نرخ انبر قفلی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
انبر قفلی 10 اینچ کروم وانادیوم اینکو HCJLW0110 250,000 250000 ۰۲ بهمن
انبرقفلی هماهنگ شونده 11 اینچ کنزاکس مدل KCP - 111 458,000 458000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی 9 اینچ فیلتر بازکن زنجیری توسن T14-9CP 385,000 385000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی دم باریک 6 اینچ میلواکی 1,130,000 1130000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی C شکل 2 اینچ میلواکی 450,000 450000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی C شکل 11 اینچ میلواکی 1,450,000 1450000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی ساده 10 اینچ میلواکی 890,000 890000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی فیلتر بازکن 11 اینچ واستر VSA11 560,000 560000 ۰۲ بهمن
انبرقفلی دولکس مدل BC220 فک کوتاه Dolex BC220 Short Jaws Lock Grip Plier 1,320,000 1320000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی صنعتی 10 اینچ جنیوس 350,000 350000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی فک دم باریک 9 اینچ جنیوس 490,000 490000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی سایز 7 رونیکس RH-1407 215,000 215000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی هماهنگ شونده (تایوانی) کنزاکس مدل KCP-211 545,000 545000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی 5 اینچ اکتیو 135,000 135000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی 10 اینچی اکتیو مدل AC60100 Active AC60100 10 Inch Locking Pliers 295,000 295000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی 10 اینچ فیلتربازکن دوفک توسن T14-10OP 385,000 385000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی سایز 10 توسن T2011-10 395,000 395000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی سایز 5 رونیکس RH-1405 164,000 164000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی 11 اینچ گیره ای اینکو HCCLW0111 385,000 385000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی 10 اینچ واستر VSA10 420,000 420000 ۰۲ بهمن
Iran Potk Locking Clamp HD1110 انبر قفلی C شکل "11 اچ دی 1110 ایران پتک 490,000 490000 ۰۲ بهمن
انبرقفلی رونیکس مدل - RH-1405 RONIX - RH-1405 Locking pliers - 5 INCH 188,000 188000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی C فک لق لقه ای 24 اینچ جنیوس 1,300,000 1300000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی فیلتربازکن نووآ 395,000 395000 ۰۲ بهمن
انبرقفلی 7 اینچ آیرونمکس IRMAX-PVC7 205,000 205000 ۰۲ بهمن
انبرقفلی 5 اینچی توسن T2011-5 155,000 155000 ۰۲ بهمن
انبرقفلی 5 اینچ آیرونمکس IRMAX-PVC5 154,000 154000 ۰۲ بهمن
انبرقفلی 10 اینچ آیرونمکس IRMAX-PVC10 268,000 268000 ۰۲ بهمن
انبرقفلی گیره ای با صفحه گیر نووآ 495,000 495000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی ورق گیر 8 اینچ نووآ 300,000 300000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی زنجیری نووآ 395,000 395000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی جوشکاری 9 اینچ جنیوس 630,000 630000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی مدل اروپایی سایز 7 اینچ نووا 250,000 250000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی سایز 5 اینچ رونیکس 170,000 170000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی ورق گیر 8 اینچ جنیوس 790,000 790000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی C فک لق لقه ای 18 اینچ جنیوس 870,000 870000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی سایز 7 اینچ رونیکس 210,000 210000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی مدل اروپایی سایز 5 اینچ نووا 195,000 195000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی مدل اروپایی سایز 10 اینچ نووا 315,000 315000 ۰۲ بهمن
Iran Potk Locking bar Clamp HM1010 انبر قفلی تسمه دار اچ ام 1010 ایران پتک 870,000 870000 ۰۲ بهمن
Iran Potk Locking Clamp HE1110 انبر قفلی C شکل "11 اچ ایی 1110 ایران پتک 590,000 590000 ۰۲ بهمن
Iran Potk Locking Plier HB1010 انبر قفلی معمولی (مدل آمریکایی) اچ بی 1010 ایران پتک 350,000 350000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی 7 اینچ کروم نووا NTP-8031 215,000 215000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی 7 اینچ واستر VSA7 270,000 270000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی 5 اینچ کروم نووا NTP-8032 165,000 165000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی 5 اینچ واستر VSA5 240,000 240000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی 10 اینچ کروم نووا NTP-8030 278,000 278000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی سایز 10 رونیکس RH-1420 299,000 299000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده 18 اینچ ایران پتک مدل HB 1810 623,000 623000 ۰۲ بهمن
