نرخ باتری لپ تاپ

سامسونگ / Samsung

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Samsung R528-R580 6Cell Laptop Battery 815,000 815000 ۰۲ بهمن
Samsung R470 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ سامسونگ مدل آر 470 850,000 850000 ۰۲ بهمن

سونی / Sony

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
SONY Vaio VGP-BPS18 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی وایو بی پی اس 18 1,145,000 1145000 ۰۲ بهمن
Sony Vaio BPL13 Series 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Sony Vaio BPL13 Series 990,000 990000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VGP-BPS21 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی مدل بی پی اس 21 990,000 990000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VGP-BPS26 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی مدل بی پی اس 26 1,020,000 1020000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VGP-BPS12 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی مدل بی پی اس 12 1,010,000 1010000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio PCGA-BP51 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی وایو بی پی 51 1,020,000 1020000 ۰۲ بهمن
Sony BPS26 EG, EH 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Sony BPS26 EG, EH 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Sony Vaio CW 6 Cell ZTE Battery باتری 6 سلولی لپ تاپ سونی وایو CW 990,000 990000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VGP-BPS24 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی مدل بی پی اس 24 1,090,000 1090000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio PCGA-BP71 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی وایو بی پی 71 790,000 790000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VGP-BPL13 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی مدل بی پی ال 13 965,000 965000 ۰۲ بهمن
Sony Vaio CW 6 Cell Battery باتری 6 سلولی لپ تاپ سونی وایو CW 990,000 990000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio PCGA-BP2NY 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی وایو بی پی 2 ان وای 870,000 870000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VGP-BPS9 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی مدل بی پی اس 9 995,000 995000 ۰۲ بهمن
Sony BPS22 6 Cell Zigorat Laptop Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ سونی BPS22 1,040,000 1040000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VGP-BPS4 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی مدل بی پی اس 4 1,070,000 1070000 ۰۲ بهمن
Sony BPS4 6Cell Laptop Battery 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Sony BPS14 9Cell Laptop Battery 1,045,000 1045000 ۰۲ بهمن
Sony BPS13 9Cell Laptop Battery 975,000 975000 ۰۲ بهمن
Sony BPS12 6Cell Laptop Battery 890,000 890000 ۰۲ بهمن
Sony BPS13 6Cell Laptop Battery 940,000 940000 ۰۲ بهمن
Sony BPS22 6Cell Laptop Battery 1,095,000 1095000 ۰۲ بهمن
Sony BPS23 3Cell Laptop Battery 1,070,000 1070000 ۰۲ بهمن
Sony BPS21 6Cell Laptop Battery 830,000 830000 ۰۲ بهمن
Sony BPS24 Internal 4Cell Laptop Battery 1,020,000 1020000 ۰۲ بهمن
Sony BPS2 9Cell Laptop Battery 805,000 805000 ۰۲ بهمن
Sony BPS26 6Cell Laptop Battery 920,000 920000 ۰۲ بهمن
Sony BPS2 6Cell Laptop Battery 530,000 530000 ۰۲ بهمن
Sony BPS18 6Cell Laptop Battery 1,055,000 1055000 ۰۲ بهمن
Sony BPS11 6Cell Laptop Battery 820,000 820000 ۰۲ بهمن
Sony BP2E-BP2EA 6Cell Laptop Battery 795,000 795000 ۰۲ بهمن
Sony BP2NX-BP2NY 6Cell Laptop Battery 565,000 565000 ۰۲ بهمن
Sony BP2V 6Cell Laptop Battery 795,000 795000 ۰۲ بهمن
Sony BPS10 6Cell Laptop Battery 920,000 920000 ۰۲ بهمن
Sony BP4V 12Cell Laptop Battery 795,000 795000 ۰۲ بهمن
Sony BP71-BP1N 6Cell Laptop Battery 795,000 795000 ۰۲ بهمن
Sony BP2T-BP3T 6Cell Laptop Battery 790,000 790000 ۰۲ بهمن
Sony BPS9 9Cell Laptop Battery 950,000 950000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VGP-BPS5 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی مدل بی پی اس 5 950,000 950000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VGP-BPS8 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی مدل بی پی اس 8 955,000 955000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VGP-BPS9S 9Cell Battery باتری لپ تاپ سونی مدل بی پی اس 9 اس 1,045,000 1045000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VPC-SA 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ سونی مدل وی پی سی اس ای 1,120,000 1120000 ۰۲ بهمن
Sony BPS24 6Cell External Laptop Battery 945,000 945000 ۰۲ بهمن
Sony BPS20 6Cell Laptop Battery 995,000 995000 ۰۲ بهمن
Sony BPS4 12Cell Laptop Battery 1,085,000 1085000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio PCGA-BP2S 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی وایو بی پی 2 اس 870,000 870000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio PCGA-BP2T 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی وایو بی پی 2 تی 990,000 990000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio PCGA-BP2V 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی وایو بی پی 2 وی 920,000 920000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VGP-BPS3 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی مدل بی پی اس 3 845,000 845000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VGP-BPS35 4Cell Battery باتری لپ تاپ سونی مدل بی پی اس 35 1,570,000 1570000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio PCGA-BPL2 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی وایو بی پی ال 2 1,020,000 1020000 ۰۲ بهمن
SONY Vaio VGP-BPS2 6Cell Battery باتری لپ تاپ سونی وایو بی پی اس 2 870,000 870000 ۰۲ بهمن

