نرخ بارکد خوان

ال جی / LG

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Champtek LG610 Barcode Scanner بارکد خوان چمپتک مدل ال جی 610 1,950,000 1950000 ۰۲ بهمن
Champtek LG610BT Wireless Barcode Scanner بارکد خوان بی سیم چمپتک مدل ال جی 610 بی تی 6,150,000 6150000 ۰۲ بهمن

موتورولا / Motorola

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Motorola LS2208 Corded Barcode Scanner بارکد خوان موتورولا مدل ال اس 2208 3,450,000 3450000 ۰۲ بهمن

کن / CAN

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Cino FuzzyScan F780 1D Barcode Scanner بارکد اسکنر با سیم سینو اف 780 3,850,000 3850000 ۰۲ بهمن

نیکیتا / Nikita

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Nikita Hubble BC 5000 barcode scanner 1,400,000 1400000 ۰۲ بهمن

هانی ول / Honeywell

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Honeywell Voyager 1250g Single-Line Laser Barcode Scanner بارکد خوان با سیم هانیول 1250 جی 3,150,000 3150000 ۰۲ بهمن
Honeywell Solaris 7820 Barcode Laser Scanner بارکد خوان چند پرتوه لیزری هانی ول مدل 7820 10,080,000 10080000 ۰۲ بهمن
Honeywell Hyperion 1300G Linear Imaging Barcode Scanner بارکد خوان با سیم هانیول 1300 جی 3,950,000 3950000 ۰۲ بهمن
Honeywell Voyager 1202g Wireless Linear Barcode Scanner بارکد خوان بی سیم هانیول 1202 جی 10,700,000 10700000 ۰۲ بهمن
Honeywell Xenon 1900 Area Imaging Laser Barcode Scanner بارکد خوان با سیم هانیول مدل زنون 1900 11,750,000 11750000 ۰۲ بهمن
Honeywell Voyager 1202g Barcode Scanner بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1202g 12,675,000 12675000 ۰۲ بهمن
Honeywell Orbit 7120 Barcode Scanner بارکدخوان هانی ول مدل Orbit 7120 7,845,000 7845000 ۰۲ بهمن
Honeywell Voyager 1200g Linear Barcode Scanner بارکد خوان با سیم هانیول 1200 جی 3,500,000 3500000 ۰۲ بهمن

دیتالاجیک / DataLogic

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
DATALOGIC QD2100 barcode scanner بارکدخوان دیتا لاجیک QD2100 3,500,000 3500000 ۰۲ بهمن
Datalogic Quickscan Lite بارکد اسکنر Datalogic Quickscan Lite 2,475,000 2475000 ۰۲ بهمن
Datalogic Magellan 800 barcode scanner 8,200,000 8200000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC Gryphon M4430 Optical Barcode Scanner بارکدخوان نوری دیتالاجیک مدل Gryphon M4430 9,500,000 9500000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC Heron HD3130 Barcode Scanner بارکدخوان دیتالاجیک مدل Heron HD3130 5,050,000 5050000 ۰۲ بهمن
Datalogic QuickScan M QM2131 Barcode Scanner بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو ام 2131 14,875,000 14875000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC QuickScan I QM2131 Barcode Scanner بارکدخوان تک‌بعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2131 14,875,000 14875000 ۰۲ بهمن
Datalogic Quickscan 2430 بارکد اسکنر Datalogic Quickscan 2430 5,600,000 5600000 ۰۲ بهمن
Datalogic Cobalto CO5330 Barcode Scanner بارکد خوان دیتالاجیک مدل کو 5330 8,950,000 8950000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC Magellan 2200VS Bi-Optic Barcode Scanner بارکدخوان لیزری چندپرتوی دیتالاجیک مدل Magellan 2200VS 11,800,000 11800000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC Magellan 800i Bi-Optic Barcode Scanner بارکدخوان لیزری چندپرتوی دیتالاجیک مدل Magellan 800i 7,700,000 7700000 ۰۲ بهمن
Datalogic Quickscan I بارکد اسکنر یک بعدی Datalogic Quickscan I 3,350,000 3350000 ۰۲ بهمن
Datalogic Magellan 2200 barcode scanner 13,425,000 13425000 ۰۲ بهمن
Datalogic M4400 2D بارکد اسکنر دو بعدی Datalogic M4400 2D 7,500,000 7500000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC Gryphon M4130 Optical Barcode Scanner بارکدخوان نوری دیتالاجیک مدل Gryphon M4130 14,600,000 14600000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC Gryphon I GFS4470 Barcode Scanner بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GFS4470 9,120,000 9120000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC Gryphon GD4430 Barcode Scanner بارکدخوان دیتالاجیک مدل Gryphon I GD4430 9,145,000 9145000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC QD2131 Barcode Scanner بارکدخوان دیتالاجیک مدل QD2131 4,240,000 4240000 ۰۲ بهمن