انبرقفلی 7 اینچی توسن T2011-7 210,000 210000 ۰۲ بهمن
انبر قفلي ورق گير نووا مدل NTL 2256 سايز 8 اينچ Nova NTL 2256 Locking Pliers 8 Inch 430,000 430000 ۰۲ بهمن
انبر قفلي C شکل نووا مدل NTL 2260 Nova NTL2260 Locking Pliers 650,000 650000 ۰۲ بهمن
انبر قفلي کنزاکس مدل KLP-210 سايز 10 اينچ Kenzax KLP-210 Locking Pliers 10 Inch 348,000 348000 ۰۲ بهمن
انبرقفلی 10 اینچ کنزاکس مدل KLP-110 315,000 315000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی 7 اینچ اکتیو 175,000 175000 ۰۲ بهمن
انبرقفلی ۱۰ اینچ نوا تایوانی با ضامن طرح آمریکایی مدل NTP2300 349,000 349000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی رونیکس مدل RH-1407 سایز 7 اینچ Ronix RH-1407 Locking Pliers 7 Inch 375,250 375250 ۰۲ بهمن
انبر قفلی سهند سایز 10 اینچ مدل HT-002 279,000 279000 ۰۲ بهمن
Iran Potk Locking Plier HC1010 انبر قفلی سیم چین اچ سی 1010 ایران پتک 527,250 527250 ۰۲ بهمن
Iran Potk Locking Plier HK1010 انبر قفلی مهره گیر اچ کا 1010 ایران پتک 465,500 465500 ۰۲ بهمن
انبرقفلی ۷ اینچ نوا با ضامن طرح آلمانی مدل NTP8031 245,000 245000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی طرح استنلی سایز 10 اینچ مدل HT-005 190,000 190000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده 11 اینچ ایران پتک مدل HE 1110 505,000 505000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی C شکل هماهنگ شونده 18 اینچ ایران پتک مدل HE 1810 610,000 610000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی تسمه دار 10 اینچ ایران پتک مدل HM 1010 849,000 849000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی ورق گیر 8 اینچ نوا مدل NTL 2256 322,500 322500 ۰۲ بهمن
انبر قفلی نوک طوطی 9 تاپ تول 598,000 598000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی جوشکاری 9 تاپ تول 520,000 520000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی نوک بلند با سیم قطع کن 6 تاپ تول 325,000 325000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی گیره ای با صفحه گیر 11 تاپ تول 780,000 780000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی گیره ای با صفحه گیر 11 تاپ تول 1,040,000 1040000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی رینو مدل RPT-1105 سایز 5 اینچ Rhino RPT-1105 Locking Pliers 10 Inch5 185,250 185250 ۰۲ بهمن
انبر قفلی رینو مدل RPT-1107 سایز 7 اینچ Rhino RPT-1107 Locking Pliers 7 Inch 218,500 218500 ۰۲ بهمن
انبر قفلی MDF تاپ تول مدل DMAE1A06 325,000 325000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی گیره ای 11 تاپ تول مدل DAAU1A11 650,000 650000 ۰۲ بهمن
انبرقفلی ۷ اینچ طرح آلمانی رونیکس مدل RH-1407 245,000 245000 ۰۲ بهمن
انبرقفلی ۵ اینچ نوا با ضامن طرح آلمانی مدل NTP8032 195,000 195000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی سفیر مدل SLP-10-250 سایز 10 اینچ Safir SLP-10-250 Locking Pliers 10 Inch 332,500 332500 ۰۲ بهمن
انبر قفلی فیلتر بازکن 10 اینچ نوا مدل NTL 2252 415,000 415000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی زنجیری 18 اینچ نوا مدل NTL 2254 415,000 415000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی گیره ای با صفحه گیر 11 اینچ نوا مدل NTL 2260 520,000 520000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی زنجیری تاپ تول 689,000 689000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی مدل ورق گیر استنلی -84398 570,000 570000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی نوک بلند با سیم قطع کن 9 تاپ تول 390,000 390000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی نووا مدل NTP 9602 سایز 10 اینچ Nova NTP 9602 Locking Pliers 10 Inch 343,000 343000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی C-CLAMP جانزوی مدل P37M11A 560,000 560000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی با سیم چین جانزوی مدل P32M07A 330,000 330000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی فیلتر بازکن اکتیو مدل AC6009FL Active AC6009FL Clamp Locking Pliers 380,000 380000 ۰۲ بهمن
انبر قفلی کنزاکس مدل KLP-110 سایز 10 اینچ Kenzax KLP-110 Locking Pliers 10 Inch 380,000 380000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0627\u0646\u0628\u0631-\u0642\u0641\u0644\u06cc":"\u0627\u0646\u0628\u0631 \u0642\u0641\u0644\u06cc"}