شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه نشست ویژه‌ای درباره حلب برگزار می‌کند