نرخ اتو بخار پرسی

پاناسونیک / Panasonic

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
اتو بخار پاناسونيک مدل NI-E410T Panasonic NI-E410T Steam Iron 1,450,000 1450000 ۰۲ بهمن

فیلیپس / Philips

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
بخارگر فيليپس مدل GC534/26 Philips GC534/26 Garment Steamer 6,500,000 6500000 ۰۲ بهمن

پارس خزر / Pars Khazar

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
اتوبخار پارس خزر مدل SI-503 Pars Khazar SI-503 Steam Iron 1,646,000 1646000 ۰۲ بهمن

هاردستون / Hardstone

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
اتو بخار مسافرتي هاردستون مدل SI1916 Hardstone SI1916 Steam Iron 885,000 885000 ۰۲ بهمن
اتو بخار مسافرتي هاردستون مدل SI1906 Hardstone SI1906 Steam Iron 760,000 760000 ۰۲ بهمن
اتو بخار هاردستون مدل SI1917 Hardstone SI1917 Steam Iron 1,200,000 1200000 ۰۲ بهمن
اتو بخار ديجيتال هاردستون مدل 2021 Hardstone 2021 Steam Iron 2,610,000 2610000 ۰۲ بهمن

تفال / Tefal

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
اتوبخار تفال مدل FV3910 Tefal FV3910 Steam Iron 2,060,000 2060000 ۰۲ بهمن
اتوبخار تفال مدل FV3845 Tefal FV3845 Steam Iron 2,110,000 2110000 ۰۲ بهمن
اتوبخار تفال مدل FV3925 Tefal FV3925 Steam Iron 1,982,000 1982000 ۰۲ بهمن
بخارگر تفال مدل IS6200 Tefal IS6200 Garment Steamer 6,350,000 6350000 ۰۲ بهمن
اتوبخار مخزن دار تفال مدل GV6770 Tefal GV6770 Steam Iron 7,815,000 7815000 ۰۲ بهمن
اتوبخار Tefal T8189‎ اتوبخار تفال T8189‎ 850,000 850000 ۰۲ بهمن

ساپر / Sapor

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
اتوبخار ساپر مدل SSI-3010C Sapor SSI-3010C Steam Iron 910,000 910000 ۰۲ بهمن
اتو بخار ساپر مدل SSTI-170 Sapor SSTI-170 Steam Iron 4,170,000 4170000 ۰۲ بهمن

فوما / Fuma

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
اتوبخار FUMA FU-242‎ اتوبخار فوما FUMA FU-242 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
Fuma Steam Press 34" jumbo with stand FU-3400‎ اتو پرس 34 اینچ فوما به همراه پایه مدل FU-3400 8,950,000 8950000 ۰۲ بهمن

