\u062c"}