ایسوس / Asus

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ASUS A55/K55/X55/A45/K45/X45 6Cell Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 55 785,000 785000 ۰۲ بهمن
ASUS X43 6Cell Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 43 785,000 785000 ۰۲ بهمن
ASUS K43 6Cell Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 43 650,000 650000 ۰۲ بهمن
K43 battery باتری لپ تاپ ایسوس K43 510,000 510000 ۰۲ بهمن
ASUS Pro5 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل پرو 5 660,000 660000 ۰۲ بهمن
ASUS S550 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اس 550 985,000 985000 ۰۲ بهمن
ASUS X53S 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 53 اس 820,000 820000 ۰۲ بهمن
Asus F5-X59 6Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Asus M50-N61 6Cell Laptop Battery 765,000 765000 ۰۲ بهمن
ASUS X8 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 8 710,000 710000 ۰۲ بهمن
ASUS X53 6Cell Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 53 820,000 820000 ۰۲ بهمن
ASUS A53 6Cell Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای 53 820,000 820000 ۰۲ بهمن
ASUS K53 6Cell Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 53 615,000 615000 ۰۲ بهمن
ASUS K55 6Cell Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 55 890,000 890000 ۰۲ بهمن
ASUS K45 6Cell Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 45 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Asus K55 6 Cell Zigorat Laptop Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ ایسوس K55 990,000 990000 ۰۲ بهمن
ASUS 1025c 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل 1025 سی 760,000 760000 ۰۲ بهمن
ASUS A52 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای 52 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS Eee PC 900 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای پی سی 900 885,000 885000 ۰۲ بهمن
ASUS F5C 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اف 5 سی 790,000 790000 ۰۲ بهمن
ASUS F83 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اف 83 850,000 850000 ۰۲ بهمن
ASUS N81 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ان 81 870,000 870000 ۰۲ بهمن
ASUS U46 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل یو 46 890,000 890000 ۰۲ بهمن
ASUS U48 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل یو 48 970,000 970000 ۰۲ بهمن
ASUS U56 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل یو 56 890,000 890000 ۰۲ بهمن
ASUS S46 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اس 46 970,000 970000 ۰۲ بهمن
ASUS N82 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ان 82 755,000 755000 ۰۲ بهمن
ASUS F85 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اف 85 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS K42 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 42 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS K46 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 46 970,000 970000 ۰۲ بهمن
ASUS K50 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 50 840,000 840000 ۰۲ بهمن
ASUS K60 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 60 840,000 840000 ۰۲ بهمن
ASUS K62 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 62 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS G53 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل جی 53 1,125,000 1125000 ۰۲ بهمن
ASUS G73 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل جی 73 1,140,000 1140000 ۰۲ بهمن
ASUS N55 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ان 55 760,000 760000 ۰۲ بهمن
ASUS A42 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای 42 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS F52 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اف 52 840,000 840000 ۰۲ بهمن
ASUS Eee PC 1201 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای پی سی 1201 690,000 690000 ۰۲ بهمن
ASUS Eee PC 703 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای پی سی 703 780,000 780000 ۰۲ بهمن
ASUS X401 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 401 1,020,000 1020000 ۰۲ بهمن
ASUS A72 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل آ 72 805,000 805000 ۰۲ بهمن
Asus N82 6 Cell Zigorat Laptop Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ ایسوس N82 500,000 500000 ۰۲ بهمن
ASUS F5 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اف 5 670,000 670000 ۰۲ بهمن
ASUS A43 6Cell Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای 43 795,000 795000 ۰۲ بهمن
ASUS K45, K55, A45, A55 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ ASUS K45, K55, A45, A55 950,000 950000 ۰۲ بهمن
Asus A33-K45 Battery باتری لپ تاپ Asus NB-K45 990,000 990000 ۰۲ بهمن
ASUS X42 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 42 825,000 825000 ۰۲ بهمن
ASUS X84 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 84 820,000 820000 ۰۲ بهمن
Asus U46 6Cell Laptop Battery 785,000 785000 ۰۲ بهمن
Asus K42-K52 6Cell Laptop Battery 600,000 600000 ۰۲ بهمن
Asus X101 6Cell Laptop Battery 945,000 945000 ۰۲ بهمن
Asus U53 6Cell Laptop Battery 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Asus F3-Z96 6Cell Laptop Battery 785,000 785000 ۰۲ بهمن
ASUS Eee PC 1001-1005 6Cell Laptop Battery 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Asus U36 6Cell Laptop Battery 805,000 805000 ۰۲ بهمن
Asus UX50 3Cell Laptop Battery 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Asus U41-U31 6Cell Laptop Battery 785,000 785000 ۰۲ بهمن
Asus T12-X51 6Cell Laptop Battery 770,000 770000 ۰۲ بهمن
ASUS UL20 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل یو ال 20 750,000 750000 ۰۲ بهمن
ASUS X51 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 51 915,000 915000 ۰۲ بهمن
ASUS X52 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 52 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS X58 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 58 915,000 915000 ۰۲ بهمن
ASUS S40 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اس 40 970,000 970000 ۰۲ بهمن
ASUS X61 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 61 870,000 870000 ۰۲ بهمن
ASUS X81 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 81 870,000 870000 ۰۲ بهمن
ASUS X83 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 83 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Asus Eee PC 1000-900 3Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Asus 1015 6Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Asus U6-N20 6Cell Laptop Battery 765,000 765000 ۰۲ بهمن
Asus K43-K53 6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Asus M2 6Cell Laptop Battery 785,000 785000 ۰۲ بهمن
Asus A3 8Cell Laptop Battery 795,000 795000 ۰۲ بهمن
Asus U5 6Cell Laptop Battery 785,000 785000 ۰۲ بهمن
Asus N46-N56 6Cell Laptop Battery 805,000 805000 ۰۲ بهمن
Asus F80 6Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
ASUS X101 6Cell White Laptop Battery 800,000 800000 ۰۲ بهمن
ASUS Pro8 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل پرو 8 825,000 825000 ۰۲ بهمن
ASUS X552C 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 552 سی 895,000 895000 ۰۲ بهمن
Asus K72 6Cell Laptop Battery 765,000 765000 ۰۲ بهمن
Asus K40-K50-F82 6Cell Laptop Battery 520,000 520000 ۰۲ بهمن
Asus A2 6Cell Laptop Battery 770,000 770000 ۰۲ بهمن
ASUS X54 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 54 650,000 650000 ۰۲ بهمن
Asus F9-F6 6Cell Laptop Battery 540,000 540000 ۰۲ بهمن
Asus X550 6Cell Laptop Battery 985,000 985000 ۰۲ بهمن
Asus X551-x451 6Cell Laptop Battery 1,120,000 1120000 ۰۲ بهمن
Asus U80-U20-U50 6Cell Laptop Battery 865,000 865000 ۰۲ بهمن
Asus K56 6Cell Laptop Battery 915,000 915000 ۰۲ بهمن
Asus UL50 6Cell Laptop Battery 805,000 805000 ۰۲ بهمن
Asus A9T 6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
ASUS X85 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 85 870,000 870000 ۰۲ بهمن
ASUS Z53 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل زد 53 840,000 840000 ۰۲ بهمن
ASUS Z99 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل زد 99 870,000 870000 ۰۲ بهمن
ASUS A46 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای 46 985,000 985000 ۰۲ بهمن
ASUS F6 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اف 6 825,000 825000 ۰۲ بهمن
ASUS X67 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 67 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS X70 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 70 840,000 840000 ۰۲ بهمن
ASUS S405 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اس 405 1,245,000 1245000 ۰۲ بهمن
ASUS X59 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 59 730,000 730000 ۰۲ بهمن
ASUS UL30 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل یو ال 30 810,000 810000 ۰۲ بهمن
ASUS UL50 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل یو ال 50 950,000 950000 ۰۲ بهمن
ASUS V550 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل وی 550 970,000 970000 ۰۲ بهمن
ASUS X44 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 44 820,000 820000 ۰۲ بهمن
ASUS UX50 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل یو ایکس 50 805,000 805000 ۰۲ بهمن
ASUS X80 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 80 870,000 870000 ۰۲ بهمن
ASUS Pro60 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل پرو 60 825,000 825000 ۰۲ بهمن
ASUS F9 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اف 9 630,000 630000 ۰۲ بهمن
ASUS A32 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای 32 815,000 815000 ۰۲ بهمن
ASUS Eee PC 1015 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای پی سی 1015 770,000 770000 ۰۲ بهمن
ASUS A8000 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای 8000 740,000 740000 ۰۲ بهمن
ASUS A9 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای 9 700,000 700000 ۰۲ بهمن
ASUS B53 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل بی 53 700,000 700000 ۰۲ بهمن
ASUS X550 4Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ایکس 550 990,000 990000 ۰۲ بهمن
ASUS A40 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای 40 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS A56 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای 56 970,000 970000 ۰۲ بهمن
ASUS A62 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ای 62 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS F2 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اف 2 840,000 840000 ۰۲ بهمن
ASUS F3 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اف 3 785,000 785000 ۰۲ بهمن
ASUS N56 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ان 56 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
ASUS N80 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ان 80 3,825,000 3825000 ۰۲ بهمن
ASUS K40 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 40 760,000 760000 ۰۲ بهمن
ASUS K70 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 70 840,000 840000 ۰۲ بهمن
ASUS Lamborghini VX7 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل لامبورگینی وی ایکس 7 1,165,000 1165000 ۰۲ بهمن
ASUS M500 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ام 5000 760,000 760000 ۰۲ بهمن
ASUS M51 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ام 51 840,000 840000 ۰۲ بهمن
ASUS N46 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل ان 46 860,000 860000 ۰۲ بهمن
ASUS K52 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 52 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS K56 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل کی 56 870,000 870000 ۰۲ بهمن
ASUS F86 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اف 86 840,000 840000 ۰۲ بهمن
ASUS F82 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اف 82 850,000 850000 ۰۲ بهمن
ASUS P42 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل پی 42 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS P52 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل پی 52 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS P62 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل پی 62 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS Pro23 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل پرو 23 840,000 840000 ۰۲ بهمن
ASUS Pro67 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل پرو 67 845,000 845000 ۰۲ بهمن
ASUS R405 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل آر 405 970,000 970000 ۰۲ بهمن
ASUS R505 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل آر 505 970,000 970000 ۰۲ بهمن
ASUS R550 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل آر 550 970,000 970000 ۰۲ بهمن
ASUS S505 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اس 505 970,000 970000 ۰۲ بهمن
ASUS S56 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل اس 56 970,000 970000 ۰۲ بهمن
ASUS T12 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل تی 12 715,000 715000 ۰۲ بهمن
ASUS U58 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل یو 58 970,000 970000 ۰۲ بهمن

لنوو / Lenovo

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Lenovo Z510 4Cell Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل زد 510 1,470,000 1470000 ۰۲ بهمن
Lenovo E530, G510 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Lenovo E530, G510 1,220,000 1220000 ۰۲ بهمن
Lenovo B470, B475, B570, B460 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Lenovo B470, B475, B570, B460 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad S300 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد اس 300 1,245,000 1245000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad SL510 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد اس ال 510 820,000 820000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad X60 6Cell Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل ایکس 60 1,060,000 1060000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad Z500 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد زد 500 1,270,000 1270000 ۰۲ بهمن
Lenovo T410-T510-SL410 9Cell Laptop Battery 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad U160 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد یو 160 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad V360 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وی 360 660,000 660000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad L520 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد ال 520 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad T510 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد تی 510 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad T520 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد تی 520 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad T60 6Cell Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تی 60 890,000 890000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad G405s 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد جی 405 اس 1,320,000 1320000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad U350 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد یو 350 900,000 900000 ۰۲ بهمن
Lenovo G510 6Cell Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل جی 510 1,420,000 1420000 ۰۲ بهمن
Lenovo S10-2 6 Cell Zigorat Laptop Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ لنوو S10-2 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Lenovo Y480 6 Cell Zigorat Laptop Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ لنوو Y480 945,000 945000 ۰۲ بهمن
Lenovo T40 6 Cell Zigorat Laptop Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ لنوو T40 900,000 900000 ۰۲ بهمن
Lenovo N100 6 Cell Zigorat Laptop Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ لنوو N100 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad Y460 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وای 460 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad Y470 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وای 470 835,000 835000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad V560 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وی 560 700,000 700000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad Y570 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وای 570 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad Z565 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد زد 565 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Lenovo S10-2 6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad T410 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد تی 410 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo U350 8Cell Laptop Battery 920,000 920000 ۰۲ بهمن
Lenovo Y100-E370 6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Lenovo U330 6Cell Laptop Battery 795,000 795000 ۰۲ بهمن
Lenovo S400 6Cell Laptop Battery 1,875,000 1875000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad W520 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد دبلیو 520 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Lenovo V100 6Cell Laptop Battery 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Lenovo T410-T510-SL410 6Cell Laptop Battery 745,000 745000 ۰۲ بهمن
Lenovo G400-G410 6Cell Laptop Battery 1,170,000 1170000 ۰۲ بهمن
Lenovo N100-3000N200 6Cell Laptop Battery 510,000 510000 ۰۲ بهمن
Lenovo G550-N500-G430 6Cell Laptop Battery 780,000 780000 ۰۲ بهمن
Lenovo Y550 6Cell Laptop Battery 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Lenovo T61-R61 6Cell Laptop Battery 735,000 735000 ۰۲ بهمن
Lenovo Z500-Z510 4Cell Laptop Battery 1,095,000 1095000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad T420 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد تی 420 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo S10-3 Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Lenovo N200 6Cell Laptop Battery 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Lenovo B590 6Cell Laptop Battery 1,275,000 1275000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad E40 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد ای 40 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo ThinkPad Edge 14 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد اج 14 اینچ 865,000 865000 ۰۲ بهمن
Lenovo ThinkPad Edge 15 6Cell Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد اج 15 اینچ 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo ThinkPad Edge E430 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد اج ای 430 970,000 970000 ۰۲ بهمن
Lenovo ThinkPad Edge E435 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد اج ای 435 970,000 970000 ۰۲ بهمن
Lenovo ThinkPad Edge E530 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد اج ای 530 1,530,000 1530000 ۰۲ بهمن
Lenovo ThinkPad Edge E535 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد اج ای 535 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad L410 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد ال 410 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad L412 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد ال 412 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad L420 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد ال 420 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad L421 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد ال 421 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad L510 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد ال 510 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad L512 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد ال 512 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad Y580 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وای 580 945,000 945000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad Z560 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد زد 560 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad V560A 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وی 560 ای 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad V580 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وی 580 945,000 945000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad Y471 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وای 471 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad Y480 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وای 480 945,000 945000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad Y560 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وای 560 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Lenovo 3000 N100 6Cell Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل ان 100 700,000 700000 ۰۲ بهمن
Lenovo E50 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل ای 50 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo G450 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل جی 450 810,000 810000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad B560 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد بی 560 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad G400s 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد جی 400 اس 1,580,000 1580000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad U450 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد یو 450 945,000 945000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad U550 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد یو 550 770,000 770000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad V480 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وی 480 945,000 945000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad U165 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد یو 165 1,245,000 1245000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad G410s 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد جی 410 اس 1,680,000 1680000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad G460 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد جی 460 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad G500s 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد جی 500 اس 1,680,000 1680000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad P500 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد پی 500 2,250,000 2250000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad S12 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد اس 12 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad S205 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد اس 205 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad S400 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد اس 400 1,190,000 1190000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad S9 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد اس 9 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad W510 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد دبلیو 510 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad SL410 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد اس ال 410 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Lenovo Thinkpad T40 6Cell Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تی 40 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Lenovo ThinkPad T400 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل تینک پد تی 400 1,620,000 1620000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad V370 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وی 370 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad V460 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وی 460 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad V470 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد وی 470 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad Z400 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد زد 400 1,620,000 1620000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad Z460 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد زد 460 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad Z465 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد زد 465 660,000 660000 ۰۲ بهمن
Lenovo Y460-Y560 6Cell Laptop Battery 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Lenovo Y200 6Cell Laptop Battery 755,000 755000 ۰۲ بهمن
Lenovo G460-G560 6Cell Laptop Battery 775,000 775000 ۰۲ بهمن
Lenovo X20-X21-X22 6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Lenovo G580-Y580 6Cell Laptop Battery 710,000 710000 ۰۲ بهمن
Lenovo B470 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل بی 470 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Lenovo G460A 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل جی 460 ای 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Lenovo G460L 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل جی 460 ال 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Lenovo G560 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل جی 560 825,000 825000 ۰۲ بهمن