زبکس / Zebex

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Zebex Z3190 1D Barcode Scanner بارکد خوان با سیم یک بعدی زبکس مدل Z3190 3,390,000 3390000 ۰۲ بهمن

جن ایکس / GenX

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Genx Barcode Scanner 6200 بارکد خوان جنکس مدل 6200 1,550,000 1550000 ۰۲ بهمن
Genx Wireless Barcode Scanner 9310w بارکد خوان بی سیم جنکس مدل 9310 7,000,000 7000000 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
MINDEO MD6100 2D Image Barcode Scanner بارکد خوان دو بعدی با سیم میندئو مدل ام دی 6100 5,220,000 5220000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان میوا Meva MBS-4680 Meva MBS-4680 3,600,000 3600000 ۰۲ بهمن
Data Logic Quick Scan M barcode scanner 9,200,000 9200000 ۰۲ بهمن
Oscar OS60LWW Barcode Scanner بارکد خوان با سیم اسکار OS60LWW با پایه 1,850,000 1850000 ۰۲ بهمن
Axiom 4012 Cordless Barcode Scanner بارکد خوان بیسیم آکسیوم مدل 4012 3,725,000 3725000 ۰۲ بهمن
Axiom 4012N Cordless Barcode Scanner بارکد خوان بیسیم آکسیوم مدل 4012 ان 3,250,000 3250000 ۰۲ بهمن
Axiom V6 Corded Barcode Scanner بارکد خوان آکسیوم مدل وی 6 1,390,000 1390000 ۰۲ بهمن
Champtek SG600BT Wireless Barcode Scanner بارکد خوان بی سیم چمپتک مدل اس جی 600 بی تی 6,200,000 6200000 ۰۲ بهمن
Axiom 2290 Corded Barcode Scanner بارکد خوان آکسیوم مدل 2290 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Posiflex MK 5145 barcode scanner 3,950,000 3950000 ۰۲ بهمن
Data Logic Quick Scan Lite Data Logic Quick Scan 2,600,000 2600000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان Axiom 8223 Barcode Scanner Axiom 8223 Barcode Scanner 8,410,000 8410000 ۰۲ بهمن
Data Logic Gryphon M4130 barcode scanner 16,125,000 16125000 ۰۲ بهمن
میندئو Mindeo 2250 Mindeo 2250 2,075,000 2075000 ۰۲ بهمن
MINDEO CS3290 Cordless 1D laser Barcode Scanner بارکد خوان 1 بعدی بی سیم میندئو سی اس 3290 11,100,000 11100000 ۰۲ بهمن
MINDEO MS3390 1D Mobile Barcode Scanner بارکد خوان یک بعدی بی سیم میندئو ام اس 3390 6,700,000 6700000 ۰۲ بهمن
Romans LS-1743 Corded Barcode Scanner بارکد خوان یک بعدی رومنس مدل ال اس 1743 2,550,000 2550000 ۰۲ بهمن
Tyson TY-2012 Barcode Scanner بارکد خوان با سیم تایسون مدل 2012 2,100,000 2100000 ۰۲ بهمن
meva MBS 3615 Barcode Scanner بارکد اسکنر با سیم میوا مدل 3615 2,025,000 2025000 ۰۲ بهمن
Oscar OS60LBW Barcode Laser Scanner With Stand بارکد خوان با سیم اسکار OS60LBW با پایه 2,250,000 2250000 ۰۲ بهمن
Cino FuzzyScan F680BT Cordless 1D Barcode Scanner بارکد اسکنر بی سیم سینو اف 680 بی تی 11,900,000 11900000 ۰۲ بهمن
Romans LS-1245W Cordless Barcode Scanner بارکد خوان بی سیم رومنس مدل ال اس 1245 7,220,000 7220000 ۰۲ بهمن
Posiflex TS-2200 Barcode Scanner بارکد خوان پسیفلکس مدل تی اس 2200 12,800,000 12800000 ۰۲ بهمن
MINDEO CS3290 Cordless 2D laser Barcode Scanner بارکد خوان بی سیم 2 بعدی میندئو مدل سی اس 3290 11,400,000 11400000 ۰۲ بهمن
QuickScan Lite QW2100 بارکدخوان کوییک اسکن Lite QW2100 3,195,000 3195000 ۰۲ بهمن
Cino FuzzyScan F560 Barcode Laser Scanner بارکد خوان با سیم سینو F560 2,600,000 2600000 ۰۲ بهمن
