دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی ازهیج تلاشی دریغ نمی کنند