اپل / Apple

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Apple MB772 Battery For Apple MacBook Pro 15" A1281 باتری لپ تاپ اپل مدل ام بی 772 2,580,000 2580000 ۰۲ بهمن
Apple MB985 For Apple MacBook Pro 15" A1321 باتری لب تاپ اپل مدل ام بی 985 1,450,000 1450000 ۰۲ بهمن
Apple MB771 Battery For Apple MacBook 13" A1280 باتری لب تاپ اپل مدل ام بی 771 2,250,000 2250000 ۰۲ بهمن
Apple 1280 6Cell Laptop Battery 1,325,000 1325000 ۰۲ بهمن
Apple 1175 6Cell Laptop Battery 765,000 765000 ۰۲ بهمن
Apple 1189 6Cell Laptop Battery 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Apple 1322 6Cell Laptop Battery 1,300,000 1300000 ۰۲ بهمن
Apple MB990 For Apple MacBook Pro 13" A1322 باتری لب تاپ اپل مدل ام بی 990 1,550,000 1550000 ۰۲ بهمن
Apple "A1245 For Apple MacBook Air 13 باتری لب تاپ اپل مدل ای 1245 2,200,000 2200000 ۰۲ بهمن
Apple A1185 For Apple MacBook"13 باتری لب تاپ اپل مدل ای 1185 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Apple "A1151 For Apple MacBook Pro 17 باتری لب تاپ اپل مدل ای 1151 1,780,000 1780000 ۰۲ بهمن
Apple 1321 6Cell Laptop Battery 1,275,000 1275000 ۰۲ بهمن
Apple 1278 6Cell Laptop Battery 1,245,000 1245000 ۰۲ بهمن
Apple 1309 6Cell Laptop Battery 1,295,000 1295000 ۰۲ بهمن
Apple 1382 6Cell Laptop Battery 1,300,000 1300000 ۰۲ بهمن

اچ پی / HP

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
HP EliteBook 8460p 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی ایلایت بوک 8460 پی 850,000 850000 ۰۲ بهمن
HP CQ32 6Cell Battery باتری لپ تاپ اچ پی 6 سلولی مدل سی کیو 32 590,000 590000 ۰۲ بهمن
HP G62 6Cell Battery باتری لپ تاپ اچ پی 6 سلولی مدل جی 62 550,000 550000 ۰۲ بهمن
HP ProBook 4430s 6 Cell Zigorat Laptop Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ HP Probook 4430s 990,000 990000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion DV4 6 Cell Zigorat Laptop Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ HP Pavilion DV4 750,000 750000 ۰۲ بهمن
HP CQ42 6Cell Battery باتری لپ تاپ اچ پی 6 سلولی مدل سی کیو 42 540,000 540000 ۰۲ بهمن
HP G72 6Cell Battery باتری لپ تاپ اچ پی 6 سلولی مدل جی 72 550,000 550000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion DV6T 6 Cell Battery باتری 6 سلولیHP Pavilion DV6T 990,000 990000 ۰۲ بهمن
HP ProBook-4520-Battery - 770,000 770000 ۰۲ بهمن
HP Business 6530 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل بیزینس 6530 840,000 840000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion dv2000 6Cell Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل دی وی 2000 800,000 800000 ۰۲ بهمن
HP Probook 440G1 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پرو بوک 440 جی 1 690,000 690000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion dv5 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی پاویلیون دی وی 5 845,000 845000 ۰۲ بهمن
HP ProBook 4535s 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پروبوک 4535 اس 870,000 870000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion dv6 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی پاویلیون دی وی 6 845,000 845000 ۰۲ بهمن
HP Business 6520 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل بیزینس 6520 805,000 805000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion dv4 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی پاویلیون دی وی 4 745,000 745000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion DV4‎-5000 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی پاویلیون دی وی 4 620,000 620000 ۰۲ بهمن
HP G70 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل جی 70 835,000 835000 ۰۲ بهمن
HP EliteBook 8530 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل ایلایت بوک 8530 880,000 880000 ۰۲ بهمن
HP EliteBook 8540 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی ایلایت بوک 8540 880,000 880000 ۰۲ بهمن
HP EliteBook 8730 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل ایلایت بوک 8730 880,000 880000 ۰۲ بهمن
HP EliteBook 8740 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل ایلایت بوک 8740 880,000 880000 ۰۲ بهمن
HP G61 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل جی 61 835,000 835000 ۰۲ بهمن
HP Business NX9000 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل بیزینس ان ایکس 9000 845,000 845000 ۰۲ بهمن
HP Compaq HSTNN-C51C 6Cell Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل HSTNN-C51C 945,000 945000 ۰۲ بهمن
HP Compaq NC6000 6Cell Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل ان سی 6000 920,000 920000 ۰۲ بهمن
HP Compaq NC6220 6Cell Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل ان سی 6220 870,000 870000 ۰۲ بهمن
HP Compaq Presario 2100 6Cell Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل Presario 2100 895,000 895000 ۰۲ بهمن
HP Business 6510 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل بیزینس 6510 805,000 805000 ۰۲ بهمن
HP G71 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل جی 71 835,000 835000 ۰۲ بهمن
HP Mini 110 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل مینی 110 805,000 805000 ۰۲ بهمن
HP Mini 311 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل مینی 311 810,000 810000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion 14 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی پاویلیون 14 1,145,000 1145000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion DV3‎-1000 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی پاویلیون دی وی 3 560,000 560000 ۰۲ بهمن
HP Probook G50 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پروبوک جی 50 835,000 835000 ۰۲ بهمن
HP ProBook 4331s 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پروبوک 4331 اس 870,000 870000 ۰۲ بهمن
HP ProBook 4341s 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پروبوک 4341 اس 870,000 870000 ۰۲ بهمن
HP ProBook 4435s 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پروبوک 4435 اس 870,000 870000 ۰۲ بهمن
HP ProBook 4436s 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پروبوک 4436 اس 870,000 870000 ۰۲ بهمن
HP ProBook 4446s 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پروبوک 4446 اس 870,000 870000 ۰۲ بهمن
HP ProBook 4530s 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پروبوک 4530 اس 870,000 870000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion dv8000 6Cell Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل دی وی 8000 730,000 730000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion dv9000 6Cell Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل دی وی 9000 850,000 850000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion TX1000 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پاویلیون تی ایکس 1000 805,000 805000 ۰۲ بهمن
HP ProBook 4320 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی 6 سلولی مدل پرو بوک 4320 810,000 810000 ۰۲ بهمن
HP ProBook 440 G1 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پرو بوک 440 جی 1 1,115,000 1115000 ۰۲ بهمن
HP ProBook 4545s 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پروبوک 4545 اس 870,000 870000 ۰۲ بهمن
HP ProBook 4740s 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پروبوک 4740 اس 870,000 870000 ۰۲ بهمن
HP ProBook 6465 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ اچ پی مدل پروبوک 6465 870,000 870000 ۰۲ بهمن

