گزارش بی‌بی‌سی فارسی از عملیات موصل: نیروهای عراقی اشغالگرند!