نرخ آويز دست طبی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
آویز دست Oppo 4089 790,000 790000 ۳۰ دی
آویز دست کیسه ای ( با پارچه سه بعدی ) 280,000 280000 ۳۰ دی
آویز دست 2 تکه Dr med 125 156,000 156000 ۳۰ دی
آویز دست شانه ای (دو طرف باز ) 180,000 180000 ۳۰ دی
آویز و نگهدارنده دست Dr med 124 370,000 370000 ۳۰ دی
آویز نگه دارنده سر Dr med FT403 1,302,000 1302000 ۳۰ دی
آويز دست شانه ای پاک‌سمن 071 243,000 243000 ۳۰ دی
آويز دست گردنی پاک‌ سمن 013 290,000 290000 ۳۰ دی
آويز دست شانه ای با بازوبند الحاقی پاک‌سمن 051 305,000 305000 ۳۰ دی
آویز دست گردنی آدور 223,000 223000 ۳۰ دی
آویز دست ۲ تکه دکتر مد بریس مدل DR-125 180,000 180000 ۳۰ دی
آویز دست تسکین طب 135,000 135000 ۳۰ دی
آویز دست دو تکه پاک سمن کد 155 224,000 224000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0622\u0648\u064a\u0632-\u062f\u0633\u062a-\u0637\u0628\u06cc":"\u0622\u0648\u064a\u0632 \u062f\u0633\u062a \u0637\u0628\u06cc"}