نرخ ادویه جات

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
اسپند رنگی 300 گرمی صنایع غذایی کامل 48,000 48000 ۰۲ بهمن
اسپند ساده 300 گرمی صنایع غذایی کامل 48,000 48000 ۰۲ بهمن
گرد لیمو 50 گرمی صنایع غذایی کامل 33,500 33500 ۰۲ بهمن
جوهر لیمو 125 گرمی صنایع غذایی کامل 27,500 27500 ۰۲ بهمن
نشاسته 350 گرمی صنایع غذایی کامل 34,500 34500 ۰۲ بهمن
گل گاو زبان 60 گرمی صنایع غذایی کامل 74,500 74500 ۰۲ بهمن
فلفل قرمز 375 گرمی صنایع غذایی کامل 84,500 84500 ۰۲ بهمن
فلفل سیاه 400 گرمی صنایع غذایی کامل 298,000 298000 ۰۲ بهمن
سماق 450 گرمی صنایع غذایی کامل 119,000 119000 ۰۲ بهمن
شوید خشک 150 گرمی صنایع غذایی کامل 65,000 65000 ۰۲ بهمن
زردچوبه 310 گرمی صنایع غذایی کامل 55,000 55000 ۰۲ بهمن
چوب دارچین 180 گرمی صنایع غذایی کامل 60,000 60000 ۰۲ بهمن
پودر سیر 400 گرمی صنایع غذایی کامل 84,500 84500 ۰۲ بهمن
جوش شیرین 150 گرمی صنایع غذایی کامل 22,500 22500 ۰۲ بهمن
پودر سیر 75 گرمی صنایع غذایی کامل 27,000 27000 ۰۲ بهمن
پاپریکا 65 گرمی صنایع غذایی کامل 27,000 27000 ۰۲ بهمن
آویشن 45 گرمی صنایع غذایی کامل 39,000 39000 ۰۲ بهمن
دارچین نرم 350 گرمی صنایع غذایی کامل 89,500 89500 ۰۲ بهمن
نعنا 125 گرمی صنایع غذایی کامل 65,000 65000 ۰۲ بهمن
فلفل سیاه 75 گرمی صنایع غذایی کامل 80,000 80000 ۰۲ بهمن
شوید 25 گرمی صنایع غذایی کامل 24,500 24500 ۰۲ بهمن
سماق 75 گرمی صنایع غذایی کامل 37,500 37500 ۰۲ بهمن
زنجبیل 55 گرمی صنایع غذایی کامل 34,500 34500 ۰۲ بهمن
زرد چوبه 75 گرمی صنایع غذایی کامل 21,500 21500 ۰۲ بهمن
دارچین نرم 75 گرمی صنایع غذایی کامل 34,000 34000 ۰۲ بهمن
ادویه کاری400 گرمی صنایع غذایی کامل 110,000 110000 ۰۲ بهمن
ادویه کاری 60 گرمی صنایع غذایی کامل 29,000 29000 ۰۲ بهمن
نعنا 25 گرمی صنایع غذایی کامل 24,500 24500 ۰۲ بهمن
گلپر 50 گرمی صنایع غذایی کامل 29,500 29500 ۰۲ بهمن
گرد غوره 75 گرمی صنایع غذایی کامل 37,500 37500 ۰۲ بهمن
پودر گیاه پرپین (تک نفره) 190,000 190000 ۰۲ بهمن
پودر صیفی و میوه 50,000 50000 ۰۲ بهمن
زردچوبه 52,500 52500 ۰۲ بهمن
زردچوبه ارگانیک OAB 90,000 90000 ۰۲ بهمن
ادویه قشمی 120,000 120000 ۰۲ بهمن
پودر گوجه(فله ای) 375,000 375000 ۰۲ بهمن
پودر پیاز(فله ای) 370,000 370000 ۰۲ بهمن
پودر زنجبیل 75,000 75000 ۰۲ بهمن
پودر سنجد 60,000 60000 ۰۲ بهمن
ادویه زابل 30,000 30000 ۰۲ بهمن
پودر سیر(فله ای) 380,000 380000 ۰۲ بهمن
پودر سبوس برنج ویسر 60,000 60000 ۰۲ بهمن
ادویه خورشتی 50,000 50000 ۰۲ بهمن
پودر آویشن کوهی 50,000 50000 ۰۲ بهمن
پودر پیاز 54,000 54000 ۰۲ بهمن
پودر گوجه فرنگی(صد گرمی) 60,000 60000 ۰۲ بهمن
پودر سبوس گندم 50,000 50000 ۰۲ بهمن
پودر سماق 30,000 30000 ۰۲ بهمن
سیاه دانه 39,000 39000 ۰۲ بهمن
پودر آویشن 55,000 55000 ۰۲ بهمن
پودر سیر(صد گرمی) 37,000 37000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0627\u062f\u0648\u06cc\u0647-\u062c\u0627\u062a":"\u0627\u062f\u0648\u06cc\u0647 \u062c\u0627\u062a"}