پنتاگون: داعش مانع خروج مردم موصل از میدان جنگ شده است