شاخص سهام بورس لندن و قیمت نفت خام برنت افزایش یافتند