اعلام جدی ترین گزینه های سرپرستی وزارت ورزش و جوانان