نرخ تابلو روان

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
PalizAfzar PH20 Outdoor Full Color Digital Boards تابلو روان تمام رنگی پالیز افزار مدل پی اچ 20 33,000,000 33000000 ۳۰ دی
PalizAfzar PH7.62 Indoor Single Color Digital Boards تابلو روان تک رنگ پالیز افزار مدل پی اچ 7.62 15,200,000 15200000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u062a\u0627\u0628\u0644\u0648-\u0631\u0648\u0627\u0646":"\u062a\u0627\u0628\u0644\u0648 \u0631\u0648\u0627\u0646"}