ایسر / Acer

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Acer Aspire 5742, 4741 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Acer Aspire 5742, 4741 950,000 950000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5734, 5334 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ زیگورات Acer Aspire 5734, 5334 865,000 865000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5738,4520 6Cell ZTE Battery باتری 6 سلولی لپ‌تاپ‌ ایسر 5738 و 4520 990,000 990000 ۰۲ بهمن
ACER Aspire 5734/5334 6Cell Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل 5334 820,000 820000 ۰۲ بهمن
ACER Aspire 5734 6Cell Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5734 990,000 990000 ۰۲ بهمن
ACER Aspire 3680 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 3680 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 5420 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 5420 985,000 985000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 5430 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 5430 985,000 985000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 7745 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 7745 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire V5-471 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر وی 5-471 980,000 980000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 4220 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 4220 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 4630 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 4630 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 6552 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 6552 985,000 985000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4730 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4730 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5538 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5538 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire One ZG5 6Cell Laptop Battery 745,000 745000 ۰۲ بهمن
Acer NV40-5635 6Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Acer 270-6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire One ZG5 3Cell Laptop Battery 735,000 735000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5741-5742 9Cell Laptop Battery 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire E1-572-V5 6Cell Laptop Battery 810,000 810000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire One D255-D260 3Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Acer 63D1 6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Acer 7000 6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 3810-4810-5810 6Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
ACER Aspire 1300 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 1300 820,000 820000 ۰۲ بهمن
ACER ferrari 4000 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل فراری 4000 940,000 940000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4310/4710 6 Cell Zigorat Laptop Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ ایسر Aspire 4310/4710 990,000 990000 ۰۲ بهمن
ACER 5738Z 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل 5738 زد 790,000 790000 ۰۲ بهمن
ACER Aspire 5734z 6Cell Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5734 زد 820,000 820000 ۰۲ بهمن
ACER TravelMate 3240 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 3240 820,000 820000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 3640 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 3640 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4920 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4920 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4315 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4315 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4530 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4530 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4740 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4740 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5740 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5740 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5745 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5745 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5810 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5810 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5820 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5820 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4745 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4745 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4810T 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4810 تی 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4820 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4820 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4535 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4535 690,000 690000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4553 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4553 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4625 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4625 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4715 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4715 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4720 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4720 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4320 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4320 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4330 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4330 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4332 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4332 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4336 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4336 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4410 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4410 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4925 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4925 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4930 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4930 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4935 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4935 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4937 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4937 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5220 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5220 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5236 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5236 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5335 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5335 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5338 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5338 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5410 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5410 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5500 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5500 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5536 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5536 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5541 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5541 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5550 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5550 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5553 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5553 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5560 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5560 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5590 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5590 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5625 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5625 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5735 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5735 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5738 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5738 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 3670 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 3670 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 3750 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 3750 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 3810 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 3810 745,000 745000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 3811 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 3811 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 3820 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 3820 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4220 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4220 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4230 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4230 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4235 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4235 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4240 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4240 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4310 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4310 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 1425p 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 1425 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 1430 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 1430 700,000 700000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 1430 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 1430 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 1551 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 1551 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 1551 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 1551 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 1830 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 1830 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 2920 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 2920 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 2930 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 2930 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 3030 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 3030 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 3050 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 3050 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 3200 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 3200 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 3410 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 3410 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 3600 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 3600 715,000 715000 ۰۲ بهمن
ACER AS07B31 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل ای اس 07 بی 31 815,000 815000 ۰۲ بهمن
ACER TravelMate 2410 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 2410 920,000 920000 ۰۲ بهمن
ACER TravelMate 270 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 270 770,000 770000 ۰۲ بهمن
ACER Aspire 1360 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 1360 940,000 940000 ۰۲ بهمن
ACER Aspire 2420 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 2420 815,000 815000 ۰۲ بهمن
ACER Aspire 4710 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4710 825,000 825000 ۰۲ بهمن
ACER Aspire 5755 6Cell Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5755 820,000 820000 ۰۲ بهمن
ACER Aspire One 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر وان 990,000 990000 ۰۲ بهمن
ACER ferrari 3000 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل فراری 3000 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4310-5738-4710 9Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Acer AQJ1-ARJ1 6Cell Laptop Battery 515,000 515000 ۰۲ بهمن
Acer AQJ1-ARJ1 9Cell Laptop Battery 795,000 795000 ۰۲ بهمن
Acer 58A1 6Cell Laptop Battery 785,000 785000 ۰۲ بهمن
Acer 532-532H 6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Acer 5741-5742 6Cell Laptop Battery 600,000 600000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 50L6-50L8 6Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 521-751-752 6Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5520-6930 6Cell Laptop Battery 755,000 755000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 4000 8Cell Laptop Battery 780,000 780000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire One D255-D260 6Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 5320 6Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5540 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5540 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 4736 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 4736 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 6553 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 6553 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 6593 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 6593 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 8371 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 8371 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 8471 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 8471 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 8571 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 8571 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 5210 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 5210 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 5220 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 5220 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 5230 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 5230 985,000 985000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 5235 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 5235 985,000 985000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 4230 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 4230 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 4420 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 4420 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 4620 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 4620 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire V5-531 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر وی 5-531 980,000 980000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire V5-551 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر وی 5-551 980,000 980000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire V5-571 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر وی 5-571 850,000 850000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 3100 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 3100 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 4120 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 4120 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 4130 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 4130 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire One 531H 6Cell Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر وان 531 اچ 970,000 970000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire One 532h 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر وان 532 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire One 533 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر وان 533 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire One 721 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر وان 721 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire One 753 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر وان 753 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire UM08A73 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر یو ام 08 ای 73 795,000 795000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire V5-431 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر وی 5-431 980,000 980000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 5610 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 5610 985,000 985000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 5620 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 5620 985,000 985000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 5630 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 5630 985,000 985000 ۰۲ بهمن
Acer Extensa 5635 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اکستنسا 5635 985,000 985000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 2440 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 2440 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 2470 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 2470 700,000 700000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 3010 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 3010 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 3250 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 3250 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 3280 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 3280 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 3290 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 3290 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 3300 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 3300 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 4320 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 4320 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 4330 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 4330 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 4335 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 4335 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 4520 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 4520 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 4720 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 4720 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 4730 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 4730 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 5330 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 5330 985,000 985000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 6231 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 6231 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 6252 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 6252 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 6291 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 6291 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 6292 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 6292 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 6293 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 6293 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 6452 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 6452 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 6492 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 6492 825,000 825000 ۰۲ بهمن
Acer TravelMate 6493 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل تراول میت 6493 825,000 825000 ۰۲ بهمن

ام اس آی / MSI

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
MSI CX61 6Cell Battery باتری لپ تاپ ام اس آی مدل سی ایکس 61 920,000 920000 ۰۲ بهمن
CX620 باطری لپ تاپ ام اس آی CX620 850,000 850000 ۰۲ بهمن
MSI CR61 6Cell Battery باتری لپ تاپ ام اس آی مدل سی آر 61 970,000 970000 ۰۲ بهمن
MSI U100 6Cell Battery باتری لپ تاپ ام اس آی 6 سلولی مدل یو 100 915,000 915000 ۰۲ بهمن
MSI CR400 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ام اس آی مدل سی آر 400 970,000 970000 ۰۲ بهمن
MSI FX400 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ام اس آی مدل اف ایکس 400 990,000 990000 ۰۲ بهمن
MSI A15 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ام اس آی مدل ای 15 970,000 970000 ۰۲ بهمن
MSI A32 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ام اس آی مدل ای 32 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
MSI A5000 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ام اس آی مدل ای 5000 1,250,000 1250000 ۰۲ بهمن