روونتا / Rowenta

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
اتو بخار رونتا مدل DW9230 Rowenta DW9230 Steam Iron 4,250,000 4250000 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Feller SPU 92 2200W Steam Iron -- 9,983,310 9983310 ۰۲ بهمن
Gosonic GSP 270 7,000,000 7000000 ۰۲ بهمن
Beko BKK 2134 8,990,000 8990000 ۰۲ بهمن
DeLmonti DL920 Steam Ironing Press‎ اتو دلمونتی مدل DL920 9,500,000 9500000 ۰۲ بهمن
NASA NS-3302 Steam Ironing Press‎ اتو ناسا مدل NS-3302 9,885,000 9885000 ۰۲ بهمن
Fuma FU-3200 Steam Ironing Press‎ اتو فوما مدل FU-3200 9,060,000 9060000 ۰۲ بهمن
Fuma FU 2600 7,180,000 7180000 ۰۲ بهمن
JANOME 2700 اتو پرس ژانومه 2700 7,950,000 7950000 ۰۲ بهمن
JANOME 2900 تو پرس ژانومه 2900 8,600,000 8600000 ۰۲ بهمن
JANOME 4100 اتوپرس ژانومه 4100 10,850,000 10850000 ۰۲ بهمن
JANOME 2800 اتو پرس ژانومه 2800 7,890,000 7890000 ۰۲ بهمن
JANOME 3000 اتو پرس ژانومه 3000 7,900,000 7900000 ۰۲ بهمن
JANOME 5700 اتو پرس ژانومه 5700 8,250,000 8250000 ۰۲ بهمن
JANOME 6000 اتوپرس ژانومه 6000 9,250,000 9250000 ۰۲ بهمن
JANOME 3200 اتو پرس ژانومه 3200 7,900,000 7900000 ۰۲ بهمن
JANOME 3300 اتو پرس ژانومه 3300 7,900,000 7900000 ۰۲ بهمن
JANOME 5300 اتوپرس ژانومه 5300 11,595,000 11595000 ۰۲ بهمن
JANOME 3800 اتوپرس ژانومه 3800 8,800,000 8800000 ۰۲ بهمن
JANOME 3500 Steam Ironing Press‎ 8,945,000 8945000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه 4200 press iron janome 9,200,000 9200000 ۰۲ بهمن
JANOME 3400 Steam Ironing Press‎ 8,945,000 8945000 ۰۲ بهمن
JANOME 5200 اتوپرس ژانومه 5200 10,510,000 10510000 ۰۲ بهمن
JANOME 6100 اتوپرس ژانومه 6100 8,400,000 8400000 ۰۲ بهمن
JANOME 4700 اتوپرس ژانومه 4700 10,700,000 10700000 ۰۲ بهمن
JANOME 6200 اتوپرس ژانومه 6200 8,925,000 8925000 ۰۲ بهمن
JANOME 6300 اتوپرس ژانومه 6300 8,925,000 8925000 ۰۲ بهمن
JANOME 4900 اتوپرس ژانومه 4900 10,545,000 10545000 ۰۲ بهمن
JANOME 2500 اتو پرس ژانومه 2500 7,350,000 7350000 ۰۲ بهمن
JANOME 2400 اتو پرس ژانومه 2400 7,350,000 7350000 ۰۲ بهمن
JANOME 3700 اتوپرس ژانومه 3700 8,800,000 8800000 ۰۲ بهمن
JANOME 4400 اتوپرس ژانومه 4400 11,350,000 11350000 ۰۲ بهمن
JANOME 3900 اتوپرس ژانومه 3900 9,050,000 9050000 ۰۲ بهمن
JANOME 3100 اتو پرس ژانومه 3100 7,425,000 7425000 ۰۲ بهمن
اتوبخار تفال مدل FV4880 Tefal FV4880 Steam Iron 2,700,000 2700000 ۰۲ بهمن
اتوبخار تفال مدل FV9603 Tefal FV9603 Steam Iron 3,550,000 3550000 ۰۲ بهمن
پرزگير لباس فيليپس مدل GC026/30 Philips GC026/30 Fabric Shaver 610,000 610000 ۰۲ بهمن
اتو بخار مخزن دار فيليپس مدل GC8650/80 Philips GC8650/80 Steam Generator Iron 10,861,000 10861000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی بایترون BSI-100 5,490,000 5490000 ۰۲ بهمن
اتوبخار فيليپس مدل GC4924 Philips GC4924 Steam Iron 4,695,000 4695000 ۰۲ بهمن
اتوبخار فيليپس مدل GC4512 Philips GC4512 Steam Iron 2,695,000 2695000 ۰۲ بهمن
اتوبخار پاناسونيک مدل NI-JW900 Panasonic NI-JW900 Steam Iron 3,595,000 3595000 ۰۲ بهمن
اتوبخار تفال مدل FV5375 Tefal FV5375 Steam Iron 2,955,000 2955000 ۰۲ بهمن
اتوبخار تفال مدل FV1320 Tefal FV1320 Steam Iron 1,215,000 1215000 ۰۲ بهمن
اتوبخار تفال مدل FV4870 Tefal FV4870 Steam Iron 2,495,000 2495000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 5800 9,500,000 9500000 ۰۲ بهمن
اتوبخار دلونگي مدل FXP2700 Delonghi FXP2700 Steam Iron 1,890,000 1890000 ۰۲ بهمن
اتو بخار مخزن دار تفال مدل GV7340 Tefal GV7340 Steam Generator Iron 9,860,000 9860000 ۰۲ بهمن
اتوبخار فيليپس مدل GC3803 Philips GC3803 Steam Iron 2,290,000 2290000 ۰۲ بهمن
اتو بخار مخزن دار تفال مدل GV8980 Tefal GV8980 Steam Generator Iron 11,000,000 11000000 ۰۲ بهمن
اتو بخار مخزن دار تفال مدل GV8960 Tefal GV8960 Steam Generator Iron 10,440,000 10440000 ۰۲ بهمن
اتوبخار فيليپس مدل GC4521/85 Philips GC4521/85 Steam Iron 3,350,000 3350000 ۰۲ بهمن
اتوبخار پاناسونيک مدل NI-E500 Panasonic NI-E500 Steam Iron 1,350,000 1350000 ۰۲ بهمن
اتو پرسي فلر مدل SPB72 Feller SPB72 Steam Press 8,710,000 8710000 ۰۲ بهمن
اتوبخار دلونگي مدل FXJ2300T Delonghi FXJ2300T Steam Iron 1,420,000 1420000 ۰۲ بهمن
اتوبخار دلونگي مدل FXP2500AG Delonghi FXP2500AG Steam Iron 1,675,000 1675000 ۰۲ بهمن
اتو بخار بوش مدل TDA5621GB Bosch TDA5621GB Steam Iron 5,090,000 5090000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه مدل 2600 7,800,000 7800000 ۰۲ بهمن
اتوبخار پاناسونيک مدل NI-JW950 Panasonic NI-JW950 Steam Iron 4,020,000 4020000 ۰۲ بهمن
اتو بخار مخزن دار فيليپس مدل GC9220 Philips GC9220 Steam Generator Iron 6,500,000 6500000 ۰۲ بهمن
اتوبخار فيليپس مدل GC3811 Philips GC3811 Steam Iron 2,700,000 2700000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 3500 9,050,000 9050000 ۰۲ بهمن
