بازگشت بازیگر ایرانی که به شبکه جم پیوسته بود +عکس