نرخ آرام پز

فلر / Feller

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Feller SL 267 D Slow Cooker آرام پز فلر SL 267 D 2,546,240 2546240 ۰۲ بهمن
Feller SL 25 D Slow Cooker آرام پز فلر SL 25 D 2,570,000 2570000 ۰۲ بهمن
Feller SL 287 D Slow Cooker آرام پز فلر SL 287 D 2,207,250 2207250 ۰۲ بهمن
Feller PC 153 Pressure-Slow Cooker زودپز - آرام پز برقي فلر مدل PC 153 2,406,000 2406000 ۰۲ بهمن

هاردستون / Hardstone

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Hardstone SC2902 Slow Cooker آرام پز هاردستون مدل SC2902 2,950,000 2950000 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Kenwood CP657 Slow Cooker آرام پز مدل CP657 2,473,000 2473000 ۰۲ بهمن
Feller PC 606 SD Slow Cooker آرام پز فلر PC 606 SD 7,259,400 7259400 ۰۲ بهمن
Feller SL287 Slow Cooker آرام پز فلر مدل SL287 2,400,000 2400000 ۰۲ بهمن
Feller SL 163 Slow Cooker آرام پز فلر SL163 1,354,000 1354000 ۰۲ بهمن
آرام پز هامیلتون مدل 5000 1,579,000 1579000 ۰۲ بهمن
آرام پز فلر مدل SL 163 BK 1,354,000 1354000 ۰۲ بهمن
آرام پز 3.2 لیتری هامیلتون مدل 3200 1,239,000 1239000 ۰۲ بهمن
آرام پز 5 لیتری هامیلتون مدل 5000 1,579,000 1579000 ۰۲ بهمن
آرام پز HSC-3200 همیلتون 1,463,000 1463000 ۰۲ بهمن
Feller SL95 Slow Cooker آرام پز فلر SL95 900,000 900000 ۰۲ بهمن
آرام پز فلر مدل SL267D Feller SL267D 2,498,120 2498120 ۰۲ بهمن
آرام پز فلر SL25D 1,973,120 1973120 ۰۲ بهمن
Kenwood CP 707 Slow Cooker آرام پز مدل CP 707 3,600,000 3600000 ۰۲ بهمن
آرام پز مورفي ريچاردز مدل 48787 Morphy Richards 48787 Slow Cooker 9,965,000 9965000 ۰۲ بهمن
آرام پز سانی مدل SSC-57 2,500,000 2500000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0622\u0631\u0627\u0645-\u067e\u0632":"\u0622\u0631\u0627\u0645 \u067e\u0632"}