اتو بخار گوسونیک GSI-196 -- 1,250,000 1250000 ۰۲ بهمن
اتوبخار فيليپس مدل GC2984/20 Philips GC2984/20 Steam Iron 2,095,000 2095000 ۰۲ بهمن
اتوبخار فيليپس مدل GC2988/80 Philips GC2988/80 Steam Iron 2,450,000 2450000 ۰۲ بهمن
اتو پرسي هاردستون مدل SPD2602W Hardstone SPD2602W Steam Press 11,525,000 11525000 ۰۲ بهمن
اتو پرسي هاردستون مدل SPZ2601B Hardstone SPZ2601B Steam Press 13,450,000 13450000 ۰۲ بهمن
اتو پرسي بايترون مدل BSI-100 Bitron BSI-100 Steam Press 7,200,000 7200000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 7600 -- 11,695,000 11695000 ۰۲ بهمن
اتو پرسي هاردستون مدل SPZ2602W Hardstone SPZ2602W Steam Press 12,400,000 12400000 ۰۲ بهمن
بخارگر فيليپس مدل GC535 Philips GC535 Garment Steamer 5,895,000 5895000 ۰۲ بهمن
اتو پرسي هاردستون مدل SPD2601B Hardstone SPD2601B Steam Press 11,525,000 11525000 ۰۲ بهمن
اتوبخار بوش مدل TDA3024034 Bosch TDA3024034 Steam Iron 3,495,000 3495000 ۰۲ بهمن
اتوبخار بوش مدل TDA5024214 Bosch TDA5024214 Steam Iron 4,389,100 4389100 ۰۲ بهمن
اتوبخار بوش مدل TDA7030214 Bosch TDA7030214 Steam Iron 5,695,000 5695000 ۰۲ بهمن
اتو بخار کوسونیک GSI-158 -- 730,000 730000 ۰۲ بهمن
اتو پرس گوسونیک GSP-274 -- 6,100,000 6100000 ۰۲ بهمن
اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-501 Pars Khazar SI-DS-501 Steam Iron 1,302,500 1302500 ۰۲ بهمن
اتو پرس گوسونیک GSP-275 -- 9,300,000 9300000 ۰۲ بهمن
اتو پرس دیجیتالی 34 عرشیا arshia 34"digital 11,200,000 11200000 ۰۲ بهمن
اتو پرس هوشمند پرشیا PR-5400 7,980,000 7980000 ۰۲ بهمن
بخارگر فيليپس مدل GC502/29 Philips GC502/29 Garment Steamer 3,940,000 3940000 ۰۲ بهمن
اتوبخار فيليپس مدل GC1018 Philips GC1018 Steam Iron 1,225,000 1225000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 5400 11,550,000 11550000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 4300 11,755,000 11755000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 4800 10,355,000 10355000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 6400 9,500,000 9500000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 5600 9,500,000 9500000 ۰۲ بهمن
اتو بخار سام مدل IR-4030GN SAM IR-4030GN Steam Iron 1,380,000 1380000 ۰۲ بهمن
اتو بخار سام مدل IR-5030BK SAM IR-5030BK Steam Iron 1,275,000 1275000 ۰۲ بهمن
اتو بخار سام مدل IR-5035BL SAM IR-5035BL Steam Iron 1,351,000 1351000 ۰۲ بهمن
اتو بخار براون مدل TS725A Braun TS725A Steam Iron 2,745,000 2745000 ۰۲ بهمن
اتو بخار توليپس مدل SI-357 Tulips SI-357 Steam Iron 1,050,000 1050000 ۰۲ بهمن
اتوبخار سیم جمع کن دار نیولایف 355 -- 1,250,000 1250000 ۰۲ بهمن
اتو بخار پاناسونيک مدل NI-P300 Panasonic NI-P300 Steam Iron 1,290,000 1290000 ۰۲ بهمن
بخارگر فيليپس مدل GC320 Philips GC320 Handheld Garment Steamer 3,140,000 3140000 ۰۲ بهمن
بخارگر فيليپس مدل GC670 Philips GC670 Garment Steamer 8,220,000 8220000 ۰۲ بهمن
اتوبخار دلونگي مدل FXJ2000 DeLonghi FXJ2000 Steam Iron 1,050,000 1050000 ۰۲ بهمن
اتو بخار بوش مدل TDA5028010 Bosch TDA5028010 Steam Iron 4,065,000 4065000 ۰۲ بهمن
اتوبخار تفال مدل FV1215 Tefal FV1215 Steam Iron 1,340,000 1340000 ۰۲ بهمن
اتوبخار تفال مدل FV1220 Tefal FV1220 Steam Iron 1,380,000 1380000 ۰۲ بهمن
اتو پرسي فلر مدل SPU100 Feller SPU100 Steam Press 19,990,000 19990000 ۰۲ بهمن
اتوبخار تفال مدل FV3769 Tefal FV3769 Steam Iron 1,540,000 1540000 ۰۲ بهمن
اتوبخار تفال مدل FV3740 Tefal FV3740 Steam Iron 1,560,000 1560000 ۰۲ بهمن
اتو بخار مخزن دار تفال مدل GV8930 Tefal GV8930 Steam Generator Iron 8,550,000 8550000 ۰۲ بهمن
اتوبخار بوش مدل TDA503001P Bosch TDA503001P Steam Iron 3,850,000 3850000 ۰۲ بهمن
اتوبخار دلونگي مدل FXJ1800 DeLonghi FXJ1800 Steam Iron 870,000 870000 ۰۲ بهمن
اتوبخار پاناسونيک مدل NI-JW650 Panasonic NI-JW650 Steam Iron 2,420,000 2420000 ۰۲ بهمن
اتوبخار فيليپس مدل GC4511 Philips GC4511 Steam Iron 2,875,000 2875000 ۰۲ بهمن
اتوبخار دلونگي مدل FXG26ATS Delonghi FXG26ATS Steam Iron 1,960,000 1960000 ۰۲ بهمن
اتوبخار دلونگي مدل FXJ2200T Delonghi FXJ2200T Steam Iron 1,250,000 1250000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 6700 12,690,000 12690000 ۰۲ بهمن
اتو بخار دستی آرزوم AR661 Steam Iron arzum AR661 1,550,000 1550000 ۰۲ بهمن
اتو بخار براون مدل TS525A Braun TS525A Steam Iron 3,270,000 3270000 ۰۲ بهمن
اتو بخار براون مدل TS765A Braun TS765A Steam Iron 3,685,000 3685000 ۰۲ بهمن
اتو بخار سام مدل IR-5025GN SAM IR-5025GN Steam Iron 1,167,500 1167500 ۰۲ بهمن
اتو بخار سام مدل IR-4018 SAM IR-4018 Steam Iron 1,025,000 1025000 ۰۲ بهمن
اتو بخار سام مدل IR-4020R SAM IR-4020R Steam Iron 1,075,000 1075000 ۰۲ بهمن
