یک «نامه» و پرسش و پاسخ 5 دقیقه‌ای کواکبیان و لایجانی + فیلم