نرخ آبمیوه و کمپوت

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
كمپوت آناناس دل 439 ** خرد كليددار 60,800 60800 ۳۰ دی
كمپوت گلابي شيفته ( 350 گرمي - كليدار ) 23,200 23200 ۳۰ دی
كمپوت گيلاس شيفته ( 350 گرمي - كليددار ) 25,500 25500 ۳۰ دی
کمپوت آناناس دول 432 گرمی 83,000 83000 ۳۰ دی
آبميوه پوپ ( توت فرنگي ) 20,000 20000 ۳۰ دی
آبميوه پوپ ( آناناس ) 20,000 20000 ۳۰ دی
كمپوت آلبالو اروم آدا (شيشه اي - 700 گرم) 82,000 82000 ۳۰ دی
آبميوه راني ( انبه ) 11,500 11500 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 200 سي سي ( هلو ) 11,000 11000 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 1 ليتري ( ميوه هاي قرمز )12 60,000 60000 ۳۰ دی
كمپوت هلو قدس ( 380گرمي كليددار) 40,000 40000 ۳۰ دی
آبميوه راني ( هلو ) 11,500 11500 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 1 ليتري ( آلبالو ) 43,000 43000 ۳۰ دی
كمپوت آلبالو خوشاب كليددار 15,000 15000 ۳۰ دی
آبميوه راني ( ليمو ) 11,500 11500 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 1 ليتري ( ليموناد ) 40,000 40000 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 1 ليتري ( سيب سبز ) 44,000 44000 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 1 ليتري ( پيناكولادا ) 40,000 40000 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 1 ليتري ( پرتقال تو سرخ ) 45,500 45500 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 1 ليتري ( انگور سفيد ) 56,000 56000 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 1 ليتري ( انبه ) 45,000 45000 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 1 ليتري ( انار ) 64,000 64000 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 200 سي سي ( هفت ميوه ) 12,000 12000 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 200 سي سي ( ليموناد ) 12,000 12000 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 200 سي سي ( پرتقال ) 12,000 12000 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 200 سي سي ( انبه ) 11,000 11000 ۳۰ دی
آبميوه سن ايچ 200 سي سي ( آناناس ) 15,000 15000 ۳۰ دی
كمپوت انجير اروم آدا ( 450 گرمي ) 49,000 49000 ۳۰ دی
كمپوت سيب خوشاب كليددار 37,000 37000 ۳۰ دی
كمپوت آلبالو شهدين(كليددار) 42,000 42000 ۳۰ دی
آبميوه پوپ ( پرتقال ) 20,000 20000 ۳۰ دی
آبميوه پوپ ( انگور قرمز ) 20,000 20000 ۳۰ دی
کمپوت آناناس دول بلند خرد شده 567 گرمی 88,000 88000 ۳۰ دی
کمپوت آناناس دول بلند 567 گرمی 95,000 95000 ۳۰ دی
كمپوت هلو شيفته ( 350 گرمي - كليددار ) 23,600 23600 ۳۰ دی
كمپوت سيب ممتاز 11,050 11050 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0622\u0628\u0645\u06cc\u0648\u0647-\u0648-\u06a9\u0645\u067e\u0648\u062a":"\u0622\u0628\u0645\u06cc\u0648\u0647 \u0648 \u06a9\u0645\u067e\u0648\u062a"}