اتو بخار سام مدل IR-4025 SAM IR-4025 Steam Iron 1,210,000 1210000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 5100 12,000,000 12000000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 3400 9,750,000 9750000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 4000 10,805,000 10805000 ۰۲ بهمن
اتوبخار دلونگي مدل FXJ2300AT Delonghi FXJ2300AT Steam Iron 1,525,000 1525000 ۰۲ بهمن
اتوبخار فيليپس مدل GC2981/20 Philips GC2981/20 Steam Iron 1,645,000 1645000 ۰۲ بهمن
اتو بخار هاردستون مدل SIP2401 Hardstone SIP2401 Steam Iron 2,450,000 2450000 ۰۲ بهمن
اتو بخار مخزن دار دلونگي مدل VVX1440 Delonghi VVX-1440 Steam Iron 6,200,000 6200000 ۰۲ بهمن
اتوبخار بوش مدل TDA3026110 Bosch TDA3026110 Steam Iron 3,200,000 3200000 ۰۲ بهمن
اتو پرس هوشمند پرشیا PR-5500 8,620,000 8620000 ۰۲ بهمن
اتو پرس 26 دیجیتالی عرشیا arshia 26" digital setam press 11,400,000 11400000 ۰۲ بهمن
اتو بخار پاناسونيک مدل NI-E510T Panasonic NI-E510T Steam Iron 1,895,000 1895000 ۰۲ بهمن
اتو پرس گوسونیک GSP-276 -- 5,800,000 5800000 ۰۲ بهمن
اتو پرس گوسنویک GSP-278 -- 7,000,000 7000000 ۰۲ بهمن
اتو پرس گوسونیک GSP-272 -- 7,799,000 7799000 ۰۲ بهمن
اتو بخار گوسونیک GSI146 -- 1,530,000 1530000 ۰۲ بهمن
اتو بخار گوسونیک GSI139 -- 580,500 580500 ۰۲ بهمن
اتو بخار گوسونیکGSI140 -- 460,000 460000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی مدل (36")FU-3600 FU-3600 9,600,000 9600000 ۰۲ بهمن
اتوبخار بوش مدل TDI9032314 Bosch TDI9032314 Steam Iron 6,865,000 6865000 ۰۲ بهمن
اتو پرسي بايترون مدل BSI-103 Bitron BSI-103 Steam Press 5,490,000 5490000 ۰۲ بهمن
اتوبخار بوش مدل TDA3028014 Bosch TDA3028014 Steam Iron 3,905,000 3905000 ۰۲ بهمن
اتو پرسي هاردستون مدل SPU3201W Hardstone SPU3201W Steam Press 11,800,000 11800000 ۰۲ بهمن
اتوبخار فکر مدل Skyjet Fakir Skyjet Steam Iron 3,695,000 3695000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 7700 -- 10,700,000 10700000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 7000 -- 10,300,000 10300000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 6200 -- 9,675,000 9675000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 6500 -- 9,320,000 9320000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 7400 -- 11,650,000 11650000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 7500 -- 11,620,000 11620000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 4700 -- 10,500,000 10500000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 6600 -- 9,320,000 9320000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 5700 -- 8,230,000 8230000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 4200 -- 9,640,000 9640000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 4600 -- 10,150,000 10150000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 7200 -- 9,820,000 9820000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 7300 -- 11,215,000 11215000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 4400 -- 10,110,000 10110000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 4500 -- 10,110,000 10110000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 5900 -- 8,230,000 8230000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 6300 -- 8,420,000 8420000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 3600 -- 10,200,000 10200000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 3700 -- 10,500,000 10500000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 5000 -- 9,640,000 9640000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 5200 -- 10,300,000 10300000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 5300 -- 10,300,000 10300000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 5500 -- 8,230,000 8230000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 6000 -- 8,420,000 8420000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 6100 -- 9,500,000 9500000 ۰۲ بهمن
اتوبخار فکر مدل Lillie Fakir Lillie Steam Iron 1,990,000 1990000 ۰۲ بهمن
اتو بخار مخزن دار فيليپس مدل GC7035 Philips GC7035 Steam Generator Iron 7,460,000 7460000 ۰۲ بهمن
اتوبخار فيليپس مدل GC2982/30 Philips GC2982/30 Steam Iron 1,820,000 1820000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی SUNNY مدل SIP-6980 -- 7,590,000 7590000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی بایترون BSI-605 Bitron BSI-605 Steam Press 8,540,000 8540000 ۰۲ بهمن
Gosonic GSI-1142 اتو بخار گوسونیک GSI-1142 1,780,000 1780000 ۰۲ بهمن
اتو بخار سام مدل IR-3010BL SAM IR-3010BL Steam Iron 620,000 620000 ۰۲ بهمن
اتو بخار سام مدل IR-4015BN SAM IR-4015BN Steam Iron 1,050,000 1050000 ۰۲ بهمن
اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS-411 Pars Khazar SI-DS-411 Steam Iron 960,000 960000 ۰۲ بهمن
