اوباما: داعش در موضع دفاعی و ائتلاف ما در موضع تهاجمی قرار دارد