نرخ تبر باغبانی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
تبردست ساز کوچک ساز ابزار as 350,000 350000 ۳۰ دی
تبر دست ساز متوسط سازابزار am 400,000 400000 ۳۰ دی
تبر باغباني سيلور مدل 1250 Silver 1250 Gardening Axe 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
تبر باغباني پرانا مدل 1000 Perana 1000 Gardening Axe 660,000 660000 ۳۰ دی
تبر باغباني سيلور مدل 800 Silver 800 Gardening Axe 670,000 670000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062a\u0628\u0631-\u0628\u0627\u063a\u0628\u0627\u0646\u06cc":"\u062a\u0628\u0631 \u0628\u0627\u063a\u0628\u0627\u0646\u06cc"}