اتوبخار تفال مدل FV1310 Tefal FV1310 Steam Iron 1,089,500 1089500 ۰۲ بهمن
اتو بخار گوسونیک GSI-194 -- 760,000 760000 ۰۲ بهمن
اتو مسافرتي ساپر مدل SSI-2020 Sapor SSI-2020 Steam Iron 850,000 850000 ۰۲ بهمن
اتو بخار پارس خزر مدل SI-DS501 1,302,500 1302500 ۰۲ بهمن
اتو پرسی بایترون BSI-500 8,385,000 8385000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی بایترون BSI-600 8,840,000 8840000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی بایترون BSI-911 Bitron BSI-911 Steam Press 9,725,000 9725000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی بایترون BSI-411 8,420,000 8420000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی بایترون BSI-511 8,460,000 8460000 ۰۲ بهمن
اتوبخار بوش مدل TDS1220GB Bosch TDS1220GB Steam Iron 4,710,000 4710000 ۰۲ بهمن
JANOME 4500 اتوپرس ژانومه 4500 11,155,000 11155000 ۰۲ بهمن
Janome Steam Press 5500 اتو پرسي ژانومه 5500 8,600,000 8600000 ۰۲ بهمن
اتوبخار بوش مدل TDA3024010 Bosch TDA3024010 Steam Iron 2,920,000 2920000 ۰۲ بهمن
اتو بخار مخزن دار دومنا مدل Primo Domena Primo Steam Generator Iron 6,870,000 6870000 ۰۲ بهمن
اتو پرسي دومنا SP 2100 Domena SP 2100 Steam Iron 11,280,000 11280000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی بایترون BSI-40BB 8,060,000 8060000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی بایترون - 7,940,000 7940000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه 9,200,000 9200000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی بایترون BSI-400 8,045,000 8045000 ۰۲ بهمن
اتوبخار بهي مدل BES-126 Behi BES-126 Steam Iron 1,215,000 1215000 ۰۲ بهمن
اتوبخار بهي مدل BEC-126 Behi BEC-126 Steam Iron 1,440,000 1440000 ۰۲ بهمن
اتو بخار هانامو Hanamo مدل 292 774,000 774000 ۰۲ بهمن
اتو بخار هانامو Hanamo مدل 271 559,000 559000 ۰۲ بهمن
اتو بخار فیلیپس مدل GC4929 4,659,500 4659500 ۰۲ بهمن
اتو مسافرتي بيشل مدل BL-SI-013 Bishel BL-SI-013 Steam Iron 787,000 787000 ۰۲ بهمن
اتو بخار پاناسونيک Panasonic مدل NI-JW670C 2,781,000 2781000 ۰۲ بهمن
اتو بخار تفال Tefal مدل FV 5352 2,669,500 2669500 ۰۲ بهمن
اتو بخار ایستاده هان HI-5050 3,450,000 3450000 ۰۲ بهمن
اتو بخار ایستاده هان HI-3020 4,930,000 4930000 ۰۲ بهمن
اتوبخار پاناسونیک مدل NI-JW650T 2,300,000 2300000 ۰۲ بهمن
اتو بخار هوشمند پرشیا فرانس PR-165 -- 1,540,000 1540000 ۰۲ بهمن
اتوی بخار پارس خزر مدل SI 503 1,408,000 1408000 ۰۲ بهمن
اتو بخار تفال Tefal مدل FV 5325 2,133,000 2133000 ۰۲ بهمن
اتو بخار هانامو Hanamo مدل 295 591,000 591000 ۰۲ بهمن
اتوبخار 2100 وات 2920 GCفیلیپس -- 1,450,000 1450000 ۰۲ بهمن
اتو بخار براون TS 345 -- 1,665,000 1665000 ۰۲ بهمن
اتو بخار راک مدل SI8040S 1,350,000 1350000 ۰۲ بهمن
nasa-electric-ns-3312 اتو بخار پرسی ناسا الکتریک NS-3312 8,640,000 8640000 ۰۲ بهمن
JANOME 6500 اتوپرس ژانومه 6500 10,950,000 10950000 ۰۲ بهمن
JANOME 5900 اتوپرس ژانومه 5900 8,000,000 8000000 ۰۲ بهمن
Janome 4600 اتو پرسی ژانومه - 4600 9,750,000 9750000 ۰۲ بهمن
Tefal GV6720 Steam Iron اتوبخار مخزن دار تفال مدل GV6720 7,220,000 7220000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ۳۲ اینچی دیجیتال لمسی دلمونتی مدل DL 920 9,525,000 9525000 ۰۲ بهمن
Hardstone SIP2212 Steam Iron اتو بخار هاردستون مدل SIP2212 1,642,500 1642500 ۰۲ بهمن
Brilliant BSP - 9800 Steam Press اتو پرسی برلیانت مدل BSP - 9800 10,365,000 10365000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-103 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-103 5,785,000 5785000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه ۷۷۰۰ ( Janome 7700 ) 13,200,000 13200000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه ۷۵۰۰ ( Janome 7500 ) 13,200,000 13200000 ۰۲ بهمن
Belleza 41101 Steam Press اتو پرسي بلزا مدل 41101 9,890,000 9890000 ۰۲ بهمن
Philips GC535 Garment Steamer بخارگر فیلیپس مدل GC535 5,767,500 5767500 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه مدل 7400 JANOME 13,200,000 13200000 ۰۲ بهمن
اتوپرس ژانومه مدل JANOME SE300 9,300,000 9300000 ۰۲ بهمن
اتوپرس ژانومه مدل JANOME GS500 9,745,000 9745000 ۰۲ بهمن
اتوپرس های جدید سری 7000 مدل ژانومه 7600 11,695,000 11695000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-612 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-612 8,720,000 8720000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-9XL Steam Press Iron اتو پرسی بایترون مدل BSI-9XL 10,190,000 10190000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-405BB Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-405BB 7,800,000 7800000 ۰۲ بهمن
اتوپرس ژانومه مدل JANOME 4650 8,800,000 8800000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه مدل 7000 JANOME 12,415,000 12415000 ۰۲ بهمن