دل / Dell

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Dell Inspiron N4010, N5010, N4050 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Dell Inspiron N4010, N5010, N4050 1,350,000 1350000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude E6520 9 Cell Battery باتری 9 سلولی Dell Latitude E6520 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 3521,3421,5537 6 Cell Battery K باتری 6 سلولی Dell Inspiron 3521,3421,5537 650,000 650000 ۰۲ بهمن
Dell XPS L501X, L502X 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Dell XPS L501X, L502X 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude & Precision 9 Cell Battery I باتری 9 سلولی Dell Latitude& Precision 990,000 990000 ۰۲ بهمن
DELL Vostro 1400 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل مدل وسترو 1400 با ظرفیت 6 سلول 785,000 785000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude E6520 6 Cell Battery باتری 6 سلولی Dell Latitude E6520 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 5421 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ دل Inspiron 5421 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude E5400/E5500 6 Cell Zigorat Laptop Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ دل Latitude E5400/5500 16,745,000 16745000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude E5420 6 Cell Zigorat Laptop Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ دل Latitude E5420 1,250,000 1250000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron N5010 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل 6 سلولی مدل ان 5010 990,000 990000 ۰۲ بهمن
DELL Vostro 1520 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل مدل وسترو 1520 با ظرفیت 6 سلول 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 3521/3421/5537 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ دل Inspiron 3521/3421/5537 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Studio 1535 9 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 9 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Dell Studio 1535 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 1520 & 1521 - 6 Cell Battery باتری لیتیوم یونی شش سلولی Dell Inspiron 1520 و Dell Inspiron 1521 1,120,000 1120000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron N4010,N5010,N4050,N5110,5030,N5040,1540 6Cells Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 6 سلول 585,000 585000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 1525,1526 6 Cell Battery باتری 6 سلولی Dell Inspiron 1525,1526 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude E5520, E6520 6 Cell Battery باتری 6 سلولی Dell Latitude E5520, E6520 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude SWAP 4 Cell Battery باتری 4 سلولی Dell Latitude SWAP 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell XPS 1340 6ZTE Cell Battery باتری شش ZTE سلولی XPS 1340 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude E4300 4 Cell Battery باتری 4 سلولی Dell Latitude E4300 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude E4300 6 ZTE Cell Battery باتری 6 ZTEسلولی Dell Latitude E4300 990,000 990000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 1300 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل اینسپایرون 1300 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Dell XPS 1340 9Cell Laptop Battery 885,000 885000 ۰۲ بهمن
Dell Vostro 1500 Inspiron 1520 9Cell Laptop Battery 670,000 670000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude D531-D820-D830-6Cell Laptop Battery 620,000 620000 ۰۲ بهمن
Dell 3521-5521 6Cell Laptop Battery 865,000 865000 ۰۲ بهمن
Dell 5010-5110-5030-4010 9Cell Laptop Battery 600,000 600000 ۰۲ بهمن
Dell C600 6Cell Laptop Battery 770,000 770000 ۰۲ بهمن
Dell 1012 6Cell White Laptop Battery 735,000 735000 ۰۲ بهمن
Dell 1730 9Cell Laptop Battery 790,000 790000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude E6230 6Cell Laptop Battery 920,000 920000 ۰۲ بهمن
Dell D820 9Cell Laptop Battery 620,000 620000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 6400-1501- 1000 6Cell Laptop Battery 735,000 735000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 6400-1501-Vostro 1000 9Cell Laptop Battery 795,000 795000 ۰۲ بهمن
Dell XPS M1530 6Cell Laptop Battery 745,000 745000 ۰۲ بهمن
Dell Mini12 6Cell Laptop Battery 785,000 785000 ۰۲ بهمن
Dell Vostro A840-A860-1014-1015 6Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
DELL Latitude E6400 9Cell Battery باتری لپ تاپ دل لتیتود ای 6400 920,000 920000 ۰۲ بهمن
DELL Vostro 3300 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل وسترو 3300 595,000 595000 ۰۲ بهمن
Dell Mini10 6Cell Laptop Battery 770,000 770000 ۰۲ بهمن
DELL XPS M1530 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل ایکس پی اس ام 1530 525,000 525000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 1410 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 1410 805,000 805000 ۰۲ بهمن
DELL Latitude E4300 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل لتیتود مدل ای 4300 750,000 750000 ۰۲ بهمن
DELL Latitude E5420 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل لتیتود مدل ای 5420 990,000 990000 ۰۲ بهمن
DELL Studio 1435 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل 1435 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude 6 ZTE Cell Battery U باتری 6 ZTE سلولی Dell Inspiron & Latitude 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude E4300 6 Cell Battery باتری 6 سلولی Dell Latitude E4300 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell XPS 1340 6 Cell Battery باتری شش سلولی XPS 1340 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell XPS 1640 6 Cell Battery باتری شش سلولی XPS 1640 490,000 490000 ۰۲ بهمن
Dell XPS 1640 6 ZTE Cell Battery باتری شش ZTE سلولی XPS 1640 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude & Precision 9 Cell Battery N باتری 9 سلولی Dell Latitude& Precision 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude & Precision 9 ZTE Cell Battery N باتری 9 ZTEسلولی Dell Latitude& Precision 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell MR90Y Battery باتری دل مدل MR90Y 1,220,000 1220000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron N5030/N3010/N4010/N5010 9Cell Battery باتری لپ تاپ دل 9 سلولی مدل ان 5030 673,000 673000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron-1520-Battery باتری لپ تاپ دل مدل 1520 550,000 550000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron-N5110-Battery - 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 1012 3 Cell Battery باتری لیتیوم یونی سه سلولی Dell Inspiron 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 1520 And Vostro 1520 9 Cell Battery A باتری 9 سلولی Dell Inspiron 1520 & Vostro 1520 700,000 700000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 1500 & Vostro 1520 9 Cell Battery B باتری 9 سلولی Dell Inspiron 1500 & Vostro 1520 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron& Latitude ZTE 6 Cell Battery C باتری 6سلولیِِِِDell Inspiron& Latitude ZTE 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron Mini 10 6Cell Battery باتری 6 سلولی Dell Inspiron Mini 10 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron Mini 10 6 ZTE Cell Battery باتری 6 سلولیZTE Dell Inspiron Mini 10 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron Mini 9 Battery باتری ZTE Dell Inspiron Mini9 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron N403 6Cell Battery باتری 6 سلولی Dell Inspiron N403 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude D410 6 Cell Battery باتری 6 سلولی Dell Latitude D410 850,000 850000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude 6 Cell Battery H باتری 6 سلولی Dell Latitude 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude & Precision ZTE 6 Cell Battery I باتری 6 ZTEسلولی Dell Latitude& Precision 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 1310,1510, 1320, 1520 9 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 9 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Dell Inspiron 1310,1510, 1320, 1520 850,000 850000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude D820, D830, D531 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Dell Latitude D820, D830, D531 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Vostro 3500, 3400 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Dell Vostro 3500, 3400 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude & Precision ZTE 9 Cell Battery I باتری 9 ZTE سلولی Dell Latitude& Precision 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude & Precision ZTE 9 Cell Battery J باتری 9 ZTE سلولی Dell Latitude& Precision 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude & Precision 9 Cell Battery J باتری 9 سلولی Dell Latitude& Precision 990,000 990000 ۰۲ بهمن
DELL Vostro 1510 9Cell Battery باتری لپ تاپ دل وسترو 1510 با ظرفیت 9 سلول 900,000 900000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron N3010 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 3010 با ظرفیت 6 سلول 845,000 845000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron N1540 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 1540 با ظرفیت 6 سلول 845,000 845000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron N5030 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 5030 با ظرفیت 6 سلول 770,000 770000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 3542 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل اینسپایرون 3542 840,000 840000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 3537 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل اینسپایرون 3537 785,000 785000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 3521 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل اینسپایرون 3521 920,000 920000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 3520 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل اینسپایرون 3520 920,000 920000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 1545 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 1545 با ظرفیت 6 سلول 770,000 770000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron N4030 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 4030 با ظرفیت 6 سلول 800,000 800000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron N5110 9Cell Battery باتری لپ تاپ دل 9 سلولی مدل ان 5110 770,000 770000 ۰۲ بهمن
Dell Vostro 1420/1400 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ دل Vostro 1400/1420 990,000 990000 ۰۲ بهمن
DELL Vostro 1510 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل وسترو 1510 با ظرفیت 6 سلول 770,000 770000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 1501 9Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 1501 870,000 870000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 1525 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل اینسپایرون 1525 770,000 770000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 1564 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل اینسپایرون 1564 745,000 745000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 500 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 500 810,000 810000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 6000 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل اینسپایرون 6000 895,000 895000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 640M 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل اینسپایرون 640 ام 765,000 765000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 700M 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل اینسپایرون 700 ام 755,000 755000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 910 4Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 910 805,000 805000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron Mini 10 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون مینی 10 620,000 620000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron Mini 1012 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون مینی 1012 820,000 820000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron N4010 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 4010 با ظرفیت 6 سلول 793,000 793000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron N4010 9Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون ان 4010 با ظرفیت 9 سلول 860,000 860000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron N4020 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون ان 4020 با ظرفیت 6 سلول 800,000 800000 ۰۲ بهمن
DELL Latitude D531 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل لتیتود مدل دی 531 760,000 760000 ۰۲ بهمن
DELL Latitude D620 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل لتیتود دی 620 770,000 770000 ۰۲ بهمن
DELL Latitude D800 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل لتیتود دی 800 990,000 990000 ۰۲ بهمن
DELL Latitude D810 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل لتیتود دی 810 765,000 765000 ۰۲ بهمن
DELL Studio 1537 9Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل 1537 730,000 730000 ۰۲ بهمن
DELL Studio XPS 1340 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل مدل استدبو ایکس پی اس 1340 870,000 870000 ۰۲ بهمن
DELL Studio XPS1640 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل مدل استدبو ایکس پی اس 1640 770,000 770000 ۰۲ بهمن
DELL Vestro 3400 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل وسترو 3400 810,000 810000 ۰۲ بهمن
DELL Vostro 1220 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل وسترو 1220 745,000 745000 ۰۲ بهمن
DELL Vostro 1310 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل وسترو 1310 845,000 845000 ۰۲ بهمن
DELL Vostro 1320 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل وسترو 1320 745,000 745000 ۰۲ بهمن
DELL Latitude E6120 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل لتیتود مدل ای 6120 1,225,000 1225000 ۰۲ بهمن
DELL Latitude E6400 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل لتیتود ای 6400 750,000 750000 ۰۲ بهمن
DELL Latitude E5400 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل لتیتود ای 5400 765,000 765000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 1464 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 1464 795,000 795000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 1320 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 1320 810,000 810000 ۰۲ بهمن
DELL XPS15 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل استدبو ایکس پی اس 15 870,000 870000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 1545 9Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 1545 با ظرفیت 9 سلول 845,000 845000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude D620-D630 6Cell Laptop Battery 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron1464-1564 6Cell Laptop Battery 735,000 735000 ۰۲ بهمن
Dell XPS M1530 9Cell Laptop Battery 800,000 800000 ۰۲ بهمن
Dell Vostro 3300-3350 8Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Dell XPS M2010 9Cell Laptop Battery 780,000 780000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude D810 6Cell Laptop Battery 520,000 520000 ۰۲ بهمن
Dell XPS M1330 6Cell Laptop Battery 490,000 490000 ۰۲ بهمن
Dell XPS M1330 9Cell Laptop Battery 795,000 795000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron1300 9Cell Laptop Battery 930,000 930000 ۰۲ بهمن
Dell XPS 1210-M1210 6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Dell Vostro 1320-1520 6Cell Laptop Battery 765,000 765000 ۰۲ بهمن
Dell Vostro1200 6Cell Laptop Battery 755,000 755000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron1300 6Cell Laptop Battery 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Dell Vostro 3300-3350 4Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Dell Vostro 1310-1510 9Cell Laptop Battery 800,000 800000 ۰۲ بهمن
Dell Vostro 1350-1520 9Cell Laptop Battery 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell XPS L502-L501 6Cell Laptop Battery 510,000 510000 ۰۲ بهمن
Dell Mini10 3Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 700M-710M 3Cell Laptop Battery 490,000 490000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron1420 Vostro1400 6Cell Laptop Battery 765,000 765000 ۰۲ بهمن
Dell XPS L502-L501 9Cell Laptop Battery 600,000 600000 ۰۲ بهمن
Dell Mini1012 6Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Dell XPS 1640 6Cell Laptop Battery 550,000 550000 ۰۲ بهمن
Dell Vostro 1500 Inspiron1520 6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Dell XPS1340 6Cell Laptop Battery 600,000 600000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude 6400 9Cell Laptop Battery 610,000 610000 ۰۲ بهمن
DELL Vostro 3460 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل وسترو 3460 970,000 970000 ۰۲ بهمن
DELL XPS M1210 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل ایکس پی اس ام 1210 760,000 760000 ۰۲ بهمن
DELL Latitude PT434 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل لتیتود مدل پی تی 434 800,000 800000 ۰۲ بهمن
DELL LXPS M1330 6Cell Battery باتری لپ تاپ دل ایکس پی اس ام 1330 970,000 970000 ۰۲ بهمن
Dell Vostro 1310-1510 6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Dell Vostro 3400-3500 6Cell Laptop Battery 735,000 735000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron1420-Vostro1400 9Cell Laptop Battery 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 1525-1545-1440-6Cell Laptop Battery 765,000 765000 ۰۲ بهمن
Dell Studio 1535-1558-1557-9Cell Laptop Battery 600,000 600000 ۰۲ بهمن
Dell Studio1535-1536-1537-6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude E5400-E5410-6Cell Laptop Battery 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude E6400-E6410-6Cell Laptop Battery 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron N4030-M4010-6Cell Laptop Battery 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude D500-D600-6Cell Laptop Battery 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Dell D400 6Cell Laptop Battery 770,000 770000 ۰۲ بهمن
Dell F802H 6Cell Laptop Battery 770,000 770000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude D620-D630 9Cell Laptop Battery 820,000 820000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 1525-1545-1440-9Cell Laptop Battery 795,000 795000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 6000-9200-9300-6Cell Laptop Battery 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Dell Mini9-6Cell Laptop Battery 600,000 600000 ۰۲ بهمن
Dell 5520-E5520 6Cell Laptop Battery 990,000 990000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 1564 9Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل اینسپایرون 1564 845,000 845000 ۰۲ بهمن
DELL Inspiron 1464 9Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ دل مدل اینسپایرون 1464 795,000 795000 ۰۲ بهمن
Dell 640M-630M-650M 6Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Dell 1564-1464 9Cell Laptop Battery 600,000 600000 ۰۲ بهمن
Dell 700M 6Cell Laptop Battery 785,000 785000 ۰۲ بهمن
Dell 1457-1458 6Cell Laptop Battery 570,000 570000 ۰۲ بهمن
Dell 5010-N5110-N5030-6Cell Laptop Battery 490,000 490000 ۰۲ بهمن

