یک مقام وزارت خارجه فرانسه با مسئول روابط بین الملل حزب الله لبنان دیدارکرد