Honeywell Voyager 1400g Linear/Area-Imaging Scanner بارکد خوان 2 بعدی با سیم هانیول 1400 جی 4,829,000 4829000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC Magellan 3200VSi Barcode Scanner بارکدخوان دیتالاجیک مدل Magellan 3200VSi 9,745,000 9745000 ۰۲ بهمن
Datalogic Magellan 3200 2D Barcode Scanner بارکد خوان 2 بعدی دیتالاجیک مدل ماگلان 3200 13,900,000 13900000 ۰۲ بهمن
Axiom PDT 8223 Wireless Barcode Scanner بارکد خوان بیسیم آکسیوم مدل 8223 8,200,000 8200000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان ديتالاجيک مدل Quick Scan QD2430 DATALOGIC Quick Scan QD2430 Barcode Scanner 5,225,000 5225000 ۰۲ بهمن
meva MBS 3615 Barcode Scanner With Stand بارکد اسکنر با سیم میوا مدل 3615 2,370,000 2370000 ۰۲ بهمن
Zebex Z3190BT 1D Barcode Scanner بارکد خوان بی سیم یک بعدی زبکس مدل Z3190BT 11,280,000 11280000 ۰۲ بهمن
Honeywell Voyager 1250g Barcode Scanner بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1250g 3,425,000 3425000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان میوا مدل MBS-3615 Combo Meva MBS-3615 Combo Barcode Scanner 1,675,000 1675000 ۰۲ بهمن
Remo 3100 Laser Barcode Scanner بارکد خوان لیزری رمو مدل 3100 3,550,000 3550000 ۰۲ بهمن
Honeywell Eclipse 5145 Barcode Scanner بارکدخوان هاني ول مدل Eclipse 5145 2,870,000 2870000 ۰۲ بهمن
Datalogic Gryphon QM2430 Barcode Scanner بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو ام 2430 10,650,000 10650000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC QuickScan I QM2400 Barcode Scanner بارکدخوان دوبعدی دیتالاجیک مدل QuickScan I QM2400 12,850,000 12850000 ۰۲ بهمن
Honeywell Hyperion 1300g Barcode Scanner بارکدخوان هانی ول مدل Hyperion 1300g 3,715,000 3715000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان Axiohm مدل PDT 8223 Axiohm PDT 8223 7,600,000 7600000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC Heron HD3430 2D Barcode Scanner بارکدخوان 2 بعدي ديتالاجيک مدل Heron HD3430 8,625,000 8625000 ۰۲ بهمن
Zebex Z-3100 1D Barcode Scanner بارکد خوان با سیم یک بعدی زبکس مدل زد 3100 2,900,000 2900000 ۰۲ بهمن
Honeywell Voyager 1450g 1D Barcode Scanner بارکدخوان هاني ول مدل Voyager 1450g 3,870,000 3870000 ۰۲ بهمن
Honeywell Solaris 7980g 2D Barcode Scanner بارکدخوان 2 بعدي روميزي هاني ول مدل Solaris 7980g 2D 10,820,000 10820000 ۰۲ بهمن
Honeywell Youjie YJ3300 Barcode Scanner بارکدخوان هاني ول مدل Youjie YJ3300 1,950,000 1950000 ۰۲ بهمن
Datalogic Quick Scan QSM2131 Wireless Laser Barcode Scanner بارکدخوان دیتالاجیک مدل QSM2131 9,350,000 9350000 ۰۲ بهمن
Avasys Barcode Scanner ALS 001 1,750,000 1750000 ۰۲ بهمن
EPOS EC301 Laser Barcode Scanner بارکد خوان لیزری ای پوز مدل EC301 1,450,000 1450000 ۰۲ بهمن
Honeywell Voyager 1452g 1D Wireless Barcode Scanner بارکدخوان بيسيم هاني ول مدل Voyager 1452g 12,055,000 12055000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان TYSON TY-2115W 4,400,000 4400000 ۰۲ بهمن
Data Scan IP-2050 Laser Barcode Scanner 1,750,000 1750000 ۰۲ بهمن
