احتمال هلاکت ابوبکر البغدادی/مرکز شهر الحمدانیه آزاد شد/ هشدار درباره کاربرد سلاح شیمیایی توسط داعش