توشیبا / Toshiba

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Toshiba 3817-3634 6Cell Laptop Battery 480,000 480000 ۰۲ بهمن
Toshiba Satellite A200, A205, M200 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Toshiba Satellite A200, A205, M200 1,110,000 1110000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3191-3128 6Cell Laptop Battery 520,000 520000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3399 6Cell Laptop Battery 565,000 565000 ۰۲ بهمن
TOSHIBA PA3534U 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ توشیبا مدل پی ای 3534 یو 590,000 590000 ۰۲ بهمن
TOSHIBA PA3537 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ توشیبا مدل پی ای 3537 630,000 630000 ۰۲ بهمن
TOSHIBA PA3465U-1BRS 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ توشیبا مدل پی ای 3456 یو 735,000 735000 ۰۲ بهمن
TOSHIBA PA3533 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ توشیبا مدل پی ای 3533 590,000 590000 ۰۲ بهمن
TOSHIBA PA3615 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ توشیبا مدل پی ای 3615 600,000 600000 ۰۲ بهمن
TOSHIBA PA3634 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ توشیبا مدل پی ای 3634 630,000 630000 ۰۲ بهمن
TOSHIBA Satellite A50 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ توشیبا مدل ای 50 630,000 630000 ۰۲ بهمن
TOSHIBA Satellite M30 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ توشیبا مدل ام 30 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3465-3451 9Cell Laptop Battery 590,000 590000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3534-3533 6Cell Laptop Battery 520,000 520000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3589-3609 6Cell Laptop Battery 550,000 550000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3591 3Cell Laptop Battery 530,000 530000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3593-3595 9Cell Laptop Battery 650,000 650000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3420-3450 6Cell Laptop Battery 600,000 600000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3689 6Cell Laptop Battery 550,000 550000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3536-3537 6Cell Laptop Battery 520,000 520000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3640 6Cell Laptop Battery 560,000 560000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3399 9Cell Laptop Battery 590,000 590000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3383-3585 4Cell Laptop Battery 580,000 580000 ۰۲ بهمن
Toshiba 2487-3107 6Cell Laptop Battery 550,000 550000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3285-3284 6Cell Laptop Battery 520,000 520000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3399 12Cell Laptop Battery 690,000 690000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3287-2522 12Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3480 6Cell Laptop Battery 550,000 550000 ۰۲ بهمن
TOSHIBA Satellite L300 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ توشیبا مدل ال 300 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3451-3465 6Cell Laptop Battery 530,000 530000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3382-3384 6Cell Laptop Battery 600,000 600000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3356-3588 12Cell Laptop Battery 595,000 595000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3356-3588 6Cell Laptop Battery 510,000 510000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3178-3211 6Cell Laptop Battery 550,000 550000 ۰۲ بهمن
TOSHIBA PA3285 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ توشیبا مدل پی ای 3285 580,000 580000 ۰۲ بهمن
TOSHIBA PA3399U 6Cell Battery باتری لپ تاپ توشیبا مدل 3399 640,000 640000 ۰۲ بهمن
TOSHIBA PA3420 8Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ توشیبا مدل پی ای 3420 690,000 690000 ۰۲ بهمن
Toshiba 5024 6Cell Laptop Battery 520,000 520000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3421-3395 6Cell Laptop Battery 520,000 520000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3788 6Cell Laptop Battery 550,000 550000 ۰۲ بهمن

