وزیر خارجه عراق: داعش شهروندان موصل را سپر انسانی قرار می‌دهد