نرخ آبلیمو، سرکه و ترشیجات

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ترشي مهرام ( مخلوط بزرگ 660 گرمي ) 48,500 48500 ۳۰ دی
ترشي بدر ( ليته - 650گرمي ) 42,720 42720 ۳۰ دی
ترشي بدر ( پياز - 650 گرمي ) 35,000 35000 ۳۰ دی
ترشي بدر ( كلم قرمز - 650 گرمي ) 57,820 57820 ۳۰ دی
ترشي بدر ( هفت بيجار - 630گرمي ) 34,650 34650 ۳۰ دی
ترشي بدر ( مخلوط - 700 گرمي ) 37,000 37000 ۳۰ دی
ترشي بدر ( لبو - 700 گرمي ) 29,000 29000 ۳۰ دی
ترشي مهرام ( مخلوط كوچك 250 گرمي ) 20,000 20000 ۳۰ دی
ترشي بدر ( سير گل قهوه اي - 700 گرمي ) 48,000 48000 ۳۰ دی
ترشي بدر ( سير مرواريد - 700 گرمي ) 64,000 64000 ۳۰ دی
ترشي بدر ( ليته بندري - 650 گرمي ) 48,510 48510 ۳۰ دی
ترشي بدر ( نازخاتون - 670 گرمي ) 58,310 58310 ۳۰ دی
ترشي بدر ( فلفل سبز - 570 گرمي ) 60,000 60000 ۳۰ دی
آبلیموی تک نفره بشارت (بسته 400 تایی) 380,000 380000 ۳۰ دی
آبلیموی 1لیتری ناصر 130,000 130000 ۳۰ دی
آبلیموی 1.5 لیتری ناصر 165,000 165000 ۳۰ دی
آبلیموی 3 لیتری عدالت 220,000 220000 ۳۰ دی
آبلیموی 600 cc ناصر 80,000 80000 ۳۰ دی
آبلیموی 400 cc ناصر 60,000 60000 ۳۰ دی
آبلیموی 2 لیتری عدالت 170,000 170000 ۳۰ دی
آبلیموی 420cc عدالت 50,000 50000 ۳۰ دی
آبلیموی 600cc پت عدالت 65,000 65000 ۳۰ دی
آبلیموی 1.5 لیتری بشارت 140,000 140000 ۳۰ دی
آبلیموی 420cc بشارت 50,000 50000 ۳۰ دی
آبلیموی 600cc پت بشارت 65,000 65000 ۳۰ دی
آبلیموی تک نفره عدالت (بسته 400 تایی) 380,000 380000 ۳۰ دی
آبلیموی 1.5 لیتری عدالت 140,000 140000 ۳۰ دی
آبلیموی 3 لیتری ناصر 290,000 290000 ۳۰ دی
آبلیموی 2 لیتری بشارت 170,000 170000 ۳۰ دی
آبلیموی 3 لیتری بشارت 220,000 220000 ۳۰ دی
آبلیموی تک نفره ناصر (بسته 400 تایی) 380,000 380000 ۳۰ دی
آبلیمو امساله و کاملا طبیعی 200,000 200000 ۳۰ دی
آبلیموی 200 cc ناصر 25,000 25000 ۳۰ دی
آبلیمو طبیعی 240,000 240000 ۳۰ دی
سرکه سیب سبوس 75,000 75000 ۳۰ دی
ترشی قارچ و زیتون 200,000 200000 ۳۰ دی
ترشی بامیه 60,000 60000 ۳۰ دی
سرکه بالزامیک خرما ارگانیک_مانا 195,000 195000 ۳۰ دی
سرکه بالزامیک خرما ارگانیک مانادیت 195,000 195000 ۳۰ دی
سرکه طبیعی انگور شاهانی 60,000 60000 ۳۰ دی
سرکه انگور طبیعی 70,000 70000 ۳۰ دی
ترشک شاتوت 230,000 230000 ۳۰ دی
ترشک قیصی زرد 230,000 230000 ۳۰ دی
سرکه سیب خانگی 85,000 85000 ۳۰ دی
ترشی گوجه نیم وجبی 90,000 90000 ۳۰ دی
سرکه انگور محلی (۱ لیتری) 50,000 50000 ۳۰ دی
سرکه انگور خانگی 85,000 85000 ۳۰ دی
سرکه سیب(۱۰ لیتری) 450,000 450000 ۳۰ دی
سرکه انگور(۱۰ لیتری) 480,000 480000 ۳۰ دی
ست نمک پاش گلد کیش طرح رویال 264,000 264000 ۳۰ دی
ترشی ویژه پیتزایی 220,000 220000 ۳۰ دی
ترشک ناردن 230,000 230000 ۳۰ دی
سرکه طبیعی انگور عسکری 80,000 80000 ۳۰ دی
سرکه سیب محلی(۱ لیتری) 50,000 50000 ۳۰ دی
آبلیمو خوری چینی آنجلا صورتی 720,000 720000 ۳۰ دی
ست قندان و شکرپاش طرح خرگوش 247,500 247500 ۳۰ دی
آبلیمو خوری چینی طرح آنجل صورتی 700,000 700000 ۳۰ دی
آبلیمو خوری چینی آنجلا آبی 720,000 720000 ۳۰ دی
ست نمک پاش و فلفل باش طرح خرگوش 120,000 120000 ۳۰ دی
آبلیمو خوری چینی طرح آنجل آبی 860,000 860000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0622\u0628\u0644\u06cc\u0645\u0648-\u0633\u0631\u06a9\u0647-\u0648-\u062a\u0631\u0634\u06cc\u062c\u0627\u062a":"\u0622\u0628\u0644\u06cc\u0645\u0648\u060c \u0633\u0631\u06a9\u0647 \u0648 \u062a\u0631\u0634\u06cc\u062c\u0627\u062a"}