فوجیتسو / Fujitsu

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Fujitsu LifeBook AH530 6Cell Battery باتری لپ تاپ فوجیتسو مدل ای اچ 530 915,000 915000 ۰۲ بهمن
Fujitsu Li1703 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ فوجیتسو مدل ال ای 1703 905,000 905000 ۰۲ بهمن
Fujitsu Li1718 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ فوجیتسو مدل ال آی 1718 935,000 935000 ۰۲ بهمن
Fujitsu Si1520 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ فوجیتسو مدل اس آی 1520 945,000 945000 ۰۲ بهمن
Fujitsu LH531 6Cell Laptop Battery 895,000 895000 ۰۲ بهمن
Fujitsu AH550-A6210 6Cell Laptop Battery 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Fujitsu T4210-T4220 6Cell Laptop Battery 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Fujitsu SH531 6Cell Laptop Battery 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Fujitsu 2030-2055-3515 6Cell Laptop Battery 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Fujitsu 5505-5545-6505 6Cell Laptop Battery 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Fujitsu AH530-AH531 6Cell Laptop Battery 990,000 990000 ۰۲ بهمن
Fujitsu 5515 6Cell Laptop Battery 860,000 860000 ۰۲ بهمن
Fujitsu 3530 6Cell Laptop Battery 925,000 925000 ۰۲ بهمن
Fujitsu LH532 6Cell Laptop Battery 1,470,000 1470000 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
MSI Battery 6cell-FX420 1,350,000 1350000 ۰۲ بهمن
Battery MSI CX640 باتری لپ MSI CX640 810,000 810000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ توشیبا PA3191 800,000 800000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ لنوو R61 690,000 690000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس N56 500,000 500000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس A3 610,000 610000 ۰۲ بهمن
MSI Battery 6cell-CX61 1,450,000 1450000 ۰۲ بهمن
MSI Battery 6cell-CX640 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
MSI Battery 6cell-GE620 1,450,000 1450000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل LaititudeD620 500,000 500000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER ARJI 2,100,000 2100000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER 4820 1,150,000 1150000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ لنوو T40 900,000 900000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ لنوو T410 900,000 900000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس A9 500,000 500000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP 4530 700,000 700000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ توشیبا PA3634 800,000 800000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ توشیبا PA3817 800,000 800000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل LaititudeD810 500,000 500000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Vostro 3300 460,000 460000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Xps M1330 480,000 480000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP 6720 600,000 600000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP CQ42 903,750 903750 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP DV4 530,000 530000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP NX6110 700,000 700000 ۰۲ بهمن
MSI Battery 6cell-CX620 900,000 900000 ۰۲ بهمن
MSI Battery 6cell-U270 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
MSI Battery 6cell-CR41 1,350,000 1350000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion SleekBook15 6Cell Laptop Battery 1,050,000 1050000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion15 6Cell Laptop Battery 800,000 800000 ۰۲ بهمن
Hp Probook 4520-4320 6Cell Laptop Battery 500,000 500000 ۰۲ بهمن
Hp Mini 210 6Cell Laptop Battery 570,000 570000 ۰۲ بهمن
Hp Mini 110-3000 6Cell Laptop Battery 575,000 575000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion DM4-G62-G72-CQ32-CQ42 6Cell Laptop Battery 765,000 765000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion DM4-G62-G72-CQ32-CQ42 12Cell Laptop Battery 710,000 710000 ۰۲ بهمن
Hp Compaq 2230-CQ20 3Cell Laptop Battery 500,000 500000 ۰۲ بهمن
Hp 4310-4311 4Cell Laptop Battery 540,000 540000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ توشیبا PA3536 800,000 800000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ توشیبا PA3395 800,000 800000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ توشیبا PA3420 800,000 800000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP 510 700,000 700000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Xps L502 480,000 480000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ توشیبا PA3593 800,000 800000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Inspiron1300 500,000 500000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس K52X 480,000 480000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس K55 480,000 480000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس 1005 500,000 500000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ توشیبا PA3534 800,000 800000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس F3 500,000 500000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس K40 480,000 480000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس F82 480,000 480000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس N61 480,000 480000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس Z94 500,000 500000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس UX50 670,000 670000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس X101 960,000 960000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس X51 700,000 700000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ لنوو Y460 900,000 900000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ لنوو T60 900,000 900000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ لنوو G560 900,000 900000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ لنوو N100 900,000 900000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ لنوو G550 900,000 900000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER aspire one 2,100,000 2100000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER E1 2,100,000 2100000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER V3 2,100,000 2100000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER 5320 590,000 590000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER D755 2,100,000 2100000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Inspiron1320 480,000 480000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Inspiron1520 470,000 470000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Inspiron1564 600,000 600000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Inspiron4030 470,000 470000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Vostro 1520 470,000 470000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Inspiron6400 700,000 700000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل LaititudeD600 500,000 500000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER 5220 1,200,000 1200000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER 5920 580,000 580000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER 4710 1,150,000 1150000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER 5741 600,000 600000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ لنوو Y480 900,000 900000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ لنوو Y5102 900,000 900000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER aspire 5738 550,000 550000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER 751 1,150,000 1150000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER 3810 750,000 750000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER 4230 1,150,000 1150000 ۰۲ بهمن
MSI S14 6Cell Laptop Battery 995,000 995000 ۰۲ بهمن
MSI SQU528-529-524 6Cell Laptop Battery 820,000 820000 ۰۲ بهمن
MSI U100-U90-U120 6Cell Laptop Battery 820,000 820000 ۰۲ بهمن
MSI CX480 6Cell Laptop Battery 920,000 920000 ۰۲ بهمن
MSI M6D 9Cell Laptop Battery 905,000 905000 ۰۲ بهمن
MSI A15-CX640 6Cell Laptop Battery 820,000 820000 ۰۲ بهمن
LG LB52 6Cell Laptop Battery 820,000 820000 ۰۲ بهمن
LG R410-R510-R580 6Cell Laptop Battery 820,000 820000 ۰۲ بهمن
Hp ZD7000 6Cell Laptop Battery 580,000 580000 ۰۲ بهمن
Hp 450 6Cell Laptop Battery 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
Hp Compaq 6520-6520S-6530 6Cell Laptop Battery 530,000 530000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion DV8000 6Cell Laptop Battery 780,000 780000 ۰۲ بهمن
Hp Compaq NX7400-NX8220 6Cell Laptop Battery 550,000 550000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion DV1000-DV4000-DV5000 6Cell Laptop Battery 510,000 510000 ۰۲ بهمن
Hp DM1 6Cell Laptop Battery 560,000 560000 ۰۲ بهمن
Hp DM1-3000 Laptop Battery 665,000 665000 ۰۲ بهمن
IBM X60 8Cell Laptop Battery 985,000 985000 ۰۲ بهمن
Hp Compaq NX9110-R3000 6Cell Laptop Battery 670,000 670000 ۰۲ بهمن
IBM X200 6Cell Laptop Battery 745,000 745000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion TX1000-TX2 8Cell Laptop Battery 675,000 675000 ۰۲ بهمن
Hp DV6-7000 6Cell Laptop Battery 550,000 550000 ۰۲ بهمن
Hp Probook 4520-4320 9Cell Laptop Battery 605,000 605000 ۰۲ بهمن
Hp Campaq 510-530 3Cell Laptop Battery 490,000 490000 ۰۲ بهمن
Hp B1200-B1216-B1234 4Cell Laptop Battery 530,000 530000 ۰۲ بهمن
Hp 8730 6Cell Laptop Battery 600,000 600000 ۰۲ بهمن
Hp Compaq 2230-CQ20 6Cell Laptop Battery 620,000 620000 ۰۲ بهمن
Hp 500-520 3Cell Laptop Battery 490,000 490000 ۰۲ بهمن
Hp 2133 6Cell Laptop Battery 655,000 655000 ۰۲ بهمن
HP Compaq 4809-NX9000 6Cell Laptop Battery 665,000 665000 ۰۲ بهمن
Hp Mini 110-1000 6Cell Laptop Battery 590,000 590000 ۰۲ بهمن
Hp IB99 6Cell Laptop Battery 580,000 580000 ۰۲ بهمن
Hp NC6000 6Cell Laptop Battery 550,000 550000 ۰۲ بهمن
Hp Compaq 6535-6730B 6Cell Laptop Battery 595,000 595000 ۰۲ بهمن
HP Probook 4510-4515 6Cell Laptop Battery 555,000 555000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion DV9000-DV9100 6Cell Laptop Battery 600,000 600000 ۰۲ بهمن
Hp TM2 6Cell Laptop Battery 570,000 570000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion DV2000-DV6000 12Cell Laptop Battery 705,000 705000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion DV4-DV5-CQ40-CQ50-CQ60 12Cell Laptop Battery 855,000 855000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion DV7 6Cell Laptop Battery 605,000 605000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion DV2000-DV6000 6Cell Laptop Battery 740,000 740000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion DV4-DV5-CQ40-CQ60 9Cell Laptop Battery 610,000 610000 ۰۲ بهمن
Hp Probook 4530-4540 6Cell Laptop Battery 550,000 550000 ۰۲ بهمن
Hp ENVY15 6Cell Laptop Battery 1,320,000 1320000 ۰۲ بهمن
IBM X60 4Cell Laptop Battery 520,000 520000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion DM3 6Cell Laptop Battery 650,000 650000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion DV3000 6Cell Laptop Battery 615,000 615000 ۰۲ بهمن
Hp Compaq NC6100-NX6110 6Cell Laptop Battery 595,000 595000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion DV4-DV5-CQ40-CQ50-CQ60 6Cell Laptop Battery 565,000 565000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion DV2 6Cell Laptop Battery 490,000 490000 ۰۲ بهمن
Hp Compaq 6720-6730S-6735S-6820S 6Cell Laptop Battery 525,000 525000 ۰۲ بهمن
HP Pavilion DM4-G62-G72-CQ32-CQ42 9Cell Laptop Battery 655,000 655000 ۰۲ بهمن
HP TX1000-TX1200-TX2000 6Cell Laptop Battery 640,000 640000 ۰۲ بهمن