Roben RSI-2615Pro2D Steam Iron اتو بخار ربن مدل RSI-2615Pro2D 1,980,000 1980000 ۰۲ بهمن
Roben RSI-2415Optima Steam Iron اتو بخار ربن مدل RSI-2415Optima 1,840,000 1840000 ۰۲ بهمن
Janome 7800 اتو پرسی ژانومه 7800 13,300,000 13300000 ۰۲ بهمن
Janome 7900 اتو پرسی ژانومه 7900 12,400,000 12400000 ۰۲ بهمن
Janome 3600 اتو پرسی ژانومه - 3600 10,200,000 10200000 ۰۲ بهمن
JANOME 7200B اتو پرسی ژانومه JANOME 7200B 11,000,000 11000000 ۰۲ بهمن
Radex RA6200 S اتو پرس رادکس Radex RA6200 S 13,000,000 13000000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه ۷۳۰۰ ( Janome 7300 ) 10,715,000 10715000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه ۲۶۰۰ ( Janome 2600 ) 7,660,000 7660000 ۰۲ بهمن
JANOME 4750 اتوپرس ژانومه مدل JANOME 4750 8,360,000 8360000 ۰۲ بهمن
اتوپرس ژانومه مدل JANOME GS600 9,745,000 9745000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI 705 اتو پرس بایترون Bitron BSI 705 9,270,000 9270000 ۰۲ بهمن
اتوپرس ژانومه مدل JANOME GS400 9,745,000 9745000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-511 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-511 8,820,000 8820000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-500 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-500 8,385,000 8385000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-705 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-705 9,270,000 9270000 ۰۲ بهمن
Brilliant BSP - 9600 Steam Press اتو پرسی برلیانت مدل BSP - 9600 9,265,000 9265000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه مدل JANOME 7000W 11,000,000 11000000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه مدل NX 600 -- 11,640,000 11640000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه مدل NX 400 -- 11,640,000 11640000 ۰۲ بهمن
Nasa NS-3311 Steam Ironing Press اتو پرس 32 اینچی ناسا مدل NS-3311 11,100,000 11100000 ۰۲ بهمن
Bitron BGC320 Garment Steamer اتو بخارگر ایستاده بایترون مدل BGC320 3,600,000 3600000 ۰۲ بهمن
Brilliant BSP - 8300 Steam Press اتو پرسی برلیانت مدل BSP - 8300 8,265,000 8265000 ۰۲ بهمن
Brilliant BSP - 9200 Steam Press اتو پرسی برلیانت مدل BSP - 9200 8,515,000 8515000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-532 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-532 8,580,000 8580000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-505 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-505 8,670,000 8670000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-975 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-975 10,380,000 10380000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-605 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-605 9,150,000 9150000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-600 Steam Press Iron اتو پرسی بایترون مدل BSI-600 8,840,000 8840000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-400BB Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-400BB 8,075,000 8075000 ۰۲ بهمن
Domena SP4400 Neo Steam Press with Telescopic Stand - 14,480,000 14480000 ۰۲ بهمن
اتو پرس بایترون ۷۰۰ ( همراه با یک اتو بخار دستی ) 9,120,000 9120000 ۰۲ بهمن
اتو پرس بایترون ۶۵۵ ( Bitron BSI 655 ) 8,670,000 8670000 ۰۲ بهمن
اتو بخارمخزن دار بوش BOSCH TDS3831104 14,000,000 14000000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه مدل 7200 JANOME 8,965,000 8965000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه JANOME 5000 13,700,000 13700000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-100 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-605SD 7,200,000 7200000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-448 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-448 6,900,000 6900000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-532 Steam Press اتو پرس پایه دار بایترون BSI-532 8,935,000 8935000 ۰۲ بهمن
Roben RSI-2414Diamond Steam Iron اتو بخار ربن مدل RSI-2414Diamond 2,090,000 2090000 ۰۲ بهمن
Tefal Autoclean FV9540 Steam Iron اتو بخار تفال مدل Autoclean FV9540 3,290,000 3290000 ۰۲ بهمن
GOSONIC GSP-282 Steam Iron اتو پرس 26 اینچ گوسونیک مدل GSP-282 6,900,000 6900000 ۰۲ بهمن
75 با پایه Bellanzo اتوپرس سفید سایز 75 با پایه Bellanzo 11,160,000 11160000 ۰۲ بهمن
DeLmonti DL900 Steam Ironing Press اتو پرس 32 اینچ دلمونتی مدل DL900 8,550,000 8550000 ۰۲ بهمن
اتو پرس 32 اینچی مونالکس مدل MN 814 9,400,000 9400000 ۰۲ بهمن
Delmonti DL900 اتو پرس 32 اینچ لمسی دلمونتی DL900 7,725,000 7725000 ۰۲ بهمن
اتو پرس بایترون مدل BSI-428 8,450,000 8450000 ۰۲ بهمن
اتو پرس بایترون مدل BSI-400BB 8,075,000 8075000 ۰۲ بهمن