Honeywell Youjie YJ4600 Barcode Scanner بارکدخوان 2 بعدي هاني ول مدل Youjie YJ4600 4,740,000 4740000 ۰۲ بهمن
Honeywell Voyager 1450g 2D Barcode Scanner بارکدخوان هاني ول مدل Voyager 1450g 2D 5,970,000 5970000 ۰۲ بهمن
Honeywell Voyager 1400g 1D Barcode Scanner بارکدخوان هاني ول مدل Voyager 1400g 4,765,000 4765000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC Heron Kit بارکد اسکن DATALOGIC مدل Heron Kit 4,400,000 4400000 ۰۲ بهمن
MINDEO 2250 AT Corded 1D laser Barcode Scanner بارکد خوان 1 بعدی با سیم میندئو 2250 ای تی 2,000,000 2000000 ۰۲ بهمن
Honeywell Xenon 1900 Barcode Scanner بارکدخوان هانی ول مدل Xenon 1900 11,650,000 11650000 ۰۲ بهمن
Romans LD-2130B Corded Barcode Scanner بارکد خوان رومنس مدل ال دی 2130 2,400,000 2400000 ۰۲ بهمن
meva MBS 4680 Barcode Scanner بارکد خوان با سیم میوا مدل 4680 3,300,000 3300000 ۰۲ بهمن
QuickScan Lite QD2100 بارکدخوان کوییک اسکن Lite QD2100 2,925,000 2925000 ۰۲ بهمن
Zebex Z3220 1D Barcode Scanner بارکد خوان یک بعدی زبکس مدل Z3220 1,595,000 1595000 ۰۲ بهمن
Zebex Z1170BT بارکد خوان بی سیم زبکس مدل Z1170BT 7,550,000 7550000 ۰۲ بهمن
Zebex z9000 B Portable Data Collector بارکد خوان بی سیم زبکس مدل Z9000 B 17,900,000 17900000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC Quick Scan M بارکد اسکنر DATALOGIC مدل Quick Scan M 8,700,000 8700000 ۰۲ بهمن
Remo 3100 plus Laser Barcode Scanner 3,450,000 3450000 ۰۲ بهمن
Barcode Reader Honywell Voyager 7820 بارکدخوان هانیول Voyager 7820 9,990,000 9990000 ۰۲ بهمن
Honeywell Voyager 1450g Barcode Scanner بارکد خوان هانیول مدل Voyager 1450g 5,675,000 5675000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان 2 بعدی دیتالاجیک مدل Magellan 3200 Datalogic Magellan 3200 2D Barcode Scanner 10,500,000 10500000 ۰۲ بهمن
Barcode Scaner Laser Symbol LS2208 3,950,000 3950000 ۰۲ بهمن
Datalogic QuickScan QD2130 Barcode Scanner بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو دی 2130 3,370,000 3370000 ۰۲ بهمن
Motorola Symbol LS2208 Corded Barcode Scanner بارکد خوان موتورولا مدل Symbol LS2208 3,875,000 3875000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان میوا مدل 4680 MEVA 4680 Barcode Scanner 3,660,000 3660000 ۰۲ بهمن
MINDEO MS3590 2D Mobile Image Scanner بارکد خوان یک بعدی و دو بعدی بی سیم میندئو ام اس 3590 8,200,000 8200000 ۰۲ بهمن
Romans LS-1000 Corded Barcode Scanner بارکد خوان یک بعدی رومنس مدل ال اس 1000 7,900,000 7900000 ۰۲ بهمن
Honeywell Voyager 1400g 2D Barcode Scanner بارکدخوان 2 بعدی هانی ول مدل Voyager 1400g 2D 6,970,000 6970000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان هانی ول مدل Eclipse 5145 Honeywell Eclipse 5145 Barcode Scanner 2,940,000 2940000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان بی سیم دیتالاجیک مدل QuickScan QBT2131 DATALOGIC QuickScan QBT2131 Barcode Scanner 10,705,000 10705000 ۰۲ بهمن
هانی کو پودر کاپوچینو480گرمی -- 276,000 276000 ۰۲ بهمن