004- باتری لپ تاپ ایسوس ASUS BATTERY X44 730,000 730000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ توشیبا PA3285 800,000 800000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ توشیبا PA3451 800,000 800000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP DV2000 550,000 550000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP 4520 700,000 700000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP 4420 700,000 700000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP 4320 530,000 530000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP DV1000 640,000 640000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP DV6 7000 700,000 700000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ توشیبا PA3465 800,000 800000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Vostro 1400 480,000 480000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Vostro 1510 600,000 600000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Vostro 1320 590,000 590000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل LaititudeD820 500,000 500000 ۰۲ بهمن
IBM T60 6Cell Laptop Battery 495,000 495000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 3600 Laptop Battery Acer Aspire 3600 6Cell 540,000 540000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion 4486 6Cell Laptop Battery 550,000 550000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion DV3-2000 6Cell Laptop Battery 520,000 520000 ۰۲ بهمن
MSI CR620-L75-L74 6Cell Laptop Battery 800,000 800000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3534-3533 9Cell Laptop Battery 565,000 565000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3593-3595 6Cell Laptop Battery 555,000 555000 ۰۲ بهمن
Toshiba 3383-3385 8Cell Laptop Battery 670,000 670000 ۰۲ بهمن
MSI CR640 Battery باتری لپ MSI CR640 1,200,000 1200000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس U1011 800,000 800000 ۰۲ بهمن
MSI BTY-S12 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ام اس آی مدل BTY-S12 930,000 930000 ۰۲ بهمن
Replacement Battery for Dell Vostro 1310 باتری مخصوص Dell Vostro 1310 650,000 650000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron N4010, 5030, 3550 9 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 9 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Dell Inspiron N4010, 5030, 3550 640,000 640000 ۰۲ بهمن
020- باتری لپ تاپ اچ پی HP 2560P 715,000 715000 ۰۲ بهمن
066- باتری لپ تاپ ایسوس 1015 730,000 730000 ۰۲ بهمن
024- باتری لپ تاپ لنوو X30 920,000 920000 ۰۲ بهمن
019- باتری لپ تاپ اچ پی HP NC2400 610,000 610000 ۰۲ بهمن
052- باتری لپ تاپ ایسوس U80 560,000 560000 ۰۲ بهمن
053- باتری لپ تاپ ایسوس K56 770,000 770000 ۰۲ بهمن
055- باتری لپ تاپ ایسوس N71 520,000 520000 ۰۲ بهمن
057- باتری لپ تاپ ایسوس F80 640,000 640000 ۰۲ بهمن
059- باتری لپ تاپ ایسوس X401 720,000 720000 ۰۲ بهمن
04-باطری - باتری لپ تاپ MSI GE600 770,000 770000 ۰۲ بهمن
05-باطری - باتری لپ تاپ MSI M66 490,000 490000 ۰۲ بهمن
07-باطری - باتری لپ تاپ MSI GX780 1,320,000 1320000 ۰۲ بهمن
027- باتری لپ تاپ ایسر ACER 5100 750,000 750000 ۰۲ بهمن
029- باتری لپ تاپ ایسر ACER 5635Z 530,000 530000 ۰۲ بهمن
باطری - باتری لپ تاپ MSI FX620 -010 760,000 760000 ۰۲ بهمن
035- باتری لپ تاپ اچ پی HP 8440 520,000 520000 ۰۲ بهمن
019- باتری لپ تاپ لنوو X60 720,000 720000 ۰۲ بهمن
022- باتری لپ تاپ لنوو X200 780,000 780000 ۰۲ بهمن
026- باتری لپ تاپ لنوو S400 1,600,000 1600000 ۰۲ بهمن
018- باتری لپ تاپ اچ پی HP N610 750,000 750000 ۰۲ بهمن
022- باتری لپ تاپ اچ پی HP NC4400 650,000 650000 ۰۲ بهمن
049- باتری لپ تاپ ایسوس 1025 580,000 580000 ۰۲ بهمن
051- باتری لپ تاپ ایسوس F5 500,000 500000 ۰۲ بهمن
054- باتری لپ تاپ ایسوس N55 500,000 500000 ۰۲ بهمن
058- باتری لپ تاپ ایسوس A8 500,000 500000 ۰۲ بهمن
060- باتری لپ تاپ ایسوس S5 650,000 650000 ۰۲ بهمن
050- باتری لپ تاپ ایسوس UL80 640,000 640000 ۰۲ بهمن
028- باتری لپ تاپ اچ پی HP NX9010 740,000 740000 ۰۲ بهمن
031- باتری لپ تاپ ایسر ACER ASPIRE 5745G 750,000 750000 ۰۲ بهمن
032- باتری لپ تاپ ایسر ACER EC39C 800,000 800000 ۰۲ بهمن
028- باتری لپ تاپ لنوو T400S 1,360,000 1360000 ۰۲ بهمن
067- باتری لپ تاپ سامسونگ R510 850,000 850000 ۰۲ بهمن
باطری - باتری لپ تاپ MSI CX420 -011 770,000 770000 ۰۲ بهمن
030- باتری لپ تاپ اچ پی HP CQ35 500,000 500000 ۰۲ بهمن
061- باتری لپ تاپ ایسوس UX31 2,500,000 2500000 ۰۲ بهمن
062- باتری لپ تاپ ایسوس X551 920,000 920000 ۰۲ بهمن
063- باتری لپ تاپ ایسوس A42-G73 880,000 880000 ۰۲ بهمن
064- باتری لپ تاپ ایسوس U46 600,000 600000 ۰۲ بهمن
065- باتری لپ تاپ ایسوس F9 500,000 500000 ۰۲ بهمن
028-باطری - باتری لپ تاپ DELL 1425 640,000 640000 ۰۲ بهمن
038-باطری - باتری لپ تاپ DELL D420 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
023- باتری لپ تاپ ایسوس k53 480,000 480000 ۰۲ بهمن
021- باتری لپ تاپ لنوو X200 850,000 850000 ۰۲ بهمن
023- باتری لپ تاپ لنوو X200 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5241 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5241 840,000 840000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron 1520 , Vostro 1500 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ Dell 1520, 1521, Vostro 1500, 1720, 1721, 1700 750,000 750000 ۰۲ بهمن
Toshiba PA3399/PABAS076 6 Cell Zigorat Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ توشیبا PA3399/PABAS076 690,000 690000 ۰۲ بهمن
Battery Apple Iphone 4S Orginal 284,000 284000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ 6 سلولی مگاسل برای لپ تاپ HP 4530 HP 4530 6 Cell Megacell Laptop Battery 598,500 598500 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس Asus A32-K55 590,000 590000 ۰۲ بهمن
باطری لپ تاپ ال جی LG R400 780,000 780000 ۰۲ بهمن
Battery Laptop Lenovo t430 باطری لپ تاپ لنوو 1,040,000 1040000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ 6 سلولی مگاسل برای لپ تاپ HP CQ42 HP CQ42 6 Cell Megacell Laptop Battery 532,000 532000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP 4310S 580,000 580000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل مدل ال ایکس پی ام سی با ظرفیت 6 سل DELL LXPS M1330 6Cell Battery 570,000 570000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل مدل DELL Vostro 1220 6Cell 1220 6Cell Laptop Battery DELL Vostro 1220 6Cell 570,000 570000 ۰۲ بهمن
Hp Probook 4530-4540 6Cell Laptop Battery باتری 6 سلولی لپ تاپ اچ پی پروبوک 4530-4540 750,000 750000 ۰۲ بهمن
باتری 6 سلولی لپ تاپ ایسوس Eee PC 1001-1005 ASUS Eee PC 1001-1005 6Cell Laptop Battery 585,000 585000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ 6 سلولی مناسب برای لپ تاپ توشیبا 3817 TOSHIBA 3817 6 Cell Battery Laptop Cls 865,000 865000 ۰۲ بهمن
Dell Inspiron N1525/1545 6 Cell Laptop Battery 570,000 570000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ 6 سلولی برای لپ تاپ فوجیتسو AH530 Fujisu AH530 6 Cell Battery Laptop 930,000 930000 ۰۲ بهمن
Battery Laptop General A32-K55 4400mAh - 530,000 530000 ۰۲ بهمن
باتری 6 سلولی لپ تاپ سونی BPS11 Sony BPS11 6Cell Laptop Battery 590,000 590000 ۰۲ بهمن
Battery Sony VGP-BPS20 6Cell Original Black 1,800,000 1800000 ۰۲ بهمن
Battery Laptop Dell 1710 610,000 610000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Dell Latitude E5400 670,000 670000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Dell1564 600,000 600000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ 6 سلولی لپ تاپ دل Inspiron 1564 Dell Inspiron 1564 6 Cell Battery Laptop 695,000 695000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ 6 سلولی لپ تاپ دل Inspiron 1520 Dell Inspiron 1520 6 Cell Battery Laptop 660,250 660250 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ Lenovo N100 540,000 540000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ اچ پی HP 450 G1 1,290,000 1290000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ HP X1000 590,000 590000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ 6 سلولی لپ تاپ ایسر V5-571 Acer Aspire V5-571 6 Cell Battery Laptop 855,000 855000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس Asus X555 1,710,000 1710000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس ASUS A42-UL50 540,000 540000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ دل Dell E6320 860,000 860000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسر ACER Aspire 4000 675,000 675000 ۰۲ بهمن
Battery Dell XPS 15z باتری لپ تاپ دل 540,000 540000 ۰۲ بهمن
باطری لپ تاپ LG B2000 530,000 530000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ لنوو Battery LenovoT40 750,000 750000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ 6 سلولی لپ تاپ ایسر ARJ1 Acer TravelMate Arj1 6 Cell Battery Laptop Cls 760,000 760000 ۰۲ بهمن
Acer Aspire 5580 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ ایسر مدل اسپایر 5580 690,000 690000 ۰۲ بهمن
Battery MSI CX420 800,000 800000 ۰۲ بهمن
Battery Apple Macbook A1281-A1286 1,610,000 1610000 ۰۲ بهمن
Battery Hp Compaq 6535,8440 500,000 500000 ۰۲ بهمن
Battery SAMSUNG N148,N150 6Cell OEM Black 800,000 800000 ۰۲ بهمن
Battery HP DV4.DV5.G50.G60,CQ40,50,60 6Cell Grade_A 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
Battery Laptop General SONY VGP-BPS8 4400mAh - 1,060,000 1060000 ۰۲ بهمن
Battery Lenovo S510 - G500s-G5070 OEM Black 1,200,000 1200000 ۰۲ بهمن
Battery Asus EEE 1025 6cell Oem Black 700,000 700000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ 6 سلولی مگاسل برای لپ تاپ سونی VGP- BPS22 Megacell VGP- BPS22 6 Cell Sony Laptop Battery 2,126,000 2126000 ۰۲ بهمن
ASUS A41-X550A 4Cell Internal Notebook Battery باتری لپ تاپ ایسوس مدل A41-X550A 1,660,000 1660000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ 6 سلولی مگاسل برای لپ تاپ سونی VGP- BPS13 Megacell VGP- BPS13 6 Cell Sony Laptop Battery 1,450,000 1450000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ 6 سلولی برای لپ تاپ سونی Bps 9 Sony Bps 9 6 Cell Battery Laptop 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
Asus K52/K42/X52 6 Cell Laptop Battery 555,000 555000 ۰۲ بهمن
Dell A860 6 Cell Battery Laptop باتري لپ تاپ 6 سلولي براي لپ تاپ دل A860 902,500 902500 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ 6 سلولی مناسب برای لپ تاپ ام اس ای FX620 MSI FX620 6 Cell Battery Laptop CLS 1,450,000 1450000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ 6 سلولی مناسب برای لپ تاپ توشیبا 5024 TOSHIBA 5024 6 Cell Battery Laptop Cls 620,000 620000 ۰۲ بهمن
Battery Laptop ACER Travelmate 50l6 باتری لپ تاپ ایسر 520,000 520000 ۰۲ بهمن
Battery Laptop ASUS A32-N50 باتری لپ تاپ ایسوس 540,000 540000 ۰۲ بهمن
باتری لپ تاپ ایسوس Battery Asus A32-X51 500,000 500000 ۰۲ بهمن
باتری 4 سلولی لپ تاپ لنوو U350 Lenovo U350 4Cell Laptop Battery 900,000 900000 ۰۲ بهمن
Fujitsu 3530 6Cell Laptop Battery باتری 6 سلولی لپ تاپ فوجیتسو 3530 830,000 830000 ۰۲ بهمن
Fujitsu LH531 6Cell Laptop Battery باتری 6 سلولی لپ تاپ فوجیتسو LH531 2,500,000 2500000 ۰۲ بهمن
Hp Pavilion SleekBook15 6Cell Laptop Battery باتری 6 سلولی لپ تاپ اچ پی پاویلیون SleekBook15 1,100,000 1100000 ۰۲ بهمن
Fujitsu T4210-T4220 6Cell Laptop Battery باتری 6 سلولی لپ تاپ فوجیتسو T4210-T4220 800,000 800000 ۰۲ بهمن
باتری 6 سلولی لپ تاپ توشیبا 3480 Toshiba 3480 6Cell Laptop Battery 580,000 580000 ۰۲ بهمن
باتری 6 سلولی لپ تاپ دل 5520-E5520 Dell 5520-E5520 6Cell Laptop Battery 830,000 830000 ۰۲ بهمن
Lenovo IdeaPad S100 6Cell Laptop Battery باتری لپ تاپ لنوو مدل آیدیاپد اس 100 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Sony BPS13 6 Cell Zigorat Laptop Battery باتری لپ تاپ 6 سلولی زیگورات برای لپ تاپ سونی BPS13 820,000 820000 ۰۲ بهمن
Dell XPS L502-L501 6Cell Laptop Battery باتری 6 سلولی لپ تاپ دل XPS L502-L501 605,000 605000 ۰۲ بهمن
Dell Latitude E6230 6Cell Laptop Battery باتری 6 سلولی لپ تاپ دل E6230 3,665,000 3665000 ۰۲ بهمن
باتری 6 سلولی لپ تاپ دل D400 Dell D400 6Cell Laptop Battery 595,000 595000 ۰۲ بهمن
باتری 6 سلولی لپ تاپ اپل 1322 Apple 1322 6Cell Laptop Battery 1,390,000 1390000 ۰۲ بهمن