ابراز نگرانی مدافعان وبلاگ نویس عربستانی از احتمال صدور حکم شلاق علیه او