MINDEO MD6200 2D Image Barcode Scanner بارکد خوان دو بعدی با سیم میندئو ام دی 6200 6,175,000 6175000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC Magellan 8500 XT Bi-Optic Barcode Scanner بارکدخوان لیزری چندپرتوی دیتالاجیک مدل Magellan 8500 XT 47,915,000 47915000 ۰۲ بهمن
Barcode Reader Zebex Z-3100 بارکدخوان زبکس Z-3100 2,330,000 2330000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان هانی ول مدل Hyperion 1300g Honeywell Hyperion 1300g Barcode Scanner 4,100,000 4100000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان ای پوز مدل EC301 E-POS EC301 Barcode Scanner 1,640,000 1640000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان اسکار مدل 60LWW OSCAR 60LWW Barcode Scanner 2,290,000 2290000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان اسکن لاجیک Q 10 ScanLogic Q10 1D Barcode Scanner 1,890,000 1890000 ۰۲ بهمن
Remo 3300 Laser Barcode Scanner بارکد خوان لیزری رمو مدل 3300 1,825,000 1825000 ۰۲ بهمن
robin RS2100 Corded 2D Barcode Scanner بارکد خوان دو بعدی رابین مدل RS2100 6,990,000 6990000 ۰۲ بهمن
Oscar OS60LBW Barcode Laser Scanner بارکد خوان با سیم اسکار OS60LBW 1,810,000 1810000 ۰۲ بهمن
Honeywell Voyager 1200g Barcode Scanner بارکدخوان هانی ول مدل Voyager 1200g 4,695,000 4695000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان دیتالاجیک مدل کیو دبلیو 2100 Datalogic Lite QW2100 Barcode Scanner 2,600,000 2600000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان 1 بعدی بی سیم میندئو مدل CS3290 MINDEO CS3290 Cordless 1D laser Barcode Scanner 10,700,000 10700000 ۰۲ بهمن
barcode scanner mindeo 2250 2,100,000 2100000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان زبکس مدل Z3100 Zebex Z3100 Barcode Scanner 2,460,000 2460000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان صنعتی با سیم دیتالاجیک Datalogic PD9530 19,690,000 19690000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان حرفه ای ثابت دیتالاجیک Datalogic Magellan 9800i 63,670,000 63670000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان حرفه ای ثابت دیتالاجیک Datalogic Magellan 9300i 41,950,000 41950000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان اسکار مدل 60CBS OSCAR 60CBS Barcode Scanner 4,235,000 4235000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان اسکار مدل 60CBW OSCAR 60CBW Barcode Scanner 2,480,000 2480000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان میوا مدل MBS-3615 Meva MBS-3615 Barcode Scanner 1,840,000 1840000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان هانیول مدل Voyager 1400g1D Honeywell Voyager 1400g1D Barcode Scanner 4,440,000 4440000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان دیتالاجیک مدل QuickScan QD2130 Datalogic QuickScan QD2130 Barcode Scanner 3,690,000 3690000 ۰۲ بهمن