اتوپرس دیجیتالی 34 اینچ عرشیا مدل 1446 11,550,000 11550000 ۰۲ بهمن
PERSIA Steam Iron PR166 اتو بخار پرشیا PR166 1,800,000 1800000 ۰۲ بهمن
PERSIA Steam Iron PR165 اتو بخار پرشیا PR165 1,850,000 1850000 ۰۲ بهمن
PERSIA Steam Iron PR164 اتو بخار پرشیا PR164 1,690,000 1690000 ۰۲ بهمن
Roben RSI-2614Titanium Steam Iron اتو بخار ربن مدل RSI-2614Titanium 2,670,000 2670000 ۰۲ بهمن
اتو بخار GS-SI700 گیپسون 930,000 930000 ۰۲ بهمن
اتو بخار کف سرامیک گیپسون GS-SI710W 1,550,000 1550000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-505 SB Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-505 SB 8,670,000 8670000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-500EL Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-500EL 8,385,000 8385000 ۰۲ بهمن
Feller SS200 Steam Generator Iron اتو بخار مخزن دار فلر مدل SS200 3,973,050 3973050 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه مدل 3800 پرفکت 9,050,000 9050000 ۰۲ بهمن
اتو پرسی ژانومه70سانتی مدلJANOME-4100B 10,000,000 10000000 ۰۲ بهمن
اتو پرس بایترون BSI 9 XL همراه با پایه و پنل لمسی 9,770,000 9770000 ۰۲ بهمن
Domena SP8000 Steam Press with Telescopic Stand - 16,300,000 16300000 ۰۲ بهمن
اتو پرس 32 اینچ گوسونیک GOSONIC Press Iron Gsp-277 8,390,000 8390000 ۰۲ بهمن
Janome 6600 اتو پرسی ژانومه - 6600 10,850,000 10850000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-650T Steam Press اتو پرسی بایترون مدلBSI-650T 8,960,000 8960000 ۰۲ بهمن
JANOME 4950 اتوپرس ژانومه مدل JANOME 4950 9,930,000 9930000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه JANOME 4000 9,300,000 9300000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-411 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-411 8,460,000 8460000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-418 Steam Press Iron اتو پرسی بایترون مدل BSI-418 8,155,000 8155000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-518 Steam Press Iron اتو پرسی بایترون مدل BSI-518 8,770,000 8770000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-428 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-428 8,450,000 8450000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-700 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-700 9,270,000 9270000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-915 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-915 9,125,000 9125000 ۰۲ بهمن
Nasa NS-3313 Steam Ironing Press اتو پرس 32 اینچی ناسا مدل NS-3313 9,500,000 9500000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه مدل NX 500 -- 11,640,000 11640000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه مدل NX 300 -- 12,320,000 12320000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-305 Steam Press اتو پرسی بایترون مدلBSI-305 7,440,000 7440000 ۰۲ بهمن
JANOME 4850 اتوپرس ژانومه مدل JANOME 4850 8,600,000 8600000 ۰۲ بهمن
اتوپرس ژانومه مدل JANOME GS300 9,745,000 9745000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه ۷۴۰۰ ( Janome 7400 ) 13,200,000 13200000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومهJANOME 4800 10,355,000 10355000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومهJANOME 4300 9,800,000 9800000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه JANOME 6400 10,025,000 10025000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه JANOME 5800 9,000,000 9000000 ۰۲ بهمن
Feller SS240 Steam Generator Iron اتو بخار مخزن دار فلر مدل SS240 5,042,340 5042340 ۰۲ بهمن
Feller SI 250 CM Steam Iron اتوبخار فلر مدل SI 250 CM 971,190 971190 ۰۲ بهمن
اتو پرسی فلر SPU 71W 9,066,620 9066620 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-400SB Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-405SB 7,300,000 7300000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-975 Steam Press اتوپرسی بایترون مدل BSI-975 10,380,000 10380000 ۰۲ بهمن
PERSIA Steam Iron PR163 اتو بخار پرشیا PR163 1,900,000 1900000 ۰۲ بهمن
PERSIA Steam Iron PR162 اتو بخار پرشیا PR162 1,600,000 1600000 ۰۲ بهمن
اتو پرس 26 اینچ دیجیتالی لمسی Delmonti Press Iron DL910 8,900,000 8900000 ۰۲ بهمن
اتو پرس مونالکس مدل MN 813 8,000,000 8000000 ۰۲ بهمن
اتو پرس 26 اینچی مونالکس مدل MN 812 8,500,000 8500000 ۰۲ بهمن
اتو پرس بایترون مدل BSI-405 7,960,000 7960000 ۰۲ بهمن
اتو پرس بایترون مدل BSI-615 9,374,500 9374500 ۰۲ بهمن
Nasa SP 3302T 9,320,000 9320000 ۰۲ بهمن
nasa electric - NS-3311 اتو بخار پرسی ناسا الکتریکNS-3311 15,300,000 15300000 ۰۲ بهمن
اتو پرس تکنو مدل TE-8100 7,375,000 7375000 ۰۲ بهمن
BITRON BSI 915 اتو پرس بایترون ۹۱۵ ( BITRON BSI 915 ) 9,220,000 9220000 ۰۲ بهمن
اتو پرس دیجیتال عرشیا با پایه 11,500,000 11500000 ۰۲ بهمن
