نرخ برس سیمی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
فرچه سیمی 50,000 50000 ۰۲ بهمن
برس سیمی درجه 1 30,000 30000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0628\u0631\u0633-\u0633\u06cc\u0645\u06cc":"\u0628\u0631\u0633 \u0633\u06cc\u0645\u06cc"}