نرخ انواع آردها

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
آرد برنج خانگی 40,000 40000 ۳۰ دی
سویق برنج 67,500 67500 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0627\u0646\u0648\u0627\u0639-\u0622\u0631\u062f\u0647\u0627":"\u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0622\u0631\u062f\u0647\u0627"}