JANOME 5400 Steam Ironing Press‎ 11,470,000 11470000 ۰۲ بهمن
اتو پرس بایترون مدل BSI-300 7,140,000 7140000 ۰۲ بهمن
اتو پرس بایترون مدل BSI-528 8,290,000 8290000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-95XL Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-95XL 10,175,000 10175000 ۰۲ بهمن
Janome ML400 Steam Ironing Press اتو پرس ژانومه مدل ML400 16,725,000 16725000 ۰۲ بهمن
Janome LS600 Steam Press اتو پرسی ژانومه مدل LS600 12,500,000 12500000 ۰۲ بهمن
Delonghi VVX-1840G Steam Iron اتو بخار مخزن دار دلونگی مدل VVX1840G 950,000 950000 ۰۲ بهمن
اتو پرس بایترون مدل BSI-458 8,565,000 8565000 ۰۲ بهمن
بخارگر بایترون Bitron مدل RS05 اتو بخارگر RS05 بایترون 3,646,500 3646500 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-970 Steam Press اتو پرس بایترون مدل BSI-970 9,440,000 9440000 ۰۲ بهمن
اتوپرس ژانومه مدل JANOME ML300 16,490,000 16490000 ۰۲ بهمن
اتو بخار پرسی مدل BSI-100,103 بایترون 5,520,000 5520000 ۰۲ بهمن
Bitron BGC-320 WH Garment Steamer بخارگر بایترون مدل BGC-320 WH 3,530,000 3530000 ۰۲ بهمن
Midea MY-GZ20D2W Garment Steamer بخارگر میدیا مدل MY-GZ20D2W 5,065,000 5065000 ۰۲ بهمن
Bitron BSI-412 Steam Press اتو پرسی بایترون مدل BSI-412 8,535,000 8535000 ۰۲ بهمن
Megamax MSP-2800D Steam Press اتو پرسی مگامکس مدل MSP-2800D 11,275,000 11275000 ۰۲ بهمن
Megamax MSP-3200D Steam Press اتو پرسی مگامکس مدل MSP-3200D 11,950,000 11950000 ۰۲ بهمن
Janome ML500 Steam Press اتو پرس ژانومه مدل ML500 16,725,000 16725000 ۰۲ بهمن
Janome GT600 steam press اتوپرس ژانومه مدلGT600 16,725,000 16725000 ۰۲ بهمن
Janome LS300 steam press اتوپرس ژانومه مدل LS300 12,500,000 12500000 ۰۲ بهمن
Janome GT300 Steam Press اتوپرسی ژانومه مدل GT300 17,750,000 17750000 ۰۲ بهمن
Janome GT400 Steam Press اتوپرسی ژانومه مدل GT400 17,712,500 17712500 ۰۲ بهمن
Janome GT500 Steam Press اتوپرسی ژانومه مدل GT500 17,750,000 17750000 ۰۲ بهمن
اتو پرس دیجیتالی ژانومه سری 3700 9,500,000 9500000 ۰۲ بهمن
اتو بخار براون مدل SL510 3,190,000 3190000 ۰۲ بهمن
اتو پرس سانی SIP-6990 8,500,000 8500000 ۰۲ بهمن
اتو پرس بایترون مدل BSB-975 اتو پرس بایترون مدل BSB-700 9,340,000 9340000 ۰۲ بهمن
اطو بخار سام مدل IR-4030 BN 1,395,000 1395000 ۰۲ بهمن
اتو بخار پرسی ناساالکتریک مدل 3311-ns 9,000,000 9000000 ۰۲ بهمن
اتوپرس ژانومه مدل 5000 جراغ دار JANOME 11,000,000 11000000 ۰۲ بهمن
Beko BKK 2134 Steam Press اتو پرس بکو BEKO BKK2134 B 9,535,000 9535000 ۰۲ بهمن
اتو پرس ژانومه مدل 7100 JANOME 11,215,000 11215000 ۰۲ بهمن
Bitron BGC-320 BL Garment Steamer بخارگر بایترون مدل BGC-320 BL 3,325,000 3325000 ۰۲ بهمن
Princess 332832 Garment Steamer بخارگر پرینسس مدل 332832 6,650,000 6650000 ۰۲ بهمن
Techno Te-8100 Steam Press اتو پرسی تکنو مدل Te-8100 7,145,000 7145000 ۰۲ بهمن
Midea MY-GZ20D1W Garment Steamer بخارگر میدیا مدل MY-GZ20D1W 4,825,000 4825000 ۰۲ بهمن
Midea MY-GD15C1W Garment Steamer بخارگر میدیا مدل MY-GD15C1W 3,375,000 3375000 ۰۲ بهمن
اتوپرس مارشال مدل 8000 Marshall 9,020,000 9020000 ۰۲ بهمن
Midea MY-GD15C2W Garment Steamer بخارگر میدیا مدل MY-GD15C2W 3,650,000 3650000 ۰۲ بهمن
Philips GC514/40 Garment Steamer بخارگر فیلیپس مدل GC514/40 3,915,000 3915000 ۰۲ بهمن
Janome ML600 Steam Press اتو پرس ژانومه مدل ML600 16,725,000 16725000 ۰۲ بهمن
Janome ML300 Steam Ironing Press اتو پرس ژانومه مدل ML300 16,725,000 16725000 ۰۲ بهمن
اتو بخار مدل SIP2211S هاردستون 1,204,000 1204000 ۰۲ بهمن
Beko BKK 2134 Steam Press اتو پرسی بکو مدل BKK 2134 10,280,000 10280000 ۰۲ بهمن
Janome LS400 steam press اتوپرس ژانومه مدل LS400 12,500,000 12500000 ۰۲ بهمن
Janome LS500 Steam Press اتو پرسی ژانومه مدل LS500 11,500,000 11500000 ۰۲ بهمن
اتو بخار عرشیا مدل 1614 2,000,000 2000000 ۰۲ بهمن
اتو بخار SAM مدل 5010WR 1,650,000 1650000 ۰۲ بهمن
اتو بخار SAM مدل 5040WR 1,540,000 1540000 ۰۲ بهمن
Dessini DS 888 مدل Dessini اتو مخزن دار دسینی -- 1,790,000 1790000 ۰۲ بهمن
Janome NX500 Steam Press اتوپرسی ژانومه مدل NX500 13,910,000 13910000 ۰۲ بهمن
Janome NX400 Steam Press اتوپرسی ژانومه مدل NX400 13,910,000 13910000 ۰۲ بهمن
Janome NX300 Steam Press اتوپرسی ژانومه مدل NX300 14,910,000 14910000 ۰۲ بهمن
Hardstone PI3606W Steam Press اتو پرسی هاردستون مدل PI3606W 7,870,000 7870000 ۰۲ بهمن
Janome 3200 Steam Press اتو پرسی ژانومه مدل 3200 8,800,000 8800000 ۰۲ بهمن
Janome 3300 Steam Press اتو پرسی ژانومه مدل 3300 8,800,000 8800000 ۰۲ بهمن
Hardstone GSP1001 Garment Steamer بخارگر هاردستون مدل GSP1001 2,100,000 2100000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0627\u062a\u0648-\u0628\u062e\u0627\u0631-\u067e\u0631\u0633\u06cc":"\u0627\u062a\u0648 \u0628\u062e\u0627\u0631 \u067e\u0631\u0633\u06cc"}