با ائتلاف بین المللی برای مشارکت در عملیات موصل به توافق رسیدیم