MINDEO MP8300 Barcode Reader بارکد خوان میندئو MP8300 11,500,000 11500000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان میندئو مدل MD 6200 Mindeo MD 6200 Barcode Scanner 6,200,000 6200000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان میندئو مدل FS380 Fixed 1D Mindeo FS380 Fixed 1D Barcode Scanner 2,070,000 2070000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان میندئو مدل 5250 Mindeo 5250 Barcode Scanner 3,450,000 3450000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC Quick Scan M Wireless Optical Barcode Scanner بارکدخوان وایرلس نوری دیتالاجیک مدل Quick Scan M 9,250,000 9250000 ۰۲ بهمن
Honeywell Solaris 7980g 1D Barcode Scanner بارکدخوان رومیزی هانی ول مدل Solaris 7980g 1D 9,140,000 9140000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC PowerScan PM9500 Industrial Barcode Scanner بارکدخوان صنعتی دیتالاجیک مدل PowerScan PM9500 43,290,000 43290000 ۰۲ بهمن
DATALOGIC DBT6400 Wireless Barcode Scanner بارکدخوان بی سیم دیتا لاجیک مدل DBT6400 20,200,000 20200000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان صنعتی بی سیم دیتالاجیک Datalogic PM9530 33,290,000 33290000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان اسکار مدل 60LBW OSCAR 60LBW Barcode Scanner 2,190,000 2190000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان تایسون مدل Ty-2216 Tyson Ty-2216 Barcode Scanner 2,500,000 2500000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان اسکار مدل 70LBS OSCAR 70LBS Barcode Scanner 6,455,000 6455000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان ای پوز مدل CCD20 E-POS CCD20 Barcode Scanner 1,820,000 1820000 ۰۲ بهمن
Honeywell Orbit 7190g Hybrid Barcode Scanner بارکدخوان هانی ول مدل Orbit 7190g Hybrid 10,355,000 10355000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان میندئو 2250 2,342,500 2342500 ۰۲ بهمن
Oscar OS60CBW Barcode Laser Scanner بارکد خوان با سیم اسکار OS60CBW 2,100,000 2100000 ۰۲ بهمن
MINDEO FS380 Barcode Reader بارکد خوان میندئو FS380 2,100,000 2100000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان مترو لاجیک مدل MK-9540 MetroLogic MK-9540 Barcode Scanner 1,565,000 1565000 ۰۲ بهمن
Quick Data Charge Cable For Micro 190,000 190000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان میندئو مدل CS3290 Mindeo CS3290 Barcode Scanner 10,850,000 10850000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان میندئو مدل MP8300 Mindeo MP8300 Barcode Scanner 10,450,000 10450000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان میندئو مدل Mp720 Mindeo MP720 Barcode Scanner 6,250,000 6250000 ۰۲ بهمن
Meva LQ300\/800 Ribbon ریبون میوا LQ300\/800 110,000 110000 ۰۲ بهمن
Motorola LI4278 Cordless Linear Barcode Scanner بارکد خوان موتورولا مدل ال آی 4278 23,900,000 23900000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان 2 بعدی پیشخوانی هانی ول مدل Stratos 2700 Honeywell Stratos 2700 In-Counter 2D Barcode Scanner 57,450,000 57450000 ۰۲ بهمن
بارکد خوان پیشخوانی هانی ول مدل Stratos 2400 Honeywell Stratos 2400 In-Counter Barcode Scanner 46,850,000 46850000 ۰۲ بهمن
بارکدخوان بی سیم زبکس Zebex Z-3392 BT 14,500,000 14500000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0628\u0627\u0631\u06a9\u062f-\u062e\u0648\u0627\u0646":"\u0628\u0627\u0631\u06a9\u062f \u062e\u0648\u0627\u0646"}