نرخ برنج

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
برنج پاکستانی ملحم 10 کیلویی-نو 687,000 687000 ۳۰ دی
برنج پاکستانی آفتاب 10 کیلویی 675,000 675000 ۳۰ دی
برنج پاکستانی دل 10 کیلویی 687,000 687000 ۳۰ دی
برنج پاکستانی تاج محل سفید10کیلویی 655,000 655000 ۳۰ دی
برنج پاکستانی الاهمان 10 کیلویی 650,000 650000 ۳۰ دی
برنج پاکستانی ملحم 10 کیلویی 687,000 687000 ۳۰ دی
برنج طارم ممتاز شمال 10 کیلویی 1,225,250 1225250 ۳۰ دی
برنج شاميانه گيلان 11 كيلويي 1,243,000 1243000 ۳۰ دی
سبوس برنج فرآوری شده 65,000 65000 ۳۰ دی
برنج سفید ارگانیک۹۰۰ گرمی دارامان 180,000 180000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0628\u0631\u0646\u062c":"\u0628\u0631\u0646\u062c"}