اوباما: ترامپ باید از طرح اتهام تقلب در انتخابات دست بکشد